Byla 2A-2054/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų Pasaulis“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-598-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų Pasaulis“ ieškinį atsakovui Juozo Miltinio dramos teatrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo tęsti pirkimą pagal apklausos sąlygas, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“, uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“, uždaroji akcinė bendrovė „TicketPro Baltics“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Bilietų Pasaulis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Juozo Miltinio dramos teatro 2013 m. vasario 20 d. sprendimą viešame pirkime apklausos būdu „Bilietų į Juozo Miltinio dramos teatro renginius platinimo paslaugų pirkimas“ (toliau tekste - Konkursas) dėl pasiūlymų vertinimo, laimėjusio tiekėjo nustatymo ir sutarties sudarymo bei įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą pagal apklausos sąlygas.

5Nurodė, kad Juozo Miltinio dramos teatras apklausos būdu atliekamame viešajame pirkime 2013-02-20 sprendimu sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pasiūlymą. Atsakovo atliktas pasiūlymų vertinimas neatitiko Konkurso sąlygų ir viešųjų pirkimų principų, taip pat ir turiningojo pasiūlymų vertinimo principą, kadangi jis buvo atliktas paviršutiniškai, nesigilinant į jų turinį ir sąlygas, vertinant išimtinai tiekėjų deklaratyvius pasiūlymuose nurodytus duomenis, kurie neatitinka tikrovės. Be to, atsakovas plečiamai aiškino Konkurso sąlygų kriterijus tokiu būdu, kuris išimtinai palankus trečiajam asmeniui UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“. Nurodė, kad buvo neteisingai įvertintos tiekėjų pasiūlymų finansinės sąlygos bei kainų balai ir tuo faktiškai pakeistos Konkurso sąlygos po pasiūlymų pateikimo termino. Netinkamai įvertintos trečiojo asmens techninės charakteristikos, susijusios su pardavimo skatinimo priemonių, siūlomų paslaugų pirkėjui, kiekiu, auditorijos pasiekiamumu ir aprėptimi, remiantis deklaratyviais teiginiais, taip pat paslaugos teikėjo kasų tinklo struktūra, kasos įrengimu ir mobiliųjų kasų galimybėmis, nepagrįstai konstatuojant, kad trečiasis asmuo turi plačiausią bilietų platinimo tinklą, nors ieškovo bilietų platinimo kasų geografinis išdėstymas ir pats skaičius yra didesni nei trečiojo asmens. Ieškovas nurodė, kad perkančioji organizacija galimai trečiojo asmens siūlomas papildomai apmokamas paslaugas, susijusias su mobilių kasų įrengimo ir aptarnavimo paslaugomis, nepagrįstai įvertino kaip privalumą, nors tokių paslaugų pagal viešojo pirkimo sutartį neturės teisės įgyti, o tokio pobūdžio pasiūlymas yra neteisėtas.

6Atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Konkurso dokumentuose nustatyti techninės specifikacijos reikalavimai buvo taikomi visiems tiekėjams, o vertinimas atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) nuostatomis. Ieškovas neteisingai aiškina kainos skaičiavimo tvarką, nepagrįstai sudėdamas du skirtingus vertinimo kriterijus į vieną, tai prieštarauja perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygos reikalavimams. Nurodė, jog atsakovui aktualus tiekėjo turimų kasų skaičius Panevėžio mieste, nes čia vyksta daugiausiai atsakovo organizuojamų renginių, o ne ieškovo akcentuojamas geografinis kasų išsidėstymas ir kasų skaičius visoje Lietuvoje. Vertinant pasiūlymą buvo atsižvelgta ne tik į kasų skaičių bet ir kokį aptarnavimą perkančiosios organizacijos patalpose įrengtose kasose pasiūlė kiekvienas tiekėjas, ypač atsižvelgiant į darbuotojų apmokymo, konsultacijų bei techninio aptarnavimo paslaugas. Nesutiko su ieškovo teiginiu, jog formaliai buvo vertinami tiekėjų pasiūlymai „Pardavimo skatinimo priemonių, siūlomų paslaugų pirkėjui, kiekis, auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis“ bei „Visi kiti bilietų platinimo, pardavimo skatinimo sprendimai bei rinkodarinių veiksmų galimybės“. Informacija su minėtais kriterijais trečiojo asmens laikoma konfidencialia, todėl ieškovui nepateikta.

7Trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ prašė ieškinį spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiasis asmuo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau ruošiantis bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu pateikė tripliką, kuriuo ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad atmestini UAB „Bilietų Pasaulis“ teiginiai dėl neteisingo pasiūlymo kainos įvertinimo ir suteikiamų balų skaičiaus skyrimo, nes neįvertinama, kad pirkimo sąlygose buvo nustatyta, jog bilietų platinimo paslaugų kainą sudaro dvi sudedamosios dalys, kurių kiekviena vertintina skirtinguose balų intervaluose. Perkančioji organizacija tinkamai vertino konkurso dalyvių pasiūlytą priemonių skaičių ir auditorijos pasiekiamumą, nes teatras yra įsikūręs Panevėžio m., kuriame ir gyvena didžiausia dalis teatro lankytojų. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ perkančiajai organizacijai pasiūlė platų auditorijos apimtį pasiekiantį kasų skaičių, itin geras perkančiosios organizacijos kasos technines galimybes bei jos priežiūrą, dėl ko pasiūlymas, įvertinus ir jo kainą, pagrįstai buvo pripažintas laimėjusiu konkursą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas padarė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog atsakovo įvertinimas, kad UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateikė platesnį ir didesnę auditoriją pasiekiantį reklaminių priemonių ir pardavimo skatinimo priemonių paketą, platų kasų tinklą, palankesnes kasos įrengimo ir mobiliųjų kasų galimybes nei UAB „Bilietų Pasaulis“, yra neteisingas ar pažeidžia VPĮ 3 straipsnio principus.

12Teismas, nesutikdamas su ieškovu, jog atsakovas neteisingai vertino perkančiosios organizacijos gautų pasiūlymų kainas, nes pagal Konkurso sąlygų 5.5-5.6 punktus turėjo sudėti paslaugų kainą perkančiajai organizacijai ir bilietų pirkėjams bei tiekėjų pasiūlytas bendras platinimo paslaugų kainas palyginti su Konkurso sąlygų 5.6 punkte nurodyta formule, be to, tai, anot jo, lėmė trečiajam asmeniui už dvigubai brangesnį pasiūlymą nepagrįstai ir neteisėtai skirto 7,5 balo daugiau ir tokiu būdu pakeitė Konkurso sąlygas, padarė išvadą, kad paslaugos kainos apskaičiavimą pasirinko perkančioji organizacija, o ieškovas, gavęs kvietimą pateikti pasiūlymų, dėl Konkurso sąlygų neprieštaravo, jas priėmė ir teikė pasiūlymą, kilus neaiškumui dėl kainos skaičiavimo, paaiškinimo perkančiosios organizacijos neprašė, todėl nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas neteisingai apskaičiavo kainą ar ją pakeitė (VPĮ 27 straipsnio 4 d.).

13Dėl paslaugų teikėjo pareigos užtikrinti perkančiosios organizacijos renginių vaizdinę ir spausdintinę reklamą bei jos sklaidą tiekėjo kasose, bilietų platinimo sistemos interneto portale, paslaugų tiekėjo informacinių partnerių priemonėse, netaikant kokių nors papildomų mokesčių, teismas nurodė, kad atsakovas pagrįstai didesnį balų skaičių skyrė UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ negu ieškovui už tai, kad trečiojo asmens teikiama reklama yra platesnė, tai neabejotinai turi įtakos teatro bilietų pardavimo reklamai.

14Teismas nesutiko su ieškovu, kad jo teiktas pasiūlymas yra pasiekiamesnis didesnei auditorijai atsižvelgdamas į tai, kad pagal pateiktus duomenis atskiruose didesniuose šalies miestuose trečiasis asmuo turi daugiau bilietus platinančių kasų. Teismas atmetė ieškovo teiginius, kad auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis pagal gyventojų skaičių nėra tinkamas, motyvuodamas tuo, kad atsakovui, kurio buveinė yra Panevėžio mieste, yra ypač aktualus teikėjų turimų kasų skaičius, kur yra jo buveinė, o į gastroles kituose miestuose yra išvykstama tik atskirais laikotarpiais.

15Skiriant balus teikėjams, atsakovas pagrįstai atsižvelgė į teikėjų siūlymus dėl aptarnavimo teatre įrengtose kasose, darbuotojų apmokymus, mobiliųjų kasų galimybes ir charakteristikas, techninį jų aptarnavimą, praėjimo sistemos galimybes. Ieškovo teiginį, jog teikėjai negalėjo pasiūlyti iš esmės skirtingų ir atsakovui didesnę naudą teikiančių pasiūlymo sąlygų bilietų kasos įrengimui perkančiosios organizacijos patalpose, nes keliami reikalavimai nustatyti Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje, teismas vertino kritiškai. Iš trečiojo asmens UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateikto pasiūlymo teismas nustatė, jog įrengiant kasą Juozo Miltinio dramos teatrui, jo darbuotojams pasiūlyta daugiau naudingų sąlygų negu jų pasiūlė ieškovas, tuo užtikrinant operatyvų ir kokybišką darbą.

16Kadangi UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atsakovui pateikto pasiūlymo dalį - „Pardavimų skatinimo priemonių, siūlomų paslaugos pirkėjui, kiekis, auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis“, „Visi kiti bilietų platinimo, pardavimų skatinimo sprendimai bei rinkodarinių veiksmų galimybės“ ir pasiūlymo priedus Nr. 5-7: “Kasos įrengimo galimybės“, „Mobilių kasų galimybės ir charakteristikos“, Praėjimo kontrolės sistemos galimybės ir charakteristikos“ nurodė esant konfidencialiais, minėtą informaciją byloje pripažino nevieša.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Bilietų Pasaulis“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

19Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas.

20Teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai pripažino trečiojo asmens pasiūlymo informaciją konfidencialia, tokiu būdu užkirsdamas galimybę tinkamai ir visapusiškai išnagrinėti bylą, o sprendime nėra pateikiama jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie teismo sprendimo išvadų pagrįstumą [Civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 263 str.]. Toks teismo sprendimas prieštarauja VPĮ 6 str. ir efektyvios perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros bei efektyvaus tiekėjų teisių gynimo principams, o sprendime padarytos teismo išvados yra nemotyvuotos ir nepagrįstos, todėl teismo sprendimas prieštarauja CPK 263 str. Teismas neteisėtai net nevertinant pačių tariamai konfidencialių duomenų pobūdžio ir informacijos turinio nusprendė trečiojo asmens pasiūlymą laikyti konfidencialiu.

21Teismas net nevertino, ar iš tikrųjų trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti duomenys yra konfidencialūs ir nebus pažeisti tiekėjų principai.

22Akivaizdu, jog tokie duomenys kaip reklamos priemonės ir kiekiai, rinkodariniai sprendimai, kasų įrengimo sąlygos, mobilios kasos ir pan. negali būti konfidencialūs, kadangi Pirkimą laimėjęs tiekėjas viešai reklamuos Perkančiosios organizacijos renginius, taikys rinkodarines priemones (pvz. įvairias akcijas), įrengs bilietų platinimo kasą Perkančiosios organizacijos patalpose ir pan., t. y. šie duomenys savaime yra viešo pobūdžio.

23Teismas nepagrįstai ir neteisingai vertino Pirkimo dalyvių pasiūlymų turinį, o išvados dėl trečiojo asmens pasiūlymo pranašumų yra nepagrįstos ir nemotyvuotos (VPĮ 3 str., 39 str., CPK 263 str.):

    1. Teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai nusprendė, kad trečiojo asmens siūlomos reklamos priemonės yra „platesnės“, o taip pat netinkamai ir nepagrįstai vertino su tuo susijusius Perkančiosios organizacijos sprendimus. Sprendime nenurodė, nei priemonių kiekio, nei auditorijos pasiekiamumo ir aprėpties.
    2. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad dalis ieškovo kasų nedirba arba dirba ribotai, o Perkančioji organizacija pagrįstai prioritetą teikė kasų skaičiui Panevėžyje, o taip pat neteisingai aiškino ir vertino kriterijaus „Paslaugos teikėjo kasų tinklo struktūra, kasos įrengimas ir mobiliųjų kasų galimybės“ esmę. Pagal paties trečiojo asmens viešai skelbiamus duomenis jis turi 71 bilietų platinimo kasą 18 miestų, o tuo tarpu ieškovas turi 72 kasas 26 miestuose, tai patvirtina, kad ieškovo bilietų platinimo kasų geografinis išsidėstymas ir pats skaičius yra didesni negu trečiojo asmens, todėl perkančiosios organizacijos teiginys, kad trečiasis asmuo turi plačiausią bilietų platinimo kasų tinklą, neatitinka tikrovės.
    3. Teismas galimai nustatęs, jog trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, kad numato teikti papildomas ir apmokamas bei Pirkimo sąlygose nenurodytas ir į pasiūlymo bendrą kainą nepatenkančias paslaugas, nepagrįstai ir neteisėtai nurodė, jog tokie Trečiojo asmens veiksmai ir Perkančiosios organizacijos sprendimai, vertinant pasiūlymus, atitiko teisės aktus ir Pirkimo sąlygų reikalavimus.
    4. Teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, jog trečiasis asmuo pasiūlė Perkančiajai organizacijai daugiau naudingų sąlygų dėl kasų įrengimo negu ieškovas.

24Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas, spręsdamas bylą, turi pasisakyti dėl šalių grąžinimo į iki pažeidimo buvusią padėtį.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Juozo Miliaus dramos teatras prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė VPĮ 3 straipsnio, 39 straipsnio nuostatas. Teismas pagrįstai konfidencialią pasiūlymų dalį pripažino nevieša, kadangi konfidencialumo pareigos laikymasis yra viena iš pagrindinių priemonių užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją rinkoje, todėl tiekėjų pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą turi užtikrinti tiek perkančioji organizacija, tiek viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjantis teismas. Apeliantas nepagrįstai aiškina kainos skaičiavimo tvarką, jog pirmiausia abi paslaugų kainos sudedamosios dalys turi būti sudedamos, o tik tada skiriamas balas bendrai platinimo paslaugų kainai, kadangi toks konkurso sąlygų aiškinimas prieštarauja viešųjų pirkimų principams ir kitiems VPĮ įtvirtintiems reikalavimams.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad su apeliacinio skundo argumentais nesutinka, o teismo sprendimą laiko pagrįstu ir teisėtu. Nurodo, kad apelianto prašymas pripažinti trečiojo asmens atsakovui pateikto pasiūlymo dalį vieša ir leisti susipažinti su ja ieškovui nepagrįstas. Perkančioji organizacija nepažeidė imperatyviomis laikytinų VPĮ įtvirtintų normų dėl viešųjų pirkimų principų laikymosi, teismas ištyrė visas bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus.

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras paskelbė pirkimą „Bilietų į Juozo Miltinio teatro renginius platinimo paslaugų pirkimas“, vykdomą apklausos būdu (toliau tekste - Konkursas) (t. 1, b. l. 22-27). 2013-02-20 atsakovas atliko tiekėjų bilietų platinimo paslaugos pirkimo konkursui pateiktų pasiūlymų įvertinimą, apskaičiuotą pagal apklausoje pateiktą skaičiavimo metodiką ir sudarė pasiūlymų eilę: Nr. 1 – UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ 89 balai, Nr. 2 – UAB „Bilietų Pasaulis“ 87 balai, Nr. 3 – UAB „Tiketa“ 70,75 balai, Nr. 4 – Ticketpro Baltics“ 21 balas. Pirkimo laimėtoju pripažintas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateiktas pasiūlymas. Iš pateiktų Konkurso sąlygų matyti, kad perkančioji organizacija nustatė, jog pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus (5.1 p.).

31Byloje kilo ginčas dėl vykdomame viešame pirkime tiekėjo pateiktos informacijos pripažinimo konfidencialia ir bylos nagrinėjimo metu - nevieša, tiekėjų atitikimo atskiriems Konkurso sąlygose nustatytiems kriterijams tinkamo vertinimo.

32Dėl trečiojo asmens pasiūlymo duomenų konfidencialumo

33Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai pripažino trečiojo asmens pasiūlymo dalies informaciją konfidencialia, tokiu būdu užkirsdamas galimybę visapusiškai išnagrinėti bylą. Su tokiu argumentu nėra pagrindo sutikti.

34Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir pasiūlymų konfidencialieji aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Be to, Civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

35Taigi iš minėtų nuostatų matyti, kad konfidencialumo pareigos laikymasis yra viena iš pagrindinių priemonių užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją rinkoje, todėl tiekėjų pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą turi užtikrinti tiek perkančioji organizacija, tiek viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjantis teismas. Viešųjų pirkimų ginčas negali tapti besąlygiška galimybe į teismą pasikreipusiai šaliai gauti informaciją, susijusią su ginču.

36Nors nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta pagal kokius kriterijus tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija turėtų (galėtų) būti laikoma konfidencialia, tačiau šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Kaip savo praktikoje yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012).

37Atsakovo kvietimo pateikti pasiūlymą, patvirtinto Juozo Miltinio dramos teatro 2013-02-05, 3.5 punkte nurodyta, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią jis nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Kvietimo 5.2 punkte perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymai yra nagrinėjami konfidencialiai. Tokiu būdu, esant tokiems perkančiosios organizacijos prisiimtiems įsipareigojimams neatskleisti konfidencialios informacijos tiekėjų atžvilgiu, nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad teismas, pripažindamas dalį atsakovo pateiktos medžiagos nevieša, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principus ar dėl to bylą išnagrinėjo nevisapusiškai ir neobjektyviai (CPK 10 straipsnis), kadangi trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, konkrečiai nurodė, kokia dalis pasiūlymo pripažintina konfidencialia ir atsakovui, vertinant tokį pasiūlymą, nekilo ginčo dėl to, ar tokia informacija iš tikrųjų atitinka minėtą statusą.

38Taigi trečiojo asmens nurodytos informacijos pasiūlymo dalyse „Pardavimų skatinimo priemonių, siūlomų paslaugos pirkėjui, kiekis, auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis“, „Visi kiti bilietų platinimo, pardavimo skatinimo sprendimai ir rinkodarinių veiksmų galimybės“ bei pasiūlymo prieduose Nr. 5-7 „Kasos įrengimo galimybės“, „Mobilių kasų galimybės ir charakteristikos“, „Praėjimo kontrolės sistemos galimybės ir charakteristikos“ esančią informaciją pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas pripažinti nevieša, kadangi, kaip nurodo atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo, šioje pasiūlymo dalyje buvo pateikta komercinė paslaptis, atitinkanti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytą komercinės paslapties sąvoką, tuo tarpu ieškovas, nesutikdamas su šiuo teiginiu, nepateikia tai paneigiančių aplinkybių, išskyrus deklaratyvius teiginius.

39Apeliantas nurodo, kad tokie duomenys kaip reklamos priemonės ir kiekiai, rinkodariniai sprendimai, kasų įrengimo sąlygos, mobilios kasos ir pan. negali būti konfidencialūs, kadangi pirkimą laimėjęs tiekėjas viešai reklamuos perkančiosios organizacijos renginius, taikys rinkodarines priemones (pvz. įvairias akcijas), įrengs bilietų platinimo kasą perkančiosios organizacijos patalpose ir pan., nes, pasak jo, jie yra viešo pobūdžio, tačiau toks argumentas yra nepagrįstas, nes viešai bus matomas tik minėtų veiksmų rezultatas, bet ne procesas.

40Dėl kriterijaus „Pardavimo skatinimo priemonių, siūlomų paslaugos pirkėjui, kiekis, auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis“.

41Pasak apelianto, nėra aišku, kuo remdamasis teismas padarė išvadą, kad trečiojo asmens siūlomų pardavimo priemonių paslaugų pirkėjams teikiama reklama yra platesnė, kadangi pačiame Pirkimo sąlygų kriterijuje buvo nurodyta, kad vertinamas pardavimo skatinimo priemonių kiekis, auditorijos pasiekiamumas ir aprėptis, o reklama ir jos priemonės nėra vertinamos pagal „platumą“, tačiau toks argumentas yra nepagrįstas. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skundą dėstomu atsikirtimu, jog sąvoka „platumas“ tiek ją aiškinant sistemiškai, tiek lingvistiškai apima minėtame kriterijuje minimas kiekio, pasiekiamumo ir aprėptiems sąvokas. Atsižvelgiant į tai, kad teismas, priimdamas sprendimą ir vertindamas į bylą pateiktus įrodymus, iš kurių dalis yra pripažinta konfidencialia medžiaga ir neviešinama, tokios sąvokos kaip platumas vartojimas sprendime negali būti traktuojamas kaip netinkamas ar nevisapusiškas ginčo nagrinėjimas.

42Dėl kriterijaus „Paslaugos teikėjo kasų tinklo struktūra, kasos įrengimas ir mobiliųjų kasų galimybės“

43Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nustatė, kad UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pasiūlyme nurodytas plačiausias kasų tinklas, kadangi ieškovo bilietų platinimo kasų geografinis išsidėstymas ir pats skaičius yra didesni negu trečiojo asmens. Kaip matyti iš Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2 punkto, Juozo Miltinio dramos teatras nustatė, kad teikėjas privalo užtikrinti bilietų platinimą didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Utenoje, Alytuje), nurodyti turimų kasų skaičių miestuose, atskirai nurodant tokių kasų skaičių Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog trečiasis asmuo tinkamiau užtikrina auditorijos pasiekiamumą ir aprėptį, kadangi šiuo atveju reikšmingas ne tik kasų skaičius, bet ir kasų geografinis išsidėstymas atsižvelgiant būtent į Pirkimo sąlygose nurodytą reikalavimą konkretizuoti kasų skaičių didžiausiuose Lietuvos miestuose, ypač Panevėžyje, kur yra Juozo Miltinio dramos teatro buveinė. Tai, kad faktinis miestų skaičius, kuriuose yra ieškovo bilietų platinimo kasos, yra didesnis, teismui nebuvo pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovas trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju pripažino nepagrįstai.

44Apeliantas, nesutikdamas su teismo padarytomis išvadomis dėl mobiliųjų kasų galimybių, daro prielaidą, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme be bilietų platinimo paslaugų kainų yra nurodęs papildomas paslaugas, mobilių kasų funkcionalumą ir už tai mokėtinus mokesčius, t. y. kitaip tariant papildomus įkainius, todėl toks jo pasiūlymas iš viso turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 3.7 punkto ir kad yra siūlomos perteklinės ir į pirkimo objektą nepatenkančios paslaugos, tačiau nepateikia konkrečių faktų bei įrodymų, kuriais remdamasis jis grindžia šį savo argumentą, todėl tokie deklaratyvūs teiginiai negali būti pripažinti pakankamais, kad būtų konstatuotas teismo sprendimo neteisėtumas ar nepagrįstumas (CPK 178, 306 straipsniai). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas sprendime, mobilių kasų teikiamos paslaugos negalėtų padidinti bendros platinimo paslaugų kainos už vieną bilietą, kadangi Juozo Miltinio dramos teatras Konkurso 3.7 punkte nustatė, kad pasiūlymo tiekėjas į siūlomų paslaugų kainą privalo įskaičiuoti visas paslaugų teikėjo išlaidas, kurias jis patyrė ar gali patirti teikdamas bilietų platinimo ar pardavimo paslaugas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienintelė ir galutinė trečiojo asmens kaina atsakovui už bilietų platinimo paslaugą yra aiškiai nurodyta prie pasiūlyme nurodytos kainos perkančiajai organizacijai ir kainos bilietų pirkėjui. Būtent šia kaina vadovaujantis buvo apskaičiuota siūlomos paslaugos kaina.

45Pažymėtina, kad Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad siekiant tinkamai išspręsti šalių ginčą, teismas privalo išaiškinti atitinkamų pirkimo sąlygų turinį, įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai jas pritaikė, priimdama skundžiamus sprendimus. Tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Nesant pateiktų konkrečių įrodymų nėra pagrindo pripažinti pagrįstais deklaratyvius apelianto argumentus, jog perkančioji organizacija pasiūlymus vertino netinkamai ir neteisėtai bei pažeidė pasiūlymų turiningojo vertinimo principą bei viešųjų pirkimų principus ir tikslą racionaliai panaudoti lėšas.

46Dėl nurodyto netenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo pasisakyti dėl apelianto argumento, susijusio su atsakovo ginčijamo sprendimo panaikinimo teisinėmis pasekmėmis, nes tai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

47Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl jis paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 329 straipsnis, 330 straipsnis).

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

49Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Bilietų Pasaulis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Nurodė, kad Juozo Miltinio dramos teatras apklausos būdu atliekamame... 6. Atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras atsiliepimu į ieškinį prašė... 7. Trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ prašė ieškinį spręsti teismo nuožiūra.... 8. Trečiasis asmuo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atsiliepimo į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas padarė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog... 12. Teismas, nesutikdamas su ieškovu, jog atsakovas neteisingai vertino... 13. Dėl paslaugų teikėjo pareigos užtikrinti perkančiosios organizacijos... 14. Teismas nesutiko su ieškovu, kad jo teiktas pasiūlymas yra pasiekiamesnis... 15. Skiriant balus teikėjams, atsakovas pagrįstai atsižvelgė į teikėjų... 16. Kadangi UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atsakovui pateikto... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Bilietų Pasaulis“ prašo panaikinti... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas pažeidė materialinės ir... 20. Teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai pripažino trečiojo asmens pasiūlymo... 21. Teismas net nevertino, ar iš tikrųjų trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti... 22. Akivaizdu, jog tokie duomenys kaip reklamos priemonės ir kiekiai,... 23. Teismas nepagrįstai ir neteisingai vertino Pirkimo dalyvių pasiūlymų... 24. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas, spręsdamas bylą, turi pasisakyti... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Juozo Miliaus dramos teatras... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Nacionalinis... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ prašo... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras... 31. Byloje kilo ginčas dėl vykdomame viešame pirkime tiekėjo pateiktos... 32. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo duomenų konfidencialumo... 33. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai... 34. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, viešojo pirkimo... 35. Taigi iš minėtų nuostatų matyti, kad konfidencialumo pareigos laikymasis... 36. Nors nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta pagal kokius... 37. Atsakovo kvietimo pateikti pasiūlymą, patvirtinto Juozo Miltinio dramos... 38. Taigi trečiojo asmens nurodytos informacijos pasiūlymo dalyse „Pardavimų... 39. Apeliantas nurodo, kad tokie duomenys kaip reklamos priemonės ir kiekiai,... 40. Dėl kriterijaus „Pardavimo skatinimo priemonių, siūlomų paslaugos... 41. Pasak apelianto, nėra aišku, kuo remdamasis teismas padarė išvadą, kad... 42. Dėl kriterijaus „Paslaugos teikėjo kasų tinklo struktūra, kasos... 43. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad... 44. Apeliantas, nesutikdamas su teismo padarytomis išvadomis dėl mobiliųjų... 45. Pažymėtina, kad Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad siekiant... 46. Dėl nurodyto netenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo pasisakyti dėl... 47. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad skundžiamas... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti...