Byla 2-1655/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų L. V. A., A. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „The7“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1365-232/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Instra“ ieškinį atsakovui L. V. A., A. P. ir uždarajai akcinei bendrovei „The7“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Elgama - Elektronika“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo bei ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Elgama - Elektronika“ ieškinį atsakovams L. V. A. ir A. P., dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „The7“, dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Instra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

 • pripažinti 2012 m. gegužės 24 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Elgama - Elektronika“ ir UAB „The7“ negaliojančia ab initio ir taikyti restituciją, o tuo atveju, jei šio reikalavimo negalima būtų tenkinti – priteisti iš atsakovų L. V. A. ir A. P. 922 261,20 Lt nuostolių ir 5 proc. procesinių palūkanų trečiojo asmens UAB „Elgama - Elektronika“ naudai;
 • pripažinti 2013 m. kovo 21 d. valymo paslaugų sutartį, sudarytą tarp UAB „Elgama - Elektronika“ ir UAB „The7“ negaliojančia ab initio ir taikyti restituciją, o jei šio reikalavimo negalima būtų tenkinti – priteisti iš atsakovų L. V. A. ir A. P. 251 111,30 Lt nuostolių ir 5 proc. procesinių palūkanų trečiojo asmens UAB „Elgama - Elektronika“ naudai.

4Ieškovas UAB „Elgama - Elektronika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų L. V. A. ir A. P. solidariai 822 679 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 proc. procesinių palūkanų.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elgama - Elektronika“ ieškinį atsakovams L. V. A. ir A. P., dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „The7“, dėl nuostolių atlyginimo prijungė prie civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Instra“ ieškinį atsakovams L. V. A., A. P. ir UAB „The7“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Elgama - Elektronika“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

6Pareiškėjas UAB „Elgamos grupė“ kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį į civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Instra“ ieškinį atsakovams L. V. A., A. P. ir UAB „The7“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo bendraieškiu ir UAB „Instra“ ieškinį tenkinti.

7Nurodė, kad UAB „Elgamos grupė“, didžiausia UAB „Elgama - Elektronika“ akcininkė (85 proc. akcijų), atsižvelgdama į tai, kad ją su UAB „Instra“ sieja bendri akcininkų interesai, siekdama įgyvendini ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą akcininko neturtinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti UAB „Elgama - Eelktronika“ žalą dėl bendrovės vadovo ir valdybos nario pareigų nevykdymo ir netinkamo vykdymo, prisideda prie UAB „Elgama - Elektronika“ akcininko UAB „Instra“ ieškinio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi įtraukė UAB „Elgamos grupė“ į civilinę bylą Nr. 2-1365-232/2014 bendraieškiu, leido atsakovui A. P. antstolio areštuotą butą, esantį ( - ) bei butą, esantį ( - ), išnuomoti.

10Teismas nustatė, kad nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Instra“ (UAB „Elgama - Elektronika“ akcininko) ieškinį prieš buvusius valdybos narius. Pareiškėjas valdo 85 proc. UAB „Elgama - Elektronika“ akcijų. Taigi UAB „Elgamos grupė“ ir UAB „Instra“ sieja bendri, vieni kitiems nepruieštarujantys, akcininkų interesai, todėl UAB „Elgamos grupė“ turi suinteresuotumą šioje byloje ir teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo prašymą įtraukti jį bendraieškiu tenkino.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovai L. V. A., A. P. ir UAB „The7“ pateikė atskirąjį skundą, prašydami Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį dėl UAB „Elgamos grupė“ įtraukimo bendraieškiu panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu atmesti. Tuo atveju, jei teismas šio prašymo netenkintų, skundžiamą nutarties dalį pakeisti, aiškiai nurodant su kokiais ieškinio reikalavimais ir kurių atsakovų atžvilgiu UAB „Elgamos grupė“ buvo įtraukta bendraieškiu ir šalia kurio ieškovo: UAB „Instra“ ar UAB „Elgama - Elektronika“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama nutartis įtraukti UAB „Elgamos grupė“ į bylą bendraieškiu nėra pagrįsta jokia teisės norma.
 2. CPK nenumato procesinės galimybės į pradėtą civilinę bylą kitam asmeniui įstoti bendraieškiu, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo tokio prašymo tenkinti. CPK nustato galimybę įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis, reikšti savarankišką ieškinį ir prašyti bylas sujungti. UAB „Elgamos grupė“ tokiomis galimybėmis nepasinaudojo.
 3. Neaišku, ar skundžiama nutartimi UAB „Elgamos grupė“ įtraukus bendraieškiu, teismas nagrinės visus UAB „Instra“ reikalavimus, nes dalis jų (reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo) buvo palikti nenagrinėti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartimi. Tokia neaiški situacija turi būti ištaisyta, skundžiamą nutartį panaikinant.
 4. UAB „Elgamos grupė“ pareikšti reikalavimai turėjo būti apmokestinami žyminiu mokesčiu. Neaišku, ar įtraukus UAB „Elgamos grupė“ į bylą bendraieškiu, teismas neturėjo iš naujo kartoti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijos bei sudaryti procesines galimybes naujam ieškovui pateikti parengiamuosius procesinius dokumentus ir įrodymus.
 5. Skundžiamoje nutartyje išdėstyti argumentai sudaro pagrindą UAB „Elgamos grupė“ įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, o ne bendraieškiu.

13Ieškovas UAB „Instra“ ir UAB „Elgamos grupė“ pateikė atsiliepimą, prašydami Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Bendraieškių procesinę padėtį reglamentuoja procesinio bendrininkavimo institutas (CPK 43 str.), kuris neriboja šalių teisės disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, įskaitant savo teisių gynimo būdo, formos pasirinkimo ir įgyvendinimo.
 2. Nesutinka su skundo argumentu, kad teismas UAB „Elgamos grupė“ turėjo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas, gavęs UAB „Elgamos grupė“ prašymą įtraukti jį bendraieškiu, tinkamai atsižvelgė į reiškiamus reikalavimus, jų faktinį pagrindą, šalių (ieškovo ir atsakovo) ir UAB „Elgamos grupė“ interesą bei pagrįstai tokį prašymą tenkino.
 3. Atsakovams kilus neaiškumų dėl skundžiamos nutarties, jie turėjo teisę pasinaudoti CPK 278 straipsnyje nustatyta galimybe kreiptis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo.
 4. Nepagrįstas apeliantų skundo argumentas, jog UAB „Elgamos grupė“ turėjo sumokėti žyminį mokestį. Kadangi tiek UAB „Instra“, tiek UAB „Elgamos grupė“ keliami reikalavimai sutampa, o UAB „Instra“ už juos (keliamus reikalavimus) žyminį mokestį jau sumokėjo, todėl UAB „Elgamos grupė“ mokėti tokio mokesčio nebereikėjo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis procesas nutrauktinas.

16Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str. 1 d., 315 str. 2 d. 3 p.). Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo galima CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Elgamos grupė“ buvo įtraukta į civilinę bylą Nr. 2-1365-232/2014 bendraieškiu.

18Pažymėtina, kad CPK nenustato, jog dėl nutarties įtraukti pareiškėją bendraieškiu gali būti paduotas atskirasis skundas. Be to, įtraukus UAB „Elgamos grupė“ į civilinę bylą bendraieškiu, nėra kliūtis nagrinėti bylą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis dėl įtraukimo bendraieškiu yra skundžiama. Kita vertus, tokia teismo nuoroda negali pakeisti aptarto teisinio reglamentavimo dėl apeliacinio apskundimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria UAB „Elgamos grupė“ buvo įtraukta į civilinę bylą Nr. 2-1365-232/2014 bendraieškiu, nėra apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovų L. V. A., A. P. ir UAB „The7“ atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

19Procesą nutraukus, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kuriais atsakovai nesutinka su bendraieškio įtraukimu į bylą.

20Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

21Apeliacinį procesą pagal atsakovų L. V. A., A. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „The7“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Instra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Ieškovas UAB „Elgama - Elektronika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinę bylą... 6. Pareiškėjas UAB „Elgamos grupė“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 7. Nurodė, kad UAB „Elgamos grupė“, didžiausia UAB „Elgama -... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi įtraukė UAB... 10. Teismas nustatė, kad nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovai L. V. A., A. P. ir UAB „The7“ pateikė atskirąjį skundą,... 13. Ieškovas UAB „Instra“ ir UAB „Elgamos grupė“ pateikė atsiliepimą,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 16. Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo... 17. Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma... 18. Pažymėtina, kad CPK nenustato, jog dėl nutarties įtraukti pareiškėją... 19. Procesą nutraukus, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 315... 21. Apeliacinį procesą pagal atsakovų L. V. A., A. P. ir uždarosios akcinės...