Byla 2S-325-253/2019
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė ir Palangos kredito unija

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. G. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė ir Palangos kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas V. G. skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti antstolės Brigitos Tamkevičienės patvarkymą dėl 2949/13863 dalių žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (toliau – turtas), pardavimo antrosiose varžytinėse. Pareiškėjas nurodė, jog varžytinės, kurių metu UAB „Maneda“ už turtą pasiūlė 96 480 Eur kainą, baigėsi 2017 m. rugsėjo 25 d., o antrosios varžytinės dėl turto pardavimo skelbiamos 2018 m. birželio 21 d., t. y. praėjus beveik 9 mėnesiams po pirmųjų varžytinių pabaigos. Praėjęs itin ilgas laiko tarpas gali turėti įtakos ir turto kainai, todėl varžytinės turėtų būti atšauktos ir naujos varžytinės paskelbtos tik iš naujo atlikus turto vertinimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nutarta netenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų.

103.

11Teismas nustatė, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi išnagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-15358-328/2017 pagal pareiškėjo V. G. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašė atnaujinti praleistą skundo dėl 2017 m. liepos 31 d. patvarkymo pateikimo terminą, atšaukti 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtas 2949/13863 dalys žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), varžytynes ir iš naujo nustatyti 2949/13863 dalių minėto žemės sklypo rinkos kainą. Minėtoje nutartyje konstatuota, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų, vykdymo procese išieškojimą nukreipė į areštuotą turtą, skundžiamu patvarkymu (2017 m. liepos 31 d. patvarkymas Nr. S-17017419) jį įkainojo, atsižvelgdama į tai, kad turto nepavyko parduoti nei pirmose, nei antrose varžytynėse, nes jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, įvertinusi dabartinę ekonominę situaciją, esamas nekilnojamojo turto kainas, faktinę turto būklę. Pažymėta, jog nors pareiškėjas nesutinka su antstolės nustatyta turto verte, tačiau objektyvių įrodymų, nustatančių realiai kitokią turto kainą bei leidžiančių abejoti antstolės atliktu turto įkainojimu, nepateikė. Atsižvelgęs į bylos aplinkybes, į tai, kad pareiškėjo reikalavimas skirti turto vertinimo ekspertizę yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, bei tai, kad pareiškėjas nenurodė naujų aplinkybių, kodėl areštuoto turto vertei nustatyti tikslinga atlikti nekilnojamojo turto vertinimą iš naujo, bei nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, teismas pripažino, jog šis pareiškėjo reikalavimas nepagrįstas. Teismas taip pat nenustatė sąlygų, sudarančių pagrindą atšaukti varžytynes ir kaip nepagrįstus atmetė pareiškėjo argumentus, jog pakartotinės varžytinės dėl turto pardavimo buvo paskelbtos praėjus beveik 9 mėnesiams po pirmųjų varžytinių pabaigos.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Atskiruoju skundu pareiškėjas V. G. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų reikalavimus. Pagrindiniai atskirojo skundo motyvai:

154.1.

16Nors ginčas dėl turto kainos nustatymo tinkamumo išspręstas, tačiau nuo profesionalaus turto vertės nustatymo yra praėję beveik dveji metai, todėl parduodant turtą varžytynėse gali būti iš esmės pažeistos skolininko teisės. Skolininkas jau kreipėsi į nekilnojamojo turto vertintojus, prašydamas atlikti turto rinkos vertės nustatymą.

174.2.

18Turto rinkos kaina, kuria vadovaujasi antstolė, yra 80 400 Eur mažesnė nei buvo nustatyta atlikus jo vertinimą. Apelianto nuomone, praėjus ilgam laiko tarpui nuo turto vertinimo bei esat tokiam dideliam skirtumui tarp turto vertintojo nustatytos kainos ir šiuo metu esančios pardavimo kainos, yra pagrindas abejoti nustatyta turto kaina ir jos realumas turi būti papildomai patikrintas.

195.

20Atsiliepimu antstolė Brigita Tamkevičienė prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą ir pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodoma, kad teismas atsižvelgė į visas bylai reikšmingas aplinkybes, jas tinkamai įvertino, o apelianto nurodoma aplinkybė, jog praėjo ilgas laiko tarpas nuo turto vertinimo, savaime nesudaro pagrindo pripažinti, jog nustatyta areštuoto turto vertė yra neteisinga.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

236.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

25Dėl naujų įrodymų

267.

27Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į nekilnojamojo turto vertintojus, prašydamas atlikti turto rinkos vertės nustatymą. Byloje apeliacinės instancijos teisme 2019 m. sausio 29 d. gautas pareiškėjo prašymas pridėti prie bylos naujus įrodymus – 2018 m. lapkričio 7 d. konsultaciją dėl turto vertės. Antstolė Brigita Tamkevičienė, raštu pateikdama nuomonę dėl šio dokumento pridėjimo prie bylos, išreiškė poziciją, kad dokumentas į bylą pateiktas ne laiku ir yra nukreiptas prieš operatyvų bei sklandų ginčo išsprendimą, vėlesnis dokumento pateikimas nemotyvuotas, o pateikta konsultacija dėl turto vertės negali būti laikoma tinkamu įrodymu ginčijant nustatytą vertę vykdymo procese, nes yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, be to, joje nenaudojamas lyginamasis metodas, nepateikiami lyginamų objektų sandoriai, nurodomi tik pasiūloje esantys skelbimai.

288.

29Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). CPK 306 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teisme ribojamas ir naujų įrodymų pateikimas. CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, numatant tokias šios taisyklės išimtis: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Šios taisyklės taikytinos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

309.

31Apelianto pateikta konsultaciją dėl turto vertės sudaryta 2018 m. lapkričio 7 d., t. y. po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo ir po to, kai teismui 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo paduotas pareiškėjo atskirasis skundas. Taigi teikiamas naujas įrodymas nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teisme ir nebuvo sprendžiamas klausimas dėl šio įrodymo priėmimo, dėl to nėra pagrindo konstatuoti esant pirmąją išimties taikymo sąlygą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti įrodymą.

3210.

33Apeliantas atskirajame skunde nenurodė motyvų, kodėl į nekilnojamojo turto vertintojus kreiptasi tik po atskirojo skundo pateikimo ir kodėl įrodymai negalėjo būti gauti ir pateikti į bylą ją nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų antstolės kontoroje gautas 2018 m. liepos 17 d., pirmosios instancijos teismui pateiktas 2018 m. liepos 20 d., pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėtas 2018 m. rugsėjo 12 d. Apeliantas nenurodė tokių aplinkybių, kad įrodymo neturėjo galimybės gauti dėl objektyvių priežasčių. Apeliantas, prašydamas prie bylos pridėti naujus įrodymus nepagrindė, kodėl įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos daro išvadą, kad neįrodyta, jog apelianto teikiamos konsultacijos dėl turto vertės, kurioje nurodoma, jog tai tik informacinio pobūdžio dokumentas ir neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio ir formos, pateikimo būtinybė iškilo tik bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, ir kad tokio pobūdžio įrodymo nebuvo galima pateikti pirmosios instancijos teismui. Konstatuotina, kad neįrodyta ir antroji išimties dėl naujų įrodymų pateikimo ribojimo taikymo sąlyga.

3411.

35Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nemotyvuotas naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme neatitinka rūpestingo naudojimosi procesinėmis teisėmis, proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų (CPK 7 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje nustatytos taisyklės išimtį, apelianto prašymo prie bylos pridėti naują įrodymą netenkina ir šio įrodymo nevertina (CPK 306, 314, 323, 338 straipsniai).

36Dėl skundžiamos teismo nutarties

3712.

38Skundu dėl antstolės veiksmų pareiškėjas iš esmės prašė panaikinti antstolės patvarkymą, kuriuo 2018 m. birželio 22 d. paskelbtos turto varžytynės. Apeliantas laikosi pozicijos, kad nuo vykdymo proceso metu parduodamo pareiškėjui priklausančio turto – turtinės teisės į žemės sklypo dalį – įvertinimo praėjo ilgas laiko tarpas ir turtas parduodamas už nepagrįstai mažą kainą.

3913.

40Byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0005/15/01807 antstolės 2016 m. kovo 25 d. patvarkymu paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti. Antstolės 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu, remiantis 2016 m. balandžio 10 d. ekspertizės aktu, turtas (turtinė teisė į 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - )) įkainotas 201 000 Eur. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, kuriose buvo nustatyta 160 800 Eur pradinė turto pardavimo kaina, ir išieškotojai atsisakius perimti turtą, antstolė 2016 m. birželio 28 d. paskelbė antrąsias varžytynes ir nurodė pradinę turto pardavimo kainą – 120 600 Eur. Neįvykus antrosioms turto pardavimo varžytynėms išieškotoja atsisakė perimti turtą. Antstolės 2017 m. liepos 31 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-17017419 turtas įkainotas 120 600 Eur. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymu paskelbė pirmąsias turto varžytynes, pradinė turto kaina nurodyta 96 480 Eur. Vykdomojoje byloje 2017 m. rugsėjo 25 d. gautas pranešimas, kad varžytinės Nr. 142941 baigėsi, varžytines laimėjo UAB „Maneda“, už išvaržomą turtą pasiūliusi maksimalią kainą – 96 480 Eur. Vykdomojoje byloje 2017 m. rugsėjo 22 d. gautas skolininko V. G. skundas dėl antstolės veiksmų; Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytos 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtos turto varžytynės; antstolės 2017 m. rugsėjo 28 d. patvarkymu sustabdytas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0005/15/01807 iš areštuoto skolininkui V. G. nuosavybės teise priklausančio turto, iki kol bus iki galo išspręstas V. G. skundas dėl antstolės veiksmų. Antstolė 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu atnaujino terminą piniginėms lėšoms sumokėti už varžytynėse Nr. 142941 nupirktą turtą, tačiau, bylos duomenimis, varžytynių laimėtoja UAB „Maneda“ pasikeitus aplinkybėms piniginių lėšų už varžytynėse nupirktą žemės sklypą nepervedė. Antstolės 2018 m. birželio 21 d. patvarkymu varžytinės Nr. 142941 paskelbtos neįvykusiomis. Vykdomojoje byloje 2018 m. birželio 22 d. paskelbtos pirmosios pakartotinės turto varžytinės Nr. 156219, jose nustatyta 96 480 Eur pradinė turto pardavimo kaina.

4114.

42Apeliantas akcentuoja, kad turto kaina, kuria vadovaujasi antstolė, yra 80 400 Eur (201 000 Eur – 120 600 Eur) mažesnė nei buvo nustatyta atlikus profesionalų turto vertės nustatymą. Iš anksčiau nurodytų duomenų apie vykdomosios bylos eigą nustatyta, kad skolininkui priklausančio iš varžytynių parduotino turto įkainojimas vykdomosios bylos eigoje buvo pakeistas: ekspertizės akto pagrindu antstolės 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu nustatytas 201 000 Eur turto įkainojimas buvo pakeistas antstolės 2017 m. liepos 31 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-17017419 ir turtas įkainotas 120 600 Eur suma.

4315.

44CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis CPK 681 straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis).

4516.

46Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į pareiškėjo V. G. 2017 m. rugsėjo 22 d. skundo dėl antstolės veiksmų objektą. Minėtame skunde pareiškėjas, be kita ko, nurodė motyvus dėl antstolės 2017 m. liepos 31 d. patvarkyme Nr. S‑17017419 nurodyto turto įkainojimo 120 600 Eur neteisėtumo ir nepagrįstumo. Vykdomosios bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT‑15358‑328/2017, pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 22 d. skundas dėl antstolės veiksmų netenkintas. Nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartis Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-574-826/2018, palikta nepakeista. Nustatyta, kad minėtose tiek pirmosios instancijos teismo, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartyse buvo įvertini pareiškėjo argumentai dėl antstolės atlikto turto perkainojimo, taip pat antstolės patvarkyme nurodyti turto perkainojimo motyvai. Minėtuose teismų procesiniuose sprendimuose nenustatyta pagrindo pripažinti, jog antstolė, nustatydama naują iš varžytynių parduodamo turto kainą, kuri yra lygi antrųjų varžytynių pradinei turto pardavimo kainai, pažeidė reikalavimą maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą ir nenustatyta pagrindo antstolės veiksmus pripažinti neteisėtais. Atsižvelgiant į tai, kad dėl antstolės atlikto turto perkainojimo motyvų ir taikytų kriterijų pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų procesiniuose sprendimuose, plačiau dėl to nepasisakytina.

4717.

48Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia pagrindiniu argumentu, jog nuo profesionalaus turto vertės nustatymo yra praėjęs ilgas laiko tarpas, todėl, apelianto nuomone, yra pagrindas abejoti nustatyta turto verte ir turto kainos realumas turi būti papildomai patikrintas. Apeliacinės instancijos teismas įvertina tai, kad pareiškėjo pozicija dėl turto rinkos vertės pakitimo iš esmės grindžiama prielaidomis. Kaip nustatyta anksčiau, po ekspertizės turto vertei nustatyti atlikimo paskelbtos dvejos varžytynės neįvyko. Kaip minėta, antstolės 2017 m. liepos 31 d. patvarkymu atliktas turto įkainojimas per vienerius metus nuo šio patvarkymo priėmimo buvo įvertintas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Pareiškėjas kartu su nauju skundu dėl antstolės veiksmų nepateikė duomenų, jog situacija nekilnojamojo turto rinkoje žymiai keitėsi ir tai turėjo kokios nors esminės įtakos ginčo turto vertei ir kad turto vertė padidėjo. Pareiškėjas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu neteikė pagrįstų, objektyvių ir aktualių įrodymų, patvirtinančių skunde dėl antstolio veiksmų deklaruojamus argumentus dėl konkretaus turto rinkos vertės pasikeitimo, kurie sudarytų pagrindą pagrįstai abejoti antstolės atliktu konkretaus turto įkainojimu. Įvertinęs turto vertės nustatymo eigą šioje vykdomojoje byloje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu bylos faktinių aplinkybių ir įrodymų įvertinimu.

4918.

50Bylos duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad netinkamai nustatyta 2018 m. birželio 22 d. paskelbtose pirmosiose pakartotinėse varžytynėse parduodamo skolininko turto pradinė kaina. Ši kaina atitinka CPK 718 straipsnyje numatytu būdu nustatytą ir 2017 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymu paskelbtose pirmosiose varžytynėse nurodytą pradinę turto pardavimo kainą – 96 480 Eur (CPK 721 straipsnio 3 dalis).

5119.

52Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai ir keliamos abejonės nesudaro pagrindo skundžiamus antstolės veiksmus pripažinti neteisėtais. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs apelianto nurodomų vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Skundžiamą nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, dėl to ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

54Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. G. skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d.... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. G. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. 4.1.... 16. Nors ginčas dėl turto kainos nustatymo tinkamumo išspręstas, tačiau nuo... 17. 4.2.... 18. Turto rinkos kaina, kuria vadovaujasi antstolė, yra 80 400 Eur mažesnė nei... 19. 5.... 20. Atsiliepimu antstolė Brigita Tamkevičienė prašo palikti pirmosios... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. 6.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Dėl naujų įrodymų... 26. 7.... 27. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į nekilnojamojo turto... 28. 8.... 29. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 30. 9.... 31. Apelianto pateikta konsultaciją dėl turto vertės sudaryta 2018 m. lapkričio... 32. 10.... 33. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė motyvų, kodėl į nekilnojamojo turto... 34. 11.... 35. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nemotyvuotas naujų... 36. Dėl skundžiamos teismo nutarties... 37. 12.... 38. Skundu dėl antstolės veiksmų pareiškėjas iš esmės prašė panaikinti... 39. 13.... 40. Byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0005/15/01807 antstolės 2016 m.... 41. 14.... 42. Apeliantas akcentuoja, kad turto kaina, kuria vadovaujasi antstolė, yra 80 400... 43. 15.... 44. CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą,... 45. 16.... 46. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 47. 17.... 48. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia pagrindiniu argumentu, jog... 49. 18.... 50. Bylos duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad netinkamai nustatyta 2018 m.... 51. 19.... 52. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai ir keliamos abejonės nesudaro... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 54. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d....