Byla 2-702-622/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Komnika Baltic“ atstovui D. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Komnika Baltic“ ieškinį atsakovui bendrovei Elektrobaze OU dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75 320,81 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog tarp šalių 2009-12-17 buvo sudaryta žodinė sutartis dėl elektros instaliacijos prekių pardavimo. Vadovaujantis sudaryta sutartimi ieškovas įsipareigojo parduoti elektros instaliacines prekes atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti jam pateiktas prekes ir apmokėti už jas pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas už parduotas prekes atsiskaitė tik iš dalies (sumokėjo 33 581,17 Lt) ir liko skolingas 75 320,81 Lt.

4Ieškovo atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad ieškovas pardavė atsakovui įvairių elektros prekių už 108 902,92 Lt (b. l. 7-19). Ieškovo teigimu, atsakovas už parduotas prekes nėra visiškai atsiskaitęs.

8Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009;). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008;).

9Prievolė yra suprantama kaip teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai dėl elektros instaliacinių prekių pirkimo-pardavimo. CK 6.305 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad atsakovas prekes gavo, sąskaitose nurodyti atsiskaitymo terminai yra pasibaigę. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis). Atsakovui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, jis į posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus įrodymų apie visišką atsiskaitymą, teismas daro labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovo reikalavimas priteisti nesumokėtą skolos dalį yra teisėtas ir pagrįstas. Tokiu atveju pagrįstas ir ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Kadangi ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, šis mokestis į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

11Ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovui BUAB „Komnika Baltic“ 75 320,81 Lt skolą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2011-07-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo bendrovės Elektrobaze OU.

13Iš atsakovo bendrovės Elektrobaze OU į valstybės biudžetą priteisti 2 260 Lt žyminį mokestį.

14Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai