Byla e2-876-241/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens I. M. prašymas atidėti atsakovės A. M. individualios įmonės „ULTIMA RATIO“ bankroto bylos nagrinėjimą ir bylą pradėti nagrinėti iš pradžių (civilinės bylos Nr. Nr. eB2-571-258/2019)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens I. M. prašymas atidėti atsakovės A. M. individualios įmonės „ULTIMA RATIO“ bankroto bylos nagrinėjimą ir bylą pradėti nagrinėti iš pradžių (civilinės bylos Nr. Nr. eB2-571-258/2019).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 11 d. nutartimi atsakovei A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lausona“, 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi leista nukreipti išieškojimą į įmonės savininko A. M. turtą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. 2019 m. balandžio 17 d. rezoliucija įmonės savininko sutuoktinė I. M., pagal jos pačios prašymą įtraukta į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

103.

112019 m. balandžio 23 d. trečiasis asmuo I. M. pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 4 dalimi, bylos nagrinėjimą pradėti iš pradžių. Nurodė, kad bankroto byloje priimti sprendimai gali tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti jos kaip trečiojo asmens teises.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi trečiojo asmens prašymą atmetė.

165.

17Teismas nurodė, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Šiuo atveju trečiojo asmens I. M. suinteresuotumas pasireiškia tuo, kad ji yra įmonės savininko A. M. sutuoktinė.

186.

19Teismas pažymėjo, kad 2019 m. vasario 5 d. nutartimi leista nukreipti išieškojimą į bankrutavusios A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ savininko turtą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Padarius išvadą, kad šio klausimo išsprendimas gali turėti įtakos I. M. materialiosioms teisėms ir pareigoms, ji įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Tačiau kiti bankroto byloje priimti procesiniai sprendimai (iškelti bankroto bylą, patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto) trečiojo asmens materialiosioms teisėms ir pareigos įtakos neturi ir negali turėti. Atsižvelgdamas į tai, bei į vieną iš pagrindinių bankroto proceso tikslų – operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, teismas prašymo bylos nagrinėjimą atidėti ir bylos nagrinėjimą pradėti iš pradžių netenkino.

20III.

21Atskirojo skundo argumentai

227.

23Atskirajame skunde trečiasis asmuo I. M. prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

247.1.

25Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nenustato jokių išimčių dėl CPK 45 straipsnio 4 dalies įtvirtintos proceso teisės normos taikymo ar netaikymo bankroto byloje, todėl ši procesinė norma bankroto byloje yra taikytina visa apimtimi.

267.2.

27CPK 45 straipsnio 4 dalies teisės normos lingvistinis aiškinimas suponuoja išvadą, kad bylos nagrinėjimas turėjo būti atidėtas ir pradėtas iš pradžių paties pirmosios instancijos teismo iniciatyva. Minėta norma nustato, jog bylos nagrinėjimas gali būti nepradėtas iš pradžių tik tuo atveju, kai naujai į procesą įstojęs byloje dalyvaujantis asmuo prašo, kad byla būtų nagrinėjama toliau. Vadinasi, tenkinant trečiojo asmens prašymą jį įtraukti į bylą, pats teismas privalo atidėti bylos nagrinėjimą ir bylą pradėti nagrinėti iš pradžių.

287.3.

29Kadangi teismas tenkino pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiojo asmens procesine padėtimi, tai reiškia, kad pats teismas pripažino, jog I. M. ir atsakovę sieja materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi.

307.4.

31Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma. Tai reiškia, kad ĮBĮ nustatyta tvarka vykdomos įmonės bankroto procedūros tarpusavyje yra glaudžiai susijusios, jos seka viena paskui kitą. Taigi teismo argumentas, kad įtaką trečiojo asmens materialiosioms teisėms ir pareigoms turi tik teismo nutartis, leidžianti vykdyti išieškojimą iš turto, o visi kiti bankroto byloje anksčiau priimti procesiniai sprendimai teisėms ir pareigoms įtakos neturi ir negali turėti, yra nepagrįstas.

327.5.

33Teismo nutartis, leidžianti vykdyti išieškojimą iš turto, galėjo būti priimta tik po tai, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, patvirtinti finansiniai reikalavimai, o įmonė pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto. Vadinasi, visi pirmiau paminėti tarpiniai teismo procesiniai sprendimai yra betarpiškai ir tiesiogiai susiję su nurodyta nutartimi.

347.6.

35Teismo nutartimi šioje byloje yra patvirtintas ir kreditorės K. D. finansinis reikalavimas, kuri, kaip matyti iš antstolio pateiktų dokumentų, yra I. M. ir A. M. bendra kreditorė, prieš kurią abu sutuoktiniai atsako solidariai. Todėl nesuteikiant trečiajam asmeniui galimybės iš anksto pasisakyti dėl byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo, neabejotinai yra pažeidžiamos asmens teisės.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

398.

40Atskirasis skundas paduotas dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti trečiojo asmens I. M. prašymą atidėti atsakovės bankroto bylos nagrinėjimą ir pradėti bylos nagrinėjimą iš pradžių. Teismas nurodė, kad tokia nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

419.

42Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Taigi, apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą (nutartį) (CPK 315 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

4310.

44CPK nenustatyta, kad nutartys, kuriomis atsisakoma atidėti bylos nagrinėjimą ar sprendžiama dėl bylos nagrinėjimo pradėjimo iš pradžių pagal CPK 45 straipsnį, būtų skundžiamos atskiruoju skundu, be to, tokių nutarčių priėmimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad nutartys priimamos pagal CPK 45 straipsnį (netinkamos šalies pakeitimas tinkama, trečiųjų asmenų įtraukimas į bylą) yra neskundžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1508/2014, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1655/2014). Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartis negalėjo būti skundžiama apeliacine tvarka atskiruoju skundu. Pirmosios instancijos teismo nuoroda dėl nutarties apskundimo tvarkos negali pakeisti teisinio reglamentavimo dėl byloje dalyvaujančių asmenų teisės paduoti atskirąjį skundą.

4511.

46Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Teismui konstatavus, kad atskirasis skundas buvo paduotas dėl nutarties, kuri pagal civilinio proceso normas negalėjo būti skundžiama, yra pagrindas pradėta apeliacinį procesą nutraukti.

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

48Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 11 d. nutartimi atsakovei A. M. IĮ... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi leista nukreipti... 10. 3.... 11. 2019 m. balandžio 23 d. trečiasis asmuo I. M. pateikė prašymą atidėti... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi trečiojo asmens... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad 2019 m. vasario 5 d. nutartimi leista nukreipti... 20. III.... 21. Atskirojo skundo argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde trečiasis asmuo I. M. prašo Vilniaus apygardos teismo 2019... 24. 7.1.... 25. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nenustato... 26. 7.2.... 27. CPK 45 straipsnio 4 dalies teisės normos lingvistinis aiškinimas suponuoja... 28. 7.3.... 29. Kadangi teismas tenkino pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiojo asmens... 30. 7.4.... 31. Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto... 32. 7.5.... 33. Teismo nutartis, leidžianti vykdyti išieškojimą iš turto, galėjo būti... 34. 7.6.... 35. Teismo nutartimi šioje byloje yra patvirtintas ir kreditorės K. D. finansinis... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 8.... 40. Atskirasis skundas paduotas dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio... 41. 9.... 42. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo nutartys gali... 43. 10.... 44. CPK nenustatyta, kad nutartys, kuriomis atsisakoma atidėti bylos nagrinėjimą... 45. 11.... 46. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 48. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens I. M....