Byla e2A-573-798/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės M. A. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gronus“, atstovaujamos bankroto administratoriaus N. S., prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir BUAB arba bendrovė) „Gronus“, administratorium paskirtas N. S.. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartimi taikytas BUAB „Gronus“ supaprastintas bankroto procesas; 2018 m. kovo 12 d. nutartimi BUAB „Gronus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; patvirtinta šešių mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmė, skaičiuotina nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos; patvirtinta bendrovės 2 400,00 Eur administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo. Bendrovės administratorius pateikė teismui 2018 m. spalio 9 d. prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Gronus“ pabaigos. Kauno apygardos teismo 2018 m spalio 15 d. nutartimi paskyrė klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Teismas specialiame interneto tinklalapyje paskelbė apie minėto prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka bei pasiūlė bendrovės kreditoriams iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

92.

10Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu pripažino atsakovės BUAB „Gronus“ veiklos pabaigą, kadangi administratorius pateikė teismui 2018 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, 2018 m. spalio 3 d. balansą ir bylos duomenys patvirtino, jog bendrovė turto ir piniginių lėšų neturi.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

123.

13Apeliaciniu skundu kreditorė M. A. prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą pakeisti, papildant sprendimą, jog BUAB „Gronus“ bankrotas pripažįstamas tyčiniu bei priteisti 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Nurodo, kad bendrovės turtas bei lėšos administratoriui neperduoti ir bankroto administratorius nepatikrino 70 000,00 Eur kredito panaudojimo, kildinamo iš 2015 m. sausio 27 d. kredito su portfeline garantija sutarties, aplinkybių. Taip pat neišsiaiškino aplinkybės kur dingo Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir VMI) naudai antstolio V. Z. areštuotos ir bendrovės kasoje saugotos 6 611,24 Eur lėšos. Be to, bendrovės apskaita buvo vedama aplaidžiai arba apgaulingai, nes be svarbių priežasčių dokumentai neišsaugoti. Buvęs bendrovės vadovas R. Ž. turėjo pareigą 2016 m. inicijuoti nemokios bendrovės bankroto procedūrą, bet šios pareigos neįvykdė. Tokie buvusio BUAB „Gronus“ vadovo veiksmai kvalifikuojami kaip tyčinio bankroto požymiai. Apeliantė prašo įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas, taikęs BUAB „Gronus“ supaprastintą bankroto procesą, turėjo pagrindą savo iniciatyva pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu teismo iniciatyva.

165.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė BUAB „Gronus“, atstovaujama bankroto administratoriaus N. S., prašo skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą nepakeistą.

186.

19Nurodo, kad administratoriui nebuvo perduoti jokie atsakovės dokumentai ir (ar) turtas, todėl siekdamas patikrinti atsakovės sudarytus sandorius, susirinko informaciją iš trečiųjų asmenų apie bendrovės sudarytus sandorius ir turtą per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Taip pat administratorius patikrino apeliantės skunde nurodytas aplinkybes dėl 2016 m. lapkričio 9 d. antstolio V. Z. areštuotų UAB „Gronus“ kasoje buvusių 6 611,24 Eur lėšų, tačiau nei BUAB „Gronus“ bankroto byloje, nei antstolių vykdomų bylų portale nenustatė, kad toks dokumentas egzistuotų. Mano, kad atveju, jeigu antstolis vykdė priverstinį skolų išieškojimą, visos piniginės lėšos turėjo būti nurašytos, o ne areštuotos. Iš administratoriaus dispozicijoje buvusių dokumentų ir duomenų nebuvo nustatyta jokių sandorių, kurie galimai pažeidė apeliantės ir (ar) kitų kreditorių interesus. Didžiausias atsakovės kreditorius (bankas) tiesiogiai ėmėsi veiksmų, kad apginti savo pažeistas teises ir pateikė ieškinį teismui dėl skolos priteisimo iš laiduotojo R. Ž.. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. įsiteisėjusiu preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1486-480/2018 ieškovės AB Šiaulių bankas reikalavimai tenkinti. Dar kartą kreiptis į teismą su reikalavimu, grindžiamu ta pačia suma, administratorius neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Bankroto administratorius įvertino aplinkybę, jog didžiausiam kreditoriui buvo priteistos sumos, dėl to nusprendė nesikreipti dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Taip pat administratorius nesikreipė dėl žalos priteisimo iš buvusio vadovo, kadangi nebuvo galima objektyviais duomenimis nustatyti nemokumo momento bei galimai priteistos žalos iš nemokaus skolininko nebūtų galimybės išieškoti. Apeliantės kaip laiduotojos interesai yra apsaugoti net ir užbaigus šią bankroto bylą, nes skolos suma kreditoriui, už kurio prievolę yra laidavusi apeliantė, yra priteista iš laiduotojo R. Ž..

