Byla 2KT-87/2010
Dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo ir pateikė prašymą spręsti šio ieškinio perdavimo kitam teismui klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirminko Arūno Rudzinsko 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi, kuria Kauno apygardos teismas nusišalino nuo ieškovo R. Ž. ieškinio atsakovei V. Š. dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo ir pateikė prašymą spręsti šio ieškinio perdavimo kitam teismui klausimą,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas iš Kauno apygardos teismo atsiųstas ieškovo R. Ž. ieškinys atsakovei V. Š. dėl žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirminkas Arūnas Rudzinskas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi, Kauno apygardos teismo teisėjų vardu nusišalino nuo ieškovo R. Ž. ieškinio atsakovei V. Š. dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo ir pateikė prašymą spręsti šio ieškinio perdavimo kitam teismui klausimą. Nutartyje nurodoma, kad V. Š. nuo 2003 metų dirba Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus raštinės specialiste. Ji yra pažįstama ir bendrauja su visais Kauno apygardos teismo teisėjais.

3Ieškinys perduotinas nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą, o šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, civilinę bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad pagal šią normą byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui ne tik tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, bet ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-68/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007). Kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teismo darbuotojas, kuris su teisingumo vykdymu nėra susijęs tiesiogiai, t. y. ne teisėjas ar teisėjo padėjėjas, teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes (CPK 66 str.). Pastebėtina, kad tuomet, kai aukščiau nurodytos aplinkybės yra žinomos teismui ieškinio padavimo metu, teismas neturėtų spręsti net ieškinio priėmimo klausimo, o perduoti ieškinį kitam teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-42/2007; 2008 m. balandžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2KT-25/2008). Tokiu būdu pašalinamos bet kokios abejonės dėl teismo galimo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.balandžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2KT-27/2010).

5Atsakovė, kuriai ieškovas Kauno apygardos teisme pareiškė ieškinį, šiame teisme septynerius metus dirba Civilinių bylų skyriaus specialiste. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų syriaus pirmininkas nurodė, kad atsakovė pažįsta visus Kauno apygardos teismo teisėjus, bendrauja su jais. Šios aplinkybės sudaro pagrindą Kauno apygardos teismui nusišalinti nuo ieškinio priėmimo bei jo pagrįstumo klausimų sprendimo. Todėl Kauno apygardos teisme pareikštas ieškinys perduotinas nagrinėti kitam – Panevėžio apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d.).

6Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

7Ieškovo R. Ž. ieškinį atsakovei V. Š. dėl žalos atlyginimo perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Ryšiai