Byla 2A-866-653/2017
Dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo pertvarkyti projektinę dokumentaciją, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, VĮ „Registrų centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Surgailienės, Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų P. L. D. ir J. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų P. L. D. ir J. D. ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir H. G. dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo pertvarkyti projektinę dokumentaciją, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, VĮ „Registrų centras“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ginčo esmė

4Ieškovai P. L. D. ir J. D. pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti Statybos leidimą Nr.LNS-01-150521-00562 ir įpareigoti atsakovę H. G. pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei pagal jį pertvarkyti statinį. Nurodė, kad 2011 m. namo rekonstrukcijos projektas, pagal kurį išduotas Statybos leidimas, neatitinka faktinės namo rekonstrukcijos.

5Atsakovė H. G. prašė ieškinį atmesti. Eksperto išvada buvo vertinama priimant 2014-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civ. byloje Nr. 2- 2388-466/2014 ir todėl vėl vertinti pateiktos eksperto išvados nėra pagrindo. Ieškovams tapo žinoma apie išduotą statybos leidžiantį dokumentą nuo 2015 metų gegužės mėnesio 27 d., todėl prašo taikyti senatį.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti. Šioje byloje buvo atliktas ginčijamo statybos leidimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas. Leidimo patikrinimo akto išvadoje nurodyta, kad statybos leidimas išduotas teisėtai.

7Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašė ieškinį atmesti. Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-11 sprendimu buvo išspręstas statybos padariniu šalinimo klausimas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-26 sprendimu buvo pripažinta J. J. ir Statytojos teisė gauti statybą leidžiančius dokumentus gyvenamojo namo (buto) ( - ), unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijai pagal 2011 metais parengtą buto adresu ( - ), rekonstravimo projektą, parengtą B. B., be atsakovų J. D. ir P. L. D. sutikimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-17 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

10Nustatė, kad 2014-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-2388-466/2014 J. J. ir H. G. pripažinta teisė gauti statybą leidžiančius dokumentus gyvenamojo namo ( buto) ( - ), unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijai pagal 2011 metais parengtą buto adresu ( - ), rekonstravimo projektą, parengtą B. B. be atsakovų J. D. ir P. L. D. sutikimų. 2015-05-11 Vilniaus miesto apylinkės teisimo sprendimu civ. byloje Nr. 2-1232-864/2015 J. J. nustatytas vienerių metų terminas, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, mansardos dalies ir priestato rekonstrukcijai, esančių adresu ( - ), unikalus Nr. ( - )

11( 2 t. b.l. 25-30). Nurodytas sprendimas įsiteisėjo 2015-06-11 ( pagal LITEKO duomenis).

122015-06-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė leidimą Nr. LNS-01-150521-00562 , pagal kurį statytojai H. G. pagal projektuotojo: UAB „Bučelių architektūros ir dizaino dirbtuvės“ parengtą statinio projektą: Vienbučio gyvenamojo namo ( - ) rekonstravimo projektas Nr. TP-JEŽ-1107, parengtą 2011 m., kurio vadovas B. B., statybos vietoje: žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), leidžiama rekonstruoti statinį, kurio unikalus Nr. ( - ).

13Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2015-06-05 patikrinimo akte

14Nr. LDIPA-00-150605-00098 nurodė, kad SLD Statybos leidimas, išduotas 2015-05-21 Nr. LNS-01-150521-00562 pagal projektą Vienbučio gyvenamojo namo ( - ) rekonstravimo projektas Nr. TP-JEŽ-1107, parengtą 2011, išduotas teisėtai. Statinio atitikties statinio projektui patikrinimo akte 2015-08-21 Nr. SPA-1615 nurodyta, kad priestato vietos sklype faktinis nukrypimas nuo TP sprendimo – 0,29 m. Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 39.1 ir 31.3 papunkčiais, nustatytas faktinis nukrypimas nuo statinio projekto sprendinio yra neesminis .

15Apie išduotą Statybos leidimą ieškovai sužinojo 2015-05-27 d. Ieškinį dėl Statybos leidimo panaikinimo pareiškė 2015-09-24. Teismas nustatė, kad turėjo būti taikomas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vieno mėnesio procesinis teisės kreiptis į teismą terminas. Ieškovai jokių svarbių aplinkybių, dėl kurių senaties terminą praleido, nenurodė bei teismas jų nenustatė. Be to, ieškovai neprašė praleisto termino atnaujinti, todėl nėra pagrindo praleisto termino atnaujinimui.

16Taip pat teismas nustatė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį dėl kitų pagrindų.

17Ieškovai prašė byloje paskirti teismo ekspertizę. Prašymo dėl ekspertizės skyrimo teismas netenkino, nes ieškovai nepaaiškino teismo ekspertizės būtinumo, o būtent, kokiems klausimams išsiaiškinti reikia specialių žinių. Ieškovai prašė vadovautis eksperto D. K. išvada (2014-07-19 Apžiūros aktas). Teismas pažymėjo, kad iš pateikto 2014-07-09 Apžiūros akto neaišku koks buvo nesuderintas projektas (ar atsakovės H.G. B. projektas, ar koks kitas), taip pat nenurodyta kadastrinių matavimų duomenų datos. Todėl teismas konstatavo, kad ieškovų pateiktas 2014-07-09 Apžiūros aktas nepatvirtina ieškovų reikalavimo pagrįstumo dėl statybos leidimo panaikinimo bei įpareigojimo atsakovei H. G. pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei pagal jį pertvarkyti statinį . Remiantis tik šiuo įrodymu, nėra pagrindo skirti teismo ekspertizės, dėl galimų /negalimų pažeidimų nustatymo išduodant statybos leidimą dėl atliktos pastato rekonstrukcijos.

18Ieškovai neįrodė, kad dėl atliktos rekonstrukcijos buvo pažeisti ieškovų interesai, nes klausimas dėl laiptinės rekonstrukcijos išsamiai jau buvo išnagrinėtas civ. byloje Nr. 2-2388-466/2014.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Apeliantas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

21Nurodė, kad žodžiu prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija neatsakė į ieškovų 2015-01-23 prašymą. Nuo to momento buvo rašomi prašymai ir Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Ieškovai aktyviai bendravo su institucijomis. 2015 m. liepos mėn. buvo surašytas aktas, kad statinys neatitinka esminiams statinio projekto sprendimams, todėl ieškovai buvo įsitikinę, kad rekonstrukcija nebus įteisinta, kad tam užkirs kelią kontroliuojanti institucija. Tik sužinojus apie 2015-09-03 potvarkiu panaikintą aktą, ieškovai kreipėsi į teismą. Teismas galėjo ir savo iniciatyva atnaujinti praleistą terminą.

22Teismas nepasisakė apie ieškovų pateiktą eksperto D. K. apžiūros aktą. Teismas nemotyvuotai atmetė prašymą dėl ekspertizės skyrimo. Ekspertas atsakytų į klausimą koks yra užstatymo tankis, nes koks faktinis užstatymo tankis duomenų nėra. Atlikus faktinę rekonstrukciją ir iškilo ginčas dėl rekonstrukcijos pasekmėje atsiradusių pažeidimų. Nei viena institucija nesiaiškino kokia yra faktinė padėtis, 2015-08-12 patikrinimo vietoje akte nurodyta tik tai, kad buvo atlikta pirmo aukšto rekonstrukcija, nors iš tikrųjų rekonstrukcija atlikta per du aukštus. Neturint tikslių statybos matmenų, nėra teisinio pagrindo teigti, kad atlikta statyba yra be esminių nukrypimų Nukrypimas nuo projekto dėl pastato ilgio padidėjimo yra 0,305 m., o leistinas nukrypimas būtų 0,2 m. Ekspertas D. K. aprašė B. B. projektą, nes kitų projektų nebuvo. Kadastriniai matavimai nebuvo ir nėra daromi.

23Atlikus faktinę rekonstrukciją iškilo ginčas dėl rekonstrukcijos pasekmėje atsiradusių pažeidimų. Neturint atliktos savavališkos statybos metmenų, nėra teisinio pagrindo teigti, kad atlikta statyba yra be esminių nukrypimų. Į tokius specifinius klausimus galėtų atsakyti tik specialias žinais turintis ekspertas.

24Nesuprantamas teismo motyvas, kad ieškovai neįrodė, jog buvo nusavinta dalis bendrosios dalinės nuosavybės ir tai neva jau išsprendęs teismas kitoje civilinėje byloje. Nekilnojamojo turto registro pažyma, įrodo, jog patalpa 4a1/ž, kurią rekonstravo atsakovai, priklauso šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl atsakovai negalėjo jos rekonstruoti be ieškovų sutikimo.

25Sprendimas yra be motyvų.

26Atsakovė H. G. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

27Nurodė, kad ieškovai nepaneigė statybos leidimo išdavimo procedūros teisėtumo.

28Teisė gauti statybos leidimą pagal 2011 m. B. B. parengtą projektą bei gauti statybos leidimą be atsakovų suteikimo buvo nustatyta teismo sprendimais.

29Tai, kad statinys neatitinka projekto neturi reikšmės statybos leidimo išdavimo teisėtumui.

302015-07-01 statinio atitikties projektui aktas nebuvo apskųstas ieškovų teisės aktų nustatyta tvarka.

31Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir priimti naują įrodymą apie ieškovams išduotą statybos leidimą.

32Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

33Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teisės aktuose nėra numatyta išankstinės pareigos patikrinti statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimas. 2015-06-02 patikrinimo aktas buvo panaikintas bei buvo surašytas ne dėl statybos leidimo teisėtumo, o dėl statybos darbų atitikimo statinio projektui po statybos leidimo išdavimo.

34Statybą leidžiantis dokumentas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, o ne faktinę situaciją.

35Inspekcijos nustatytas faktinis atliktų darbų nukrypimas nuo projekto yra leistinas.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.

39Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties taikymo, dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant ar statybos leidimas buvo išduotas teisėtai, ar statinys rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

40Apeliantai neginčija fakto, kad šiuo atveju taikytinas vieno mėnesio terminas statybos leidimui nuginčyti, taip pat neginčija, jog apie 2015-05-21 išduotą statybos leidimą sužinojo

412015-05-27, bet nesutinka, jog šiuo atveju nebuvo pagrindo šį terminą atnaujinti.

42Atmestinas apeliantų argumentas, jog faktas, kad jie aktyviai bendravo nuo 2015 m. sausio mėn. su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija, pripažintinas svarbia priežastimi terminui atnaujinti. Statybos leidimą išdavusi institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – nebuvo išreiškusi ieškovui valios panaikinti statybos leidimą, o tai, kad ieškovai siekė įrodyti išduoto leidimo neteisėtumą ir tuo tikslu rinko duomenis, tame tarpe, kreipėsi į Valstybine teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekciją, kuri atliko patikrinimus, nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškovai dėl objektyvių pateisinamų priežasčių negalėjo laiku tinkamai realizuoti savo teisės teismine tvarka ginčyti statybos leidimą. Kita vertus, 2015-06-02 patikrinimo aktas buvo surašytas ne dėl statybos leidimo teisėtumo, o dėl statybos darbų atitikimo statinio projektui po statybos leidimo išdavimo, todėl šis aktas nebuvo susijęs su ieškovo reikalavimais ir nesudarė pagrindo ieškovams manyti, jog statybos leidimas bus panaikintas. Taigi, nesant pagrindui atnaujinti praleistą terminą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė reikalavimus dėl ieškinio senaties termino praleidimo.

43Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas vertino 2014 m. D. K. apžiūros aktą ir pasisakė dėl jo įrodomosios vertės, t.y. konstatavo, kad ieškovų pateiktas

442014-07-09 apžiūros aktas nepatvirtina ieškovų reikalavimo pagrįstumo ir darė išvadą, jog remiantis vien tik šiuo įrodymu, nėra pagrindo skirti teismo ekspertizės dėl galimų pažeidimų nustatymo atliktus pastato rekonstrukciją.

45Bylos duomenimis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2015-06-05 patikrinimo akte Nr. LDIPA-00-150605-00098 konstatavo, kad SLD Statybos leidimas, išduotas 2015-05-21 Nr. LNS-01-150521-00562 pagal projektą Vienbučio gyvenamojo namo ( - ) rekonstravimo projektas Nr. TP-JEŽ-1107, parengtą 2011, išduotas teisėtai. Statinio atitikties statinio projektui patikrinimo akte 2015-08-21 Nr. SPA-1615 nurodyta, kad priestato vietos sklype faktinis nukrypimas nuo TP sprendimo – 0,29 m. vadovaujantis STR 1.11.01:2010 39.1 ir 31.3 papunkčiais, nustatytas faktinis nukrypimas nuo statinio projekto sprendinio yra neesminis. Ieškovai šio akto nustatyta tvarka neginčijo, todėl teismas pagrįstai vadovavosi šiuo oficialiu rašytiniu įrodymu. Atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovo reikalavimai yra susiję būtent su išduoto statybos leidimo panaikinimu ir naujo leidimo gavimu, tuo tarpu statybą leidžiantis dokumentas išduodamas pateikus projektinę dokumentaciją (šiuo atveju – pagal 2011m. projektą; atkreiptinas dėmesys, kad 2014-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-2388-466/2014 J. J. ir H. G. buvo pripažinta teisė gauti statybą leidžiančius dokumentus būtent pagal šį projektą), todėl faktinė statinio atitiktis statinio projektui nėra susijusi su statybos leidimo išdavimo ir panaikinimo procedūra. Tuo tarpu šioje byloje ieškovai neįrodė statybos leidimo išdavimo procedūros neteisėtumo. Be to, kaip teisingai nurodė atsakovai atsiliepimuose į apeliacinį skundą, apeliantų nurodyti argumentai dėl statybos neteisėtumo ir jų teisių pažeidimo atmestini ir dėl to, kad jie jau buvo išnagrinėti kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. civ. byloje Nr. 2-2388-466/2014.

46Teismų praktikoje pripažįstama, kad jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis A. B. v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-603/2008; 2012 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. UAB „Gubernija“, bylos Nr. 3K-3-27/2012; ir kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje argumentuotai atsakė į pagrindinius išnagrinėtų klausimų aspektus. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus, kad sprendimas yra nemotyvuotas.

47Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

48Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

49Atsižvelgus į pirmosios instancijos teisme atsakovų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, į tai, kad atsakovus apeliacinės instancijos teisme atstovavo tas pats atstovas, todėl jis nepatyrė papildomų sąnaudų susipažinti su byla, atsakovės prašomos priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 350 Eur (CPK 93 str., 98 str.).

50Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

52Priteisti iš apeliantų P. L. D. ir J. D. lygiomis dalimis atsakovės H. G. naudai 350 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ginčo esmė... 4. Ieškovai P. L. D. ir J. D. pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti... 5. Atsakovė H. G. prašė ieškinį atmesti. Eksperto išvada buvo vertinama... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį... 7. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-17 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 10. Nustatė, kad 2014-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civ.... 11. ( 2 t. b.l. 25-30). Nurodytas sprendimas įsiteisėjo 2015-06-11 ( pagal LITEKO... 12. 2015-06-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė leidimą Nr.... 13. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2015-06-05... 14. Nr. LDIPA-00-150605-00098 nurodė, kad SLD Statybos leidimas, išduotas... 15. Apie išduotą Statybos leidimą ieškovai sužinojo 2015-05-27 d. Ieškinį... 16. Taip pat teismas nustatė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį dėl kitų... 17. Ieškovai prašė byloje paskirti teismo ekspertizę. Prašymo dėl... 18. Ieškovai neįrodė, kad dėl atliktos rekonstrukcijos buvo pažeisti ieškovų... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Apeliantas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą... 21. Nurodė, kad žodžiu prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą. Atsakovė... 22. Teismas nepasisakė apie ieškovų pateiktą eksperto D. K. apžiūros aktą.... 23. Atlikus faktinę rekonstrukciją iškilo ginčas dėl rekonstrukcijos... 24. Nesuprantamas teismo motyvas, kad ieškovai neįrodė, jog buvo nusavinta dalis... 25. Sprendimas yra be motyvų.... 26. Atsakovė H. G. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė... 27. Nurodė, kad ieškovai nepaneigė statybos leidimo išdavimo procedūros... 28. Teisė gauti statybos leidimą pagal 2011 m. B. B. parengtą projektą bei... 29. Tai, kad statinys neatitinka projekto neturi reikšmės statybos leidimo... 30. 2015-07-01 statinio atitikties projektui aktas nebuvo apskųstas ieškovų... 31. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir priimti naują įrodymą apie... 32. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 33. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė... 34. Statybą leidžiantis dokumentas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, o ne... 35. Inspekcijos nustatytas faktinis atliktų darbų nukrypimas nuo projekto yra... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 39. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties taikymo, dėl įrodymų vertinimo,... 40. Apeliantai neginčija fakto, kad šiuo atveju taikytinas vieno mėnesio... 41. 2015-05-27, bet nesutinka, jog šiuo atveju nebuvo pagrindo šį terminą... 42. Atmestinas apeliantų argumentas, jog faktas, kad jie aktyviai bendravo nuo... 43. Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas vertino 2014... 44. 2014-07-09 apžiūros aktas nepatvirtina ieškovų reikalavimo pagrįstumo ir... 45. Bylos duomenimis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 46. Teismų praktikoje pripažįstama, kad jei teismo sprendimo motyvuojamojoje... 47. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti... 48. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 49. Atsižvelgus į pirmosios instancijos teisme atsakovų patirtų bylinėjimosi... 50. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-17 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 52. Priteisti iš apeliantų P. L. D. ir J. D. lygiomis dalimis atsakovės H. G....