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Dėl nagrinėjamos bylos ribų

237.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

25Dėl naujų įrodymų nepriėmimo

268.

27Atsakovės BUAB „Gronus“ administratorius kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė išrašus iš atsakovės vykdomosios bylos portalo apie antstolių V. Z., M. P. ir R. S. surašytus ir pateiktus dokumentus. Šiais dokumentais grindžia aplinkybes, jog BUAB „Gronus“ bankroto byloje ir antstolių vykdomų bylų portale nėra duomenų, kad apeliantės nurodytas dokumentas, kuriuo 2016 m. lapkričio 9 d. antstolis V. Z. areštavo UAB „Gronus“ kasoje esančias 6 611,24 Eur lėšas, egzistuotų.

289.

29CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005).

3010.

31Kadangi duomenis apie antstolių priimtus patvarkymus vykdymo procese ir (arba) teismui persiųstus vykdomuosius dokumentus į skolininkės BUAB „Gronus“ bankroto bylą Nr. eB2-1104-273/2018 teisėjų kolegija gali patikrinti iš teismų informacinės sistemos LITEKO ir (arba) iš antstolių informacinės sistemos (CPK 179 straipsnio 3 dalis), atsakovės bankroto administratoriaus pateikti rašytiniai įrodymai nepriimami ir grąžinami juos padavusiam asmeniui.

32Dėl apeliacinio skundo netenkinimo

3311.

34Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ) ĮBĮ 2 straipsnio, apibrėžiančio pagrindines bankroto procesą reglamentuojančių nuostatų sąvokas, 12 dalį tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Pačią tyčinio bankroto procedūrą bei bankroto pripažinimo tyčiniu pasekmes reglamentuoja ĮBĮ 20 straipsnis.

3512.

36Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, jog minėtų straipsnių nuostatų analizė patvirtina, kad klausimo, ar bankrotas nėra tyčinis, išsprendimas yra tik vienas iš bankroto procedūros etapų, kurį lemia ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytos pareigos bankroto administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius įgyvendinimas, o nuo šios stadijos (bankroto pripažinimo tyčiniu) pabaigos priklauso tolesnis įmonės sandorių patikrinimas bei jų galimas nuginčijimas teisme, žalos, padarytos kreditoriams, atlyginimas įmonę likvidavus. Taigi tyčinio bankroto procedūra reglamentuota ĮBĮ normomis ir ji galima tik įmonei iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Šioje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad tyčinio bankroto procedūra, kaip ir bankroto bylos iškėlimas, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis, kuri tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, bankroto pripažinimas tyčiniu nėra savarankiška procedūra, bet yra bankroto proceso sudėtinė dalis.

3713.

38Taigi, nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino / bankroto proceso procedūros / bylos stadijos, iki kada ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali pateikti prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, šio įstatymo normų ir teismų praktikos analizė sudaro pagrindą konstatuoti, jog įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Dėl to tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-177-553/2019).

3914.

40Bankroto procedūrų užbaigimas galimas, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

4115.

42Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Gronus“ ir administratoriumi paskirtas N. S.. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartimi BUAB „Gronus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat patvirtinta šešių mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmė, skaičiuotina nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Taigi, BUAB „Gronus“ supaprastintas procesas baigėsi 2018 m. rugsėjo 20 d. Bankroto administratoriaus 2018 m. spalio 10 d. prašymas priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos, apygardos teismo buvo paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2018 m. spalio 26 d., o sprendimas dėl bendrovės pabaigos buvo priimtas 2018 m. spalio 26 d.

4316.

44Kreditorės M. A. finansinis reikalavimas BUAB „Gronus“ bankroto byloje buvo patvirtintas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi. Taigi, apeliantei buvo suteiktos visos galimybės domėtis BUAB „Gronus“ bankroto bylos eiga ir jai buvo žinoma, kad nuo 2018 m. vasario 12 d. taikytas BUAB „Gronus“ supaprastintas bankroto procesas. Teismui sprendžiant klausimą dėl BUAB „Gronus“ pabaigos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies pagrindu, apeliantė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos turėjo visas procesines teises ir galimybes pateikti teismui prašymą dėl BUAB „Gronus“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau tokia teise nepasinaudojo.

4517.

46ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalis numato, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Šiuo atveju teismas negavo kreditoriaus (kreditorių) ir (arba) administratoriaus prašymo pripažinti BUAB „Gronus“ bankrotą tyčiniu. Taip pat teismui nebuvo pateikti duomenys apie bendrovės privedimą prie bankroto sąmoningai blogai ją valdant (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Bankroto administratorius paaiškino, jog atsakovės dokumentai ir turtas jam neperduoti, tačiau jis nenustatė jokių kitų duomenų apie tai, kad atsakovė prie bankroto buvo privesta tyčia; taip pat įvertino aplinkybę, jog didžiausiam kreditoriui buvo priteistos sumos, dėl to nusprendė nesikreipti dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi, administratoriui nenustačius tyčinio bankroto požymių ir teismui neturint duomenų apie ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalimi nurodytus požymius, nebuvo pagrindo ex officio spręsti klausimo dėl BUAB „Gronus“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Todėl apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos specifiką (atsakovei taikytas supaprastintas bankroto procesas), turėjo savo iniciatyva spręsti klausimą dėl BUAB „Gronus“ bankroto pripažinimo tyčiniu, atmetami kaip nepagrįsti.

4718.

48Akcentuotina ir tai, jog apeliaciniu skundu M. A. neprašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą panaikinti, o prašo skundžiamą sprendimą pakeisti, papildant, jog atsakovės BUAB „Gronus“ bankrotas pripažįstamas tyčiniu. Toks reikalavimas negali būti tenkinamas. Pirma, apeliantė aplinkybes dėl BUAB „Gronus“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė apeliaciniame skunde, t. y. po skundžiamojo procesinio sprendimo, kuriuo buvo užbaigtos BUAB „Gronus“ bankroto procedūros, priėmimo ir paskelbimo, todėl neteko teisės inicijuoti proceso dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris galimas tik bankroto byloje. Antra, apeliacine tvarka yra patikrinama faktinė ir teisinė neįsiteisėjusio teismo sprendimo pusės; teismas gali panaikinti visą skundžiamą procesinį sprendimą ar jo dalį ir priimti naują sprendimą arba jį pakeisti, tačiau negali keisti revizuojamo sprendimo turinio ir esmės ir (arba) išeiti už byloje, kurioje priimtas sprendimas, išspręstų klausimų ribų.

4919.

50Apibendrinusi nustatytas aplinkybes ir įrodymų visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantė (kreditorė), turinti teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus bankroto procese, iš esmės netinkamai pasinaudojo savo procesine pareiga atlikti atitinkamus veiksmus. Todėl vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje 2A-498-241/2015).

5120.

52Taip pat pažymėtina, jog apeliantė savo teises ir interesus dėl administratoriaus galimo neveikimo (nepatikrino 70 000,00 Eur kredito panaudojimo, kildinamo iš 2015 m. sausio 27 d. kredito su portfeline garantija sutarties, aplinkybių; neišsiaiškino aplinkybės kur dingo VMI naudai antstolio V. Z. areštuotos ir bendrovės kasoje saugotos lėšos) gali ginti ir kitais įstatymų numatytais būdais.

53Dėl bylos procesinės baigties

5421.

55Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje laikosi pozicijos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; apeliacinės instancijos teismas atmesdamas apeliacinį skundą gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Angel Angelov v. Bulgaria, No. 51343/99, judgment of 15 February 2007; kt.).

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

5722.

58Apeliacinis skundas netenkintinas, todėl apeliantei bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi iškelta bankroto byla... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 2.... 10. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu pripažino atsakovės... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. 3.... 13. Apeliaciniu skundu kreditorė M. A. prašo Kauno apygardos teismo 2018 m.... 14. 4.... 15. Nurodo, kad bendrovės turtas bei lėšos administratoriui neperduoti ir... 16. 5.... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė BUAB „Gronus“, atstovaujama... 18. 6.... 19. Nurodo, kad administratoriui nebuvo perduoti jokie atsakovės dokumentai ir... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Dėl nagrinėjamos bylos ribų... 23. 7.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 25. Dėl naujų įrodymų nepriėmimo... 26. 8.... 27. Atsakovės BUAB „Gronus“ administratorius kartu su atsiliepimu į... 28. 9.... 29. CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos... 30. 10.... 31. Kadangi duomenis apie antstolių priimtus patvarkymus vykdymo procese ir (arba)... 32. Dėl apeliacinio skundo netenkinimo... 33. 11.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ) ĮBĮ 2... 35. 12.... 36. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, jog minėtų straipsnių nuostatų... 37. 13.... 38. Taigi, nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino / bankroto proceso procedūros /... 39. 14.... 40. Bankroto procedūrų užbaigimas galimas, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio... 41. 15.... 42. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi... 43. 16.... 44. Kreditorės M. A. finansinis reikalavimas BUAB „Gronus“ bankroto byloje... 45. 17.... 46. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalis numato, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12... 47. 18.... 48. Akcentuotina ir tai, jog apeliaciniu skundu M. A. neprašo Kauno apygardos... 49. 19.... 50. Apibendrinusi nustatytas aplinkybes ir įrodymų visumą, teisėjų kolegija... 51. 20.... 52. Taip pat pažymėtina, jog apeliantė savo teises ir interesus dėl... 53. Dėl bylos procesinės baigties... 54. 21.... 55. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 57. 22.... 58. Apeliacinis skundas netenkintinas, todėl apeliantei bylinėjimosi išlaidos... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 60. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą....