Byla eB2-303-198/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Moldeks“, juridinio asmens kodas 302543179, buveinės adresas Statybininkų g.10-36, Visaginas

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Autairas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Moldeks“, juridinio asmens kodas 302543179, buveinės adresas Statybininkų g.10-36, Visaginas

Nustatė

2ieškovė UAB „Autairas“ prašo iškelti atsakovei UAB „Moldeks“, juridinio asmens kodas 302543179, buveinės adresas Statybininkų g.10-36, Visaginas, bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad yra UAB „Moldeks“ kreditorius. Atsakovės skola ieškovei 2015-10-21 dienai sudaro apie 26 286,94 €. 2015-10-21 rašytiniu pranešimu-raginimu Nr.15/180 įspėjo atsakovę dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė nesumokės įsiskolinimo. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl mano, kad yra visos sąlygos kelti atsakovei bankroto bylą. Kadangi atsakovė turėdama įsiskolinimų ilgą laiką neatsiskaito, mano, kad yra didelė tikimybė, kad dėl sunkios finansinės padėties gali imtis veiksmų, pažeidžiančių kreditorių interesus (neturėdama galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimus, patenkins tik vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, iššvaistys turimą ar pas trečiuosius asmenis esantį savo turtą ir pan.).

3Atsakovė UAB „Moldeks“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, dokumentus, nurodytus ĮBĮ 9 str.1 d. Atsakovė prašo ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei UAB „Autairas“ 5 792 € dydžio baudą, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei UAB „Moldeks“. Nurodo, kad įmonės finansiniai dokumentai įrodo, jog įmonė yra moki, dirbanti pelningai ir siekianti savo veiklos tikslo gauti pelną. 2015-12-01 UAB „Moldeks“ įsipareigojimai prekių ir paslaugų tiekėjams sudarė 99 067 €. Nei vienas iš šioje sumoje esančių įsipareigojimų iki 2015-12-04 nebuvo pradelstas. Po 2015-12-04 dėl 2015-11-30 teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pradelstais tapo 9313,87 € dydžio įsipareigojimai UAB „VIA MOBILE“, UAB „VPI, UAB „Lazdyno riešutas“ ir UAB „Vladislavas ir Ko“. Šių bendrovių pinigai įšaldyti UAB „Moldeks“ banko sąskaitoje. UAB „Moldeks“ įsiskolinimų nei Valstybinei mokesčių inspekcijai, nei Valstybinio socialinio draudimo fondui, nei įmonės darbuotojams neturi. UAB „Moldeks“ nėra paskelbusi ar kitaip pranešusi, kad negali atsiskaityti su kreditoriais. Bendrovės įsipareigojimai neviršija pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. UAB „Moldeks“ turtas nėra įkeistas. UAB „Moldeks“ turi vieną lizingo sutartį – 2014-08-12 lizingo sutartis su SIA „Uni Credit Leasing“ Lietuvos filialas, pagal kurią sutarties galutinis terminas yra 2019-08-31 ir likusi grąžinti suma yra 15 169 €. Kitų finansinių įsipareigojimų bendrovė neturi. UAB „Autairas“ ieškinyje nurodytas 26 286,94 € įsiskolinimas yra ginčo dalykas Visagino miesto apylinkės teisme, kur pagal UAB „Moldeks“ ieškinį dėl 31 400,73 € piniginio reikalavimo nuo 2014-09-17 yra nagrinėjama civilinė byla Nr.2-52-724/2015, kurioje savo 26 286,94 € reikalavimą priešieškiniu yra pareiškusi UAB „Autairas“. Nurodo, kad UAB „Autairas“ nėra UAB „Moldeks kreditorė, o priešingai – ji yra UAB „Moldeks“ skolininkė. Nurodė, kad be šios bylos Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjama dar viena civilinė byla Nr. 2-1456-758 pagal bankrutuojančios UAB „Dionas“ ieškinį atsakovei „Moldeks“ dėl 2369,39 € skolos ir 513,75 € palūkanų priteisimo. UAB „Moldeks“ atžvilgiu nėra vykdoma jokių išieškojimų. Bankroto bylos nagrinėjimo dalykas yra ne skolos priteisimas, o sąlygų, kurioms esant yra keliama bankroto byla, nustatymas. Kadangi UAB „Autairas“ reikalavimas UAB „Moldeks“ yra ginčijamas teisme ir UAB „Moldeks“ nemoka UAB „Autairas“, nes šios skolos nepripažįsta, o ne todėl, kad nepajėgia sumokėti. Nurodė, kad ieškovės ieškinio pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, kaip nustatyta Įmonių bankroto įstatyme, įteiktas atsakovei nebuvo. UAB „Autairas“ kreipėsi dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo aiškiai žinodamas, kad nėra pagrindo bankroto bylai kelti, todėl ieškovė piktnaudžiauja teise kreiptis į teismą. Lietuvos teismų praktikoje tokiais atvejais skiriama bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

4Ieškovės UAB „Autairas“ pareiškimas kelti atsakovei UAB „Moldeks“ bankroto bylą atmestinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymas numato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti tokią bylą, finansinę padėtį. Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui ( kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų ( ĮBĮ 9 str. 7 d.1 p., 2 p.). Taigi bankroto byla dėl įmonės nemokumo gali būti iškeliama tik tuo atveju, jei yra objektyvios teisinės ir faktinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog bendrovė faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai bendrovė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Ieškovė reikalavimą iškelti atsakovei bankroto bylą grindžia tuo, kad atsakovė skolinga ieškovei 26 286,94 € , šios skolos negrąžina ilgą laiką ir mano, jog skolos grąžinti atsakovė neišgali dėl galimo jos nemokumo.

7Iš Liteko informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad Visagino miesto apylinkės teisme 2014-09-17 iškelta civilinė byla Nr.2-5-724/2016 pagal ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinį atsakovams UAB „Autairas” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 57 740,09 Lt skolą, 1927,24 Lt delspinigius, pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 18 d. Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalį, kurioje nurodyti ventiliuojamų fasadų įrengimo darbų kiekiai, pripažinti, kad atsakovė neturi 110 871,11 Lt dydžio piniginio reikalavimo į ieškovę pagal 2013 m. gegužės 21 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 13/5/21, pripažinti, kad ir 2014 m. liepos 29 d. atsakovės atliktas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas yra negaliojantis, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 48 753,07 Lt baudą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Šioje byloje nagrinėjamas ir UAB „Autairas“ priešieškinys, kuriuo prašoma pripažinti, kad ieškovės UAB ‚Moldeks“ veiksmai, vienašališkai nutraukiant tarp šalių 2013-05-21 sudarytą Statybos subrangos sutartį Nr. 13/05/21, buvo neteisėti, priteisti iš atsakovo 3616,59 Lt permokėtą už neatliktus darbus sumą, 6941,36 Lt ieškovės atliktų defektų šalinimo išlaidų, 3470,58 Lt baudą už defektų šalinimą ir 76 734,91 Lt baudą už sutarties pažeidimą, iš viso 90 763,54 Lt, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Civilinė byla 2-5-724/2016 Visagino miesto apylinkės teisme dar neišnagrinėta. UAB „Autairas“ šioje byloje pareiškusi priešieškinį dėl 90 763,54 Lt priteisimo, kas sudaro 26 286,94 € sumą, dėl kurios, t.y. dėl kitoje byloje UAB „Moldeks“ ginčijamo reikalavimo, šioje nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Autairas“ prašo kelti atsakovei UAB „Moldeks“ bankroto bylą. Šalių ginčas minėtoje Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje dar neišspręstas, tačiau ieškovė teigia, kad atsakovė teisme ginčijamos skolos nesumoka dėl galimo atsakovės nemokumo, nurodydama, kad ieškovė yra atsakovės UAB „Moldeks“ kreditorius.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 5 str. nustatytą, kad pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo gali pateikti kreditorius (kreditoriai), įmonės administracijos vadovas, likvidatorius, savininkas. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 3 str. kreditorius ( kreditoriai) - tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys. Šiuo atveju ieškovė nėra atsakovės UAB „Moldeks“ kreditorius, UAB „Autairas“ priešieškiniu Visagino miesto apylinkės teisme pareikštas piniginis reikalavimas 26 286,94 € sumai UAB „Moldeks“ yra ginčijamas. Todėl darytina išvada, kad ieškovė UAB „Autairas“ neturi reikalavimo teisės kelti atsakovei UAB „Moldeks“ bankroto bylą. Galimo įsiskolinimo buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas, esant ginčui dėl skolos fakto, negali būti savarankišku pagrindu bankroto bylai kelti ( Lietuvos apeliacinio teismo 2006-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr.2-196/2006). Lietuvos apeliacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje yra pabrėžęs, kad įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Taigi aktyvaus teismo principas nereiškia, kad teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje bylojeA. U. v. UAB „Pajūrio technika“ bylos Nr. 2-1918/2012; 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Cargo and go“ v. UAB ,,Krištodula“, civilinė byla Nr. 2-2335/2011; 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Conlex“, VSDFV Vilniaus skyrius v. UAB „BTS Group“, byla Nr. 2-1746/2011; 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje ieškovo VSDF Klaipėdos skyrius v. UAB „Gardinta“, byla Nr. 2-1262/2009; etc.). Ieškovė jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginį dėl atsakovės nemokumo teismui nepateikė (CPK 178 str.).

9Iš atsakovės UAB „Moldeks“ pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad UAB „Moldeks“ 2015-11-30 turi turto už 290 709 € (ilgalaikio turto – 113 713 €, trumpalaikio turto – 176 996€), įsipareigojimai – 136 157 €. Pradelstų įsipareigojimų atsakovė neturi, įsiskolinimo valstybei, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, darbuotojams nėra. Vykdomų išieškojimų UAB „Moldeks“ atžvilgiu nėra. Atsakovės turtas neįkeistas. UAB „Moldeks“ niekam nėra paskelbusi arba kitaip pranešusi, kad negali atsiskaityti su kreditoriais. Darytina išvada, kad atsakovė UAB „Moldeks“ yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus. LR Įmonių bankroto įstatyme nustatytų sąlygų, kurioms esant galima kelti įmonei bankroto bylą, nėra ( ĮBĮ 9 str. 7 d. CPK 185 str.). Kelti atsakovei bankroto bylą dėl atsakovės ginčijamos sumos civilinėje byloje Nr.2-5-724/2016, nagrinėjamos Visagino miesto apylinkės teisme, yra neprotinga, neteisinga ir nesąžininga. Net jei ir būtų patenkintas ieškovės priešieškinys minėtoje civilinėje byloje, teismo sprendimu priteista suma gali būti išieškota Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10Atsakovės prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis tenkintinas ( CPK 95 str.).

11Ieškovė inicijavo atsakovei bankroto bylą tuo metu, kai Visagino miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės skolos ieškovei pagrįstumo. Ieškovės elgesys akivaizdžiai nesąžiningas ir nukreiptas į tai, kad padarytų spaudimą atsakovei Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje 2-5-724/2016. Nesulaukusi ginčo išsprendimo, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą. Bankroto bylos inicijavimas yra kraštutinis kreditoriaus teisių gynimo būdas, itin varžantis skolininko interesus, todėl juo turėtų būti naudojamasi tik tais atvejais, kai įprastinės skolos išieškojimo priemonės jau buvo neveiksmingos arba, tikėtina, gali būti neveiksmingos. Kai asmuo, laikantis save kreditoriumi, inicijuoja kito asmens bankroto procedūrą panaudodamas ją kaip ginčijamos skolos išieškojimo priemonę arba neturėdamas rimto pagrindo abejoti skolininko mokumu, jis piktnaudžiauja bankroto bylos inicijavimo teise. Toks elgesys yra neteisėtas ir turi būti baudžiamas CPK numatytomis sankcijomis ( Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr.2-2103/2013). Bet kuris asmuo savo teise kreiptis į teismą teisminės gynybos, kaip ir bet kuria kita proceso teise, privalo naudotis sąžiningai, o paaiškėjus, jog ja piktnaudžiaujama, jam gali būti skiriama iki 5792 € bauda (CPK 5 str., 42 str. 5 d., 95 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 185 straipsniu, 290 – 292 straipsniais

Nutarė

13ieškovės UAB „Autairas“ ieškinio netenkinti.

14Atsisakyti UAB „Moldeks“, juridinio asmens kodas 302543179, buveinė Statybininkų g.10-36, Visaginas, kelti bankroto bylą.

15Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti UAB „Autairas“, juridinio asmens kodas 147063097, 2000 € ( dviejų tūkstančių eurų ) baudą, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei UAB „Moldeks“, juridinio asmens kodas 302543179.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai