Byla 2A-446-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovui G. A., jo atstovei advokatei D. Č.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės S. P. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. A. ieškinį atsakovei S. P. dėl tikrovės neatitinkančių, garbę ir orumą žeminančių duomenų paneigimo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas G. A. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą, prašydamas pripažinti 2010-08-23 atsakovės liudytojo papildomos apklausos protokole jos pasakytus teiginius neatitinkančius tikrovės ir žeminančius ieškovo garbę ir orumą, priteisti 10000 Lt neturtinei, 600 Lt turtinei žalai atlyginti, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-08-23 buvo sulaikytas policijos pareigūnų, jam pranešė, jog yra įtariamas 7000 Lt vagyste iš atsakovės namų, areštinėje praleido 48 val. Pažymėjo, kad S. P. savo pinigus rado, todėl Raseinių prokuratūros prokuroras 2010-09-02 priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, nes nebuvo padaryta veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ieškovo nuomone, atsakovė, paskleidusi duomenis dėl pinigų vagystės, o vėliau, kad pinigus atnešė ir paliko jos name ieškovas, jį pažemino. Atkreipė dėmesį į tai, kad skaudžiai reagavo į prieš tai minėtus įvykius, jam buvo gėda, pablogėjo sveikata, buvo diagnozuotas potrauminio streso sindromas, net ir šiuo metu vartoja vaistus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino, kad atsakovė paskleidė duomenis, neatitinkančius tikrovės ir žeminančius ieškovo garbę ir orumą. Priteisė ieškovui iš atsakovės 600 Lt turtinės ir 2000 Lt neturtines žalos atlyginimą, taip pat 2078 Lt bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad atsakovė ikiteisminio tyrimo metu tiesiogiai nurodė, jog jos pinigus pavogė G. A. ir prašė jį nubausti, parodymai atsakovės pasirašyti. Teismas sprendė, kad toks pranešimas nėra nuomonė. Nurodė, kad atsakovė įvardijo ieškovą kaip asmenį, pavogusį iš jos pinigus, ne tik apklausos protokole, bet ir apie tai pasakydama tiesiogiai R. B., B. M., E. Š., A. A. K., B. K.. Teismas sprendė, kad pranešimai apie tai, jog pinigus pavogė ieškovas, nebuvo sąžiningi, ir atsakovė peržengė savo teisių realizavimo ribas, tuo pažeisdama kito asmens teises ir laisves. Be to, teismo vertinimu, buvo įrodytas ir faktas, kad S. P. paskleidė kitą žinią apie ieškovą, jog jis pavogė pinigus ir po to juos grąžino. Teismas pabrėžė, kad turtinę žalą ieškovas patyrė dėl ieškovės veiksmų, todėl minėtą ieškinio reikalavimą tenkino. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė yra vyresnio amžiaus ir nedarbinga, į padaryto garbės ir orumo pažeidimo pobūdį, jo pasekmes, ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos tenkino iš dalies.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) S. P. prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Nurodoma, kad teismas nepagrįstai atsakovės nuomonę įvertino kaip žinią. Pažymi, kad nėra niekam pasakiusi, jog ieškovas pavogė jos pinigus. Apeliantės teigimu, 2010-08-23 protokolo duomenys neatitinka jos teiginių. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio.

10Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą ieškovas G. A. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymima, kad atsakovė teismui nepateikė nė vieno įrodymo, paneigiančio ieškovo teiginius dėl duomenų paskleidimo. Nurodoma, kad apeliantė neskundė nutarimo, kuriuo buvo nustatyta, jog nebuvo padaryta nusikalstamos veikos.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos dalies teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantės S. P. apeliacinis skundas netenkintinas.

15Priešingai, nei skunde teigia apeliantė, kad 2010-08-23 liudytojo papildomos apklausos protokolo duomenys neatitinka jos išsakytų teiginių, teisėjų kolegija pažymi, jog minėto protokolo tekstas atsakovės buvo pasirašytas (baudžiamoji byla Nr. 82-1-00389-10, 27 b. l.), tą skundžiamame sprendime konstatavo ir pirmosios instancijos teismas (100–115 b. l.). Apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius, kad protokolas buvo surašytas neteisingai, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, apeliantė tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas.

16Nors apeliantė skundė pažymi, kad neskleidė duomenis, jog G. A. pavogė jos pinigus, tačiau šiuos apeliantės teiginius paneigia 2011-03-14 ir 2011-04-08 teismo posėdžių metu duoti liudytojų parodymai (81–88, 105–109 b. l.). Be to, pati apeliantė skunde nurodo, kad guodėsi B. M., jog iš namų dingo 7000 Lt, ir kad niekas be G. A. žinios į jos namus patekti negalėjo (121 b. l.). Todėl teisėjų kolegija atmeta prieš tai minėtus apeliantės skundo teiginius kaip nepagrįstus.

17Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-171/2008; kt.). Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

18Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės skundo motyvais dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio. CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškinyje suformulavo tris pagrindinius ieškinio reikalavimus: pripažinti 2010-08-23 atsakovės liudytojo papildomos apklausos protokole jos pasakytus teiginius neatitinkančius tikrovės ir žeminančius ieškovo garbę ir orumą, priteisti 10000 Lt neturtinės, 600 Lt turtinės (išlaidos už advokato pagalbą ikiteisminio tyrimo metu) žalos atlyginimą, taip pat išvestinį – dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Todėl teismas, tenkinęs ieškinį iš dalies ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, pagrįstai iki 2078 Lt sumažimo ieškovo bylinėjimosi išlaidas (16, 43, 110–115 b. l.).

19Pažymėtina, kad nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Nagrinėjamoje byloje nors 2700 Lt užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme dydis neviršija rekomenduoto, bet vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos nesudėtingumą, į tai, kad atstovauti joje ir rengti atsiliepimą į apeliacinį skundą nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai (ta pati advokatė atstovavo ieškovo interesus ir pirmosios instancijos teisme), ir dėl to advokato darbo sąnaudos nebuvo didelės, ir į atsiliepimo 3,5 lapo apimtį bei turinį, kuriame neanalizuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose panašiose savo faktinėmis aplinkybėmis, sprendžia, kad ieškovo bylinėjimosi išlaidų dydis apeliacinės instancijos teisme mažintinas iki 1200 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo.

21Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

22Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti ieškovui G. A. (a. k. ( - ) iš atsakovės S. P. (a. k. ( - ) 1200 Lt bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas G. A. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą, prašydamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) S. P. prašo panaikinti Raseinių... 10. Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą ieškovas G. A. prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantės S. P. apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Priešingai, nei skunde teigia apeliantė, kad 2010-08-23 liudytojo papildomos... 16. Nors apeliantė skundė pažymi, kad neskleidė duomenis, jog G. A. pavogė jos... 17. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės skundo motyvais dėl bylinėjimosi... 19. Pažymėtina, kad nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, turi... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad visais atvejais byloje sprendimą... 21. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti... 22. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti ieškovui G. A. (a. k. ( - ) iš atsakovės S. P. (a. k. ( - ) 1200...