Byla e2-3116-807/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1958,08 EUR negrąžintos paskolos, 450,38 EUR palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 385,44 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-10-14 tarp ieškovo ir atsakovo per sistemą Vivus.lt buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 800 EUR sumą 24 mėnesių terminui. Laikotarpiu nuo 2015-10-15 iki 2015-10-17 atsakovo prašymu ieškovas papildomai suteikė jam 1175 EUR kreditą 36 mėnesių laikotarpiui. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2018-10-14. Nurodo, kad, atsakovui nesilaikius paskolos grąžinimo grafiko, ieškovas 2016-04-21 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį. Atsakovas pažeidė prievolę ir liko skolingas ieškovui 1958,08 EUR negražintos paskolos sumos.

4Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas 2017-12-19 įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-10-14 tarp ieškovo ir atsakovo per sistemą Vivus.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9846340004 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 800 EUR sumą 24 mėnesių terminui (e. b. l. 6-14). Vadovaudamasis Sutarties 2.10 punktu ir atsakovo prašymu, ieškovas 2015-10-15 papildomai suteikė atsakovui 375 EUR kreditą, o 2015-10-17 – 800 EUR kreditą (e. b. l. 20-39). Atsakovas paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2018-10-14, tačiau su ieškovu neatsiskaitė, todėl liko skolingas 1958,08 EUR sumą. Kadangi atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, ieškovas 2016-04-21 vienašališkai nutraukė Sutartį su atsakovu. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi, vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas arba paskolos davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčijo (CPK 12 straipsnis), ieškovui iš atsakovo priteistina 1958,08 EUR negrąžinto kredito.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.870 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsnio 1 dalimi, Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktu ir specialiosios dalies 11 punktu, iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos priskaičiuotos 450,38 EUR sutartinės palūkanos iki kredito grąžinimo termino pabaigos. Sutartimi nustatyta metinė palūkanų norma – 70,90 proc.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 385,44 EUR kompensuojamųjų palūkanų už laikotarpį nuo 2016-04-22 iki 2016-07-10 kaip nuostolius už naudojimąsi pinigais po Sutarties nutraukimo. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 99,10 proc (e. b. l. 30-31).

11Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną (CK 6.37 straipsnio 3 dalis), taigi ieškovui iš atsakovo už laikotarpį nuo 2016-04-22 iki 2016-07-10 priteistina 77,34 EUR (1958,08 EUR x 0,05 proc./100 proc. x 79 d.) kompensuojamųjų palūkanų, kurios laikytinos pagrįstos ir pakankamos atlyginti ieškovo turėtus nuostolius.

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2485,80 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Ieškovas byloje patyrė 63 EUR žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 88 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 55,44 EUR žyminio mokesčio (63 EUR x 88 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 EUR dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

152017-12-19 nutartimi procesinius dokumentus atsakovui nutarta įteikti viešo paskelbimo būdu, todėl šis sprendimas už akių atsakovui taip pat įteiktinas viešo paskelbimo būdu, tai yra specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) 1958,08 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 8 centus) negrąžinto kredito, 450,38 EUR (keturis šimtus penkiasdešimt eurų 38 centus) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 77,34 EUR (septyniasdešimt septynis eurus 34 centus) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2485,80 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 55,44 EUR (penkiasdešimt penkis eurus 44 centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

23Sprendimą už akių atsakovui D. B. įteikti viešo paskelbimo būdu, tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant tokio turinio pranešimą:

24„Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3116-807/2018 pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui D. B. dėl 1958,08 EUR negrąžinto kredito, 450,38 EUR palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 77,34 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. palūkanų ir 55,44 EUR bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo skelbimu atsakovui D. B., gim. ( - ), sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių jam laikomas įteiktu šio pranešimo specialiame interneto tinklalapyje paskelbimo dieną. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius) pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 11 straipsnyje ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Informacijos teirautis tel. 8 (5) 262 4673“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1958,08 EUR... 4. Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas 2017-12-19... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-10-14 tarp... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1... 9. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.870... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 385,44 EUR kompensuojamųjų... 11. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 13. Ieškovas byloje patyrė 63 EUR žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 15. 2017-12-19 nutartimi procesinius dokumentus atsakovui nutarta įteikti viešo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, iš atsakovo D. B.,... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos... 23. Sprendimą už akių atsakovui D. B. įteikti viešo paskelbimo būdu,... 24. „Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas sprendimas už akių civilinėje...