Byla e2-4237-565/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB ,,Berkanas“ ieškinį atsakovui Ž. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

41.

5Ieškovė BUAB ,,Berkanas“ prašė priteisti iš atsakovo Ž. B. 24 555,88 Eur žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 2 d. Nuo 2004 m. vasario 11 d. atsakovas Ž. B. yra vienintelis ieškovės akcininkas, nuo 2004 m. vasario 11 d. iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo jis buvo ir ieškovės vadovas. Atsakovas tinkamai nevykdė įstatymų nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Ieškovės bankroto administratorė nustatė, jog ieškovė įsipareigojimų kreditoriams tinkamai nebevykdė nuo 2008 m. pabaigos – 2009 m. pradžios, ir jau 2009 m. buvo faktiškai nemoki. Todėl nuo 2009 m. atsakovui kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis), tačiau šios pareigos atsakovas tinkamai nevykdė. Nemokios ieškovės kreditorių reikalavimai didėjo, atsirado naujų kreditorių reikalavimai. Nuo 2009 m. pabaigos ieškovės kreditorių reikalavimų suma padidėjo 24 555,88 Eur, iš kurių 4 099,13 Eur sudarė VSDFV Vilniaus skyriaus finansinis reikalavimas, 18 955,99 Eur – VMI prie FM finansinis reikalavimas, 735,92 Eur – UAB ,,Eugesta“ finansinis reikalavimas, 745,50 Eur – AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ finansinis reikalavimas, 19,34 Eur – antstolės Daivos Prunskienės finansinis reikalavimas. Atsakovui laiku inicijavus ieškovės bankroto bylą, būtų užkirstas kelias ieškovės skolų padidėjimui ir naujų skolų susidarymui, kurių padengti ieškovas nebeturi turto. Atsakovui nevykdant pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: atsakovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą, kurią šios bylos atveju sudaro kreditorių reikalavimų padidėjimas.

83.

9Ieškovė prašė bylą nagrinėti teismo posėdyje bankroto administratorei nedalyvaujant.

104.

11Atsakovui Ž. B. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas) buvo siunčiami ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ). Iš bylos duomenų matyti, jog apie iškeltą bylą atsakovui yra žinoma. Pirmą kartą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovui siųsti procesiniai dokumentai įteikti atsakovo motinai 2017 m. liepos 27 d., 2017 m. rugsėjo 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 12 d. (el. b. priedo l. 17; 37-38), tačiau atsakovas jokių procesinių dokumentų teismui neteikė. Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. birželio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-363-186/2018 panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą už akių ir perdavus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis, taip pat teismo šaukimas atvykti į 2018 m. spalio 26 d., 10.00 val. vyksiantį teismo posėdį buvo siunčiami atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (e. b. priedo l. 58; 63; 66), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su pašto darbuotojų žymomis, jog adresatas procesinių dokumentų neatsiėmė pašte (el. b. priedo l. 66). CPK 123 straipsnio 3 dalies pagrindu atsakovui procesiniai dokumentai išsiųsti pakartotinai, paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodant teismui grąžintinoje pažymoje (el. b. priedo l. 71). Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Be to, CPK 121 straipsnis atsakovui numato pareigą nedelsiant pranešti teismui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijoms siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais (CPK 121 straipsnio 2 dalis). Remiantis byloje nurodytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, jog atsakovui yra tinkamai pranešta apie 2018 m. spalio 26 d., 10.00 val. vyksiantį teismo posėdį siunčiant šaukimą adresu ( - ).

125.

13Ieškinys tenkinamas.

146.

15Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-997-794/2018 ieškovei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Gribžiniai“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 2 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartimi patvirtinti ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 103 361,34 Eur sumai. 2017 m. vasario 7 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

167.

17Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad ieškovė Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gegužės 14 d., nuo 2004 m. vasario 11 d. atsakovas yra vienintelis ieškovės akcininkas, nuo 2004 m. vasario 11 d. iki bankroto bylos iškėlimo jis buvo ir ieškovės vadovas (el. b. l. 8-13).

188.

19Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-997-794/2018 apribota atsakovo teisė 5 metus eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, konstatavus, jog atsakovas kaip ieškovės vadovas, nuo 2008 metų registro tvarkytojui neteikė ieškovės finansinės atskaitomybės, nuo 2009 metų, susidarius įmonėms skoloms, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesiėmė kitų ĮBĮ bei ieškovės steigimo dokumentuose numatytų veiksmų, o, iškėlus ieškovei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto bei dokumentų (el. b. l. 96-98).

209.

21ĮBĮ (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. liepos 1 d.) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2210.

23Kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų – ir neteisėtus veiksmus (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai). Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą šiose teisės normose nurodytiems asmenims kyla atsakomybė. Tam, kad būtų konstatuotas šių asmenų veiksmų neteisėtumas, pirmiausia turi būti nustatytas jų neįvykdytos pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas, t. y., kai atsirado pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017).

2411.

25Iš VĮ Registrų centro viešai skelbiamų Juridinių asmenų registro duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentai registro tvarkytojui pateikti tik už 2007 m. ir 2008 m. Iš 2008 m. ieškovės balanso matyti, kad 2008 m. pabaigoje įmonės turto vertė buvo 476 141 Lt, po vienerių metų mokėtini įsipareigojimai sudarė 264 359 Lt, o per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai sudarė 162 455 Lt, t. y., ieškovės įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (123 613,88 Eur > 137 899,97 Eur / 2 = 68 949,99 Eur). Nuo 2009 m. atsakovas nebevykdė pareigos teikti registro tvarkytojui ieškovės metinių finansinių atskaitomybių, nėra perdavęs ieškovės bankroto administratorei ieškovės dokumentų, taip apsunkindamas galimybę nustatyti ieškovės turtinę padėtį ir nemokumo pradžios momentą. Ieškovės metinių finansinių atskaitomybių nebeteikimas rodo apie ieškovės veiklos sutrikimą / sustabdymą. Tą patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškime iškelti ieškovei bankroto bylą nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų matyti, kad VSD įmokas ieškovė paskutinį kartą mokėjo 2009 m. birželio mėn., po šio termino ieškovės skola nuolat augo, o 2009 m. pateikti VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimai dėl skolos išieškojimo iš ieškovės turto nebuvo įvykdyti. Iš VMI prie FM pareiškimo iškelti ieškovei bankroto bylą nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pridėtų dokumentų matyti, kad mokestinė ieškovės nepriemoka susidarė nuo 2008 m. spalio mėn. ir nuolat augo, sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką iš ieškovės turto nebuvo įvykdyti. 2009 m. rugsėjo 22 d. buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl 145 479,99 Lt (43 133,92 Eur) skolos išieškojimo iš ieškovės kreditoriaus UAB „Afin Baltica“ naudai. Nuo 2009 m. ieškovė nevykdė įsipareigojimų kreditoriui UAB „Eugesta“ pagal šio kreditoriaus išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. pabaigoje suėjo į ieškovės 2008 m. balansą įrašytų per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų terminas, kad ieškovė nuo 2009 m. nebeteikė finansinių atskaitomybių, 2009 m. nebevykdė įsipareigojimų kreditoriams, daroma išvada, kad 2009 m. pabaigoje ieškovė buvo nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), ir atsakovui kilo pareiga pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo.

2612.

27Konstatavus laiko momentą, nuo kurio bendrovės vadovas pažeidė pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, šis neteisėtų veiksmų atlikimo (neveikimo) momentas laikytinas atskaitos tašku, nuo kurio turėtų būti pradėti skaičiuoti ieškovui padaryti nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015; 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016). Be neteisėtų veiksmų, turi būti nustatytos visos kitos civilinės atsakomybės sąlygos. Sužinojimo apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo momentas lemia kitų įmonės vadovo ir dalyvio civilinės atsakomybės sąlygų – kaltės, žalos, priežastinio ryšio – nustatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-421/2016). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vertinant padarytos žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama vadovo vadovavimo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, todėl žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis jo vadovavimo įmonei laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma, nutartimi patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

2813.

29Iš 2009 m. lapkričio 9 d. VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka matyti, kad VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas 2009 m. pabaigoje sudarė 2 770,00 Lt (802,25 Eur) (el. b. l. 100). Bankroto bylos iškėlimo dieną VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas ieškovei sudarė 4 901,38 Eur (el. b. l. 18). Taigi, VSDFV Vilniaus skyriaus finansinio reikalavimas nuo 2009 metų pabaigos padidėjo 4 099,13 Eur.

3014.

31Kreditorė VMI prie FM pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad nuo 2008 m. spalio 27 d. yra susidariusi mokestinė ieškovės nepriemoka. 2009 m. lapkričio 9 d. VMI prie FM priėmė sprendimą išieškoti 5 081,20 Eur sumą, 2011 m. sausio 19 d. VMI prie FM priėmė sprendimą išieškoti 18 439,71 Eur sumą, o 2013 m. balandžio 18 d. VMI prie FM priėmė sprendimą išieškoti 516,28 Eur sumą (el. b. l. 26-28). Taigi, nuo 2009 m. pabaigos VMI prie FM kreditorinis reikalavimas padidėjo 18 955,99 Eur.

3215.

33Iš kreditorės UAB „Eugesta“ pateiktų sąskaitų matyti, kad šio kreditoriaus finansinis reikalavimas nuo 2010 m. pradžios padidėjo (susidarė) 2 541,00 Lt (735,92 Eur) (el. b. l. 32-43).

3416.

35Kreditoriaus AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje 745,50 Eur kreditorinis reikalavimas ieškovei susidarė nuo 2011 m. lapkričio 24 d. (el. b. l. 49-50).

3617.

37Kreditorės antstolės Daivos Prunskienės 19,34 Eur finansinis reikalavimas ieškovei susidarė vykdant 2011 m. balandžio 1 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą (el. b. l. 51).

3818.

39Taigi, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad nuo 2009 m. pabaigos ieškovės kreditorių reikalavimai padidėjo 24 555,88 Eur (4 099,13 Eur + 18 955,99 Eur + 735,92 Eur + 745,50 Eur + 19,34 Eur = 24 555,88 Eur), kas laikytina ieškovei padaryta žala. Atsakovui nuo 2004 m. iki bankroto bylos iškėlimo ėjus ieškovės vadovo pareigas ir nuo 2009 m. pabaigos nevykdant pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, atsirado įstatymų numatyta civilinė atsakomybė – atsakovas turi atlyginti dėl tokių savo veiksmų ieškovės kreditorių patirtą žalą, todėl ieškinys tenkinamas visiškai (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

4019.

41CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Pagal 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovės mokėtinas žyminis mokestis sudarytų 553 Eur sumą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), kuri, tenkinus ieškinio reikalavimus, priteisiama iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Įrodymų apie kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl jos nepriteisiamos.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

43ieškovės BUAB ,,Berkanas“ ieškinį tenkinti.

44Priteisti iš atsakovo Ž. B., asmens kodas ( - ) ieškovės BUAB ,,Berkanas“, juridinio asmens kodas 165216299, naudai 24 555,88 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius ir aštuoniasdešimt aštuonis euro centus) žalą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 24 555,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45Priteisti iš atsakovo Ž. B., asmens kodas ( - ), 553 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB ,,Berkanas“ prašė priteisti iš atsakovo Ž. B. 24 555,88... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartimi... 8. 3.... 9. Ieškovė prašė bylą nagrinėti teismo posėdyje bankroto administratorei... 10. 4.... 11. Atsakovui Ž. B. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, teismo... 12. 5.... 13. Ieškinys tenkinamas.... 14. 6.... 15. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis)... 16. 7.... 17. Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad... 18. 8.... 19. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 20. 9.... 21. ĮBĮ (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi... 22. 10.... 23. Kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina... 24. 11.... 25. Iš VĮ Registrų centro viešai skelbiamų Juridinių asmenų registro... 26. 12.... 27. Konstatavus laiko momentą, nuo kurio bendrovės vadovas pažeidė pareigą... 28. 13.... 29. Iš 2009 m. lapkričio 9 d. VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimo dėl skolos... 30. 14.... 31. Kreditorė VMI prie FM pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad... 32. 15.... 33. Iš kreditorės UAB „Eugesta“ pateiktų sąskaitų matyti, kad šio... 34. 16.... 35. Kreditoriaus AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje 745,50... 36. 17.... 37. Kreditorės antstolės Daivos Prunskienės 19,34 Eur finansinis reikalavimas... 38. 18.... 39. Taigi, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad nuo 2009 m. pabaigos... 40. 19.... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4... 43. ieškovės BUAB ,,Berkanas“ ieškinį tenkinti.... 44. Priteisti iš atsakovo Ž. B., asmens kodas ( - ) ieškovės BUAB... 45. Priteisti iš atsakovo Ž. B., asmens kodas ( - ), 553 Eur (penkis šimtus... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...