Byla 2-451/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Soma Group“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, civilinėje byloje Nr. B2-646-485/2009 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Soma Group“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Soma Group“, administratoriumi paskyrė UAB „Baklis“.

42009 m. rugsėjo 15 d. teisme gautas BUAB „Soma Group“ administratoriaus prašymas patvirtinti UAB „DnB NORD lizingas“ 25 414,23 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 15 337,93 Lt bauda, 8 840,58 Lt pradelstos lizingo įmokos, 1 235,72 Lt delspinigiai.

52009 m. rugsėjo 24 d. teisme gautas BUAB „Soma Group“ administratoriaus prašymas sumažinti UAB „DnB NORD lizingas“ kreditorinį reikalavimą 15 337,93 Lt baudos suma, kadangi skolininkas dalį prievolės įvykdė nepraleidęs jos vykdymo termino, lizingo objektas yra išpirktas, todėl bauda yra per didelė, neatitinkanti protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijų.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutarė į bankrutuojančios UAB „Soma Group” kreditorių sąrašą įtraukti UAB „DnB NORD lizingas“ 10 076,30 Lt kreditorinį reikalavimą; likusią UAB „DnB NORD lizingas“ prašymo dalį dėl baudos įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą atmesti, įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

7Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus prašomos patvirtinti 15 337,93 Lt baudos pagal 2008 m. kovo 5 d. lizingo sutartį Nr. 2008-03F-3268, kuri yra skaičiuojama 30 procentų nuo likusios atsakovo (UAB „Soma Group“) neapmokėtos 51 126,44 Lt lizingo objekto vertės. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus atstovas teismo posėdyje, vadovaudamasis CK 6.574 straipsnio nuostata, teigė, jog, nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti tokių nuostolių atlyginimo, kad jis lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, ir nurodė, jog kreditorius, nutraukus lizingo sutartį, nebuvo grąžintas į pradinę padėtį bei patyrė nuostolius, kuriuos sudaro negautos palūkanos. Teismas konstatavo, kad pažymoje apie skolos dydį kreditorius nurodė, jog nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui įsiteisėjimo dienai atsakovas nebuvo apmokėjęs kreditoriui 51 126,44 Lt lizingo objekto vertės, todėl bauda yra skaičiuojama nuo šios sumos ir sudaro 15 337,93 Lt. Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog toks baudos apskaičiavimo būdas yra tinkamas ir kad bauda atitinka atsakovo lizingo sutarties pažeidimo pobūdį kreditorius grindžia 2009 m. spalio 21 d. pažyma Nr. 30.58.17/5400 apie gautas ir gautinas pajamas. Teismas pažymėjo, kad, kreditoriaus teigimu, atsakovui tinkamai įvykdžius savo prievoles pagal lizingo sutartį, kreditorius būtų gavęs 94 146,31 Lt pajamų, tačiau, iškėlus atsakovui bankroto bylą, šių pajamų kreditorius negavo. Teismas pažymėjo, kad 94 146,31 Lt sumą sudaro 601,75 Lt administracinis mokestis, 80 233,12 Lt lizingo objekto vertės dengimas, 13 311,44 Lt palūkanos ir kad, kaip matyti iš kreditoriaus pateiktos pažymos apie gautas ir gautinas pajamas, 601,75 Lt administracinis mokestis kreditoriui yra sumokėtas visiškai. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas dalį savo prievolių kreditoriui yra įvykdęs, t.y. atsakovas yra apmokėjęs dalį lizingo įmokų, o lizingo objektas iš kreditoriaus yra atpirktas, todėl likusi atsakovo skola kreditoriui yra 8 840,58 Lt nesumokėtų lizingo įmokų ir šių aplinkybių kreditorius neginčijo. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog šalių sudaryta lizingo sutartis būtų buvusi nutraukta iki įsiteisėjo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Soma Group“ iškėlimo, t.y. byloje nėra duomenų, jog lizingo sutartis būtų buvusi nutraukta dėl to, jog atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl laikytina, jog lizingo sutartis buvo nutraukta dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodyta, jog po bankroto bylos įmonei iškėlimo yra nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, todėl kreditoriaus pateikta pažyma apie gautas ir gautinas pajamas, neva patvirtinanti kokio dydžio palūkanas jis būtų gavęs, jeigu lizingo sutartis būtų buvusi vykdoma tinkamai, nelaikytina baudos (kaip teigia kreditorius – negautų palūkanų) dydžio skaičiavimo pagrindu. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovas taip pat teigė, kad iš kreditoriaus lizingo sutarties objekto turtas nebuvo atpirktas pilnai, t. y. kreditorius dėl neapmokėtos lizingo dalyko vertės (51 126,44 Lt) ir jo pardavimo kainos skirtumo patyrė 21 000 Lt nuostolius. Teismas nurodė, kad, kreditoriui nepateikus jokių įrodymų, pagrindžiančių šiuos argumentus, jie laikytini nepagrįstais ir neįrodytais. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatavo, jog kreditoriaus UAB „DnB NORD lizingas“ prašymas tenkintinas iš dalies, UAB „DnB NORD lizingas“ įtrauktinas į BUAB „Soma Group” kreditorių sąrašą su 10 076,30 Lt kreditoriniu reikalavimu, o kita prašymo dalis atmestina. Teismas pažymėjo, kad padarytos teismo išvados neužkerta kelio kreditoriui ateityje kreiptis į teismą dėl kreditorinio reikalavimo sumos patikslinimo, savo prašymą pagrindžiant kreditoriaus realiai patirtais nuostoliais.

8Atskiruoju skundu kreditorius UAB „DnB NORD lizingas“ prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartį dalyje dėl kreditoriaus prašymo įtraukti 15 337,93 Lt baudą į kreditorinio reikalavimo sumą atmetimo ir kreditoriaus UAB „DnB NORD lizingas“ kreditorinį reikalavimą patvirtinti visa apimtimi, t.y. įtraukti kreditorių UAB „DnB NORD lizingas“ į BUAB „Soma Group“ kreditorių sąrašą su 25 414,23 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. Apeliantas nurodo, kad teismui buvo pateikta 2009 m. spalio 21 d. pažyma apie gautas ir gautinas pajamas, patvirtinanti, jog sutartyje numatyta bauda yra pagrįsta ir protinga galimų nuostolių kontekste. Apelianto teigimu, skolininkas UAB „Soma Group“ nepateikė įrodymų, o teismas konkrečių argumentų, paneigiančių UAB „DnB NORD lizingas“ atliktų paskaičiavimų teisingumą. Apeliantas pažymi, kad teismas taip pat neatsižvelgė į CK 6.574 straipsnio nuostatas, numatančias, kad tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Apeliantas nurodo, kad atgauto lizingo objekto vertė buvo žymiai sumažėjusi, todėl minėtas turtas trečiojo asmens atpirktas iš UAB „DnB NORD lizingas“ tik už 30 000 Lt, iš kurių yra sumokėta tik 20 000 Lt. Apeliantas pažymi, kad netgi skaičiuojant patirtų nuostolių dydį teismo pasirinktu būdu, t. y. iš neapmokėtos lizingo objekto vertės (51 126,44 Lt) atėmus 2009 m. gegužės 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2009/05/04-TR 2.1 punkte nurodytą atperkamos iš UAB „DnB NORD lizingas“ naudotų treniruoklių įrangos kainą (30 000 Lt) gaunami nuostoliai viršija prašomos priteisti baudos sumą (15 337,93 Lt).

9Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis pakeistina.

10CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmoji dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „DnB NORD lizingas“ prašė patvirtinti 25 414,23 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 15 337,93 Lt bauda, 8 840,58 Lt pradelstos lizingo įmokos, 1235,72 Lt delspinigiai. Pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi patvirtino UAB „DnB NORD lizingas“ 10 076,30 Lt kreditorinį reikalavimą, o likusią UAB „DnB NORD lizingas“ prašymo dalį dėl baudos įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą atmetė. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl atsisakymo patvirtinti 15 337,93 Lt kreditorinio reikalavimo dalį. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „DnB NORD lizingas“ 15 337,93 Lt kreditorinį reikalavimą kildina iš UAB „DnB NORD lizingas“ ir UAB „Soma Group“ 2008 m. kovo 5 d. lizingo sutarties Nr. 2008-03F-3268 netinkamo vykdymo. Minėtos lizingo sutarties 8.5. punktas numato, kad sutartis gali pasibaigti UAB „DnB NORD lizingas“ vienašališkai nutraukus sutartį nesikreipiant į teismą, kai klientas (UAB „Soma Group“) iš esmės pažeidžia sutartį. Pagal lizingo sutarties 8.5.3. punktą esminiu lizingo sutarties pažeidimu laikoma, kai klientas daugiau kaip 20 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti lizingo mokėjimus, taip pat kitus nustatytus mokėjimus, įskaitant delspinigius ir baudas. Pagal lizingo sutarties 8.5.9. punktą esminiu lizingo sutarties pažeidimu taip pat laikoma, kai kliento atžvilgiu inicijuojama bankroto procedūra. Pagal lizingo sutarties 8.9. punktą sutarties nutraukimo atveju klientas privalo grąžinti UAB „DnB NORD lizingas“ turtą ir visus su juo susijusius dokumentus per tris darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos, sumokėti UAB „DnB NORD lizingas“ skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki sutarties nutraukimo dienos, taip pat sumokėti 30 procentų neapmokėtos turto vertės dydžio baudą. Į bylą pateikta UAB „DnB NORD lizingas“ 2009 m. rugsėjo 9 d. patikslinta pažyma apie UAB „Soma Group“ skolos dydį Nr. 30.58.17/4753 patvirtina, kad pagal lizingo sutartį Nr. 2008-03F-3268 neapmokėta lizingo objekto vertė yra 51 126,44 Lt ir nuo šios sumos paskaičiuota bauda yra 15 337,93 Lt. CK 6.574 straipsnis numato, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma; jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį; kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Soma Group“ atsirado prievolė atlyginti UAB „DnB NORD lizingas“ nuostolius, atsiradusius dėl lizingo sutarties nevykdymo. Lizingo sutartyje nurodytos baudos dydžiu šalys susitarė dėl atlyginamų nuostolių dydžio. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Soma Group“ padarius esminius sutarties pažeidimus, numatytus lizingo sutarties 8.5.3. bei 8.5.9. punktuose, UAB „Soma Group“ atsirado pareiga sumokėti UAB „DnB NORD lizingas“ baudą, kuri laikytina UAB „DnB NORD lizingas“ nuostolių – negautų palūkanų, negautų įmokų, t. y. sumų, kurias UAB „DnB NORD lizingas“ būtų gavęs, jei UAB „Soma Group“ būtų tinkamai vykdęs lizingo sutartį, neatgautos iš UAB „Soma Group“ atsiimto turto vertės – kompensavimu. Teisėjų kolegijos nuomone, 15 337,93 Lt baudos sumokėjimas pilnai atitinka CK CK 6.574 straipsnio nuostatą dėl lizingo davėjo grąžinimo į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė patvirtinti UAB „DnB NORD lizingas“ 15 337,93 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo dalį ir pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl nurodytos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nepagrįstumo.

12Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis pakeistina, nutarties dalis, kuria likusią UAB „DnB NORD lizingas“ prašymo dalį dėl baudos įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą atmesti, panaikintina ir į BUAB „Soma Group“ kreditorių sąrašą įtraukto kreditoriaus UAB „DnB NORD lizingas“ kreditorinio reikalavimo suma padidintina nuo 10 076,30 Lt iki 25 414,23 Lt, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, n u t a r i a :

14Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartį pakeisti. Nutarties dalį, kuria

Nutarė

15likusią UAB „DnB NORD lizingas“ prašymo dalį dėl baudos įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą atmesti, panaikinti ir į BUAB „Soma Group“ kreditorių sąrašą įtraukto kreditoriaus UAB „DnB NORD lizingas“ kreditorinio reikalavimo sumą padidinti nuo 10 076,30 Lt iki 25 414,23 Lt (dvidešimt penkių tūkstančių keturių šimtų keturiolikos litų dvidešimt trijų centų). Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai