Byla 2-1078-124/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2sekretoriaujant Renatai Kovierei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv.Daliui Vaitekūnui,

4atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Žyvilei Rimšienei,

5atsakovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ atstovui V. K.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ,uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių apželdinimas“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „City Service“, dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

7ieškovas ieškiniu bei jo atstovas teisme prašo pripažinti negaliojančiais 2010-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „Auksinis varnas" pasiūlymą atvirame konkurse Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pirkimui, konkurso Nr. 84597 bei išvestinius šios komisijos sprendimus, t.y. 2010-06-04 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo bei 2010-06-19 sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat nurodo, jog teismui nustačius imperatyvius Viešųjų pirkimų įstatymo bei jo principų pažeidimus, teismas ex officio turi panaikinti ir sudarytą sutartį su konkurso laimėtoju.

8Ieškovo atstovas teisme paaiškino, kad ieškovas dalyvavo šiame konkurse ir 2010-05-04 d. pateikė atsakovui pasiūlymą, kurio kaina 395 845,45 Lt. Gavęs šį pasiūlymą, 2010-05-11 d. atsakovas paprašė ieškovo iki 2010-05-14 d. patikslinti įkainius keturiose pasiūlymo pozicijose, nes yra aritmetinės klaidos, nurodant šiuos įkainius dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t.y 3 pozicijoje ("Sezoninis žaliųjų plotų tvarkymas (lapų sugrėbimas (surinkimas) rudens sezono metu, rugsėjo-lapkričio mėn. bei pavasarinės talkos metu"); 6 pozicijos ("Žolės pjovimas, sugrėbimas (surinkimas) skveruose, gatvių skiriamose juostose, prie gatvių ir takų"); 7 pozicijos ("Žolės pjovimas, sugrėbimas (surinkimas) bendrojo naudojimo vietose, kai šienaujama vieną kartą per sezoną (teritorija yra netvarkyta, apleista"); 9 pozicijos ("Šiukšlių surinkimas nuo žaliųjų plotų: vejų žolynų, želdinių"). Nurodo, jog ieškovas nesuprato pačios prašymo esmės, nes pasiūlymas buvo pateiktas be aritmetinių klaidų tačiau patikslino prašomas pozicijas, pateikė nurodytu terminu bei atsakovo darbuotojos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistės D. V. 2010-05-17 pateiktu prašymu telefonu ieškovas 2010-05-17 pateikė pakartotinį patikslinimą elektroniniu paštu, kuriame buvo pateikti du skaičiai po kablelio.

92010-05-24d. atsakovas pateikė ieškovui pranešimą apie tai, kad ieškovo pateiktas pasiūlymo patikslinimas yra su neištaisytomis aritmetinėmis klaidomis, todėl yra atmestas. Ieškovui pranešus, kad jų paskaičiavime nėra aritmetinių klaidų, atsakovas 2010-05-26 d. raštu nurodė konkrečią pasiūlymo atmetimo priežastį, t.y kad ieškovo pateikto patikslinto pasiūlymo 2 pozicijoje ("Žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) vienkartinis sutvarkymas") nurodytame įkainyje yra aritmetinė klaida - trečias skaičius po kablelio, t.y. tūkstantoji dalis neatitinka skaičiavimo: vietoje 242,054 Lt yra nurodyta 242,055 Lt, dėl ko šis ieškovo pasiūlymas ir buvo atmestas. 2010-06-04 atsakovas pateikė ieškovui pranešimą apie preliminarią pasiūlymų eilę, paskelbė preliminarią pasiūlymų eilę, nevertindamas ieškovo pasiūlymo. Ieškovo 2010-06-09 d. pretenzija dėl preliminarios pasiūlymų eilės bei 2010-06-16 d.pretenzija dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo atmestos. Ieškovo atstovas nurodo, kad 2010-06-19 gavo pranešimą apie patvirtintą pasiūlymų eilę, šio sprendimo nespėjo apskųsti, nes būtų praleidęs terminus kreiptis į teismą, be to, šis sprendimas yra išvestinis iš ankstesnių komisijos sprendimų.

10Ieškovo atstovo manymu, perkančiosios organizacijos veiksmai, atmetant ieškovo pasiūlymą bei pretenzijas, iš esmės yra neteisėti, prieštaraujantys imperatyvioms teisės aktų nuostatoms bei teismų suformuotai teisės aiškinimo ir taikymo praktikai, nes atsakovas grubiai pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d.nustatytą imperatyvią normą, kadangi nenurodė tiekėjui jo pasiūlyme 2-os pozicijos klaidos, nepaprašė ieškovo ją ištaisyti bei nenurodė ieškovui termino šiai klaidai ištaisyti. Taip pat nurodo, kad VPĮ 39 str. nenumato ir neriboja klaidų taisymo. 2010-11-03 d. teismo posėdyje nurodė, kad ieškovas ir neturėjo tikslinti savo pasiūlymo, nes nebuvo aritmetinės klaidos, dėl ko ir nesuprato prašymo esmės. Ieškovo įkainiai ir galutinės sumos buvo pateiktos be aritmetinių klaidų. Neteisėtas tiek reikalavimas tikslinti, tiek vėlesnis atmetimas, nes nesant nurodytoms kainos, tarpinių sumų apskaičiavimo taisyklėms, ieškovas teisingai paskaičiavo galutinę sumą. Paaiškino, jog skaičiuojant įkainį su PVM 2010- 5-13 d. pateiktame pasiūlyme buvo apskaičiuota teisingai, nes įkainį be PVM išskaičiavo atėmimo būdu, t.y. iš 5-to stulpelio (vieneto įkainio su PVM) atėmę 21 proc. ir 4-toje pozicijoje nurodė 200,045 Lt.

11Taip pat nurodė, kad atsakovo veiksmai, atmetant ieškovo pasiūlymą, iš esmės pažeidžia ir proporcingumo principą. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, nes ieškovo pateikto pasiūlymo 2 pozicijoje apskaičiuotame įkainyje yra aritmetinė klaida - trečias skaičius po kablelio, t.y. tūkstantoji dalis neatitinka skaičiavimo: vietoje 242,054 Lt yra nurodyta 242,055 Lt. Ši klaida iš esmės nekeičia ieškovo pasiūlymo, jo galutinės kainos ir neturi jokios reikšmės nustatant laimėtoją rezultatui, pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu yra neadekvati priemonė siekiamam tikslui, kas prieštarauja bendriesiems teisės principams, įtvirtintiems CK 1.5. str. (protingumo, teisingumo, sąžiningumo) bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintam proporcingumo principui. Taip pat mano, kad ieškovo pasiūlyme nurodytas tokio pobūdžio skaičiavimas negali būti laikomas klaida ir vertinamas kaip Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygų neatitiktis.

12Ieškinyje bei ieškovo atstovas teisme paaiškino, kad Konkurso sąlygose nebuvo nurodoma, kaip turi būti apskaičiuojama kaina, ir kaip ji turi būti nurodoma pasiūlyme, nebuvo numatyta aiškių kainos skaičiavimo taisyklių, nenurodyta, kokiu tikslumu turi būti pateiktas pasiūlymas, taikomos ar ne kainos/įkainio apvalinimo taisyklės. Ieškovas, teikdamas kainos pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio tikslumu), nurodydamas tris skaičius po kablelio. Nurodo, jog perkančiosios organizacijos veiksmai atmetant ieškovo pasiūlymą dėl neištaisytos aritmetinės klaidos bei priimant sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės neįtraukiant ieškovo pasiūlymo į preliminarią pasiūlymų eilę, vėliau - į patvirtintą eilę, iš esmės yra neteisėti, prieštaraujantys LR VPĮ 39 str. nuostatoms bei pažeidžiantys proporcingumo principą.

13Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, ką nurodė atsiliepime bei 2010-10- 11d. ir 2010-11-04 d. teismo posėdžiuose. Atstovė paaiškino, jog 2010-05-10 d. posėdyje Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisija vertino tiekėjų pasiūlymus. Tiekėjams, jų tarpe ir ieškovui, pastebėjus jų pasiūlymuose aritmetines klaidas, buvo pasiūlyta jas ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžių metu paskelbtos kainos. Ieškovui buvo pasiūlyta iki 2010-05-14 d. ištaisyti aritmetines klaidas, patikslinant įkainius be PVM ir su PVM 3-ioje, 6-oje,7 -oje, 9-oje pozicijose. Ieškovas faksu pateikė patikslintą pasiūlymą, nurodydamas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugų siūlomus įkainius, pagal nurodomą pirkimo numerį, komisija jį priėmė, nes buvo nurodytas šio pirkimo numeris. Ieškovas patikslino įkainius visose 11 pozicijų, ne tik pirkėjo nurodytose pozicijose ir padarė aritmetinę klaidą 2-je pozicijoje. 2010-05-20 d. posėdyje komisija nusprendė, kad ieškovas neištaisė aritmetinių klaidų, remiantis VPĮ 39 str. 2 d. 2 punktu pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, apie tai informavo ieškovą 2010-05-24 d. raštu. Ieškovas pakartotinai kreipėsi į komisiją, prašė dar kartą peržiūrėti jo pasiūlymo patikslinimą, nes pasak jo, nėra įkainių skaičiavime aritmetinių klaidų, taip pat nurodė, kad pateikė 2010-05-17 dar vieną pasiūlymo patikslinimą. 2010-05-26 d. komisija posėdyje apsvarstė atsakovo raštą ir konstatavo, kad pasiūlymo 2-os pozicijos 5 stulpelyje yra neteisingai suskaičiuotas vieneto įkainis litais su PVM: ieškovo nurodytas įkainis yra 242,055 Lt, o turi būti 242,054 Lt (200,045+21proc.). Atsakovo atstovė nurodo, kad dėl šios klaidos keičiasi ir bendra pasiūlymo kaina, kuri mažėja 5-iais centais, ko neleidžia VPĮ. Dėl to 2010-06-04 d. komisijos posėdyje buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė iš tiekėjų, kurių pasiūlymai atitinka perkančios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, konkurso sąlygas ir vertinimo kriterijus. 2010-06-09 ieškovui pateikus dėl to pretenziją, ją atsakovas atmetė. Nurodo, jog ieškovas neteisingai supranta aplinkybes, nes ieškovo nebuvo prašoma patikslinti 2-je pozicijoje įkainių. Vietoj to, kad ištaisyti klaidas atsakovo nurodytose pozicijose, nekeičiant bendros pasiūlymo kainos, ieškovas pateikė siūlomų įkainių patikslinimus visose perkamų paslaugų įkainių pozicijose ir tada atsirado klaida 2-je pozicijoje. Atstovė paaiškino, jog ieškovas, taisydamas visą pasiūlymą, prisiėmė riziką. Įvertinant vėlesnį pasiūlymą, nebuvo atsižvelgta į tai, kad ieškovas nurodo pasiūlyme tris skaičius po kablelio, o vertino ieškovo padarytą klaidą antroje pozicijoje. Paaiškino, jog pirmajame ieškovo pasiūlyme buvo padarytos klaidos, nes ieškovas taikė nevienodą paskaičiavimą, t.y. vienas pozicijas skaičiavo, imdamas du skaičius po kablelio, o kitose - tris ir keturis skaičius po kablelio.Taikant matematinio apvalinimo taisykles, atsakovas ir nustatė aritmetines klaidas. Jei būtų priėmęs tokį pasiūlymą, atsakovas patirtų nuostolius dėl netinkamo skaičių apvalinimo. Mano, kad atsakovas laikėsi VPĮ reikalavimų, bet ieškovas jų nesilaikė, t.y. iki nustatyto termino negavo iš ieškovo tinkamo be aritmetinių klaidų pasiūlymo. Su konkurso laimėtoju UAB ”Šiaulių apželdinimas” 2010-07-14 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis, kuri šiuo metu yra įvykdyta 399 922,10 Lt sumai, kas sudaro 37,90 Lt procentus nuo sutarties sudarymo dienos iki 2010-10-31 d. Paaiškino, jog panaikinus paslaugų teikimo sutartį, paslaugos pirkėjas patirtų didelius nuostolius, nes turėtų juos atlyginti atsakovui, laimėjusiam konkursą. Dėl paties konkurso vykdymo iš naujo praktiškai nuostolių nepatirtų.

14Atsakovo UAB ”Šiaulių apželdinimas” atstovas prašo ieškinį atmesti, nes konkursas vyko skaidriai. Paaiškino, kad su jų įmone yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis 2 metams su teise pratęsti dar vieneriems metams. Paslaugos yra teikiamos miestui, už jas atsiskaityta ir sumokėta atsakovo atstovės nurodyta suma. Sutartyje jos kaina nėra nurodyta, tik nurodyti paslaugų įkainiai ir terminas, o suteiktų paslaugų suma priklausys nuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos užsakymų kiekio.

15Tretysis asmuo UAB”City Service” atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

16Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, jog atsakovas prašydamas ieškovo patikslinti įkainius be PVM ir su PVM bei kad įkainiai pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, pakeitė, modifikavo pirkimo dokumentų sąlygas, kuriose tokio reikalavimo nebuvo (b.l.89). Mano, jog tokie veiksmai pažeidžia lygiateisiškumo, skaidrumo principus. Taip pat nurodo, jog atsakovas prašė patikslinti pasiūlymą dėl kitų pozicijų, o dėl 2-os pozicijos, dėl kurios apskaičiavimo pastabų nepateikė, atmetė pasiūlymą. Todėl pažeidė VPĮ 39 str.1 dalies nuostatas, nes pasiūlymų vertinimo metu, nustatęs ieškovo pasiūlymo apskaičiavimo klaidą 2-je pozicijoje, turėjo pareigą prašyti šias aritmetines klaidas ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

17Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

18Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė “Auksinis varnas“ dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos“ organizuotame atvirame konkurse Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pirkime, pirkimo Nr.84597. Tai patvirtina pateikta viešojo pirkimo medžiaga (ieškovo pasiūlymas).

19Apie vykdomą viešąjį konkursą buvo paskelbta 2010-02-10 d. leidinio „Valstybės žinios priede “Informaciniai pranešimai” Nr.10, jam yra taikytinos VPĮ nuostatos red. 2009 07 22 įstatymu Nr. XI-395 (Žin., 2009, Nr. 93-3986).

20Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė 6 dalyviai: AB “City Servise“ su pasiūlymo kaina 476 084,30 Lt, AB “Specializuotas transportas“ su pasiūlymo kaina 451 798,92Lt, UAB “Žalyna“ su pasiūlymo kaina 357 118,50 Lt, UAB “Raguvilė“ su pasiūlymo kaina 260 545,20Lt, UAB „Auksinis varnas“ su pasiūlymo kaina 395 845,45Lt, UAB „Šiaulių apželdinimas“ su pasiūlymo kaina 399 992,10 Lt, (priedas prie bylos Nr. 1, psl. 105-107).

212010-05-05 d. Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo posėdžio protokole yra duomenys, kad vokų atplėšimo procedūra prasidėjo skelbime apie pirkimą nurodytu laiku, t. y. 2010-05-05 d.10 val.05 min. Vokų atplėšimo posėdyje dalyvavo ir ieškovo atstovas (priedas Nr. 1, psl. 105-107,108).

222010-05-10 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole yra duomenys, kad

23buvo vertinami tiekėjų pasiūlymai, tame tarpe ir ieškovo. Posėdyje nustatyta, jog 4 tiekėjų, tame tarpe ir ieškovo pasiūlymai dėl tam tikrų neatitikimų konkurso sąlygoms turi būti patikslinti (priedas Nr. 1, psl.109-111). Ieškovui 2010-05-11 d. raštu Nr. S-1187 pranešta, kad jo pasiūlymo 3-je, 6- je, 7- je, 9- je pozicijose rastos aritmetinės klaidos, siūloma jas ištaisyti iki 2010-05-14 d., nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos. Nurodoma, jog įkainiai pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu (priedas Nr.1, b.l.30-31).

24Ieškovas 2010-05-13 d. patikslino savo pasiūlymą visose pozicijose, t.y. 11-je pozicijų (priedas Nr. 1, psl.135), patikslinime neteisingai nurodė, jog yra tikslinami VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų valymo, dezinfekavimo paslaugų siūlomos kainos.Taip pat nurodė, jog konkurso sąlygose nėra nurodyta, kad įkainiai būtų pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pranešus, jog yra nurodyti ne to objekto įkainiai, pakartotinai 2010-05-17 d. pateikė savo pasiūlymą, tačiau vėl pakeisdamas įkainius (priedas Nr. 1, psl.136-137). Atsakovas 2010-05-20 d. posėdyje, atlikęs tiekėjų vertinimus, vertino ieškovo 2010-05-13 d. pateiktą pasiūlymą, kurį vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., atmetė konstatuodamas, jog šis neištaisė aritmetinių klaidų, pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (priedas Nr.1, psl. 144-145) ir apie tai pranešė ieškovui 2010-05-24 d. raštu Nr. S-1326 ( priedas Nr.1, psl.147).

25Atsakydamas į tai, 2010-05-25d. ieškovas nurodė, kad ieškovo pasiūlyme nėra aritmetinių klaidų, kadangi jis įvykdė atsakovo nurodymus ir patikslino pasiūlymą (b.l.34), į ką atsakovas 2010-05-26 d. raštu pranešė, jog 2-os pozicijos 5 –me stulpelyje neteisingai suskaičiuotas vieneto įkainis litais su PVM, t.y. ("Žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) vienkartinis sutvarkymas") nurodytame įkainyje yra aritmetinė klaida - trečias skaičius po kablelio, t.y. tūkstantoji dalis neatitinka skaičiavimo: vietoje 242,054 Lt yra nurodyta 242,055 Lt, dėl šios klaidos keičiasi bendra pasiūlymo kaina (b.l.34).

262010-06-04 atsakovas pateikė ieškovui „Pranešimą apie preliminarią pasiūlymų eilę" Nr. S-1481-51, kuria paskelbė preliminarią pasiūlymų eilę, nevertindamas ieškovo pasiūlymo (b.l.40). 2010-06-09 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl preliminarios pasiūlymų eilės (b.l.42-43), kurią paslaugų pirkėjas išnagrinėjo 2010-06-11 d, ją atsisakė tenkinti, apie ką pranešė ieškovui 2010-06-11 d. raštu Nr. S-1596 (b.l.44, priedas, psl.176-177).

272010-06-16 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją „Dėl 2010-06-11 sprendimo Nr. S-1596", kurioje išdėstė taip pat ir naujus argumentus dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (b.l.45-46). 2010-06-17 viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjusi šią pretenziją, raštu Nr. S-1667-51, nurodė, kad ankstesni komisijos sprendimai nebus keičiami, ieškovo pasiūlymas nebus įtrauktas į preliminarią eilę (pirkimo dokumentai, psl.197-198, bl.45-47,48).

282010-06-19 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo patvirtinta pasiūlymų eilė ir nugalėtoju pripažinta UAB ”Šiaulių apželdinimas” (priedas Nr. 1, psl.199-200). 2010-05-20 d. protokolo duomenys patvirtina, kad UAB ”Žalyna” pasiūlymas buvo atmestas, šiai nepateikus konkurso sąlygose numatytų dokumentų; UAB ”Specializuotas transportas” pasiūlymas atmestas, netinkamai užpildžius tiekėjo sąžiningumo formą (pirkimo dokumentai priedas Nr. 1, psl.143-148). UAB ”Raguvilė” 2010-06-03 d. atsisakė dalyvauti konkurse (priedas Nr. 1, psl.169). Su konkurso nugalėtoju sutartis sudaryta 2010-07-14 d.(b.l.108-112).

29Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, nuosekliai pažymi, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis VPĮ 3 straipsnio nuostatų, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-506/2009). Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civ. b. Nr 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų, taigi ir tų, kurios reglamentuoja tiekėjų pasiūlymų vertinimą, turinį.

31Ieškovas UAB „Auksinis varnas“, prašydamas teismo pripažinti, kad perkančioji organizacija, t.y. atsakovas, neteisėtai atmetė jo pasiūlymą atvirame konkurse Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pirkimas, dėl preliminarios eilės sudarymo bei sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, nurodė, kad pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, nes perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, kainos ar įkainių apvalinimų taisyklių, o vėliau nesudarė galimybių ištaisyti aritmetinę klaidą, nepagrįstai prieš tai pareikalavusi perskaičiuoti pasiūlymą.

32Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos, t.y. atsakovo pranešimo apie pasiūlymo atmetimo priežastis (b.l. 33), ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, perkančiajai organizacijai padarius išvadą, kad pasiūlymo patikslinimas pateiktas su neištaisytomis aritmetinėmis klaidomis. Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad priėmus tokį patikslintą ieškovo pasiūlymą pasikeičia pasiūlymo kaina, kuri būtų 5 centais mažesnė kaina. Ištaisius aritmetines klaidas, keitėsi pasiūlymo kaina, todėl atsakovas negalėjo vertinti naujo pasiūlymo, būtų pažeisti VPĮ įtvirtinti pirkimo principai. UAB „Auksinis varnas“, 2010-05-04 d. teikdamas pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o galutinę pasiūlymo kainą nurodė du skaičius po kablelio, ir apskaičiuojant PVM netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės – nurodė tris ir keturis skaičius po kablelio, t.y antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių. Konkurso medžiaga patvirtina, kad ir kai kurie kiti konkurso dalyviai taip pat tokiu būdu skaičiavo kiekvieno įkainio vertę su PVM, t.y AB “Specializuotas transportas“, todėl tai nebuvo tik subjektyvus ieškovo konkurso sąlygų suvokimas.

33Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.).

34Pagal VPĮ 24 straipsnio antrosios dalies 12 punkto nuostatą, pirkimo dokumentuose turi būti informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai.

35Kaip matyti iš atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų 29 p., jose atsakovas nurodė, kad darbų kainos pateikiamos litais, tačiau nenurodė informacijos, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, nenurodyta, kokiu tikslumu (lito, lito dešimtųjų dalių, šimtųjų dalių, tūkstantųjų dalių ar dešimttūkstantųjų,) turi būti pateikti įkainiai, taikomos ar ne kainos/įkainio apvalinimo taisyklės. Konkurso sąlygų 21 p. numatyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Priede irgi nenurodoma, kaip turi būti paskaičiuojama pasiūlymo kaina.

36Teismas sutinka su VPT išvada, kad pirkėjas-atsakovas, vertindamas 2010-05-04 d. pasiūlymą ir reikalaudamas įkainius pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t.y. patikslinti įkainius be PVM ir su PVM, keitė pirkimo sąlygas, jas išaiškindamas kitaip, tuo pažeisdamas skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaikė pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Šių sąlygų atsakovas nebuvo išaiškinęs visiems pirkimo proceso dalyviams. Ieškovas tai ir nurodė, pateikdamas patikslintą pasiūlymą (pirkimo dokum., psl.135). Viešo konkurso sąlygos turi būti aiškios ir suprantamos, o jų taikymas turi būti toks, kad pagal viešo konkurso sąlygas rezultatas būtų prognozuojamas (objektyviai nuspėjamas). Tai reiškia, kad viešą konkursą skelbiant, jį vykdant ir nustatant jo laimėtoją, turi būti laikomasi skaidrumo principo. Skaidrumas, kaip viešo konkurso principas, susideda iš konkurso sąlygų išdėstymo aiškiai ir suprantamai, jų nekintamumo, taip pat jų laikymosi tokiu būdu, kad pagal deklaruotas sąlygas sprendimai būtų nuspėjami. Sąlygų nekintamumo principo turi būti laikomasi sąlygas skelbiant, jas keičiant įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka (CK 6.948 straipsnis) ir jas taikant pagal paskelbtų konkurso sąlygų reikalavimus, kad konkurso rengėjo sprendimai ar kiti veiksmai (priimant dokumentus, nagrinėjant skundus, vertinant darbus ar rezultatus ir kt.) atitiktų deklaruotas konkurso sąlygas ir juos būtų galimi nuspėti (prognozuoti). Skaidrumo principas reikalauja, kad būtų užtikrinti: 1) konkurso sąlygų aiškus ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų keitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius.

37Teismas mano, kad to atsakovas neužtikrino, tokiu būdu pareikalaudamas patikslinti pasiūlymą, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. nustatytą skaidrumo principą.Teismui perskaičiavus ieškovo komisijai pateiktą 2010-05-04 d. pasiūlymą, nesant pirkimo dokumentuose nustatytos tvarkos, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ir skaičiuojant pasiūlymą jame nurodytais įkainiais (trimis bei keturiais skaičiais po kablelio) teismas nenustatė aritmetinių klaidų (ieškovo pasiūlymas, psl 2-3). Šį pasiūlymą teismo posėdyje patikrino ir atsakovo - pirkėjo atstovė ir pripažino, kad imant ieškovo nurodytus skaičius, paskaičiavime nebuvo klaidų. Nors atstovė posėdyje ir nurodė, kad ieškovas nevienodai paskaičiavo PVM mokestį visose pozicijose, t.y. kitose pozicijose taikė tik du skaičius po kablelio, tačiau perskaičiavus šias pozicijas, tačiau esant pasiūlyme nurodytiems įkainiams, skaičiavimo rezultatas gaunasi toks, kokį pasiūlyme ir nurodė ieškovas, t.y. šiose pozicijose 5-toje eilutėje kaina yra tinkamai paskaičiuota ir išreikšta dviem skaičiais po kablelio. Atsakovo atstovė pati sau prieštarauja, nurodydama teismo posėdyje, kad ieškovo patikslintą pasiūlymą komisija vertino, neatsižvelgiant į apvalinimo taisykles, remiantis trijų skaičių po kablelio tikslumu. Tokiu būdu atsakovas pripažįsta, kad nebuvo pagrindo atmesti ieškovo 2010-05-04 d. pateiktą pasiūlymą dėl aritmetinės klaidos. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nenumato, kad apskaičiuojant PVM būtų taikomi apvalinimai. Apvalinimą leidžia Mokesčių administravimo įstatymas, bet jis taikomas apskaičiuojant mokestinę prievolę.Teikiant konkursinį pasiūlymą minėta nuostata negalėjo būti taikoma, kadangi ieškovas neturėjo mokestinės prievolės atsakovui. Tokiu būdu, nesant konkurso sąlygose reikalavimo įkainius nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, ieškovas nepagrįstai pareikalavo iš kai kurių tiekėjų, tame tarpe ir iš ieškovo, perskaičiuoti pasiūlymą, nepagrįstai laikė jį esant pateiktą su aritmetinėmis klaidomis. Tokiu būdu ieškovui reikėjo tikslinti visas pozicijas iš esmės. Ieškovas 2010-05-13 d. rašte dėl pasiūlymo patikslinimo (priedas Nr. 1, psl.135 ) nurodė, kad konkurso sąlygose nėra nurodyta, kad įkainiai būtų pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Taigi, iš esmės šiuo raštu ieškovas paaiškino savo pasiūlymą ir kainos paskaičiavimą.

38Perkančios organizacijos dokumentuose nenurodžius aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai-atsakovui.

39Nepagrįstai pareikalavęs patikslinti ieškovo pasiūlymą, atsakovas 2010-05-20 d. posėdyje atmetė 2010-05-13 d. pateiktą ieškovo patikslintą pasiūlymą, nes ieškovas neištaisė aritmetinės klaidos 2-je pozicijoje, t.y. vieneto kaina su PVM šioje pozicijoje ieškovas nurodė 242,055 Lt, o turėjo būti nurodyta 242,054 Lt, skirtumas tarp ieškovo nurodytos ir faktinės sumos susidaro 0,05 Lt (12 102,75 Lt.bei 12 102,70 Lt. ).Tačiau dėl šios pozicijos apskaičiavimo po atsakovo nepagrįsto prašymo patikslinti ieškovo pasiūlymą, atsakovas raštu pastabų nepateikė, neprašė ištaisyti aritmetinės klaidos, kai tuo tarpu vertinimas vyksta iki preliminarios eilės sudarymo, ir įstatymas neriboja klaidų ištaisymo. Tokiu būdu atsakovas neužtikrino VPĮ 39 str. 1 d. nuostatų, konkurso sąlygų 54 p. įgyvendinimo. VPĮ nuostatos dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo yra priskirtinos imperatyviems VPĮ reikalavimams.

40Iš naujo svarstant ieškovo patikslintą pasiūlymą, atsakovas nebetaikė anksčiau nurodyto vertinimo principo, t.y. įkainių nurodymo dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

41Be to, kaip matyti iš patikslinto pasiūlymo, pastarojo kaina mažėja 0,05 Lt ( 2-je pozicijoje būtų 12102,70 Lt, tuo tarpu ieškovas 2-je pozicijoje nurodė 12102,75 Lt (priedas Nr. 1, psl.135). Bendra pasiūlymo kaina pagal ieškovo patikslintą pasiūlymą (buvęs pasiūlymas 395 845,45 Lt, pagal patikslintą pasiūlymą 395 845,40 Lt - iš esmės nekeičianti ieškovo pateikto pasiūlymo galutinės kainos, nes būtų mažesnė tik 0,05 Lt, neturinti jokios reikšmės nustatant laimėtoją rezultatui, ir ši priemonė neadekvati siekiamam tikslui, prieštaraujanti bendriesiems teisės principams, įtvirtintiems CK 1.5 str. ( protingumo, teisingumo ir sąžiningumo), bei Viešųjų pirkimų Įstatymo 3 str. įtvirtintam proporcingumo principui. Pagal atsakovo Konkurso sąlygų vertinimo kriterijus pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, t.y. pagal bendrą pasiūlytą mažiausią perkamų paslaugų kainą, kuri nustatoma kaip visų perkamų paslaugos įkainių su PVM ir preliminarių kiekių sandaugų suma (pirkimo sąlygų 2 priedas). Taigi, ši Konkurso sąlyga iš esmės patvirtina, kad atsakovas siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis atlikti konkurso darbus. Situacija, kai iš Konkurso dėl itin formalių priežasčių eliminuojamas galimai mažiausią kainą pasiūlęs Konkurso dalyvis, iš esmės pažeidžia VPĮ principus ir paneigia viešųjų pirkimų siekį paslaugas perkančiajai organizacijai, šiuo atveju savivaldybei, įsigyti paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ieškovo pateiktas pasiūlymas iš esmės atitiko Konkurso sąlygas ir tik įvertinus visus pateiktus pasiūlymus kartu su ieškovo pateiktu pasiūlymu, atsakovas gali nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbti konkurso laimėtoją. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-04d posėdyje patvirtino pasiūlymų eilę (priedas Nr. 1, psl.170-171), kurioje trečiasis asmuo UAB „Šiaulių apželdinimas“ pripažintas laimėtoju, pasiūlymo kaina 399 992,10 Lt, AB “City servise“ 2 vieta, pasiūlymo kaina 476 084,30 Lt. 2010-07-14 d. su konkurso laimėtoju sudaryta paslaugų pirkimo sutartis (b.l.108-112), sutarties terminas du metai, pabaiga 2012-07-14 d. su teise pratęsti sutartį vieneriems metams. Šiuo metu yra suteikta paslaugų 399 922,10 Lt sumai (b.l.152).

42Pripažinus, kad atsakovas neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą atvirame konkurse, t.y. konstatavus imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimus, 39 str. pažeidimus, kurie yra pripažintini esminiais pažeidimais, galėjusiais turėti lemiamos įtakos galutiniams konkurso rezultatams nustatant konkurso laimėtoją, atsakovas įpareigotinas svarstyti UAB „Auksinis varnas“ 2010-05-04 d. pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse. Tuo pačiu yra pripažintina, kad preliminarioji pasiūlymų eilė sudaryta bei patvirtinta neteisėtai.

43Panaikinus sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur), todėl nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimai priimti, pažeidus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus principus, teismas ex officio privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Sprendžiant sutarties panaikinimo klausimą, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas šią sutartį sudarė, gavęs ieškovo procesinį dokumentą-ieškinį, t.y. žinodamas, jog teisme yra ginčijamos procedūros, apie sutartis sudarymą nepranešė ieškovui (b.l.52, 55-57). Pažeidus viešojo pirkimo principus, tarp atsakovų sudaryta sutartis yra pripažintina niekine ir negaliojančia. Sutartis tik pradėta vykdyti, yra teikiamos paslaugos.

44Šiuo atveju restitucija netaikytina, restitucijos atgal negalimumą sąlygoja viešojo pirkimo sutarties specifiškumas ir pobūdis bei byloje nustatyta aplinkybė dėl dalies paslaugų atlikimo (CK CK 6.145, 6.146 straipsniai).

45Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės tenkintini visiškai, todėl ieškovui iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, dėl kurios kaltės buvo padaryti pažeidimai, priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais – 132 Lt žyminis mokestis, o taip pat atstovavimo išlaidos (b.l.6, 139, CPK 93 str., 98 str.). Ieškovas prašė priteisti 3569,50 Lt (2950 Lt be PVM) atstovavimo išlaidų (b.l. 125,135,139. Atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato bei advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius, į tai, kad buvo paruošti trys procesiniai dokumentai, į teismo posėdžių skaičių, jų trukmę, į tai, kad advokato buveinė yra kitame mieste, vadovaujantis Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.6, 3p., bei protingumo, sąžiningumo principu, šios išlaidos laikytinos protingomis, pagrįstomis ir yra priteistinos iš atsakovo ieškovui ( CPK 98 str.).

46Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis yra priteistinos procesinių dokumentų išlaidos 57,10 Lt valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

47Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 301 str., teismas

Nutarė

48Ieškinį tenkinti.

49Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. gegužės mėn. 20 d. protokolo Nr.( - ) nutarimą atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ pateiktą konkursui Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pasiūlymą .

50Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio mėn. 04 d. protokolo Nr.( - ) nutarimą dėl preliminarios eilės sudarymo.

51Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio 19 d. protokolo Nr.( - ) nutarimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo.

52Pripažinti niekine ir negaliojančia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas” 2010 m liepos 14 d. Miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį Nr.SŽ- 669.

53Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Auksinis varnas“ bylinėjimosi išlaidas 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) žyminio mokesčio bei 3569,50 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt devynis litus ir 50 ct) atstovavimo išlaidų ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Auksinis varnas“.

54Priteisti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bei uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas“ po 28,55 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 55 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

55Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,... 2. sekretoriaujant Renatai Kovierei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv.Daliui Vaitekūnui,... 4. atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Žyvilei... 5. atsakovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ atstovui V. K.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 7. ieškovas ieškiniu bei jo atstovas teisme prašo pripažinti negaliojančiais... 8. Ieškovo atstovas teisme paaiškino, kad ieškovas dalyvavo šiame konkurse ir... 9. 2010-05-24d. atsakovas pateikė ieškovui pranešimą apie tai, kad ieškovo... 10. Ieškovo atstovo manymu, perkančiosios organizacijos veiksmai, atmetant... 11. Taip pat nurodė, kad atsakovo veiksmai, atmetant ieškovo pasiūlymą, iš... 12. Ieškinyje bei ieškovo atstovas teisme paaiškino, kad Konkurso sąlygose... 13. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 14. Atsakovo UAB ”Šiaulių apželdinimas” atstovas prašo ieškinį atmesti,... 15. Tretysis asmuo UAB”City Service” atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 16. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, jog atsakovas prašydamas... 17. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 18. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė “Auksinis varnas“ dalyvavo Šiaulių... 19. Apie vykdomą viešąjį konkursą buvo paskelbta 2010-02-10 d. leidinio... 20. Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė 6 dalyviai: AB... 21. 2010-05-05 d. Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo posėdžio protokole... 22. 2010-05-10 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole yra duomenys, kad... 23. buvo vertinami tiekėjų pasiūlymai, tame tarpe ir ieškovo. Posėdyje... 24. Ieškovas 2010-05-13 d. patikslino savo pasiūlymą visose pozicijose, t.y.... 25. Atsakydamas į tai, 2010-05-25d. ieškovas nurodė, kad ieškovo pasiūlyme... 26. 2010-06-04 atsakovas pateikė ieškovui „Pranešimą apie preliminarią... 27. 2010-06-16 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją „Dėl 2010-06-11... 28. 2010-06-19 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo patvirtinta... 29. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų... 31. Ieškovas UAB „Auksinis varnas“, prašydamas teismo pripažinti, kad... 32. Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos, t.y. atsakovo... 33. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad tiekėjai galėtų... 34. Pagal VPĮ 24 straipsnio antrosios dalies 12 punkto nuostatą, pirkimo... 35. Kaip matyti iš atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų 29 p., jose atsakovas... 36. Teismas sutinka su VPT išvada, kad pirkėjas-atsakovas, vertindamas 2010-05-04... 37. Teismas mano, kad to atsakovas neužtikrino, tokiu būdu pareikalaudamas... 38. Perkančios organizacijos dokumentuose nenurodžius aiškių kainos... 39. Nepagrįstai pareikalavęs patikslinti ieškovo pasiūlymą, atsakovas... 40. Iš naujo svarstant ieškovo patikslintą pasiūlymą, atsakovas nebetaikė... 41. Be to, kaip matyti iš patikslinto pasiūlymo, pastarojo kaina mažėja 0,05 Lt... 42. Pripažinus, kad atsakovas neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą atvirame... 43. Panaikinus sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų... 44. Šiuo atveju restitucija netaikytina, restitucijos atgal negalimumą sąlygoja... 45. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės tenkintini... 46. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis yra priteistinos procesinių dokumentų... 47. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 301 str., teismas... 48. Ieškinį tenkinti.... 49. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m.... 50. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m.... 51. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m.... 52. Pripažinti niekine ir negaliojančia Šiaulių miesto savivaldybės... 53. Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui... 54. Priteisti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bei... 55. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...