Byla 2-2075/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalies, kuria išspręstas uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“ įtraukimo bendraieškiu klausimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Infoverslas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Infoverslas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalies, kuria išspręstas uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“ įtraukimo bendraieškiu klausimas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Infoverslas“ vadovė R. V. 2014 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Infoverslas“ bei UAB „Viresita“ paskyrimo bankroto administratoriumi. Nurodė, kad įmonė yra nemoki, negali atsiskaityti su kreditoriais. Šio pareiškimo pagrindu, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi išsprendus jo priėmimo klausimą, buvo užvesta civilinė byla Nr. B2-5349-803/2014, o pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas buvo paskirtas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. rugsėjo 10 d. 10.00 val.

5Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-5349-803/2014 2014 m. rugsėjo 4 d. buvo gautas kreditoriaus UAB „Indebt“ 2014 m. rugsėjo 2 d. prašymas dėl UAB „Indebt“ įtraukimo bendraieškiu. Kreditorius UAB „Indebt“ prašė iškelti atsakovui UAB „Infoverslas“ bankroto bylą ir paskirti bankroto administratoriumi UAB „Ius Positivum“, o taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui UAB „Infoverslas“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų areštą.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-5349-803/2014, tenkino kreditoriaus UAB „Indebt“ prašymą dėl UAB „Indebt“ įtraukimo į civilinę bylą bendraieškiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo UAB „Infoverslas“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui.

7Atsakovas UAB „Infoverslas“ atskiruoju skundu prašė: pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento UAB „Indebt“ ir UAB „Skomė“ reikalavimo perleidimo sutartį; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus UAB „Indebt“ įtraukimo į bylą bendraieškiu ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditoriaus UAB „Indebt“ prašymą dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Infoverslas“ direktorės R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties ir grąžino procesinius dokumentus juos padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, jog įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria asmuo yra įtraukiamas į bylą ieškovu (CPK 43 str.), kaip ir nenumatyta galimybė ginčyti teisę kreiptis į teismą (CPK 5 str. 1 d.). Kadangi atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuri negali būti apeliacijos objektu, todėl teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė R. V. negali teikti atskirojo skundo kaip UAB „Infoverslas“ vadovė, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis, kurios pagrindu iškelta UAB „Infoverslas“ bankroto byla, yra įsiteisėjusi, o tai reiškia, jog įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Infoverslas“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atsakovo UAB „Infoverslas“ atskirąjį skundą dėl skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nutartis naikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 3 d. 1 p.), kadangi apie teismo posėdį, kuriame ji buvo priimta, nebuvo pranešta dalyvaujantiems byloje asmenims.
  2. Teismas, darydamas išvadą, jog R. V. neturėjo teisės atsakovo UAB „Infoverslas“ vardu paduoti atskirąjį skundą, nepagrįstai nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Infoverslas“ iškėlimo 2014 m. rugsėjo 19 d., kai teisme buvo gautas atsakovo UAB „Infoverslas“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties, jau buvo įsiteisėjusi. Terminas atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarties paduoti, su kuriuo sietinas šios nutarties įsiteisėjimas, pasibaigė 2014 m. rugsėjo 22 d. (ĮBĮ 7 str. 13 d.).
  3. Teismas, darydamas išvadą, jog teismo nutartis dėl įtraukimo bendraieškiu yra neskundžiama, netinkamai aiškino CPK 43 straipsnio normas.
  4. Nutarties dėl įtraukimo bendraieškiu skundžiamumą lemia tai, kad užkertama galimybė tolesnei bylos eigai tiek dėl nešališko teismo, tiek dėl to, kad UAB „Indebt“ yra ne tik bylos dalyvis, bet ir ieškovas, t.y. turi skirtingas procesines teises.
  5. Dalyvaujantiems byloje asmenims nebuvo sudaryta galimybė pateikti atsiliepimo į kreditoriaus UAB „Indebt“ prašymą dėl jo įtraukimo bendraieškiu, o kartu ir įrodymų, jog UAB „Indebt“ neturi galiojančios reikalavimo teisės atsakovo UAB „Infoverslas“, kaip skolininko, atžvilgiu.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teismo nutarties, priimtos dėl kreditoriaus įtraukimo į bylą bendraieškiu iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti priėmimo, apskundimo apeliacine tvarka klausimas, taip pat vertinami pirmosios instancijos teismo padaryti proceso teisės pažeidimai (nepranešimas apie teismo posėdį, kuriame buvo priimta ginčijama nutartis bei nepagrįsta teismo išvada dėl R. V. įgaliojimų skundžiant ginčijamą nutartį apeliacine tvarka). Teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pirmiausia pasisako dėl atskirajame skunde nurodytų padarytų proceso teisės pažeidimų priimant ginčijamą teismo nutartį. Pagal CPK 153 straipsnio 2 dalį CPK numatytais atvejais galimas rašytinis procesas. Šiuo atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Pagal CPK 133 straipsnio 3 dalį, kai rašytinio proceso tvarka nagrinėjami kiti procesiniai klausimai, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdį pranešama tik CPK numatytais atvejais. CPK nėra numatyta, kad teismas privalo informuoti dalyvaujančius byloje asmenis apie klausimo dėl bendraieškio įtraukimo į bylą sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog proceso teisės pažeidimas sprendžiant šį klausimą nebuvo padarytas. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Taigi diskrecijos teisė spręsti dėl pranešimo atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą palikta teismui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo teisę spręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui.

