Byla 2-455/2014
Dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpovil“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr.2-3061-560/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpovil“ ieškinį atsakovams V. U., M. B. ir E. B. dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Alpovil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. U., M. B. ir E. B., kuriuo prašė: išreikalauti iš atsakovų neteisėto valdymo UAB „Alpovil“ priklausančias transporto priemones – 3 vilkikus „Scania R480“; įpareigoti atsakovus solidariai per 5 dienas nuo teismo sprendimo dienos pristatyti techniškai tvarkingus vilkikus į saugojimo aikštelę, esančią Gamyklos g. 4, Vilniuje, ir perduoti ieškovui priėmimo - perdavimo aktu; nustatyti, kad atsakovams pažeidus teismo įpareigojimą, ieškovo atstovai turi teisę patekti (kartu su ieškovo pasirinktu sprendimo vykdymo antstoliu) į namo valdą, esančią ( - ), ir atsiimti bei pristatyti vilkikus į minėtą saugojimo aikštelę atsakovų sąskaita; įpareigoti atsakovus solidariai atlyginti ieškovui vilkikų remonto ir kitus nuostolius, jei atsiimant vilkikus paaiškėtų, kad vilkikai yra techniškai netvarkingos būklės (nevažiuojantys ir pan.).

4Ieškovas prašė jį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymą grindė tuo, kad dėl atsakovų negrąžinamų vilkikų bendrovės veikla yra paralyžiuota ir ji negali gauti finansinių įplaukų. Kadangi ieškovo veikla yra krovinių pervežimai ir jis neturi kitų krovininio transporto priemonių, todėl kasdien patiria vis naujų nuostolių ir yra išstumiama iš vežėjų rinkos. Bendrovei gresia bankrotas. Teigia, jog ieškovo finansinė situacija yra itin sunki, šis ieškinys ir jo patenkinimas yra įmonei paskutinė galimybė išlikti gyvybingai. Nurodė, kad apyvartinių lėšų ir nekilnojamojo turto neturi, todėl negali sumokėti viso mokėtino žyminio mokesčio.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Alpovil“ terminą nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus bei sumokėti likusią dalį, t. y. 5 880 Lt žyminio mokesčio už ieškinį.

8Teismas nustatė, kad ieškovas ieškinyje reiškia sąlyginius reikalavimus, tačiau reikalavimai turi būti suformuluoti aiškiai ir tiksliai, be jokių sąlygų, išlygų. Dėl šių priežasčių teismas nusprendė, kad ieškinys yra su trūkumais, todėl ieškovui nustatė terminą tinkamai suformuoti ieškinio reikalavimus.

9Be to, ieškovo pateiktos kai kurios dokumentų šviesokopijos yra neįskaitomos, todėl teismas nurodė ieškovui pateikti tinkamos kokybės, įskaitomas procesinių dokumentų šviesokopijas (CPK 114 str. 1 d.).

10Įvertinęs byloje esančius duomenis apie ieškovo finansinę padėtį, teismas priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo ieškovą iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nes jis (ieškovas) neįrodė savo sunkios finansinės padėties (CPK 83 str. 3 d.). Ieškovo sąskaitoje yra 5 818 Lt, o bendrovei priklauso žemės sklypas su statiniais, esantys ( - ). Teismo nuomone, pateikti duomenys nėra pakankami nustatyti ieškovo sunkią finansinę padėtį ir tuo pagrindu iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

11Ieškovas sumokėjo 300 Lt žyminį mokestį ir prašė nuo likusios dalies žyminio mokesčio atleisti, tačiau pagal formuojamą teismų praktiką, atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-183/2010, kt.). Tokių išimtinių aplinkybių teismas nenustatė. Atsižvelgdamas į išdėstyta, nurodė, kad ieškovui nustatytinas terminas likusiai žyminio mokesčio daliai sumokėti, t. y. 5 880 Lt (6 180 – 300). Teismas atkreipė ieškovo dėmesį į tai, jog jei ieškinyje bus keliami ir neturtiniai reikalavimai, už juos taip pat privalo būti sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d., 82 str.).

12III.

13Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alpovil“ prašo panaikinti teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti ieškovą nuo nesumokėtos 6 024 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo.

15Atskirojo skundo argumentai: teismui buvo pateiktas neaktualus ieškovo banko sąskaitos išrašas, nes pagal naujausius duomenis (2014-01-20) bendrovė neturi sąskaitoje lėšų, iš kurių galėtų sumokėti žyminį mokestį. Pirmosios instancijos teismas akivaizdžiai suklydo dėl bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo su statiniais, esančių Gamyklos g. 4, Vilniuje), nes žemės sklypą bendrovė nuomojasi automobilių stovėjimo aikštelei.

16Teismas tinkamai neįvertino aplinkybių, jog ieškovas prieš savo valią nustojo valdyti didelės vertės jo vieninteles turimas pagrindines darbo priemones - vilkikus. Be šių vilkikų UAB „Alpovil“ veikla negalima. Tokia situacija sudaro sąlygas ieškovui bankrutuoti, nes jis negauna pajamų ir jo veikla yra visiškai paralyžuota. Kreipimasis į teismą yra paskutinė galimybė UAB „Alpovil“ išlikti, tačiau jis neturi finansinių galimybių sumokėti visą žyminį mokestį.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia remdamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

21Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį, sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas. Žyminis mokestis yra pinigų suma, kurią asmuo turi sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, tarp jų ir už paduodamą teismui ieškinį (CPK 80 str.).

22CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai; be to, teismas, nustatydamas sunkią asmens turtinę padėtį, turi įvertinti ne tik pateiktus įrodymus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 str. 3 d.,178, 179 str.).

23Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Alpovil“, pareikšdami ieškinį, sumokėjo 300 Lt žyminį mokestį, o prašymą atleisti nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo grindė savo sunkia finansine situacija. Pagrįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, ieškovas pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro ir bendrovės sąskaitos išrašus, duomenis apie įsiskolinimus kreditoriams. Įvertinęs byloje pateikti duomenis, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad ieškovas neįrodė savo sunkios finansinės padėties (CPK 83 str. 3 d.). Teismas motyvavo tuo, kad pagal byloje esančius rašytinius įrodymus ieškovo sąskaitoje yra 5 818 Lt, bendrovei priklauso žemės sklypas su statiniais, esantys ( - ), todėl, esant šiems duomenims, nėra pagrindo spręsti apie sunkią ieškovo turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nes jos padarytos netinkamai neįvertintus byloje esančius rašytinius įrodymus.

24Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas turi nekilnojamojo turto (žemės sklypą su statiniais, esančius ( - )), nes pagal išsamius Nekilnojamojo turto registro duomenis šis turtas nuosavybės teise priklauso UAB „Irsana“, o ieškovas UAB „Alpovil“ yra tik nuomininkas: jam išnuomota 1 vieta asfaltuoto kiemo aikštelėje. 2014 m. sausio 10 d. ieškovo sąskaitoje piniginės lėšos sudarė 5 818,80 Lt. Patikslintais duomenimis 2014 m. sausio 20 d. bendrovės pinigų likutis sudarė 99,70 Lt. Ieškovui nuosavybės teise priklauso trys vilkikai, tačiau, kaip nurodyta ieškinyje, dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, šiems negrąžinant transporto priemonių, ieškovas negali užsiimti savo veikla – krovinių pervežimu ir gauti iš to pajamų. Duomenų apie kitą ieškovui UAB „Alpovil“ priklausantį turtą byloje nenustatyta. Be to, byloje buvo pateikti duomenys apie ieškovo įsiskolinimus: kreditoriaus UAB „Gelvora“ reikalavimas ieškovui UAB „Alpovil“ sudaro 2 006,65 Lt; Vilniaus miesto apylinkės teisme pareikštas civilinis ieškinys pagal kreditoriaus UAB „Transtiros sunkvežimių centras“ ieškinį UAB „Alpovil“. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje pateikti įrodymai leidžia daryti įtikinamą išvadą, kad ieškovo UAB „Alpovil“ finansinė padėtis yra sunki ir dėl to jis neišgali sumokėti viso pagal pareikštą ieškinį mokėtino žyminio mokesčio. Kaip paminėta, sprendžiant atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo klausimą, svarbu įvertinti ir tokias aplinkybes kaip ieškiniu ginamas teisinis interesas bei priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Alpovil“ pareiškė vindikacinį ieškinį, siekdamas išsireikalauti jam nuosavybės teise priklausančius vilkikus iš neteisėto atsakovų valdymo. Kaip ieškinyje nurodoma, atsakovams negrąžinant vilkikų, ieškovas negali versti savo veikla – krovinių pervežimu ir gauti iš to pajamų, t. y. iš esmės atsakovų atitinkami veiksmai nulėmė ieškovo sunkią finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nustatytų faktinių aplinkybių visuma (sunki ieškovo finansinė padėtis, kurią sąlygojo atsakovų elgesys; pareikšto ieškinio reikalavimų pobūdis) suponuoja teismo pareigą užtikrinti ieškovo teisę į teisminę gynybą (CPK 5 str. 1 d.), todėl yra pagrindas atleisti ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (83 str. 3 d.). Tuo pagrindu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti likusią 5 880 Lt žyminio mokesčio dalį, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad už turtinį reikalavimą dėl vilkikų išreikalavimo teismas apskaičiavo 6 180 Lt mokėtiną žyminį mokestį, o tuo pačiu pažymėjo, kad jeigu ieškinyje bus keliami neturtiniai reikalavimai, ieškovas privalo už juos sumokėti žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas tiksliai nenustatė už visus ieškinyje pareikštus reikalavimus mokėtiną bendrą žyminį mokestį, jį (žyminį mokestį) nustato apeliacinės instancijos teismas. 2014 m. sausio 20 d. patikslintame ieškovo ieškinyje suformuoti trys reikalavimai. Reikalavimas dėl vilkikų išreikalavimo yra turtinis reikalavimas, todėl, atsižvelgiant į bendrą visų vilkikų įsigijimo kainą (259 305,28 Lt), už šį reikalavimas mokėtinas žyminis mokestis sudarys 6 186 Lt. Pastebėtina, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismas netiksliai apskaičiavo už turtinį reikalavimą mokėtiną žyminį mokestį ( 6 180 Lt). Ieškovo reikalavimas dėl atsakovų įpareigojimo pristatyti vilkikus į saugojimo aikštelę ir perduoti UAB „Alpovil“ vertintinas kaip išvestinis reikalavimas iš pagrindinio reikalavimo dėl vilkikų išreikalavimo, todėl atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Kaip savarankiškas neturtinis ieškinio reikalavimas pripažintinas ieškovo reikalavimas leisti UAB „Alpovil“ patekti į namų valdą Gervėbalės g. 39, Vilniuje, ir atsiimti vilkikus, todėl už jį mokėtinas žyminis mokesti lygus 144 Lt. Bendra už ieškinį mokėtina suma sudaro 6 330 Lt (6 186 + 144).

26Ieškovui sumokėjus dalį žyminio mokesčio (300 Lt), ieškovas atleistinas nuo likusios 6 030 Lt (6 330-300 = 6 030 Lt) žyminio mokesčio dalies mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.).

27Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutarties dalį, kuria ieškovas UAB „Alpovil“ įpareigotas sumokėti 5 880 Lt žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį, ir išspręsti klausimą iš esmės.

29Atleisti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Alpovil“ nuo 6 030 Lt žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį sumokėjimo.

30Likusi nutarties dalis paliekama nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Alpovil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. U.,... 4. Ieškovas prašė jį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.... 5. II.... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi nustatė ieškovui... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas ieškinyje reiškia sąlyginius reikalavimus,... 9. Be to, ieškovo pateiktos kai kurios dokumentų šviesokopijos yra... 10. Įvertinęs byloje esančius duomenis apie ieškovo finansinę padėtį,... 11. Ieškovas sumokėjo 300 Lt žyminį mokestį ir prašė nuo likusios dalies... 12. III.... 13. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alpovil“ prašo panaikinti teismo nutartį... 15. Atskirojo skundo argumentai: teismui buvo pateiktas neaktualus ieškovo banko... 16. Teismas tinkamai neįvertino aplinkybių, jog ieškovas prieš savo valią... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas atleisti... 21. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra... 22. CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Alpovil“, pareikšdami... 24. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas turi... 25. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad už turtinį reikalavimą dėl... 26. Ieškovui sumokėjus dalį žyminio mokesčio (300 Lt), ieškovas atleistinas... 27. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutarties dalį,... 29. Atleisti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Alpovil“ nuo 6 030 Lt... 30. Likusi nutarties dalis paliekama nepakeista....