Byla 2-3-675/2017
Dėl žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto ir žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiais

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,

2sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,

3dalyvaujant ieškovei M I. B., jos atstovei adv. D. P.,

4atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei M. V. T,

5UAB „AASE“ atstovui advokato padėjėjui K. U.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M I. B. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, UAB „AASE“, M. R. S., trečiasis asmuo A. P. dėl žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto ir žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

7ieškovė 2015-10-06 patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 102-109) prašo teismo 1) pripažinti negaliojančiu UAB „AASE“ 2012 m. rugsėjo 25 d. sudarytą žemės sklypo, esančio ( - )., kadastrinis numeris ( - ), ribų paženklinimo – parodymo aktą; 2) pripažinti negaliojančiu UAB „AASE“ 2012 m. rugsėjo 25 d. sudarytą ir su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriumi suderintą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis numeris ( - ), planą; 3) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. 47SK – (14.47.110.)-31 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )., nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“.

8Ieškovė savo reikalavimus grindžia tuo , kad ji yra žemės sklypo, esančio ( - )., kadastrinis numeris ( - ), savininkė. Nuosavybės teises įgijo Vilniaus apskrities administracijos 1998 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 81-8057 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje“ pagrindu. Šis jai priklausantis žemės sklypas iš rytų pusės ribojasi su atsakovui M. R. S. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kadastrinis numeris ( - ) , kurį atsakovas įgijo 2003 m. vasario 19 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutarties Nr. 2-1010 pagrindu. Ankstesnė šio sklypo savininkė Z. J. 1996 m. sausio 9 d. jį paveldėjo iš K. A., kuri nuosavybės teises įgijo trimis skirtingais pagrindais: 1) atkuriant nuosavybės teises natūra; 2) atkuriant nuosavybės teises ekvivalentine natūra; 3) sudarant pirkimo – pardavimo sutartį su valstybe. Nurodė, kad 2013 m. spalio 23 d. atsakovas M. R. S. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyrių, informuodamas, jog jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, užsėjus pasėliais, yra tariamai užgrobtas iš vakarų pusės. Tuo pagrindu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyrius 2013 m. lapkričio 6 d. atliko patikrinimą ir surašė patikrinimo aktą, kuriame nurodė, jog atsakovui ir ieškovei priklausančių žemės sklypų ribas žymintys riboženkliai yra sunaikinti. Ieškovė nurodė, kad ji nuo pat nuosavybės teisių atkūrimo 1998 metais dirba ginčo teritorijoje esančią žemę, todėl buvo įsitikinusi, kad yra teisėta ginčo teritorijos savininkė. Dėl šios priežasties nevykdė Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės skyriaus įspėjimo atlaisvinti minėtą sklypo dalį, dėl ko buvo nubausta administracine tvarka. Tik administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ieškovei tapo žinoma, jog atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribos yra įregistruotos UAB „AASE“ 2012 m. rugsėjo 25 d. parengtų žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto ir žemės sklypo plano pagrindu. Apie tai, kad atsakovui priklausančio žemės sklypo duomenys buvo patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 47SK-(14.47.110.)-31 atsakovei nebuvo žinoma. Ieškovei susipažinus su atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktu ir žemės sklypo planu, paaiškėjo, kad šie dokumentai parengti, nesilaikant kadastrinių matavimų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, dėl ko į atsakovui priklausantį žemės sklypą po kadastrinių matavimų atlikimo pateko ieškovei priklausanti ir jos nuo pat nuosavybės atkūrimo momento valdyta ginčo teritorija. Ieškovė apie atliekamus kadastrinius matavimus informuota nebuvo, dėl ko negalėjo juose dalyvauti ir išreikšti savo nesutikimo. Svarbu ir tai, kad atsakovo žemės sklypo paženklinimo – parodymo akte nurodytos aplinkybės apskritai neatitinka tikrovės, kadangi ginčijamame žemės sklypo plane įbraižyta ieškovės ir atsakovo žemės sklypų riba jokiais riboženkliais nebuvo pažymėta nei 2012 m. rugsėjo 25 d., nei vėliau. Nurodo, jog atliekant atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo pažeisti Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau – Tikslinimo taisyklės) 11, 14, 22, 29 punktai bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 32 punktas. Mano, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti negaliojančiais ginčijamus žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą ir žemės sklypo planą ne tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 1.80 straipsnio, bet ir 1.81 straipsnio pagrindu (t.1, b.l. 1-8, 102-109).

9I. M. I. B. ir jos atstovė advokatė D. P. teismo posėdžių metu patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, papildomai nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ gavęs dokumentus atsisakė registruoti atsakovo M. R. S. kadastrinius matavimus 2013 m. vasario 28 d. sprendimu, kuriame nurodė, kad negali minėto žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje (pažymint žemės sklypo ribas pagal plane pateiktas posūkio taškų koordinačių reikšmes, sklypo ribos dengia Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypo , kadastro Nr. 8112/0001:321, kurio nuosavybės teisė registruota A. P. vardu, ribas. Tokia teisinė situacija negalima. Mano, kad tai yra esminis dokumentas šiame ginče. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pranešė, kad turi būti tikslinamos trečiojo asmens A. P. matavimai. Po kilusių nesutarimų ieškovė sužinojo, kad ji turi trauktis iš savo žemės sklypo dėl patikslintame ieškinyje ginčijamų dokumentų egzistavimo. Atsakovui galėjo būti matuojami tik tie sklypai, kurie priklausė K. A., Z. J., M.R. S., kuriuos čia minimi asmenys įgijo valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi, paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, išlaikymu iki gyvos galvos. Ieškovė M.I. B. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo gavusi kvietimą, kurį AASE bendrovė siuntė prieš matavimus, ieškovė buvo atvykusi į matavimus 12 val., taip pat buvo ir AASE atstovas, bei atsakovas M.R. S., daugiau jokių žmonių matavimuose nebuvo, tačiau jokie matavimai nebuvo atlikti, nes jie nevyko, buvo suformuotas ribų paženklinimo aktas. Jokie riboženkliai nebuvo statomi, ženklinimas nebuvo vykdomas. Atsakovas M.R. S. yra susipainiojęs duodamas parodymus, kitoje byloje dėl administracinės teisės pažeidimo. Iš prie bylos prijungtų rašytinių įrodymų matyti, kad į tą matavimą neatvyko ir daugiau asmenų ir nėra jokio argumento, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. buvo pažymėtos taip, kaip to reikalauja įstatymas. Pagal žemės naudojimą kitoje byloje liudytoja Gurskienė patvirtino, kad ginčo žemės plotą visą laiką naudojo ieškovė. M. I. B. 1992 m. vasario 7 d. buvo atmatuota žemė grąžinimui ir ieškovė ją dirbo nuo tų laikų. Ji yra pergyvenusi infarktą, todėl turi atstovę, advokatę. Atsakovui M.R. S. UAB „AASE“ suformavo šį didelį sklypą, pažeisdama teisės aktus, Z. J. žemėtvarkos projektas nesukėlė teisinių pasekmių, jai nebuvo atkurtos teisės pagal šį projektą. Atsakovas M.R. S. turėjo pateikti visus žemės sklypo įsigijimo dokumentus bei planus, o UAB „AASE“ ir atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, patvirtindama padarytus planus padarė teisės pažeidimus. Atsakovo M. R. S. žemės sklypo planas ir paženklinimo ribų aktas pažeidžia trečiojo asmens A. P. teises, tai patvirtina rašytiniai įrodymai (t.2, b.l.67,68), t.y. VĮ „Registrų centro“ sprendimas. Kuriame konstatuota, kad planas kerta A. P. žemės sklypo ribos, todėl planas pažeidžia imperatyvias nuostatas. Atliekant atsakovo žemės kadastrinius matavimus pažeisti tikrinimo taisyklių 11 p., 14 p., 22 p., reikalavimai. Visais atvejais kadastrinius matavimus atliekanti firma turėjo pareikalauti A žemės dokumentus ir tuo pagrindu atlikti kadastrinius matavimus. Nėra buvę jokio sklypo sujungimo, todėl nėra įrodymų, kad sklypas buvo vieningas, turintis vieną planą. Todėl gavus kažkokį fragmentą neatsiranda teisėtas žemės plotas. Z. J. niekada nebuvo atkurta žemės nuosavybė į tokį plotą ir juo labiau tai neatvaizduoja atsakovo M.R. S. žemės nuosavybės. Ieškovė buvo įpareigota atlikti kadastrinius matavimus, mano, kad užtenka įrodyti atsakovo klaidas, kad ieškinys būtų patenkintas. Niekas negali paneigti teiginių, kad buvo pažeistos A. P. teisės. Žemės sklypo riba turi būti įregistruota taip, kad nebūtų pažeistų kitų asmenų teisės. Ieškovė perleis savo žemės nuosavybę anūkui ir A. P., kurie yra jauni ūkininkai. Žemėtvarka daro labai daug klaidų planuose, išmokėti pinigai R.M. S., ieškovė nesupranta už ką. K. A. byloje, visi ištaisyti dokumentai, nors ji buvo ieškovės teta. Ieškovės sklypą nuo atsakovo skiria kelias.

10Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.1, b.l.40-51), bei atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b.l.122-123), kuriame su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad žemės sklypas, kadastrinis numeris ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui M. R. S.. Jis suformuotas atliekant kadastrinius matavimus ir įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nuo 2013 m. balandžio 18 d. UAB „AASE“ matininkas P. U. 2012 m. rugsėjo 25 d. parengė minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kuri 2012 m. lapkričio 21 d. pateikta tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės skyriui. 2012 m. gruodžio 7 d. Ukmergės skyriaus vyr. specialistė J. T., patikrinusi kadastro duomenų bylą, nustatė, kad žemės sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą, todėl UAB „AASE“ 2012 m. gruodžio 7 d. Ukmergės skyriaus raštu Nr. 47SD-(14.47.45)-2289 buvo informuota, kad žemės sklypo savininkui M. R. S. už ploto trūkumą bus kompensuojama įstatymuose nustatyta tvarka. Patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei nenustačius aplinkybių, trukdančių suderinti žemės sklypo planą, Ukmergės skyriaus vedėjo įgaliotas darbuotojas suderino žemės sklypo planą, pasirašydamas 2012 m. gruodžio 27 d. Planas suderintas ir parašu patvirtintas ir Ukmergės skyriaus vedėjo. Vadovaujantis Ukmergės skyriaus vedėjo 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 47SK-(14.47.110.)-31 minėto žemės sklypo kadastro duomenys nuo 2013 m. balandžio 18 d. patikslinti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Prieš pradedant atlikti minėto žemės sklypo kadastrinius matavimus, 2012 m. rugsėjo 14 d. kviestiniams asmenims, tai yra besiribojančių sklypų savininkams, tarp jų ir ieškovei M I. B. buvo išsiųsti kvietimai bei informacija apie lanuojamus atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus. Ieškovė atliekant matavimus nedalyvavo. Nustatant atsakovo žemės sklypo ribas, buvo paženklintos tokios ribos, kurios buvo pažymėtos preliminariuose matavimuose, sklypų privatizavimo dokumentuose ir kituose pirminiuose sklypų ribas apibrėžiančiuose dokumentuose. Tuo tarpu ieškovei priklausantis žemės sklypas yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus, kadastriniai matavimai jam nėra atlikti. Atsakovas nurodė, kad ieškovė dėl nenustatytų priežasčių nedalyvavusi nuosavybės teisių atkūrimo procedūroje bei atliekant matavimus gretimiems (besiribojantiems) sklypams, galimai nežinojo ir galėjo klaidingai suvokti tiek jai, tiek ir gretimiems savininkams priklausančių sklypų ribas. Ieškovės argumentai, kad atliekant žemės sklypo, kadastrinis numeris ( - ), kadastrinius matavimus buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai negali būti laikomi pagrįstais ir yra atmestini. Ieškovė prie ieškinio neprideda ne tik, kad žemės sklypo kadastrinių matavimų plano, bet ir jai priklausančio žemės sklypo plano, atlikto pagal preliminarius matavimus, todėl visiškai nėra aišku, kurioje vietoje, ties kuria žemės sklypo riba buvo pažeistos jos, kaip žemės sklypo savininkės, teisės.

11Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė D. S., K. C.. M.V. T. teismo posėdžių metu su ieškiniu nesutiko, prašė ją atmesti. Teisme paaiškino, kad atsakovui R.M. S. buvo atlikti kadastriniai matavimai. UAB „AASE“ atstovas parengė atsakovo R.M. S. kadastrinių matavimų bylą, kurią pateikė atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai, tikrinti. Prieš 2012 m. rugsėjo 25 d. visiems aplinkinių sklypų savininkams buvo išsiųsti pranešimai apie įvyksiančius matavimus. Pats ieškovės nedalyvavimas matavimuose nedaro negaliojančiu ribų paženklinimo akto. Kadastriniai matavimai atsakovui R. M. S. buvo atlikti preliminarių matavimų pagrindu, ribos pažymėtos tokios pat kaip preliminarių matavimų. Ieškovei priklausantis M.I. B. žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, žemės sklypo nuosavybės teisės atkurtos 1998 m. spalio 14 d. Vilniaus apskrities Viršininko administracijos sprendimu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 (112 p.) žemės grąžinimo komisija siūlė atkurti ieškovei nuosavybės teises į žemės sklypą, ieškovei nedalyvaujant, ji į susirinkimus neatvykdavo. Ieškovė jau 1998 m. nesutiko su žemės sklypo planu, todėl ant jo nėra ieškovės parašo. Ieškovė, dėl nenustatytų priežasčių nedalyvavusi žemės gražinime, galimai nežinojo tikslių savo žemės sklypo ribų. Atsakovo R.M. S. žemės sklypo ribų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams buvo tikrinama 2012 m. gruodžio mėn. žemėtvarkoje, tikrino vyr. specialistė geodezininkė J. T., buvo atsižvelgta į teritorijų planavimo dokumentą Deltuvos kadastro vietovės 1992 m. liepos 1 d. preliminarų žemėtvarkos projektą, žemės sklypo abrisą projektinis Nr. 20, parengtą žemės sklypo Nr. 20 valdos planą, atsakovo žemės sklypo plotas, atlikus kadastrinius matavimus sumažėjo daugiau nei leistina žemės sklypo galima paklaida. Ieškovė nurodė, kad kvietimus į matavimus ji yra gavusi, tai rodo, kad matavimo procedūra nebuvo pažeista. Ieškovė jokių pastabų dėl matavimų nepateikė. Ieškovė turi nurodyti kokiu būdu yra pažeidžiamos ieškovės teisės. Ieškovei buvo pateikti atsakovo žemės ploto kadastriniai sprendiniai, tačiau ieškovė jokių pastabų nepateikė. Ieškovė nepateikė savo žemės sklypo plano ir jų kadastrinių matavimų, todėl neįmanoma patikrinti, kokios ir kokiu būdu buvo ieškovės teisės pažeistos, kiek ploto yra užimta. Mano, kad praleistas 1 mėn. senaties terminas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą, nes 2014 m. spalio 23 d. ieškovei gavus iš VĮ „Registrų centro“ duomenis, terminas baigėsi 2014 m. lapkričio 24 d., o ieškinys pateiktas 2015 m. sausio 9 d. Administracinės teisės pažeidimo protokolas įrodo, kad ieškovė buvo užėmusi dalį atsakovo žemės sklypo. Apie vedėjo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą ieškovei atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atskirai nepranešė. Mano, kad bylos nagrinėjime yra būtini ieškovės sklypo kadastriniai matavimai.

12A. M. R. S. taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b.l. 55), bei atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b.l.145-146) nurodė, kad su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2003 m. vasario 19 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutarties Nr. 2-1010 pagrindu įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ). 2012 m. rugsėjo 25 d. UAB „AASE“ atlikusi jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastrinius matavimus, parengė kadastro duomenų bylą. 2013 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjas pasirašė sprendimą Nr. 47SK-(14.47.110.)-31 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“. 2013 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonė Registrų centras remiantis aukščiau minėtais dokumentais atliko nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pakeitimus ir išdavė jam nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto, žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), esančio ( - ) išrašą. Kadangi atsakovo išvardinti dokumentai įstatymų nustatyta tvarka nebuvo apskųsti, jų teisinis galiojimas nėra panaikintas prašo teismo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Be to turi būti taikoma ieškinio senatis, nes 2013 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 47SK-(14.47.110.)-31, administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. pagrindu ginčijimui taikytinas 1 mėn. senaties terminas. Ieškovė, paduodama teismui ieškinį tik 2015 m. sausio 8 d. praleido ieškinio senaties terminą.

13A. M. R. S. anksčiau buvusių teismo posėdžių metu paaiškino, kad jis negali nuolat atvykti į teismo posėdžius. Sklypo ribos pažeistos ne tik jo vieno, tačiau ir kitų aplinkinių sklypų, mano, kad tinkamai išspręsti ginčą ieškovei neatlikus matavimų nėra galimybės.

14Atsakovas UAB „AASE“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.1, b.l.57-63), atsiliepimą į patikslintą ieškinį (t.1, b.l.128-134) kuriame nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausantis atsakovui M. R. S. suformuotas atliekant kadastrinius matavimus ir įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nuo 2013 m. balandžio 18 d. Nuosavybės teisės įregistravimo viešame registre pagrindas - 2003 m. vasario 21 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo 2013 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. 47SK-(14.47.110.)-31. UAB „AASE“ matininkas P. U. 2012-09-25 parengė žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų bylą, kuri 2012-11-21 pateikta tikrinti Ukmergės skyriui. 2012-12-07 Ukmergės skyriaus vyr. specialistė J. T., patikrinusi kadastro duomenų bylą, nustatė, kad žemės sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą, todėl UAB „AASE“ 2012-12-07 Ukmergės skyriaus raštu Nr. 47SD-(14.47.45.)-2289 informuotas, kad žemės sklypo savininkui M. R. S. už ploto trūkumą bus kompensuojama įstatymuose nustatyta tvarka. Patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei nenustačius aplinkybių, trukdančių suderinti žemės sklypo planą, Ukmergės skyriaus vedėjo įgaliotas darbuotojas suderino žemės sklypo planą 2012-12-27 pasirašydamas. Planas suderintas ir parašu patvirtintas ir Ukmergės skyriaus vedėjo. Prieš pradedant atlikti žemės sklypo kad. Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, 2012 m. rugsėjo 14 d. kviestiniams asmenims, t. y. besiribojančių sklypų savininkams, tarp jų ir ieškovei M. I. B., išsiųsti kvietimai bei informacija apie planuojamus atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus. Pagal Nekilnojamo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 32.1.1.2 punktą, kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu paštu. Šiuo atveju, ieškovei registruota pašto siunta buvo išsiųstas pranešimas apie kadastrinių matavimų atlikimą. Pagal Nuostatų 32.1.1.3 punktą, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Taip pat Nuostatuose nurodyta, kaip turėtų būti sprendžiami ginčai dėl atliktų matavimų. Taigi asmens nedalyvavimas sudarant paženklinimo-parodymo aktą nėra tokia aplinkybė, kuri pati savaime lemtų šio akto ydingumą. Atsižvelgiant į tai, kad, nagrinėjamu atveju nustatant atsakovo žemės sklypo ribas buvo patvirtintos tokios ribos, kurios buvo pažymėtos preliminariuose matavimuose, sklypų privatizavimo dokumentuose ir kt. pirminiuose sklypų ribas apibrėžiančiuose dokumentuose, manytina, kad vien ta aplinkybė, jog ieškovė nedalyvavo nustatant atsakovo M. R. S. sklypo ribas, neduoda pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeistos jos teisės ar teisėti interesai. Mano, jog sklypo paženklinimo-parodymo aktas surašytas tinkamai ir nėra pagrindo abejoti jo teisėtumu. Be to nurodė, kad prie pateiktų priedų nėra nei vieno savininkės interesus ginančio plano tik gretimų žemės sklypo planai bei abrisai. Atsižvelgiant į gretimų sklypų abrisus pridedami (priedai Nr. 1 ir Nr. 2), kuriuose galima matyti, kad kraštinė savininkės M. I. B., yra (417m + 38m) 455 metrai, atsakovas pabrėžė, kad atstumas nuo ežero kranto linijos iki M. R. S. sklypo kraštinės yra 473,14 metrų (pridedama ištrauka priedas Nr. 3), taip pat abrise matyti M. R. S. sklypo pririšimas nuo aukštos įtampos elektros linijos stulpų, kurie atitinka lygiagrečiai savininkės M. I. B. sklypo kraštinei, atstumas nuo kelio linijos iki M. R. S. sklypo yra 508,78 metrų, kai abrise matyti 500 metrų ir atsižvelgiant į atliktus kadastrinius matavimus R. S. sklype elektros linija lyginant su žemės sklypo abrise pavaizduotu atstumu yra 10,50 metrų trumpesnė. Mano, kad ieškovės interesai nepažeisti, kadangi lieka atitinkamai 18,14 ir 8,78 metrų atstumai iki R. S. sklypo. Taip pat atkreipiamas dėmesys į kitus dokumentus patvirtinančius atliktų matavimų tikslumą, išlaikant pirminių planų, bei abriso kraštinių ilgius matuojant R. S. žemės sklypui, kraštinių ilgiai ne didesni lyginant su pirminiu planu ar žemės sklypo abrisu. Taip pat gali teigti, kad savininkei M. I. B. yra pakankamas žemės sklypo plotas, remiantis registrų centro duomenų baze, tad ieškovei norint įrodyti, kad interesai pažeisti prašo pateikti žemės sklypo planą, su atliktais tiksliaisiais matavimais Lietuvos koordinačių sistemoje, įrodantį ploto trūkumą. Tikrinant kadastro duomenų bylą buvo atsižvelgta į teritorijų planavimo dokumentą-Deltuvos kadastro vietovės 1992 preliminarųjį žemėtvarkos projektą, žemės sklypo Nr. 20 abrisą, 1992 parengtą grąžinamos natūra žemės valdos Nr. 20 planą. Žemės sklypo plotas pagal preliminarius matavimus buvo 15,8 ha, atlikus kadastrinius matavimus-15,3198 ha. Ploto trūkumas, viršijantis leistiną matavimo tikslumą -0,4802 ha. Ieškovė nurodė, kad tiek kvietimą į matavimus, tiek paženklinimo-parodymo akto kopiją bei žemės plano ištrauką nustatytu laiku yra gavusi.

15Atsakovo UAB „AASE“ atstovas P. U., atstovas advokato padėjėjas K. U. teismo posėdžių metu su ieškiniu nesutiko, pašė jį atmesti, teisme paaiškino, kad gavo M.R. S. prašymą atlikti kadastrinius matavimus, jis pateikė ir registrų centro pažymėjimą apie žemės sklypą, žemės sklypo planą, be to duomenys apie planą yra įrašyti ir į pažymėjimą. Pirminis kvietimas atliekamas prieš matavimus, likus 10 dienų, šiuo atveju pranešimai išsiųsti 2012 m. rugsėjo 14 d. , matavimai buvo atliekami rugsėjo 25 d., matavimuose dalyvavo ieškovė M.I. B., atsakovas M.R. S., R. B., R. G.- kuris miręs, R. Š.. Sklypo ženklinimas atliekamas paženklinimo metu. Anksčiau matuojant kaimyninį R. Š. sklypą iškilo jo konfliktas su ieškove, kurią pirmą kartą pamatė, konfliktą jis dar prisimena, juo labiau atsimena, kad žmonės riboženklius įbetonavo, nes žinojo, kad riboženkliai bus išrauti kitą dieną. 2012 m. rugsėjo 28 d. buvo išsiųstas pranešimas, kad ieškovė pareikštų pastabas dėl atlikto plano. Sklypo konfigūracija nebuvo pakeista. Žemėtvarkos skyrius tikrino bylą, pateikė VĮ registrų centrui, VĮ „Registrų centras“ pateikė neigiamą sprendimą. Todėl planas buvo tikrinamas vėl, matmenys yra išlaikyti, planas buvo patvirtintas. Matmenys į šalis „plaukioja“ apie 20 m. nes taip būna atliekant kadastrinius matavimus. Kadangi ieškovė naudojasi žeme virš 20 metų, tai ieškovei ir atrodo, kad jos teisės yra pažeidžiamos. Patvirtino, kad matuojant atsakovo sklypo ribos buvo paženklintos. Procesinių pažeidimų UAB „AASE“ , atliekant žemės sklypo matavimus nepadarė. Ieškovė nuolat komentuoja, kad jai buvo surašytas administracinės teisės protokolas, tačiau ji nebuvo nubausta. Todėl jau 2013 m. ieškovei tapo žinoma, apie jos pažeistas teises. Mano, kad senaties terminas ieškiniu pateikti yra praleistas. Ieškovė buvo įpareigota atlikti kadastrinius matavimus, buvo vilkinamas procesas, tačiau jie vis tiek neatlikti. Pagal preliminarius matavimus tikslių sklypų neįmanoma nustatyti.

16Tretysis asmuo A. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (t.1, b.l 138-139), kuriame nurodė, kad sutinka su patikslintu ieškiniu. Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. numato, kad vietovėje paženklintos privačios žemės , miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos. Tokiu būdu akivaizdu, kad ieškiniu ginčijami dokumentai prieštarauja šiai normai ir turi būti peržiūrėti šiai normai ir panaikinti. Taip pat nurodė, kad iš ieškinio matyti, kad nesilaikyta procedūrų, numatytų atliekant sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto surašymą. Pagal suprojektuotą K. A. (dabartinis savininkas M.R. S.) kelią riboje su M. A. (dabartinės savininkės M.I. B. ir A. P.) matyti, kad šis kelias yra išlikęs iki šiol ir yra natūrali riba išlikusi iki šiol ir iki šiol naudojama. Mano, kad ginčijami sandoriai turi būti pripažinti niekiniais nuo jų sudarymo momento.

17Tretysis asmuo A. P. teismo posėdžių metu su ieškiniu sutinka, jį palaiko, mano, kad ji yra labiausiai nukentėjusi, jos dokumentai yra sutvarkyti. Patvirtino, kad 2012 m. rugsėjo mėn. gavo tik kvietimą į matavimus, o ribų paženklinimo akto negavo.

18Ieškinys atmestinas.

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė M I. B. nuosavybės teise valdo 210/247 dalis, trečiasis asmuo A. P. valdo 37/247 , 9,8800 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Nuosavybės teises ieškovė M I. B. įgijo Apskrities viršininko sprendimo 1998 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 81-8057, paveldėjimo teisės liudijimo 1998-12-29 Nr. 11850-6, teismo sprendimo 2001-04-05 pagrindu, trečiasis asmuo A. P. mainų sutarties, sudarytos 2015-01-21, Nr. 3-431 pagrindu. Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. (t. 1, b.l.91-92, Nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 81/11146 tomas 1, b.l.18-19). Iš mainų sutarties, sudarytos 2015 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto notarų biure 2.7 p. matyti, kad ieškovė M I. B. perduoda A. P. asmeninėn nuosavybėn 148/988 dalis žemės sklypo , unikalus Nr. 8112-0001-0176. (Nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 81/11146 tomas 1, b.l.41). A. M. R. S. nuosavybės teise valdo 15,3198 ha žemės sklypą, kadastrinis numeris ( - ), esantį ( - ), kurį atsakovas įgijo 2003 m. vasario 19 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutarties Nr. 2-1010 pagrindu, nuosavybės pagrindu nurodytas ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas 2013-02-21 Nr. 47SK-(14,47.110.)-31. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (t. 1, b.l.11-14, Nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 81/1205 tomas 1, b.l.9-13). Ankstesnė šio sklypo savininkė Z. J. paveldėjimo teisės liudijimo 1996 m. sausio 9 d. Nr. 2-476 pagrindu, jį paveldėjo iš K. A., kurios nuosavybės teisės įregistruotos Valdybos potvarkio 1992-09-30 Nr. 199, Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties 1993-06-03 Nr. 4-3004 pagrindu (t. 1, b.l.11-14, Žemės tvarkymo bylos K. A., sklypo Nr. 20, b.l.35,37).

20Lietuvos Respublikos CPK 5 str. nustatyta, kad teisme ginamos pažeistos arba ginčijamos asmenų teisės arba įstatymų saugomi interesai. Ieškovai, reikšdami ieškinį, privalo įrodyti, kad yra pažeistos arba ginčijamos jų teisės ar nepaisoma jų interesų, kuriuos saugo įstatymas, o taip pat turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ( Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami atsikirtimai į ieškinį, tenka ir atsakovams. O teismui įstatymas numato pareigą byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Šiai bylai aktualius teisinius santykius, susijusius su žemės sklypų kadastro duomenų nustatymu, jų įrašymu į nekilnojamojo turto kadastrą ir pan., greta Lietuvos Respublikos CK reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės.

22Lietuvos Respublikos CK 4.45 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl žemės sklypų ribų nustatymo, yra išaiškinęs, kad tobulėjant žemės matavimo prietaisams dėl ankstesnių matavimų gali atsirasti netikslumų, gretimų žemės sklypų persidengimų, tačiau dėl to negali būti pažeistos asmenų nuosavybės teisės, jeigu jie įgijo nuosavybę į konkretaus dydžio žemės sklypą; sprendžiant ginčus tarp kaimyninių žemės sklypų savininkų dėl žemės sklypų ribų, sklypų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (didėti ar mažėti) žemės sklypo dydis (plotas), priešingu atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindo, ginčijant pirkimo-pardavimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005).

23Pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, šiame kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti ar nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šiame kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus bei leistinus kadastro duomenų neatitikimų dydžius dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų nustato Kadastro nuostatai. Nuostatų 21 punkte nustatyta, kad žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto, tačiau ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede.

24Atsakovas įsigijo žemės sklypą, kuris buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus bei tuo metu naudojant ne tokio tikslumo kaip dabartiniu metu matavimo priemones. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant ginčus tarp kaimyninių žemės sklypų savininkų dėl žemės sklypų ribų, sklypų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau neturi būti keičiamas žemės sklypo dydis (plotas). Jei šis plotas kistų, turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindo, ginčijant žemės įsigijimo sutartį Tuo atveju, jei žemės sklypo duomenų tikslinimo procese žemės sklypo plotas pakito maksimaliai leistinų (ribinių) ploto paklaidų dydžiu, tai neatsiranda pagrindo kelti klausimą dėl nuosavybės teisės įgijimo sandorio ginčijimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005; 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-226/2009). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos, o už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, neviršijantį Vyriausybės nustatyto leistino matavimo tikslumo, valstybei arba privačios žemės savininkui nekompensuojama. Kaip matyti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo sprendimo 2013 m. vasario 21 d. Nr. 47SK-(14.47.110)-31 dėl žemės sklypo (Kadastro Nr. 8112/0001:66), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo 14) buvo patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenys , nustatyti pagal UAB „AASE“ matininko P. U. 2012 m. rugsėjo 25 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą; 2) nustatytas atsakovo žemės sklypo ploto trūkumas (0,4802 ha) viršijantį leistiną matavimo tikslumą, už kurį žemės sklypo savininkams valstybė kompensuos pinigais 387,64 Eur (1338,43 Lt) (t.1, b.l.25-25). Atsakovas M.R. S. su tokiu sprendimu sutiko, ko pasekoje žemės sklypo plotas atsakovui sumažėjo nuo 15,8000 ha iki 15,3198 ha. (Žemės tvarkymo bylos K. A., sklypo Nr. 20, b.l.1,2, t.1, b.l.11-13).

25I. M. I. B. ir jos atstovė D. P. tiek ieškinyje, tiek teismo posėdžių metu nurodė, kad šio ginčo pagrindas yra tai, kad ieškovės sklypas ribojasi su atsakovo sklypu rytinėje pusėje, ir nors ji ginčo plotą dirba nuo 1998 m, 2013 m. lapkričio 6 d. atsakovui pasiskundus jai buvo surašytas administracinis teisės protokolas dėl atsakovo žemės užgrobimo. Nors ieškovė ir nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. kadastriniai matavimai nebuvo atliekami, ji nematė atsakovo M. R. S. gretimų sklypų savininkų, tačiau pripažino faktus, kad 2012 m. rugsėjo mėn. pranešimu, kurį gavo paštu, jai buvo pranešta apie 2012 m. rugsėjo 25 d. vyksiančius matavimus, ji su atsakovu M.R. S. tądien, t.y. 2012 m. rugsėjo 25 d. , jos sodyboje gėrė kavą, matė ir matininką P. U.. Trečiasis asmuo A. P. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad 2012 m. rugsėjo mėn. pranešimu, kurį gavo paštu, jai taip pat buvo pranešta apie 2012 m. rugsėjo 25 d. vyksiančius matavimus. Kaip patvirtino pats matininkas P. U. 2012 m. rugsėjo 25 d. jis atliko atsakovo žemės sklypo kadastrinius matavimus, apie kuriuos buvo pranešta gretimų sklypų savininkams pranešimais, siunčiant juos registruotu paštu. Nurodė, kad buvo patvirtintos tokios ribos, kurios buvo pažymėtos preliminariuose matavimuose. 2012 m. rugsėjo 25 d. buvo surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas (t.1, b.l.22), kurį pasirašė atsakovas M.R. S., R. Š., R. G., pažymėti savininkai, neatvykę į žemės sklypo ribų paženklinimą: A. P., M.I. B., R. K., R. A., V. V.. (t.1, b.l 22-23). Kaip patvirtino ieškovė M. I. B., ji gavo žemės sklypo ribų paženklinimo aktą paštu. Teisme nustatytina, kad atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai 2012 m. rugsėjo 25 d. buvo atlikti. Ieškovė nurodė, kad atsakovui M. R. S. galėjo būti matuojami tik tie sklypai, kurie priklausė K. A., Z. J., be to ieškovei kelia abejones abrisas ir Z. J. grąžinamos natūra žemės valdos Nr. 20 planas. Iš žemės tvarkymo bylos K. A., sklypo Nr. 20, matyti, kad 1993 m. birželio 3 d. Valstybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi K. A. nupirko 3,58 ha žemės sklypą (b.l.32), 1992 m. rugsėjo 30 d. Nr. 199 Ukmergės rajono valdybos potvarkiu K. A. suteikta teisė naudotis 15,80 ha bendru žemės plotu (b.l.35). Tai patvirtina ir Ukmergės rajono Deltuvos agrarinės reformos tarnybos prašymų privačiam ūkiui steigimo svarstymo išvada (b.l.32). Iš paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą matyti, kad K. A. turto paveldėtoja Z. J. paveldėjo žemės sklypą, turintį 15,80 ha ploto, esantį ( - )., sklypo Nr. 20 (b.l.30). Šių dokumentų pagrindu konstatuotina, kad atsakovas M. R. S. nuosavybės teise teisėtai valdė 15,80 ha žemės sklypo plotą, kuris po kadastrinių matavimų sumažėjo, (0,4802 ha) viršijant leistiną matavimo tikslumą. Pažymėtina, kad K. A. ūkio projektuojamo žemės sklypo abrisas ir Z. J. grąžinamos natūra žemės valdos Nr. 20 planas ir yra pirminiai atsakovo R.M. S. valdomos žemės planai, kuriais ir rėmėsi matininkas P. U., atlikdamas matavimus, todėl ieškovės nurodyti motyvai dėl pirminių planų atmestini. Atsižvelgiant į sklypų abrisus (T.1, b.l.64-65) matyti, kad kraštinė savininkės M. I. B., yra (417m + 38m) 455 metrai, atstumas nuo ežero kranto linijos iki M. R. S. sklypo kraštinės yra 473,14 metrų (T.1, b.l.66), taip pat abrise matyti M. R. S. sklypo pririšimas nuo aukštos įtampos elektros linijos stulpų, kurie atitinka lygiagrečiai savininkės M. I. B. sklypo kraštinei, atstumas nuo kelio linijos iki M. R. S. sklypo yra 508,78 metrų, kai abrise matyti 500 metrų ir atsižvelgiant į atliktus kadastrinius matavimus R. S. sklype elektros linija lyginant su žemės sklypo abrise pavaizduotu atstumu yra 10,50 metrų trumpesnė. Todėl nustatytina, kad išlaikant pirminių planų, bei abriso kraštinių ilgius matuojant R. S. žemės sklypą, kraštinių ilgiai ne didesni lyginant su pirminiu planu ar žemės sklypo abrisu.

26Nors ieškovė nurodė, kad 2013 m. vasario 28 d. „VĮ Registrų centras“ sprendimas,

27kuriame nurodyta, kad negali atsakovo žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje (pažymint žemės sklypo ribas pagal plane pateiktas posūkio taškų koordinačių reikšmes, sklypo ribos dengia Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypo , kadastro Nr. 8112/0001:321, kurio nuosavybės teisė registruota A. P. vardu, ribas). Yra esminis dokumentas šiame ginče (t2, b.l.68). Teisme pažymėtina, kad 2013 m. kovo 29 d. VĮ „Registrų centre“ buvo priimtas analogiškas sprendimas kuriame nurodyta, kad negali atsakovo žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje (pažymint žemės sklypo ribas pagal plane pateiktas posūkio taškų koordinačių reikšmes, sklypo ribos dengia Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypo , kadastro Nr. 8112/0001:321, kurio nuosavybės teisė registruota A. P. vardu, ribas). (Nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr 81/1205 t.1, b.l.38). Atsakovo žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje buvo pažymėtos Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos parengus išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą 2013 m. balandžio 4 d. Nr. 47 IŽ-(14.47.111)-13 , kuriame nurodė, kad žemės planas UAB „AASE“ parengtas teisingai. (Nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr 81/1205 t.1, b.l.39).

28Nors teismas ieškovę M.I. B. įpareigojo atlikti ir pateikti sklypo kadastrinius matavimus, buvo duotas 3 mėn terminas jiems atlikti, tačiau ieškovė įpareigojimo nevykdė ir sklypo 8112:0001:0176 kadastrinių matavimų teismui nepateikė, todėl teismas, negalėjo vykti į vietą, kad nustatyti ieškovės pažeistas teises. Be to pažymėtina, kad iš administracinio teisės pažeidimo protokolo (t.1, b.l.16-17), 2013 m. lapkričio 06 d. ir 2014 m. birželio 17 d. žemės patikrinimo aktų (t.1, b.l.18-21) matyti, kad pati ieškovė yra užėmusi dalį (apie 20 arų) atsakovo sklypo. Konstatuotina, kad ieškovė M.I. B. šioje byloje neįrodė, kad ginčijamais atsakovo M.R. S. žemės sklypo unikalus Nr. 8112:0001:0066 matavimais buvo pažeisti jos teisėti interesai. Atsakovo žemės sklypas yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kurie atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, o jų metu yra nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Teismas neabejoja, kad matavimų metu buvo sukalti riboženkliai, ir ieškovės nenorą tai pripažinti vertina kaip bandymą sustiprinti savo poziciją dėl kadastrinių matavimų neatlikimo. Galiausiai jei jie ir nebūtų buvę sukalti, atsakingo ir gyvenimiškos patirties turinčio sklypo savininko teisė ir pareiga gavus žemės sklypo ribų paženklinimo aktą pareikalauti tai padaryti. Todėl šių pažeidimų teismas nelaiko tokiais, dėl kurių ieškovė negalėjo laiku realizuoti savo teises dėl ribų ginčijimo. Ieškovei norint įrodyti, kad jos interesai pažeisti, ieškovė turėjo pateikti žemės sklypo planą, su atliktais tiksliaisiais matavimais Lietuvos koordinačių sistemoje, įrodantį ploto trūkumą.

29Ieškinyje nurodyti argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad ginčijami kadastriniai matavimai buvo atlikti iš esmės neteisingai ir jais pakeistos žemės sklypo ribos.

30Įvertinus visa tai, konstatuojama, kad nėra pagrindo vien dėl formalių pažeidimų pripažinti negaliojančiais administracinį aktą, kuriame užfiksuoti duomenys yra teisingi (šioje byloje neįrodyta, kad būtų priešingai). Taip pat nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais kadastrinių matavimų bei žemės sklypo planą. Dėl šių priežasčių ieškinys atmetamas.

31Dėl senaties termino

32Pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos teisme sprendžiant ginčą dėl civilinių teisių ir pareigų, atsiradusių individualaus administracinio akto pagrindu, reikalavimai dėl individualaus administracinio akto galiojimo su prašymais ginti pažeistas civilines teises nekeičia civilinės teisinės ginčo prigimties ir esmės, ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas tokiu atveju netaikomas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, v. V. S., bylos Nr. 3K-7-658/2002; teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. V. v. Šiaulių apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-686/2004; 2006 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija v. E. M., bylos Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2008; 2009 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB K. N. darbo rinkos mokymo centras v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-533/2009).

33Todėl atsakovų M.R. S. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos argumentai dėl ieškinio senaties taikymo 2013 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo sprendimui Nr. 47SK-(14.47.110.)-31, administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. pagrindu ginčijimui taikytiną 1 mėn. senaties terminą atmestini. Nors iš duomenų teismui aišku, kad ieškovė apie administracinį aktą sužinojo tik 2014 m. gruodžio mėn. 15 d. nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje, o teismui padavė ieškinį 2015 m. sausio 8 d., todėl 1 mėn. ieškinio senaties termino būtų nepraleidusi.

34Atmetus ieškinį, proporcinga bylos sudėtingumui ir advokato darbo sąnaudoms atsakovų trečiųjų asmenų turėtų bylinėjimosi išlaidų dalis priteistina jiems iš ieškovės. Atsakovas UAB „AASE“ prašo priteisti 900,00 Eur (9 val. po 100 Eur.) advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų. Atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, kuriose Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris 2017 m. II ketvirtį buvo 838,70 Eur. Advokatui už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą – 0,1; o už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų nurodyto maksimalaus užmokesčio. Todėl atsakovo prašoma priteisti suma 900 Eur suma mažintina iki 603,36 Eur((9 x83,8 Eur)x 80 proc.) procentų šių rekomendacijų nurodyto maksimalaus užmokesčio. Be to, iš ieškovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 46,01 Eur (LR CPK 93, 96str.).

35A. M. R. S. pateikė prašymą dėl jo patirtų išlaidų priteisimo (t.3, b.l.19). Pažymėtina, kad teismas priteisia tik būtinąsias patirtas išlaidas, pagrįstas įrodymais. Būtinomis išlaidomis pripažintinos : pašto ženklų pirkimo išlaidos (0,38+0,38) 1,76 Eur korespondencijos siuntos (1,03 +1,03) 2,06 Eur , dokumentų paieškos valstybės archyvų mokama paslauga 1,50 Eur (t.3, b.l.23,24,25), iš viso 5,26 Eur. Nors atsakovas pateikė kuro pirkimo kvitus: (2015-09-02 1,30 Eur sumai, 2017-09-04 -21,84 Eur sumai, 2017-08-30 -23,84 Eur sumai, 2017-04-24- 1,18 Eur sumai, 2016-11-21- 1,02 Eur sumai), baro kuriame atsakovas pietavo kvitą 2015-09-08- 8,75 Eur sumai (t.3, b.l.25), jos nepripažintinos pagrįstomis išlaidomis, atsakovui nepateikus automobilio dokumentų bei kuro sąnaudų pagrindimo, šioje dalyje atsakovo prašymas atmestinas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260str., teismas

Nutarė

37ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės M I. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ). 603,36 Eur (šešis šimtus tris eurus 36 centus) teisinių pagalbos išlaidų atsakovo UAB „AASE“ j.a.k. 183245391, buveinės adresas Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergės m., naudai.

39Priteisti iš ieškovės M I. B. 5,26 Eur (penkis eurus 26 centus) būtinųjų teismo išlaidų atsakovo M. R. S., a.k. ( - ) gyv. J. B. g. 16-115, Vilnius, naudai.

40Priteisti iš ieškovės M I. B. 46,01 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 1 centą) turėtų pašto išlaidų valstybei. Informuoti ieškovę, kad pašto išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

41Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,... 3. dalyvaujant ieškovei M I. B., jos atstovei adv. D. P.,... 4. atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 5. UAB „AASE“ atstovui advokato padėjėjui K. U.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M I.... 7. ieškovė 2015-10-06 patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 102-109) prašo teismo... 8. Ieškovė savo reikalavimus grindžia tuo , kad ji yra žemės sklypo, esančio... 9. I. M. I. B. ir jos atstovė advokatė D. P. teismo posėdžių metu... 10. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė... 11. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 12. A. M. R. S. taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b.l. 55), bei... 13. A. M. R. S. anksčiau buvusių teismo posėdžių metu paaiškino, kad jis... 14. Atsakovas UAB „AASE“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.1, b.l.57-63),... 15. Atsakovo UAB „AASE“ atstovas P. U., atstovas advokato padėjėjas K. U.... 16. Tretysis asmuo A. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (t.1, b.l... 17. Tretysis asmuo A. P. teismo posėdžių metu su ieškiniu sutinka, jį palaiko,... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė M I. B.... 20. Lietuvos Respublikos CPK 5 str. nustatyta, kad teisme ginamos pažeistos arba... 21. Šiai bylai aktualius teisinius santykius, susijusius su žemės sklypų... 22. Lietuvos Respublikos CK 4.45 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu sklypų... 23. Pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio... 24. Atsakovas įsigijo žemės sklypą, kuris buvo suformuotas atliekant... 25. I. M. I. B. ir jos atstovė D. P. tiek ieškinyje, tiek teismo posėdžių metu... 26. Nors ieškovė nurodė, kad 2013 m. vasario 28 d. „VĮ Registrų centras“... 27. kuriame nurodyta, kad negali atsakovo žemės sklypo ribų pažymėti kadastro... 28. Nors teismas ieškovę M.I. B. įpareigojo atlikti ir pateikti sklypo... 29. Ieškinyje nurodyti argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad ginčijami... 30. Įvertinus visa tai, konstatuojama, kad nėra pagrindo vien dėl formalių... 31. Dėl senaties termino ... 32. Pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos teisme sprendžiant ginčą dėl... 33. Todėl atsakovų M.R. S. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 34. Atmetus ieškinį, proporcinga bylos sudėtingumui ir advokato darbo sąnaudoms... 35. A. M. R. S. pateikė prašymą dėl jo patirtų išlaidų priteisimo (t.3,... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260str., teismas... 37. ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės M I. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ). 603,36 Eur (šešis... 39. Priteisti iš ieškovės M I. B. 5,26 Eur (penkis eurus 26 centus) būtinųjų... 40. Priteisti iš ieškovės M I. B. 46,01 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 1... 41. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus...