Byla 2-1149-523/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bacevičius, sekretoriaujant Irenai Kostkuvienei, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo E. V. 3031,40 Lt skolą, 9118,45 Lt delpsinigius, 156,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Jurbarko rajono apylinkės teisme 2013-10-07 gautas ieškovės prašymas nagrinėti bylą jos atstovams nedalyvaujant.

4Atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b.l. 67), jis į teismo posėdį neatvyko, atidėti posėdį neprašė, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

5Savo atsiliepime atsakovas nurodė, kad su ieškiniu jis nesutinka, sutarties su UAB „Tele2“ nepasirašinėjo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2002-06-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas E. V. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. R216-67315111 00475, remiantis kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius (b. l. 17-19). Nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovs įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.6. p.). Kaip matyti iš pateiktų sąskaitų, atsakovas prievolės atsiskaityti už teikiamas paslaugas tinkamai nevykdė ir už 2002-06-30 - 2005-03-31 laikotarpiu suteiktas paslaugas įsiskolino UAB „Tele2 “ 3031,40 Lt (b. l. 21-54). Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (b. l. 6; 12-15). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą (b. l. 16).

8Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių, kad 2002-06-21 sutartį su UAB „TELE2“ pasirašė ne jis pats, o ieškinio senaties terminas nėra skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo momento, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir nustatytais terminais sumokėjęs už jam suteiktas paslaugas, byloje nėra, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjai, iš atsakovo priteistina 3031,40 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

9LR CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 9118,45 Lt delspinigių už 2005-04-29 – 2013-07-24 laikotarpį (b. l. 7). Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (9118,45 Lt) beveik tris kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (3031,40 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,01 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo priteistina 911,84 Lt (3031,40 Lt x 0,01 proc. x 3008 d. = 911,84 Lt) delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 156,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, užklausos registrams ir kt. (b. l. 8). Byloje nėra pateiktų jokių realių įrodymų iš kurių matytųsi, kad ieškovė siuntė atsakovui registruotą parnešimą ir 24 kartus kitus pranešimus (b. l. 8), taip pat įrodymų apie 6 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3 Lt išlaidas už užklausas gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – administracija, darbo priemonės ir darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovė patyrė 369 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis b.l. 5). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.)., kadangi teismas tenkina 32 proc. ieškinio sumos, todėl ieškovei priteistina iš atsakovo 118 Lt žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 270 str.str., 307 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 str., 6.37 str. 2 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 2 d., 6.210 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti atsakovo E. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 3031,40 Lt (tris tūkstančius trisdešimt vieną litą 40 ct) skolos, 911,84 Lt (devynis šimtus vienuolika litų 84 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 118,00 Lt (vieno šimtą aštuoniolika litų) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilniaus mieste, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB banke.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Jurbarko rajono apylinkės teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai