Byla 2-82-758/2011
Dėl skolos už ryšio paslaugas ir netesybų priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, įm.k. ( - ), buveinė - ( - ), Vilnius, ieškinį atsakovei I. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visaginas dėl skolos už ryšio paslaugas ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 745,77 Lt skolą už ryšio paslaugas, 268,48 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-04-20 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė sutartį Nr. M15 A867204528, pagal kurią atsakovei buvo teikiamos ryšio paslaugos. 2005-12-29 sutartimi reikalavimo teisė iš atsakovo pirminio kreditoriaus perleista ieškovui.

4Atsakovei Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2010-11-18 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė 2010-12-29 teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti nurodydama, kad ji nesudarė mobiliojo ryšio teikimo sutarties ir, kad sutartyje yra suklastotas jos parašas. Ieškovas 2011-01-18 pateiktame teismui dublike nurodo, kad nesutinka su atsakovės atsiliepime išdėstytais motyvais ir prašo ieškinį tenkinti. Atsakovei 2011-01-19 teismo pranešimu buvo pasiūlyta per 20 dienų pateikti tripliką į ieškovo pateiktą dubliką. Teismo pranešimas ir dublikas 2011-02-14 buvo įteiktas atsakovės atstovei advokato padėjėjai Birutei Krapavickaitei. Asakovė per teismo nustatytą terminą tripliko teismui nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad UAB „Tele2“ 2002-04-20 sudarė su atsakove abonentinę mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M15 A867204528, kurios pagrindu teikė atsakovei mobiliojo ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis bei už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Pagal 2004-07-31 sąskaitą M Nr. 4590796 atsakovei buvo suteikta paslaugų 745,77 Lt sumai. Iš 2005-12-29 patvirtinimo apie teisę į skolas turinio nustatyta, kad ieškovas gavo pilnas ir neribotas teises į skolas ir visus su jomis susijusius dokumentus, visus papildomus turtinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant: palūkanas ir delspinigius, išieškojimo išlaidas bei žyminį mokestį, rinkliavas bei kitokias išlaidas, patirtas ar galimai priskaičiuotinas pagal susitarimus tarp UAB „Tele2“ ir skolininkų. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 745,77 Lt skola.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p. už prievolės laiku neįvykdymą UAB „Tele2“, o pagal Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 2 d. ieškovui pareikalavus, turi mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovas prašo priteisti 268,48 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos po 0,1 % delspinigių už 360 dienų.

11Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis byloje UAB „Okadeta“ v. UAB „Kaduva“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

13Ieškovo prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 36,5 procento metinių delspinigių. Todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,05 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 134,24 Lt arba 18,25 procento metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (880,01 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos leistinais įrodymais.

16Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

17Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 86,76 procento (880,01/1014,25*100), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8676.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 ir 285-287 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės I. Š. 745,77 Lt skolos už ryšio paslaugas, 134,24 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 880,01 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57,26 Lt žyminio mokesčio ir 183,72 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, kodas ( - ), naudai.

21Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės I. Š. – 20,97 Lt, iš ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą – 3,20 Lt (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

22Atsakovė I. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę Visagino miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 745,77 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-04-20 atsakovė su pirminiu kreditoriumi... 4. Atsakovei Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2010-11-18... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 8. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis,... 9. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina... 10. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., sutarties... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 13. Ieškovo prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 15. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos leistinais įrodymais.... 16. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 17. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 ir 285-287 straipsniais,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės I. Š. 745,77 Lt skolos už ryšio paslaugas, 134,24... 21. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės I. Š. – 20,97... 22. Atsakovė I. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...