Byla e2-38826-871/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo prievolę įvykdyti natūra, atsakovai byloje: N. P., A. P., G. P., V. L., R. Š., R. S., UAB "G. H.", priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo UAB "Minvista“ ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo prievolę įvykdyti natūra, atsakovai byloje: N. P., A. P., G. P., V. L., R. Š., R. S., UAB "G. H.", priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas 2016-09-02 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti 2016-06-07 sandorį, kuriuo buvo perleista nuosavybės teisė į 29,93 proc. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko akcijų (9825 vnt.) atsakovei A. P., negaliojančiu ab initio; 2) pripažinti negaliojančiu ab initio 2016-08-09 400 vnt. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko akcijų perleidimo sandorį, sudarytą tarp A. P. ir G. P.; 3) įpareigoti atsakovą UAB "G. H." įvykdyti sutartinę prievolę natūra, t.y. užtikrinti, kad būtų įkeistas šalių 2016-06-21 susitarime dėl Paskolos sutarties pakeitimo nurodytas akcijų kiekis (36 proc. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko akcijų).

3Ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą pagal rūšinio teismingumo taisykles.

4Pagal CPK 27 straipsnio 1 punktą, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 43 500 eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

5Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškinys yra neturtinis, tačiau remiantis CPK 85 str. 1 d. 11 p. ieškinio suma bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Taigi, pastaroji norma specialiai skirta ieškinio sumai, nuo kurios apskaičiuojamas žyminio mokesčio, mokėtino už reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dydis, reglamentuoti. Tokios praktikos laikomasi ir gausioje teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2014 ir kt.).

6Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu ginčija 2016-06-07 29,93 proc. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko (9825 vnt.) akcijų nuosavybės teisės perleidimo A. P. sandorį, laiko jį apsimestiniu ir prašo pripažinti negaliojančiu; ginčija paskesnį 2016-08-09 400 vnt. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko akcijų perleidimo sandorį, sudarytą tarp A. P. ir G. P., prašo jį pripažinti negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu ir CK 1.87 str. pagrindu. Taigi ieškovas pirmuoju ir antruoju ieškinio reikalavimu ginčija akcijų perleidimo sandorius, siekdamas pašalinti jų vykdymo pasekmes, ir iš esmės pareikštu ieškiniu siekdamas ginčijamais sandoriais perleistas akcijas grąžinti ieškovo nurodomai tikrajai akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šaliai atsakovui N. P., kad ginčijamais sandoriais perleistos akcijos būtų įkeistos ieškovui pagal 2016 m. birželio 21 d. susitarimą, todėl teismas sprendžia, kad ginčas yra turtinis ir turi būti apmokėtas proporciniu žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 10 p., 11 p.).

7Iš ieškovo pateikto VĮ Registrų centro Duomenų apie juridinio asmens dalyvių išrašo su istorija matyti, kad UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vienos akcijos nominali vertė 28,96 EUR, taigi atsakovės grąžintino turto vien pagal ginčijamą pirmąjį sandorį rinkos vertė sudaro 284 532 EUR (9825 vnt. akcijų x 28,96 EUR). Jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme (CPK 33 str. 4 d.). Kadangi ieškinio suma yra didesnė negu 43 500 EUR, pagal CPK 27 str. 1 p. byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, todėl ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismui neteismingas pagal rūšinio teismingumo taisykles. Atsižvelgiant į tai, teikiamą ieškinį, kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui, atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Konstatavus vieno iš atsisakymo priimti ieškinį pagrindų buvimą, teismas netikrino pateikto ieškinio atitikimo įstatymų reikalavimams, keliamiems ieškinio turiniui ir formai.

9Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3, 5 dalimis, teismas

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovo UAB "Minvista“, atstovaujamo advokatės E. I., ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo prievolę įvykdyti natūra, atsakovai byloje: N. P., A. P., G. P., V. L., R. Š., R. S., UAB "G. H.".

11Grąžinti ieškovui UAB „Minvista“ 93 EUR žyminio mokesčio, sumokėto 2016-09-01 mokėjimo nurodymu AB SEB banke.

12Išaiškinti ieškovui, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti ieškinį teisme pagal teismingumą – Vilniaus apygardos teismui (Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius).

13Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai