Byla 2-738/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Algoritmų sistemos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-8799-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Etnomedijos intercentras“ ieškinį atsakovui Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Algoritmų sistemos“ dėl viešojo pirkimo rezultatų,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Etnomedijos intercentras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), kuriuo prašė panaikinti atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 10 priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, kurioje pirma vieta skirta UAB „Algoritmų sistemos“; įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti konkursui „Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) sukūrimo paslaugų pirkimas“ pateiktų pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo trūkumus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūras. Nurodo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali sudaryti su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, dėl ko galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje pasidarytų neįmanomas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, įpareigojo atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo konkurso „Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) sukūrimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį (VPĮ 7 str. 3 d.). Taigi, nesustabdžius procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog konkurso procedūros bus baigtos, dėl ko ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime. Todėl galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes susiklosčiusios aplinkybės galimai sąlygotų naujų ginčų dėl vėlesnių pirkimo procedūrų ar kitokio pobūdžio ginčų atsiradimą, t. y. tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, realiai neužtikrintų pakankamos ieškovo interesų apsaugos. Taigi, sudarius pirkimo sutartį viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu, o laikinosios apsaugos priemonės praranda savo preliminarų pobūdį. Kitaip tariant, teismui priėmus sprendimą, palankų ieškovui, būtų sunku grąžinti šalis į pradinę padėtį, nes pirkimo procedūra gali būtų baigta sudarius pirkimo sutartį. Taigi, vien minėtos aplinkybės suponuoja realią grėsmę, kad teismo sprendimo įvykdymas (tuo atveju, jei jis bus palankus ieškovui) gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, kas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Taip pat pažymėtina, kad pagal VPĮ normas perkančioji organizacija, vien tik gavusi tiekėjų pretenzijas, privalo sustabdyti pirkimo procedūras iki jų išnagrinėjimo. Todėl nebūtų pakankamo pagrindo išvadai, kad, esant ginčui teisme, perkančioji organizacija būtų mažiau varžoma ir galėtų laisvai tęsti pirkimo procedūras. Todėl yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas VDI prašo šią teismo nutartį panaikint. Netenkinus tokio apelianto prašymo, atsakovas prašo įpareigoto ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 4 049 477 Lt sumą galimiems atsakovo nuostoliams, negavus finansavimo pagal sutartį, užtikrinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121.

13VDI yra įsipareigojusi pradėti įvykdyti projekte numatytas veiklas per 26 mėnesius, per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 8 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. Pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką, VDI laikotarpyje nuo 2010 m. balandžio iki 2012 m. gegužės 31 d. turi modernizuoti DSS IS ir sukurti EPDS komponentes (specifikavimą, projektavimą, konstravimą, testavimą) bei ją įdiegti, o laikotarpyje nuo 2011 m. vasario mėnesio iki 2012 m. gegužės 31 d. - įsigyti techninę įrangą ir sisteminę, taikomosios programinę įrangą, o taip pat projekto laikotarpiu nusipirkti projekto administravimo, techninės priežiūros bei viešinimo paslaugas. Projektu kuriamos sistemos tikslas yra sukurti ir įdiegti patogią, lengvai pasiekiamą elektroninę viešąją paslaugą, kuri sudarytų sąlygas juridiniams asmenims teikti VDI privalomą informaciją elektoriniu būdu, kartu didinti VDI veiklos efektyvumą. Tuo atveju, jei nebus panaikintos atsakovui taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, VDI negalės laiku ir tinkamai įgyvendinti projekto, ir neįsisavins šiam projekto įgyvendinimui skiriamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

142.

15Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamas viešasis interesas, kuris apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. DSS IS modernizavimas ir EPDS sukūrimas yra sietinas su nelaimingų atsitikimų darbe socialinių draudimo įmokos tarifų dydžių nustatymu, numatytu Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Ši nuostata įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d., tačiau EPDS, kuri yra viena iš svarbiausių komponentų diegiant naują nelaimingų atsitikimų darbe socialinių draudimo įmokos tarifų dydžių nustatymo sistemą, iki minėto termino nebus sukurta, ir tai įtakos tiek valstybės tiek ir draudėjų finansinius interesus. Taigi, dėl teismo Atsakovui taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, VDI negalės laiku įgyvendinti Projekto, o jo neįgyvendinus bus pažeisti visuomeniniai interesai.

163.

17Laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 21 d. iki pateikiant teismui ieškinį, ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, įtvirtintomis VPĮ 93 straipsnyje, t. y. ieškovas net 5 kartus (2010 m. liepos 21 d. pretenzija Nr. 230; 2010 m. liepos 29 d. pretenzija Nr. 254; 2010 m. rugpjūčio 9 d. pretenzija Nr. 269; 2010 m. rugpjūčio 20 d. pretenzija Nr. 292; 2010 m. lapkričio 19 d. pretenzija Nr. 447) teikė pretenzijas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atsakovo nuomone, ieškovas sąmoningai vilkino pirkimo procedūrą. Viešųjų pirkimų tarnyba yra įvertinusi atsakovo pirkimo dokumentus, bei 2010 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 4S-3332 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“ ir nenustatė ieškovo pretenzijose nurodytų pažeidimų, o nustatyti pirkimo neesminiai pažeidimai, šio įstaigos nuomone, neturi įtakos laimėtojo nustatymui, ir buvo leista toliau vykdyti atsakovui pirkimą.

184.

19VPĮ 96 straipsnyje yra nustatyta nukentėjusios šalies teisė kreiptis dėl žalos atlyginimo, taigi ieškovo teisė į teisminę gynybą bet kokiu atveju nebūtų baigta.

205.

21Atsakovas įvykdė projekto sutartyje numatytų paslaugų supaprastintus projekto vykdymo techninių paslaugų pirkimus, kurių vertė yra 88 330 Lt, projekto administravimo paslaugų pirkimus, kurių vertė 79 971,32 Lt, ir projekto viešinimo paslaugų pirkimus, kurių vertė yra 13 310 Lt. Su šių pirkimų laimėtojais buvo sudarytos paslaugų pirkimo sutartys, kurios iš dalies yra įvykdytos ir sumokėta dalis nurodytos vertės. Atsižvelgiant į tai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo minimų paslaugų pirkimo sutarčių nebus galima vykdyti, teikimas ir apmokėjimas už suteiktas paslaugas sustos, tai paslaugų teikėjai gali reikalauti atlyginti jų patirtus nuostolius, netesybas už laiku neapmokėtas paslaugas arba reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu atveju atsakovas bus priverstas vėl vykdyti naujus pirkimus bei turėti papildomų nuostolių.

226.

23Teismas nesvarstė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Atsižvelgiant į tai, kad minima nutartimi yra sustabdomas pirkimas, atsakovas negalės įvykdyti projekto ir neįsisavins Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų, ir tuo bus pažeistas viešas interesas, ir jei teismas nepanaikins skundžiamos nutarties, prašome pakeisti skundžiamą nutartį įpareigojant ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 4 049 477 Lt sumą galimiems atsakovo nuotoliams.

24Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Algoritmų sistemos“ prašo minėtą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirajam skundui pagrįsti nurodomi šie argumentai:

251. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nevertino ir nepasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo bei jų daromo poveikiui viešajam interesui.

262.

27Teismas, patenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepagrįstai ir nemotyvuotai prioritetą skyrė ieškovo interesų apsaugai, ignoruojant atsakovo ir trečiojo asmens interesų bei viešojo intereso apsaugą ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimas sunkias neigiamas pasekmes.

283.

29Konkurso sąlygų 12 punkte yra numatyta, jog konkursu perkamos paslaugos turi būti suteiktos per 18 mėnesių nuo viešojo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei iki 2012 m. vasario 27 d. Dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų (nepagrįstų pakartotinių pretenzijų tuo pačiu pagrindu teikimo) konkurso procedūros užsitęsė. Net šiame etape atsakovui sudarius pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, tiekėjui beliktų tik 14 mėnesių pirkimo sutarčiai įvykdyti (iki 2012 m. vasario 27 d.). VDI elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) sukūrimo paslaugų sudėtingumas ir kompleksiškumas lemia tai, jog atitinkama elektroninių paslaugų darbdaviams sistema negali būti sukurta ženkliai trumpesniais terminais, nei numatyta.

304.

31Konkursu perkamos paslaugos (ir pats atsakovo įgyvendinamas projektas) yra visiškai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Projektui skiriama net 4 049 477,00 Lt finansavimo lėšų. Egzistuoja pagrįsta grėsmė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo sutartis nebus įvykdyta nustatytais terminais. Todėl taip pat egzistuoja pagrįsta grėsmė, jog ir pats projektas nebus užbaigtas nustatytais terminais, dėl ko egzistuoja pagrįsta grėsmė, jog atsakovas neteks viso ar dalies skiriamo finansavimo, arba bus pareikalauta grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį.

32Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Etnomedijos centras“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Ieškovas nurodo tokius argumentus:

331. Atsakovas viešąjį interesą grindžia tik deklaratyviais ir su byla nesusijusiais teiginiais - kad teisminiai ginčai gali pažeisti valstybės teisinę sistemą, valstybės ir visuomenės funkcionavimą. Viešasis interesas turi būti pagrįstas ir įrodytas konkrečiomis aplinkybėmis, Atsakovas tokių įrodymų nepateikė.

342.

35Atsakovo teiginys, kad galimas ieškovui palankus sprendimas šioje byloje sudarytų prielaidas reikalauti patirtos žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Tik pripažinus, kad viešasis pirkimas buvo atliktas pažeidžiant imperatyvias VPĮ nuostatas, galima reikalauti žalos atlyginimo, t. y. ieškovas bet kokiu atveju privalo kreiptis į teismą dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir tik po to galima kreiptis dėl žalos atlyginimo.

363.

37Atsakovas neteisingai teigia, kad yra numatytas imperatyvus terminas pradėti įvykdyti projekte numatytas veiklas iki 2012 m. gegužės 31d. Atsakovo pridėtoje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-0004 nėra jokių nuostatų, nustatančių atsakovo atsakomybę, jei dėl objektyvių priežasčių (teisminiai procesai) viešojo pirkimo sutartis būtų pasirašyta vėliau. Priešingai, šios projekto sutarties 3.4 punkte nurodyta, kad atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką dėl projekto finansavimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka. Šios sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.6 p. nurodyta, kad sutartis gali būti keičiama, jeigu yra kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams.

384.

39Atsakovas, prašydamas įpareigoti Ieškovą užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą, turi pateikti įrodymus apie patiriamus ar preliminarius, būsimus nuostolius.

40IV.

41Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Atskirasis skundas netenkintinas.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

44Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis ir tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali prašyti teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą, o VPĮ 95 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvokos, kuri yra vertinamojo pobūdžio, turinys gali būti atskleidžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes.

45Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ginčo viešajame pirkime.

46Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinanti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsakovas organizuoja konkursą, kuriuo siekiama parinkti privatų subjektą, kuris sukurs sistemą, kurios tikslas - įdiegti elektroninę viešąją paslaugą, kuri sudarytų sąlygas juridiniams asmenims teikti VDI privalomą informaciją elektoriniu būdu, kartu didinti VDI veiklos efektyvumą.

47Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad šio pirkimo skaidrus įgyvendinimas, laikantis ir kitų paminėtų principų, ypač svarbus dėl projekto, įgyvendinamo Europos Sąjungos lėšomis, reikšmingumo, didelės pirkimo kainos (trečiojo asmens ir atsakovo teigimu, projekto vertė –4 049 477 Lt). Šio viešojo intereso nepaneigia apeliantų nurodytas apeliantų bei juridinių asmenų vadovų suinteresuotumas dėl greito šio projekto įgyvendinimo, kad būtų galima, kaip nurodo atsakovas, didinti VDI veiklos efektyvumą. Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas.

48Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, kad, sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, dėl trumpų terminų gali tapti neįmanomas projekto įgyvendinimas. Nors apeliantų nurodytas projekto įgyvendinimo terminas nustatytas – 2012 m. gegužės 31 d. (ar iki 2012 m. vasario 27 d.), tačiau, kaip pažymėjo ieškovas, projekto sutarties 3.4 punkte nurodyta, kad atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką dėl projekto finansavimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka, o sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.6 punkte nurodyta, kad sutartis gali būti keičiama, jeigu yra kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams.

49Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia proceso dalyvių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Juolab kad teismo nutartis neatima iš atsakovo teisės kreiptis į bylą nagrinėjantį apygardos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 150 str. 1 d.) ar atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str.), išlaikant šalių interesų pusiausvyrą bei užtikrinant paminėtų principų laikymąsi. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas tikrinant apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti nagrinėjamas, nes dėl jo nepasisakė pirmosios instancijos teismas.

50Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundai atmestini.

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Etnomedijos intercentras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Taip pat pažymėtina, kad pagal VPĮ normas perkančioji organizacija, vien... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas VDI prašo šią teismo nutartį panaikint.... 12. 1.... 13. VDI yra įsipareigojusi pradėti įvykdyti projekte numatytas veiklas per 26... 14. 2.... 15. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamas viešasis... 16. 3.... 17. Laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 21 d. iki pateikiant teismui ieškinį,... 18. 4.... 19. VPĮ 96 straipsnyje yra nustatyta nukentėjusios šalies teisė kreiptis dėl... 20. 5.... 21. Atsakovas įvykdė projekto sutartyje numatytų paslaugų supaprastintus... 22. 6.... 23. Teismas nesvarstė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikomų... 24. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Algoritmų sistemos“ prašo minėtą... 25. 1. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. 2.... 27. Teismas, patenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių,... 28. 3.... 29. Konkurso sąlygų 12 punkte yra numatyta, jog konkursu perkamos paslaugos turi... 30. 4.... 31. Konkursu perkamos paslaugos (ir pats atsakovo įgyvendinamas projektas) yra... 32. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Etnomedijos... 33. 1. Atsakovas viešąjį interesą grindžia tik deklaratyviais ir su byla... 34. 2.... 35. Atsakovo teiginys, kad galimas ieškovui palankus sprendimas šioje byloje... 36. 3.... 37. Atsakovas neteisingai teigia, kad yra numatytas imperatyvus terminas pradėti... 38. 4.... 39. Atsakovas, prašydamas įpareigoti Ieškovą užtikrinti atsakovo galimų... 40. IV.... 41. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Atskirasis skundas netenkintinas.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 45. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo... 46. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, jog, sprendžiant... 47. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad šio pirkimo skaidrus įgyvendinimas,... 48. Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, kad, sustabdžius ginčo pirkimo... 49. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo pritaikytos... 50. Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....