Byla 2KT-116/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su Panevėžio apygardos teismo l. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininko Laimanto Misiūno 2011 m. liepos 25 d. nutartimi, kuria prašoma spręsti klausimą dėl civilinės bylos Nr. 2A-599-280/2011 pagal V. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių D. K. ir M. K. ieškinius atsakovui V. K. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo, pakeičiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, ir išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, tretysis asmuo D. K., perdavimo nagrinėti kitam apeliacinės instancijos teismui

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta iš Panevėžio apygardos teismo atsiųsta civilinė byla Nr. 2A-599-280/2011 pagal V. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių D. K. ir M. K. ieškinius atsakovui V. K. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo, pakeičiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, ir išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, tretysis asmuo D. K. Panevėžio apygardos teismo l. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Laimantas Misiūnas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi prašo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko spręsti klausimą dėl bylos perdavimo kitam apeliacinės instancijos teismui. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teisme specialiste dirba apelianto V. K. sutuoktinė.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą. Šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad pagal šią normą byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui ne tik tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, bet ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba. Kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teismo darbuotojas, kuris su teisingumo vykdymu nėra susijęs tiesiogiai, t. y. ne teisėjas ar teisėjo padėjėjas, teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes (CPK 66 str.). Tokiu būdu pašalinamos bet kokios abejonės dėl teismo galimo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007, 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis byloje Nr. 2KT-87/2010). Remiantis šia teismų praktikoje suformuota taisykle bei siekiant pašalinti galimas abejones dėl teismo nešališkumo darytina išvada, kad teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes turėtų būti sprendžiamas ir tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjo padėjėjo ar teismo darbuotojo artimasis giminaitis arba sutuoktinis (sugyventinis).

5Nagrinėjamu atveju atsakovo V. K. apeliacinis skundas turėtų būti nagrinėjamas Panevėžio apygardos teisme. Šiame teisme atsakovo sutuoktinė G. K. dirba vyr. specialiste nuo teismo įkūrimo, t. y. daugiau kaip 16 metų, ir yra pažįstama bei bendrauja su visais Panevėžio apygardos teismo teisėjais. Be to, ginčas tarp šalių yra asmeninio pobūdžio, t. y. kilęs iš G. K. sutuoktinio V. K. šeimos teisinių santykių. Tai objektyviam stebėtojui gali sukelti pagrįstų abejonių dėl teismo nešališkumo. Esant tokioms aplinkybėms, civilinė byla perduotina apeliacine tvarka nagrinėti kitam artimiausiam tos pačios pakopos teismui – Šiaulių apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d.).

6Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

7Civilinę bylą Nr. 2A-599-280/2011 pagal V. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių D. K. ir M.K. ieškinius atsakovui V. K. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo, pakeičiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, ir išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, tretysis asmuo D. K., perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Ryšiai