Byla 2KT-88/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Albino Čeplinsko 2007 m. lapkričio 27 d. raštu dėl ieškovo T. M. apeliacinio skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4557-521/2007, iškeltoje pagal ieškovo T. M. ieškinį dėl sprendimo įpareigoti sumokėti skolą panaikinimo atsakovui akcinei bendrovei „VST“ perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui kartu su šia civiline byla,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. lapkričio 30 d. gautas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Albino Čeplinsko 2007 m. rugsėjo 3 d. raštas. Šiuo raštu prašoma spręsti klausimą dėl ieškovo T. M. apeliacinio skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4557-521/2007, iškeltoje pagal ieškovo T. M. ieškinį dėl sprendimo įpareigoti sumokėti skolą panaikinimo atsakovui akcinei bendrovei „VST“ perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui kartu su šia civiline byla. Rašte nurodoma, kad apeliantui atstovaujantis jo brolis Kauno apygardos teisme dirba teisėjo padėjėju.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą, o šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, civilinę bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad pagal šią normą byla perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui ne tik tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, bet ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-68). Tokiu būdu pašalinamos bet kokios abejonės dėl galimo teismo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą.

5CPK 37 straipsnio antroji dalis nustato, kad dalyvaujančiu byloje asmeniu laikomas ir šalies atstovas. Šioje byloje ieškovui T. M. tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos atstovauja jo brolis V. M., t.y. artimasis giminaitis (CK 3.135 str.), turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą ir veikiantis pagal 2007 m. liepos 16 d. jam išduotą įgaliojimą (b.l. 38-40, 88). Ieškovo brolis V. M. surašė ir pasirašė Kauno apygardos teismui adresuotą apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą atleisti apeliantą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (b.l. 80-87, 93). Ieškovo brolis Kauno apygardos teisme, kuris apeliacine tvarka turėtų nagrinėti jo pateiktą apeliacinį skundą, dirba teisėjo padėjėju. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, jog yra pagrindas ieškovo T. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4557-521/2007, iškeltoje pagal ieškovo T. M. ieškinį dėl sprendimo įpareigoti sumokėti skolą panaikinimo atsakovui akcinei bendrovei „VST“ kartu su šia byla perduoti nagrinėti kitam – artimiausiam Vilniaus apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d.). Toks procesinis sprendimas atitinka dalyvaujančių byloje asmenų interesus ir pašalina abejones dėl galimo teismo šališkumo.

6Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

7Ieškovo T. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4557-521/2007, iškeltoje pagal ieškovo T. M. ieškinį dėl sprendimo įpareigoti sumokėti skolą panaikinimo atsakovui akcinei bendrovei „VST“ kartu su šia byla perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.