Byla e2-21895-820/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ ieškinio atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ ieškinio atsakovui Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti visoje apimtyje negaliojančią nuo sudarymo momento 2019 m. liepos 29 d. automobilio pirkimo – pardavimo sutartį, kuria ieškovas perleido atsakovui nuosavybėn automobilį Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ) ir taikyti restituciją natūra, paaiškėjus, kad grąžinimas natūra neįmanomas, priteisti automobilio piniginė vertę pagal vidutinę transporto priemonės rinkos vertę 2019 m. liepos mėnesio duomenimis, t. y. 10 040 EUR.

4Ieškinyje nurodyta, jog iš ieškovo pateiktų buhalterinių dokumentų nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2019 m. liepos 29 d. sudarė automobilio Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ), pirkimo pardavimo sutartį, kuruos pagrindu neatlygintinai atsakovo nuosavybėn buvo perduota transporto priemonė Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ). Ieškovo bankroto administratoriaus teigimu ieškovas neprivalėjo sudaryti sandorio, turėjo pradelstų įsiskolinimų kitiems kreditoriams ir buvo nemokus, sandoris laikytinas neatlygintinu, todėl mano, kad sudarytas sandoris yra niekinis ir pažeidžiantis įmonės kreditorių interesus, todėl prašo pripažinti jį negaliojančiu. Taip pat ieškovas prašo taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo transporto priemonę arba jos vertę pinigais – 10 040 EUR sumą. Remdamasis šiais faktiniais pagrindais ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2020 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2020 m. liepos 17 d. viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Dėl to, skirtingai negu kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, pagal kreditoriaus ieškinį pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2002; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006).

10Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 20 d. iškėlė ieškovui bankroto bylą. Tarp ieškovo ir atsakovo 2019 m. liepos 29 d. buvo sudaryta automobilio Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ), pirkimo pardavimo sutartis. Sutarties pagrindu ieškovas neatlygintinai atsakovo nuosavybėn perdavė transporto priemonę Mercedes Benz, vin. Kodas ( - ), valst. Nr. ( - ).

11Ieškovas prašo pripažinti sudarytą sutartį negaliojančia actio Pauliana pagrindu, kadangi sudarant sutartį ieškovas buvo nemokus, pažeidė kitų kreditorių teisėtus interesus, neprivalėjo sudaryti ginčo sandorio bei sandoris laikytinas neatlygintinu.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės: sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 193 straipsnio 1 dalis).

13Pažymėtina, kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: 1) kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; 2) kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; 3) kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, teismui sprendžiant bylą pagal actio Pauliana, turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013).

14Actio Pauliana institutui taikyti būtina įrodyti, kad nors vienas iš bankroto byloje patvirtintų kreditorių turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę ginčijamų sandorių sudarymo metu. Nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo neįvykdytų prievolių kitiems kreditoriams, kurie viršijo 525 279,19 EUR (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-995-781/2017).

15Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių teises, kadangi perleidus ginčo automobilį ieškovui nebeliko turto, iš kurio būtų galima buvę patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo pradelstų įsiskolinimų jam, tačiau jie laikytini beviltiškais, kadangi dalis ieškovo skolininkų yra iškeltos bankroto bylos. Todėl laikytina, kad ieškovės realų turimą turtą sudarė 6 162,85 EUR, tuo tarpu pradelsti ieškovės įsipareigojimai viršijo 525 279,19 EUR. Ir būtent ieškovės turto perleidimas už 0 EUR ginčo sandoriu, sumažino ieškovo turto masę dar labiau ir todėl nebuvo galima atsiskaityti su kreditoriais.

16Ginčijamo sandorio ieškovas neprivalėjo sudaryti, tuo labiau, kad sandoris sudarytas neatlygintinai. Kadangi sudarytas ginčo sandoris buvo neatlygintinas, jis gali būti pripažintas negaliojančius nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo (CK 6.66 straipsnio 2 dalis). Todėl byloje nebus nustatinėjamas trečiojo asmens sąžiningumas ar nesąžiningumas.

17Teismas, vadovaudamasis CK 6.67 straipsnio 2 punktas, 6.66 straipsnio 2 dalį, ieškinį tenkina, nes ieškovas, būdamas pelno siekiantis asmuo ir atsakingas už bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, neatlygintinai perleido turtą trečiajam asmeniui, turėdamas pradelstų įsiskolinimų kitiems kreditoriams. Tokiu būdu kitiems kreditoriams buvo atimta galimybė iš beturtės bendrovės atgauti skolą. todėl ginčo sandoris laikytinas nesąžiningu, pažeidžiančiu kitų kreditorių teises ir negaliojančiu.

18Pripažinto negaliojančiu sandorio teisines pasekmes – restituciją, reglamentuoja CK 1.80 straipsnio 2 dalis, CK X skyriaus normos. Ieškovas reikalauja restitucijos natūra, o jeigu tai neįmanoma padaryti, prašo priteisti ieškovui perleisto turto vertę pinigais.

19Iš VĮ „Regitra“ rašto matyti, kad transporto priemonė yra išregistruota gavus informaciją iš policijos, kad transporto priemonė yra pavogta. Taigi, esant pavogta ginčo transporto priemonei restitucija natūra yra negalima, todėl taikytina restitucija sumokant ekvivalentą pinigais (CPK 6.146 straipsnis).

20Iš VšĮ „Emprekis“ rašto – Vidutinė transporto priemonės kaina Lietuvoje matyti, jog 2006 m. gamybos transporto priemonės Mercedes Benz S 320 CDI vidutinė rinkos kaina yra 10 040 EUR.

21Pripažinus tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sandorį, kurio pagrindu buvo atsakovo nuosavybės teisėn perduota transporto priemonė Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ), negaliojančiu, taikytina restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis, CK 6.146 straipsnis) ir ieškovui iš atsakovo priteistina perleistos transporto priemonės vidutinė rinkos vertė jos pardavimo metu – 10 040 EUR suma.

22Patenkinus ieškinį, pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. Remiantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, teismas patenkino ieškinį visiškai, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 226 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

23Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje paskirstytinos CPK 92 straipsnio nustatyta tvarka.

24Vadovaudamasis CPK 83, 92, 96, 230, 259, 262, 279, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

25tenkinti ieškinį.

26Pripažinti negaliojančiu 2019 m. liepos 29 d. 17:45 val. tarp ieškovo likviduojamos dėl bankroto UAB „Promlitsta“ ir atsakovo Ž. S. sudarytą transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, kuriuo atsakovo nuosavybės teisėn perduota transporto priemonė Mercedes Benz, vin. kodas ( - ), valst. Nr. ( - ).

27Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui likviduojamai dėl bankroto UAB „Promlitsta“ (į. k. 133539643), atstovaujamai bankroto administratoriaus MB Nemokumo biuras (į. k. 304416180), iš atsakovo Ž. S. (a. k. ( - ) 10 040 EUR (dešimt tūkstančių keturiasdešimt eurų) sumą.

28Priteisti valstybei iš atsakovo Ž. S. (a. k. ( - ) 229,72 EUR (du šimtus dvidešimt devynis euro ir 72 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB Luminor Bank, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti visoje apimtyje... 4. Ieškinyje nurodyta, jog iš ieškovo pateiktų buhalterinių dokumentų... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs... 10. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apygardos... 11. Ieškovas prašo pripažinti sudarytą sutartį negaliojančia actio Pauliana... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnyje... 13. Pažymėtina, kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris... 14. Actio Pauliana institutui taikyti būtina įrodyti, kad nors vienas iš... 15. Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių teises, kadangi perleidus ginčo... 16. Ginčijamo sandorio ieškovas neprivalėjo sudaryti, tuo labiau, kad sandoris... 17. Teismas, vadovaudamasis CK 6.67 straipsnio 2 punktas, 6.66 straipsnio 2 dalį,... 18. Pripažinto negaliojančiu sandorio teisines pasekmes – restituciją,... 19. Iš VĮ „Regitra“ rašto matyti, kad transporto priemonė yra... 20. Iš VšĮ „Emprekis“ rašto – Vidutinė transporto priemonės kaina... 21. Pripažinus tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sandorį, kurio pagrindu buvo... 22. Patenkinus ieškinį, pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo ieškovui... 23. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 24. Vadovaudamasis CPK 83, 92, 96, 230, 259, 262, 279, 285 - 287 straipsniais,... 25. tenkinti ieškinį.... 26. Pripažinti negaliojančiu 2019 m. liepos 29 d. 17:45 val. tarp ieškovo... 27. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui likviduojamai dėl bankroto UAB... 28. Priteisti valstybei iš atsakovo Ž. S. (a. k. ( - ) 229,72 EUR (du šimtus... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...