Byla 2A-244-577/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič,

3kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus,

4apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ ieškinį atsakovams A. N. ir U. R., tretiesiems asmenims BUAB „Soma Group“, UAB „Atletas“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų jo naudai 8 840,58 Lt pradelstų lizingo mokėjimų, 1 235,72 Lt delspinigių, 15 337,93 Lt baudos, 6 procentus metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir BUAB „Soma Group“ 2008-03-05 buvo sudaryta Lizingo sutartis dėl treniruoklių įsigijimo finansavimo. Pagal sutartį pirmoji įmoka turėjo būti sumokėta 2008-04-20, o vėlesnės turėjo būti mokamos ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. Šalys susitarė, kad lizingo terminas – 60 mėnesių, buvo nustatyta kintama palūkanų norma, kuri buvo keičiama kas šešis mėnesius nuo pirmojo grafiko sudarymo dienos, t.y. nuo 2008-03-05. Pagal lizingo sutarties 7.4 p. už laiku nesusimokėtus lizingo bei kitus sutartyje nurodytus mokėjimus lizingo gavėjas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas, užsitikrindamas lizingo gavėjo įsipareigojimų vykdymą, su UAB „Atletas“ 2008-03-05 sudarė sutartį, kuria UAB „Atletas“ įsipareigojo nupirkti UAB „Soma Group“ perduotus treniruoklius už atpirkimo kainą tuo atveju, jei lizingo davėjas dėl lizingo gavėjo prievolių nevykdymo nutrauks lizingo sutartį ir atsiims treniruoklius. Sutarties šalys sutarė, kad atpirkimo kaina lygi neapmokėtai treniruoklių vertei, nurodytai lizingo sutarties mokėjimo grafike atpirkimo dieną, plius pridėtinės vertės mokestis. Už tinkamą prievolės įvykdymą laidavo atsakovai A. N. ir U. R., sudarydami su ieškovu 2008-03-05 Laidavimo sutartis. Lizingo gavėjas UAB „Soma Group“ Lizingo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, ko pasėkoje ieškovas nutraukė Lizingo sutartį. UAB „Soma Group“ yra iškelta bankroto byla. Po lizingo sutarties nutraukimo ieškovas susigrąžino lizingo objektą, tačiau lizingo gavėjas liko skolingas ieškovui 8 840,58 Lt pradelstų lizingo mokėjimų. Taip pat yra paskaičiuoti delspinigiai ir bauda.

7Atsakovai A. N. ir U. R. atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ atsakovės U. R. naudai 1 210 Lt atstovavimo išlaidų, atsakovo A. N. naudai 1 900 Lt atstovavimo išlaidų, taip pat priteisė iš ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ 23,71 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

9Apeliantas prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimą ir ieškinį tenkinti pilna apimtimi bei priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 25 414,23 Lt skolą pagal 2008-03-05 Lizingo sutartį Nr. 200803F-3268, kurią sudaro 8 840,58 Lt pradelstų lizingo įmokų, 1 235,72 Lt delspinigių bei 15 337,93 Lt baudos. Taip pat priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas pirmos instancijos be apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad tarp UAB „DnB NORD lizingas“, iš vienos pusės, ir UAB „Soma Group“, iš kitos pusės, buvo sudaryta 2008-03-05 Finansinio lizingo sutartis Nr. 200803F-3268 dėl treniruoklių įsigijimo finansavimo. Nors UAB „Soma Group“ ir įsipareigojo prievoles pagal Lizingo sutartį vykdyti tinkamai, tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, ką patvirtina pradelstos sumokėti lizingo įmokos, paskaičiuoti delspinigiai bei bauda. Akivaizdu, jog įsipareigojimai nebuvo vykdomi tinkamai, ko pasėkoje kreditorius UAB „DnB NORD lizingas“ patyrė didelių nuostolių, kurių konkreti išraiška nurodyta pateiktoje pažymoje. Pažyma patvirtina, jog ieškovo reiškiami reikalavimai atsakovams, tame tarpe Lizingo sutartyje numatyta bauda, yra pagrįsta ir protinga galimų nuostolių kontekste. Pažymi, kad reiškiami reikalavimai ne tik dėl baudos, tačiau ir dėl likusios skolos dalies, t.y. dėl delspinigių bei pradelstų mokėjimų, taip pat pagrįsti byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Ta aplinkybė, jog Lizingo objektas buvo atpirktas Atpirkėjo UAB „Atletas“, nereiškia, kad susidariusi skola pagal Lizingo sutartį buvo padengta ir tuo pagrindu panaikintas ir sustabdytas su atsakovais sudarytų Laidavimo sutarčių galiojimas bei užkirstas kelias kreditoriui realizuoti savo teises, kylančias iš Laidavimo sutarčių.

10Atsakovas A. N. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodo, kad trečiasis asmuo atpirko lizinguojamą įrangą, todėl buvo padengtas visas įsiskolinimas. Reikalavimų dėl kitų sumų pareikšta nebuvo. Tačiau jei laikyti, kad skola ieškovui egzistuoja, reikalavimai į jos išieškojimą turėtų būti nukreipti į atpirkėją, o ne į laiduotojus, kadangi atpirkėjas turi atpirkti lizingo objektą. Ieškovo pateiktas nuostolio paskaičiavimas yra nenuoseklus ir painus. Taip pat nurodo, kad atsakovai bankroto byloje nedalyvavo, todėl bankroto byloje priimtas teismo procesinis sprendimas neturi prejudicinės galios sprendžiant tame procese nedalyvavusių laiduotojų atsakomybės klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad prievolė pilnai įvykdyta, prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimą.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ apeliacinio skundo ribose.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo BUAB „Soma Group“ 2008-03-05 sudarė lizingo sutartį Nr. 200803F-3268 dėl sutartyje nurodyto objekto (treniruoklių) įsigijimo finansavimo. Trečiajam asmeniui BUAB „Soma Group“ buvo suteikta teisė lizingo objektą valdyti ir naudoti bei jis įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus. Atsakovai A. N. ir U. R. kaip laiduotojai užtikrino tinkamą lizingo sutarties vykdymą. 2008-03-05 tarp šalių buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. 200803F-3268-G1 ir Nr. 200803F-3268-G. Be to, 2008-03-05 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Atletas“ sudarė atpirkimo sutartį, pagal kurią atpirkėjas – UAB „Atletas“ – įsipareigojo ieškovui tuo atveju, jei lizingo gavėjui nevykdant įsipareigojimų nutrauks lizingo sutartį ir atsiims iš Lizingo gavėjo lizingo objektą, lizingo davėjui pareikalavus nupirkti lizingo objektą už atpirkimo kainą. 2008-12-23 ir 2009-03-16 raštais atsakovei U. R. ieškovas prašė vykdyti savo įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį, nes lizingo gavėjas jos tinkamai nevykdė. Ieškovas 2009-03-23 raštu lizingo gavėjui BUAB „Soma Group“ administratoriui nurodė apie lizingo sutarties nutraukimą ir prašė patvirtinti kreditorinį reikalavimą 71753,84 Lt sumai.

142008-03-30 atsakovė U. R. kreipėsi į ieškovą su prašymu išieškojimą nukreipti pirma į pagrindinio skolininko turtą ir informuoti, kiek liko negrąžinta lizingo skolos.

15Ieškovo nurodymu, trečiasis asmuo BUAB „Soma Group“ tinkamai ir laiku neįvykdė lizingo sutarties, t.y. laiku nemokėjo įmokų, todėl 2008-12-08 Kauno apygardos teismui iškėlus bankroto bylą UAB „Soma Group“, ieškovas lizingo sutartį nutraukė. Po lizingo sutarties nutraukimo ieškovas susigrąžino lizingo objektą – treniruoklius, tačiau, pagal pateiktą teismui pažymą, lizingo gavėjas ieškovui liko skolingas 8840,58 Lt pradelstų mokėjimų, 1 235,72 Lt delspinigių, 15 337,93 Lt baudą, apskaičiuotą 30 procentų dydžio nuo neapmokėtos vertės litais, t.y. nuo 51 126,44 Lt, iš viso – 25 414,23 Lt. Ieškovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Atletas“ visos kainos nesumokėjo ir yra skolingas ieškovui 10 000 Lt skolos ir delspinigių.

162009-05-04 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Atletas“ sudarė sutartį dėl lizingo objekto – treniruoklių atpirkimo už 30 000 Lt sumą. Ieškovas patikslino savo finansinį reikalavimą BUAB „Soma Group“ bankroto byloje – 25 414,23 Lt. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-08 nutarties civilinėje byloje Nr.2-451/2010, ieškovo reikalavimas BUAB „Soma Group“ bankroto byloje buvo patvirtintas 25 414,23 Lt sumai.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad šalių sudarytose laidavimo sutartyse 3.1. p. šalys buvo susitarusios, jog laiduotojai atsako ieškovui ta pačia apimtimi, kaip ir lizingo gavėjas, konkrečiai imant, už lizingo sutartyje numatytų mokėjimų, netesybų, kitų mokėjimų sumokėjimą ieškovui. Tačiau pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino laidavimo bei atpirkimo sutarčių turinį bei pagal sutartis prisiimtų prievolių apimtį, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimamas naujas sprendimas, ieškinys tenkintinas.

18Šalių sudarytose laidavimo sutartyse nustatyta, kad atsakovai atsako su lizingo gavėju kaip solidarūs bendraskoliai (sutarčių 3.3 p.). Laidavimo sutarčių 6.1 p. šalys susitarė dėl papildomo užtikrinimo, t.y. lizingo gavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartį, ieškovas išieškojimą pirmiausia turi nukreipti į Atpirkėją, ir tik po to, Atpirkėjui nepadengus skolos ar jos dalies, išieškojimą nukreipia į laiduotoją. Tačiau pirmos instancijos teismas nepagrįstai, nustatęs, jog lizingo objektas buvo atpirktas už 30 000 Lt sumą, padarė išvadą, jog atsakovų laidavimo prievolė baigėsi, nes turto atpirkimo suma padengė visą UAB „Soma Group“ skolą. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog nors trečiasis asmuo UAB „Soma Group“ nėra atsiskaičiusi su ieškovu pagal patvirtiną kreditorinį reikalavimą, tačiau laiduotojų prievolė baigėsi, nes ieškovas pasinaudojo prievolės užtikrinimu – pirmiausia išieškojimą nukreipti į atpirkėją, iš kurio gauta sumą padengė iš laiduotojų reikalautą skolą. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog Atpirkėjui UAB „Atletas“ negali būti uždedama daugiau pareigų negu jis prisiėmė 2008-03-05 sutartimi, kurią pasirašė su ieškovu.

19Kaip nurodyta aukščiau, 2008-03-05 laidavimo sutarčių 6.1. p. šalys susitarė, kad lizingo gavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartį, ieškovas išieškojimą pirmiausia turi nukreipti į Atpirkėją, ir tik po to, Atpirkėjui nepadengus skolos ar jos dalies, išieškojimą nukreipia į laiduotoją. Tačiau ši sutartis turi būti aiškinama kartu su 2008-03-05 sutarties Nr. 200803F-3268-G, pasirašytos tarp ieškovo ir Atpirkėjo, turiniu ir objektu. Sutarties 2.1. p. nurodyta, jog Atpirkėjas įsipareigoja Lizingo davėjui tuo atveju, jei Lizingo davėjas Lizingo gavėjui nevykdant įsipareigojimų nutrauks lizingo sutartį ir atsiims iš Lizingo gavėjo lizingo objektą, Lizingo davėjui pareikalavus nupirkti lizingo objektą už Atpirkimo kainą. Vadinasi, UAB „Atletas“ įsipareigojo nutraukus lizingo sutartį, Lizingo davėjui pareikalavus, nupirkti lizingo objektą už Atpirkimo kainą. Tačiau Atpirkėjas neįsipareigojo padengti ieškovo patirtų nuostolių (baudų, pradelstų lizingo mokėjimų, delspinigių). Įvertinus minėtas sutartis nagrinėjamos bylos kontekste, darytina išvada, kad UAB „Stoma Group“ nevykdant savo įsipareigojimų, lizingo davėjo patirtus nuostolius turi atlyginti laiduotojai. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog lizingo objektas buvo atpirktas atpirkėjo UAB „Atletas“ (ieškovas ir Atpirkėjas 2009-05-04 sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2009/05/04-TR dėl ieškovo perimtų treniruoklių iš UAB „Soma Group“), nereiškia, kad susidariusi skola pagal lizingo sutartį buvo padengta ir tuo pagrindu panaikintas ir sustabdytas su atsakovais sudarytų laidavimo sutarčių galiojimas bei užkirstas kelias kreditoriui realizuoti savo teises, kylančias iš laidavimo sutarčių. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo taikytos kelios prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, t.y. ir laidavimai, ir atpirkimas, tiek laidavimo sutartimis, tiek atpirkimo sutartimi buvo nustatytos tiek laiduotojų, tiek atpirkėjo prisiimtų prievolių apimtis, todėl šiuo atveju ieškovo reikalavimai dėl pradelstų lizingo mokėjimų, delspinigių ir baudos priteisimo negali būti nukreipiami į trečiąjį asmenį UAB „Atletas“.

20Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Soma Group“ nevykdė savo įsipareigojimų ir Lizingo sutartis buvo nutraukta, ieškovas patyrė 25 414,23 Lt nuostolių. Kaip nurodyta aukščiau, ši suma yra patvirtinta bankroto byloje kaip ieškovo kreditorinis reikalavimas. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Taigi, sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio.

21Pažymėtina, kad šalių sudarytose laidavimo sutartyse 3.1. p. šalys buvo susitarusios, jog laiduotojai atsako ieškovui ta pačia apimtimi, kaip ir lizingo gavėjas, konkrečiai imant, už lizingo sutartyje numatytų mokėjimų, netesybų, kitų mokėjimų sumokėjimą ieškovui. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog prievolių įvykdymo užtikrinimo institutas suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. Pagal CK 6.70 straipsnio 1 dalį prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Laidavimas yra vienas iš tiesiogiai CK 6.70 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK6.76 straipsnio 1 dalis). Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, jo tikslas – užtikrinti, kad prievolė, už kurią laiduojama, bus tinkamai įvykdyta. Laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Laiduotojo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai, o kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas įvykdytų skolininko prievolę, gali būti įgyvendinta tik tada, kai skolininkas neįvykdo laidavimu užtikrintos prievolės arba netinkamai tai padaro (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Tai lemia laidavimo prievolės, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, sąlyginį pobūdį, kuris reiškia galimybės priverstinai įgyvendinti laidavimo prievolės įvykdymą atsiradimą tik tuo atveju, jei neįvykdoma laidavimu užtikrinta prievolė (CK 1.66 straipsnio 1 dalis, 6.30 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju skolininko netinkamas prievolės vykdymas buvo fiksuotas kreditoriaus vienašališku lizingo sutarties nutraukimu. Tai, kad skolininkui buvo iškelta bankroto byla ir joje ieškovas pareiškė kreditorinį reikalavimą, kurį teismas patvirtino, nereiškia tinkamo skolininko prievolės vykdymo ir tai neeliminuoja laiduotojų atsakomybės. Todėl spręstina, jog ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas šią skolą priteisti iš atsakovų (laiduotojų).

22Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atmeta atsakovo A. N. argumentą, kad atsakovai bankroto byloje nedalyvavo, todėl bankroto byloje priimtas teismo procesinis sprendimas neturi prejudicinės galios sprendžiant tame procese nedalyvavusių laiduotojų atsakomybės klausimą. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, nors atsakovai minėtoje byloje nedalyvavo, tačiau ieškovo kreditorinis reikalavimas buvo nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir kitaip vertinti reikalavimą šioje byloje teismas neturi pagrindo.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs ieškinį atmesti, netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė teisės normas, sutarčių aiškinimo taisykles, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas. Atitinkamai yra priimtinas naujas sprendimas. Kadangi apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą apeliacinio skundo ribose, o apeliaciniu skundu ieškovas prašo priteisti iš atsakovų solidariai 25 414,23 Lt skolą bei bylinėjimosi išlaidas, ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ ieškinys tenkintinas, t.y. ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteistina 25 414,23 Lt skolos pagal 2008-03-05 Lizingo sutartį Nr. 200803F-3268 (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

24Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują, atitinkamai tarp šalių perskirstomos jų bei valstybės patirtos išlaidos, susijusios su vykusiu teisminiu procesu (CPK 93 str. 5 d.). Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų priteistinos visos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.) – 1524 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą (b.l. 20, 229), 3570 Lt už advokato pagalbą pirmos instancijos teisme bei 1452 Lt apeliacinės instancijos teisme, t.y. 5022 Lt (b.l. 58, 233-234), iš viso 6546 Lt, t.y. po 3273 Lt iš kiekvieno. Taip pat valstybei iš atsakovų priteistina 37,21 Lt pašto išlaidų, t.y. po 18,61 Lt iš kiekvieno.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti:

27Priteisti ieškovui UAB „DnB NORD lizingas“, į.k. 124385737, solidariai iš atsakovų U. R., a.k. ( - ) ir atsakovo A. N., a.k. ( - ) 25 414,23 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika litų 23 ct.) skolos pagal 2008-03-05 Lizingo sutartį Nr. 200803F-3268, kurią sudaro 8 840,58 Lt pradelstų lizingo įmokų, 1 235,72 Lt delspinigių bei 15 337,93 Lt baudos.

28Priteisti ieškovui UAB „DnB NORD lizingas“ iš atsakovų U. R. ir A. N. iš kiekvieno po 3273 Lt (tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovų U. R. ir A. N. iš kiekvieno po 18,61 Lt (aštuoniolika litų 61ct.) pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič,... 3. kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus,... 4. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „DnB NORD... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų jo naudai 8 840,58 Lt... 7. Atsakovai A. N. ir U. R. atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškovo... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškinį atmetė,... 9. Apeliantas prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-17... 10. Atsakovas A. N. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodo,... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 12. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo BUAB „Soma... 14. 2008-03-30 atsakovė U. R. kreipėsi į ieškovą su prašymu išieškojimą... 15. Ieškovo nurodymu, trečiasis asmuo BUAB „Soma Group“ tinkamai ir laiku... 16. 2009-05-04 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Atletas“ sudarė sutartį... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė,... 18. Šalių sudarytose laidavimo sutartyse nustatyta, kad atsakovai atsako su... 19. Kaip nurodyta aukščiau, 2008-03-05 laidavimo sutarčių 6.1. p. šalys... 20. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Soma Group“ nevykdė savo įsipareigojimų... 21. Pažymėtina, kad šalių sudarytose laidavimo sutartyse 3.1. p. šalys buvo... 22. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atmeta atsakovo A. N. argumentą,... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 24. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą... 27. Priteisti ieškovui UAB „DnB NORD lizingas“, į.k. 124385737, solidariai... 28. Priteisti ieškovui UAB „DnB NORD lizingas“ iš atsakovų U. R. ir A. N.... 29. Priteisti valstybei iš atsakovų U. R. ir A. N. iš kiekvieno po 18,61 Lt...