14Vertindamas apeliantės teisę skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, teismas pažymi, jog pagal CPK 279 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Šioje byloje nustačius, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis, kuria iškelta UAB “Infoverslas” bankroto byla, apskųsta atskiruoju skundu (civilinė byla Nr. 2-2074/2014), pripažįstama, kad R. V. turėjo teisę atsakovo UAB „Infoverslas“ vardu paduoti atskirąjį skundą. Todėl teismas toliau vertina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pasisakydamas dėl galimybės skųsti apeliacine tvarka teismo nutartį, priimtą dėl kreditoriaus įtraukimo į bylą bendraieškiu iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti priėmimo.

15Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą, kartu pasiūlant bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokio kreditoriaus procesinė padėtis yra bendraieškis, kadangi jo reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei ir bankroto procedūrų pradėjimo atitinka pradinio ieškovo interesus. Teismas, iki bankroto bylos iškėlimo gavęs įstatymų reikalavimus atitinkantį kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį (šalies) atitinkančias procesines teises ir pareigas.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB „Indebt“ prašymą dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsisakė priimti dėl šios nutarties atsakovo UAB „Infoverslas“ paduotą atskirąjį skundą, konstatuodamas jog teismo nutartis, kuria tenkintas asmens prašymas dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu, negali būti apskundimo apeliacine tvarka objektas.

17Pažymėtina, jog būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str. 1 d., 315 str. 2 d. 3 p.). Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo galima CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog įstatyme tiesiogiai nėra nenumatytos galimybės dėl teismo nutarties, kuria asmuo įtrauktas bendraieškiu, paduoti atskirąjį skundą, o pradinio ieškovo materialiuosius reikalavimus palaikančio proceso dalyvio įtraukimas į bylą niekaip neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis, kuria tenkintas kreditoriaus UAB „Indebt“ prašymas dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu, apeliacine tvarka neskundžiama. Tai atitinka ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1655/2014).

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti UAB „Infoverslas“ direktorės R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutarties ir procesiniai dokumentai grąžinti juos padavusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Infoverslas“ vadovė R. V. 2014 m. rugpjūčio 8 d.... 5. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, priimta civilinėje... 7. Atsakovas UAB „Infoverslas“ atskiruoju skundu prašė: pripažinti niekine... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „Infoverslas“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teismo nutarties, priimtos dėl... 14. Vertindamas apeliantės teisę skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį,... 15. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad įmonės,... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m.... 17. Pažymėtina, jog būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog įstatyme... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....