Byla 2S-1435-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Liuda Uckienė, Neringa Švedienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Sodo gidas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo, civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Mechanizmų nuomos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Sodo gidas“,

Nustatė

2Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 14 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškovo UAB „Mechanizmų nuomos centras“ ieškinį, t. y. priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Sodo gidas“ 25 613 Lt, 4 256,45 Lt delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (29 869,45 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo..

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. vasario 3 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė, t. y. priteisė ieškovui UAB „Mechanizmų nuomos centras“ iš atsakovo UAB „Sodo gidas“ 25 613 Lt, 112,60 Lt delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (25 725,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas UAB „Sodo gidas“ padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo galutinio sprendimo, kuriuo prašo pakeisti 2011-02-03 galutinį teismo sprendimą, sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistą skolos pagal 2010-07-20 Mechanizmų nuomos sutartį Nr. 2010/07/20/96 sumą iki 8 068 Lt, sprendimo dalį dėl 112,60 Lt delspinigių priteisimo palikti nepakeistą, atidėti 526 Lt dydžio žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo, išdėstyti apeliacinės instancijos priimto teismo sprendimo įvykdymą 12 mėnesių terminui. Prašydamas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą grindžiamas tuo, kad atsakovo finansinė padėtis yra kritiška, t. y. įmonė neturi piniginių lėšų banko sąskaitose, nekilnojamojo turto, o kilnojamasis turtas bei banko sąskaitos yra areštuotos, turi nemažai kitų įsiskolinimų, dėl kurių išieškojimo ikiteismine tvarka jau yra pareikšti kreditorių reikalavimai. Jis patiria didelių bylinėjimosi išlaidų teisminiame ginče su pagrindine skolininke- ūkininke L. S.. Jam vykdant ūkinę-komercinę veiklą, nebankrutuojant, turint reikalavimo teisę į skolininkę L. S., yra reali galimybė, kad iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo bus surinktas reikiamo dydžio žyminis mokestis.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi atsakovo UAB „Sodo gidas“ prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, vadovaudamasis CPK 84 str., padarė išvadą, kad atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad jo finansinė padėtis sunki, tačiau atsakovo pateiktas ieškinys atsakovei L. S. bei sutartys, pagal kurias darbų atlikimo terminai yra pasibaigę, nepatvirtina to, kad suėjus mokėjimo atidėjimo terminui, atsakovas galės žyminį mokestį sumokėti, todėl prašymą atmetė.

6Atsakovas UAB „Sodo gidas“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir jo prašymą atidėti 526 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti jo galimybę ateityje sumokėti žyminį mokestį, nes jis ir toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą, nebankrutuoja, turi įstatymo nustatyta tvarka nepaneigtų finansinių reikalavimų savo skolininkams. Žyminio mokesčio suma objektyviai nėra didelė, o jo vykdomos veiklos sezoniškumas lemia tai, kad pajamas įmonė paprastai gauna pavasario- vasaros mėnesiais. Jo į bylą pateikti įrodymai apie galimybę gauti ne mažesnę kaip 526 Lt sumą yra pakankamas teisinis pagrindas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimui atidėti.

7Ieškovas UAB „Mechanizmų nuomos centras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina jo galimybės sumokėti žyminį mokestį iki nustatyto termino, kad ateityje atsakovo turtinė padėtis pagerės. Ieškinys ir turto arešto aktai surašyti 2010 m., todėl neatspindi aktualios situacijos ir atsakovo galimybės sumokėti žyminį mokestį. Ieškinio ir turto arešto aktų pateikimas nėra pakankamas įrodymas pagrįsti atsakovo reikalavimą savo skolininkui ir įrodyti, kad ateityje jis realiai gaus pajamų arba galimybę tokias pajamas gauti. Aplinkybė, kad atsakovo skolininkė neatsiskaito nuo 2008 m., kelia abejonių, kad ji atsiskaitys per teismo nustatytą terminą. Iš atsakovo pateiktų sutarčių Nr. 2010/05/002 ir Nr. 2010/11/001 nėra aišku, ar darbai pagal sutartį yra atlikti, ar jie yra priimti, ar egzistuoja realus ir aktualus reikalavimas ir reali galimybė šios sutarties pagrindu artimiausiu metu gauti pajamas. Banko išrašai už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-03-31 nepatvirtina, kad atsakovo padėtis greitu metu žymiai pagerės. Atsakovas nurodė, kad turi kitų finansinių reikalavimų skolininkams, tačiau savo teiginius pagrindžiančių įrodymų nepateikė, nepateikė įrodymų apie tolimesnį įmonės veiklos vykdymą, neįrodė, kad galės iki teismo nustatyto termino sumokėti žyminį mokestį, kad jo finansinė padėtis pagerės.

8Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovo UAB „Sodo gidas“ finansinė padėtis sunki, nepagrįstai sprendė, jog atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą yra netenkintinas.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011-02-03 galutiniu sprendimu Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-14 preliminarų sprendimą pakeitė, t. y. priteisė ieškovui UAB „Mechanizmų nuomos centras“ iš atsakovo UAB „Sodo gidas“ 25 613 Lt, 112,60 Lt delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (25 725,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas UAB „Sodo gidas“ teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti 2011-02-03 galutinį teismo sprendimą, sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistą skolos pagal 2010-07-20 Mechanizmų nuomos sutartį Nr. 2010/07/20/96 sumą iki 8 068 Lt, sprendimo dalį dėl 112,60 Lt delspinigių priteisimo palikti nepakeistą, atidėti 526 Lt dydžio žyminio mokesčio mokėjimą už apeliacinį skundą mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011-03-23 netenkino atsakovo UAB „Sodo gidas“ prašymo dėl žyminio mokesčio atidėjimo tuo pagrindu, kad atsakovas neįrodė, jog suėjus atidėjimo terminui, jis galės sumokėti žyminį mokestį. Atsakovas UAB „Sodo gidas“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinti jo prašymą atidėti 526 Lt dydžio žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo, savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti jo galimybę ateityje sumokėti žyminį mokestį, nes jis ir toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą, nebankrutuoja, turi įstatymo nustatyta tvarka nepaneigtų finansinių reikalavimų savo skolininkams, kad žyminio mokesčio suma objektyviai nėra didelė, o jo vykdomos veiklos sezoniškumas lemia tai, kad pajamas įmonė paprastai gauna pavasario- vasaros mėnesiais. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, nes pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovas, paduodamas apeliacinį skundą, negali sumokėti žyminio mokesčio dėl savo sunkios finansinės padėties, tačiau neatidėjo žyminio mokesčio sumokėjimo ir tokiu būdu užkirto kelią atsakovui pasinaudoti teise į apeliaciją.

11Lietuvos Respublikos konstitucijos 30 str. įtvirtinta asmens teisminės gynybos garantija sukonkretinta CPK 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Teisminės gynybos veiksmingumą užtikrina teismų sistemos funkcionavimas. Civilinio proceso tikslas – teisingai išnagrinėti bylą – gali būti pasiektas išnagrinėjus bylą pirmosios instancijos teisme. Tačiau konstitucinė asmens teisminės gynybos garantija netektų prasmės, jeigu taptų neprieinama teismų sprendimų kontrolė apeliacinio proceso tvarka. Kita vertus, teisingo sprendimo priėmimas, vadinasi, ir jo kontrolė instancine tvarka, atitinka ir viešąjį interesą civiliniame procese, nes valstybė turi užtikrinti, kad jos materialinė teisė būtų taikoma tinkamai (Lietuvos Aukščiausioji teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2003). Apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, išskyrus CPK nustatytus atvejus (CPK 313 str. 1 d.). CPK 316 str. įtvirtinta, jog apeliacinį skundą gali paduoti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Ši asmens subjektinė teisė įgyvendinama CPK nustatyta tvarka, kurios sudėtinė dalis – įstatymo nustatyto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas. Žyminis mokestis yra įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti asmuo, kreipdamasis į teismą (CPK 80 str.). Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą reglamentuoja CPK 84 str. Teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Taip siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susidariusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo dydžio žyminį mokestį. Sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu bei tai, kiek tokia padėtis tęsis, o pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Kai asmens turtinė būklė apeliacinio skundo padavimo metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą), dalies žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-425/2011). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje; šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007-05-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Atsakovas UAB „Sodo gidas“, prašydamas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą, savo prašymą grindžia šiais dokumentais: AB SEB banko sąskaitos išrašu nuo 2011-03-01 iki 2011-03-01, 2011-03-01 VĮ Registrų centro pažyma Nr. RA90(12.5.1.32.)-7721, atsakovo kreditorių sąrašu nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, UAB „Sodo gidas“ ieškinio nuorašu atsakovei L. S. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-7804-553/2010 (2011 m. šios civilinės bylos Nr. 2-958-553/2011), antstolės B. Č. 2010-10-25 turto aprašu, sudarytu Vilniaus apygardos teismo 2010-10-13 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7804-553/2010, pagrindu, 2010-10-08 sutartimi Nr. 2010/11/001, 2010-08-10 sutartimi Nr. 2010/05/002. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas UAB „Sodo gidas“ nekilnojamojo turto, piniginių lėšų AB SEB banko sąskaitose neturi. Iš atsakovo UAB „Sodo gidas“ pateikto ieškinio matyti, kad jis 2010-10-11 Vilniaus apygardos teismui yra pateikęs ieškinį, kuriuo iš atsakovės L. S. prašo priteisti 228 627,72 Lt. Minėtoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismo 2010-10-13 nutartimi UAB „Sodo gidas“ reikalavimams užtikrinti areštuotas atsakovei L. S. priklausantis turtas. Be to, atsakovas pateikė 2010-09-10 ir 2010-11-08 sutartis, iš kurių matyti, kad atsakovas su UAB „Blikas“ ir Trakų rajono Rūdiškių gimnazija sudarė sutartis, pagal kurias jų įvykdymo terminai yra suėję. Atsakovas nurodo, kad jis vykdo ūkinę-komercinę veiklą, jo vykdomos veiklos sezoniškumas lemia tai, kad pajamas įmonė paprastai gauna pavasario- vasaros mėnesiais. Žyminio mokesčio suma nėra didelė, todėl įvertinus atsakovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti tenkinamas. Nustačius, kad atsakovas, paduodamas apeliacinį skundą, negali sumokėti žyminio mokesčio, neatidėjus žyminio mokesčio sumokėjimo, atsakovui bus užkirstas kelias apskųsti teismo sprendimą, t. y. atsakovas dėl susidariusios sunkios turtinės padėties negalės pasinaudoti teise į apeliaciją, kurią atsakovui užtikrina įstatymai.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337-339 str.,

Nutarė

13Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės.

14Tenkinti atsakovo UAB „Sodo gidas” prašymą atidėti 526 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą.

15Atidėti atsakovui UAB „Sodo gidas” 526 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. galutinio sprendimo mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismas išnagrinės apeliacine tvarka bylą ir priims procesinį sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai