Byla 2YT-15358-328/2017
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija, A. G., J. N., A. C., J. Ž., J. G., uždaroji akcinė bendrovė ,,Maneda“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. G. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija, A. G., J. N., A. C., J. Ž., J. G., uždaroji akcinė bendrovė ,,Maneda“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 22 d. skundu prašo atnaujinti praleistą skundo dėl 2017 m. liepos 31 d. patvarkymo pateikimo terminą, atšaukti 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtas 2949/13863 dalys žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) varžytynes, iš naujo nustatyti 2949/13863 dalys žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) rinkos kainą. Nurodė, jog turtas nepagrįstai įvertintas ir pardavinėjamas už nepagrįstai sumažintą kainą. Nurodė, jog skundžiamas patvarkymas yra nepagrįstas, neteisėtas, kenkiantis jo interesams ir prieštaraujantis įstatymui. Pažymėjo, jog turto kainos nustatymas grindžiamas ne nekilnojamojo turto vertinimo ekspertų išvadomis, o tariamai pačios antstolės atlikta nekilnojamojo turto rinkos analize. Mano, jog patikimą turto kainos nustatymą ir šios rinkos analizę gali padaryti tik nekilnojamojo turto vertinimo ekspertas, juo labiau, kad skundžiamame patvarkyme net nenurodoma, kokie konkrečiai nekilnojamojo turto objektai buvo analizuoti ir buvo padaryta išvada, jog turto kainos nekito. Net jei nekilnojamojo turto rinkoje pokyčių nebuvo, turtas tebėra vertas 201000 Eur ir būtent nuo šios kainos turi būti nustatoma pradinė turto kaina varžytynėse.

5Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla Nr. ( - )perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, jog skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto nepavyko realizuoti nei iš pirmųjų, nei iš antrųjų varžytynių, šis turtas perkainotas priimant skundžiamą patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S17017419, kuriuo 2949/13863 dalys žemės sklypo, esančio ( - ), įkainotos 120600 Eur suma. Iš vykdymo proceso šalių negavus prieštaravimų dėl kainos taip pat skolininkui nepasiūlius savo pirkėjo, paskelbtos pirmosios turto pardavimo varžytynės. Nurodė, jog pareiškėjo skundas grindžiamas deklaratyviu teiginiu, kad varžytynėse realizuoto turto kaina nėra rinkos kaina. Skundžiamas patvarkymas nepažeidžia jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų ar teisėtų vykdymo proceso šalių interesų. Realią rinkos kainą atspindi įvykusių varžytynių rezultatas – jei turtą siekiama parduoti už didesnę, nei rinkos kainą – varžytynės neįvyksta, nes jose nedalyvauja nė vienas varžytynių dalyvis. Pažymėjo, kad jokia teisės norma nedraudžia antstoliui nustatant realizuotino turto kainą atsižvelgti į buvusių varžytynių rezultatus.

6Suinteresuotas asmuo A. G. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutinka. Nurodė, jog sklypo dalies įvertinimas buvo atliktas ir pirmosios varžytynės paskelbtos 2016 m. gegužės 24 d., nepardavus sklypo pirmose varžytynėse, buvo paskelbtos antrosios, kuriose sklypo dalies kaina nurodyta 120600 Eur. Per metus laiko nebuvo pagerintos sklypo dalies infrastruktūros ar kitos sąlygos, kad pakiltų sklypo vertė, todėl nemato pagrindo pareiškėjo skundui dėl kainos perskaičiavimo. Mano, jog pareiškėjo skundas atnaujinti praleistą skundo dėl 2017 m. liepos 31 d. patvarkymo pateikimo terminą yra tik laiko vilkinimas.

7Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

8Teismas konstatuoja:

9pareiškėjo skundas atmestinas.

10Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės B. T. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2011 m. kovo 28 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2626-370 dėl 22105,07 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. G. išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unija (toliau – Kredito unija) naudai (v. b. l. 3, 4, 5). Vykdymo procese išieškojimas nukreiptas į skolininkui priklausančią turtinę teisę į nekilnojamąjį turtą – 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ), (toliau ir – Turtas) (v. b. l. 15, 29-30). 2016 m. kovo 25 d. patvarkymu dėl eksperto skyrimo antstolė nutarė skirti ekspertizę Turto vertei nustatyti, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti teismo ekspertui G. T. (v. b. l. 88). 2016 m. kovo 25 d. patvarkymas skolininkui per darbovietę įteiktas 2017 m. balandžio 1 d. (v.b.l.92). 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo antstolė Turtą įkainojo 201000 Eur, išaiškino šalims teisė teikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, informavo skolininką apie teisę iki varžytynių pasiūlyti savo pirkėją, nurodė, jog ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo šio patvarkymo įteikimo momento bus skelbiamos varžytynės (v. b. l. 97), patvarkymas skolininkui įteiktas 2016 m. gegužės 16 d. (v. b. l. 114-115). 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymu (informacija apie varžytynes Nr. S-16-5-8928) antstolė skolininkui ir išieškotojai pranešė apie paskelbtas pirmąsias Turto pardavimo varžytynes, pradinė Turto pardavimo kaina -160800 Eur (v. b. l. 118,119). Pirmosios Turto pardavimo varžytynės neįvyko, kadangi varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (v. b. l. 132), antstolė 2016 m. birželio 27 d. patvarkymu pasiūlė išieškotojai perimti turtą (v. b. l. 133), tačiau išieškotoja turtą perimti atsisakė (v. b. l. 134). 2016 m. birželio 28 d. patvarkymu (informacija apie varžytynes Nr. S-16-5-11409) antstolė paskelbė antrąsias Turto pardavimo varžytynes, pradinė Turto pardavimo kaina – 120600 Eur (v. b. l. 135, 136). Antrosios turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (v. b. l. 141); 2016 m. liepos 28 d. patvarkymu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, išieškotojai pasiūlyta perimti Turtą (v. b. l. 143), tačiau išieškotoja Turtą perimti atsisakė (v. b. l. 144). Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą – 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ), viešajame registre skolininko vardu įregistruotos 2016 m. lapkričio 14 (v. b. l. 166).

112017 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. S-17000532 antstolė areštavo skolininkui priklausantį turtą – transporto priemonę, žemės sklypą, esantį adresu ( - ), ir 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - ) (v. b. l. 179-180, 181-188). 2017 m. liepos 31 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-17017419 (toliau – Skundžiamas patvarkymas) antstolė, atsižvelgdama į tai, kad areštuoto turto - 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), nepavyko realizuoti iš varžytynių šio turto pradinę pardavimo kainą nustatant keturiasdešimt procentų mažesnę, nei buvo nustatyta 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo, padarė išvadą, jog realizuotinas turtas patvarkymu buvo įkainotas didesne piniginių lėšų suma lyginant su vyraujančiomis analogiško turto rinkos kainomis, priešingu atveju turtas neabejotinai būtų realizuotas iš pirmųjų ar antrųjų varžytynių. Antstolė, atlikusi bendrą nekilnojamojo turto rinkos analizę, nustatė, jog nekilnojamojo turto kainos laisvojoje rinkoje nuo antrųjų varžytynių pabaigos nepakito, antstolei nėra žinomos jokios aplinkybės apie areštuoto turto (2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - )) pokyčius, todėl atsižvelgdama į dabartinę ekonominę situaciją, esamas nekilnojamojo turto kainas, faktinę realizuotino turto būklę, taip pat tai, kad turtas nebuvo parduotas nei pirmose, nei antrose varžytynėse, areštuotą turtą įkainojo 120600 Eur suma (v. b. l. 230-232). Skundžiamas patvarkymas skolininkui įteiktas 2017 m. rugpjūčio 4 d. (v. b. l. 237). 2017 m. rugpjūčio 25 d. antstolė paskelbė pirmąsias areštuoto turto (2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - )) varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina – 96480 Eur (v. b. l. 244, 247). Varžytynėse turtą už pradinę turto pardavimo kainą įsigijo UAB ,,Maneda“ (v. b. l. 270).

12Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo atnaujinti terminą skundui dėl 2017 m. liepos 31 d. patvarkymo paduoti, atšaukti 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtas areštuoto turto pardavimo varžytynes, iš naujo nustatyti turto rinkos kainą.

13Dėl termino skundui pateikti

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 510 straipsnio 2 dalį, skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis). Jeigu skundas antstoliui paduodamas praleidus nustatytą terminą, antstolis vienu patvarkymu išsprendžia praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. Bylos duomenimis nustatyta, jog Skundžiamas patvarkymas skolininkui (pareiškėjui) įteiktas 2017 m. rugpjūčio 4 d., skundas antstolės kontoroje gautas 2017 m. rugsėjo 22 d., taigi pareiškėjas skundą dėl antstolės veiksmų pateikė praleidęs įstatyme įtvirtinta 20 dienų terminą, tačiau nepraleisdamas naikinamojo 90 dienų termino nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Iš antstolės patvarkymo, kuriuo pareiškėjo skundas netenkintas turinio matyti, jog antstolė nustatė skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo termino praleidimo faktą, tačiau klausimo dėl skundo padavimo termino atnaujinimo iš esmės nesprendė. Įvertinus aplinkybes, jog 2017 m. rugsėjo 27 d. patvarkyme dėl pareiškėjo V. G. 2017 m. rugsėjo 22 d. skundo, antstolė išnagrinėjo pareiškėjo skundą, pasisakė dėl skunde nurodytų aplinkybių, pripažintina, jog tokiu būdu pareiškėjui buvo atnaujintas praleistas terminas skundui dėl antstolio veiksmų pateikti. Atsižvelgiant į nurodytą, detaliau šiuo aspektu teismas nepasisako.

15Dėl turto įkainojimo

16Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

17Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog Turto vertei nustatyti antstolė skyrė ekspertizę. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo antstolė Turtą įkainojo 201000 Eur, paskelbė Turto pardavimo varžytynes, tačiau nei pirmosios, nei antrosios Turto pardavimo varžytynės neįvyko, kadangi jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. Skundžiamu patvarkymu, atnaujinusi išieškojimą iš arešto turto (2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - )), antstolė įkainojo turtą 120600 Eur.

18Pareiškėjas su Skundžiamu patvarkymu nustatytu įkainojimu nesutinka, tačiau nepateikia duomenų, leidžiančių abejoti antstolės atliktu įkainojimu (CPK 178 straipsnis). Pareiškėjo argumentas, jog dėl Turto įkainojimo teikė prieštaravimą, tačiau dėl techninio apsirikimo praleido prieštaravimų pateikimo terminą, nepagrįsti. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog pareiškėjui Skundžiamas patvarkymas buvo įteiktas 2017 m. rugpjūčio 4 d., Skundžiamame patvarkyme skolininkui ir išieškotojai išaiškinta teisė per įstatymo nustatytą terminą pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalis numato, jog skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas šia teise nepasinaudojo. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog prieštaravimą dėl Turto įkainojimo pareiškėjas išsiuntė antstolei 2017 m. rugpjūčio 22 d., taigi praėjus daugiau nei trims darbo dienoms nuo Skundžiamo patvarkymo gavimo dienos. Duomenų, jog per įstatymo nustatytą trijų darbo dienų nuo patvarkymo gavimo dienos terminą pareiškėjas atliko aktyvius veiksmus, prieštaraudamas Turto įkainojimui, byloje nėra, tokių duomenų pareiškėjas nepateikė nei antstolei, nei teismui. Savo ruožtu pažymėtina, jog skolininkas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (CPK 644 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379; 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 ir kt.). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnio nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti.

19Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Taigi įstatytas įtvirtina skolininkui teisę prašyti skirti pakartotinę ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti. Duomenų, jog skolininkas šia teise pasinaudojo, byloje nėra.

20Pareiškėjas nurodo, jog įstatymas nenumato antstolei teisės skaičiuoti turto pardavimo kainą tokiu būdu, koks buvo pasirinktas Skundžiamu patvarkymu, t. y. rinkos verte laikant ankstesnio išieškojimo metu jau sumažintą turto kainą, patvarkymas yra nepagrįstas, prieštarauja įstatymui ir pareiškėjo interesams, todėl naikintas. Šie pareiškėjo skundo argumentai nėra pagrįsti.

21Minėta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalį, turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

22Bylos duomenimis nustatyta, jog vykdydama jai pateiktą vykdomąjį raštą antstolė išieškojimą nukreipė į skolininkui priklausančią turtinę teisę į 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), šio turto vertei nustatyti buvo paskirta ekspertizė. Vykdomosios bylos duomenimis, skolininkui priklausanti turtinė teisė buvo įkainota ir pardavinėjama iš varžytynių, tačiau Turtas realizuotas nebuvo. Skundžiamu patvarkymu antstolė nustatė, jog išnyko aplinkybės draudžiančios tęsti išieškojimo veiksmus iš skolininkui nuosavybės teise priklausančio ir vykdymo procese areštuoto turto, Skundžiamu patvarkymu buvo perkainotas antstolės 2017 m. sausio 10 d. turto arešto aktu areštuotas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas - 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). Antstolė turtą įkainojo 120600 Eur suma.

23Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje nustatytos tvarkos, t. y. rinkos kainomis, atsižvelgiant į nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Iš Skundžiamo patvarkymo turinio matyti, jog įkainodama turtą antstolė atsižvelgė į byloje atliktą skolininkui priklausiusios turtinės teisės rinkos vertės nustatymo ekspertizę, vykdomoje byloje vykdytas šio turto pardavimo varžytynes bei jų rezultatus, į aplinkybes, jog Turto pardavimo varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. Taigi įkainodama areštuotą turtą antstolė įvertino vykdomosios bylos duomenis, atsižvelgė į nekilnojamojo turto rinkos tendencijas, varžytynėse pardavinėto turto paklausą. Pažymėtina, jog įstatymas nereglamentuoja, kokiais kriterijais remiantis antstolis turi įkainoti areštuotą turtą, o turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė nėra vienintelis būdas areštuotam turtui įkainoti (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnis). Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, kas suponuoja pareigą maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Duomenų, jog šie principai buvo pažeisti, byloje nėra.

24Bylos duomenimis nustatyta, jog skolininkui Skundžiamas patvarkymas buvo įteiktas tinkamai, tačiau per įstatymo nustatytą terminą skolininkas prieštaravimų dėl areštuoto turto vertės nustatymo ar prašymo skirti ekspertizę areštuoto turto vertei antstolei nereiškė (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalis), todėl laikytina, jog su antstolės nustatyta turto verte skolininkas sutiko, o antstolei abejonių dėl turto vertės nekilo, todėl antstolė neturėjo skirti pakartotinos ekspertizės turto vertei nustatyti. Pareiškėjas skunde nesutikdamas su antstolės atliktu turto įkainojimu, įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti nustatyta turto verte, nepateikė, savo ruožtu pareiškėjo nesutikimas su antstolės atliktu įkainojimu, nuomonė dėl galimos turto vertės, nesant kitų šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, negali būti pakankamas pagrindas naikinti Skundžiamą patvarkymą (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

25Pareiškėjo prašymas iš naujo nustatyti 2949/13863 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrįstas. Pareiškėjas įrodymų, patvirtinančių abejones dėl antstolės nustatytos turto vertės pagrįstumo nepateikė, pareiškėjo nuorodos į vykdomojoje byloje atliktą turto vertės nustatymo ekspertizę nesudaro pagrindo priešingai išvadai. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina antstolės Skundžiamame patvarkyme pateiktą išvadą, jog vykdymo procese realizuotinas turtas buvo įkainotas ženkliai didesne piniginių lėšų suma lyginant su vyraujančiomis analogiško turto rinkos kainomis, priešingu atveju turtas neabejotinai būtų realizuotas iš pirmųjų ar antrųjų varžytynių. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje pateikti duomenys, jog Skundžiamu patvarkymu įkainojus turtą 120600 Eur suma, pirmosios šio turto pardavimo varžytynės įvyko ir turtas buvo parduotas už pradinę turto pardavimo pirmosiose varžytynėse kainą (96480 Eur).

26Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

27Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, vykdymo procese išieškojimą nukreipė į areštuotą turtą, Skundžiamu patvarkymu (2017 m. liepos 31 d. patvarkymas Nr. S-17017419) jį įkainojo, atsižvelgdama į tai, kad Turto nepavyko parduoti nei pirmose, nei antrose varžytynėse, nes jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, įvertinusi dabartinę ekonominę situaciją, esamas nekilnojamojo turto kainas, faktinę turto būklę. Pareiškėjas jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių abejoti antstolės nustatyta turto verte, nepateikė, pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolė atliko neteisėtus veiksmus, o Skundžiamu patvarkymu pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir interesai, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

29netenkinti pareiškėjo V. G. skundo dėl antstolio veiksmų.

30Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

31Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 22 d. skundu prašo atnaujinti praleistą skundo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 6. Suinteresuotas asmuo A. G. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu... 7. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.... 8. Teismas konstatuoja:... 9. pareiškėjo skundas atmestinas. ... 10. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės B. T. žinioje yra... 11. 2017 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. S-17000532 antstolė areštavo... 12. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo... 13. Dėl termino skundui pateikti... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 510... 15. Dėl turto įkainojimo... 16. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 17. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog Turto vertei nustatyti antstolė... 18. Pareiškėjas su Skundžiamu patvarkymu nustatytu įkainojimu nesutinka,... 19. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu... 20. Pareiškėjas nurodo, jog įstatymas nenumato antstolei teisės skaičiuoti... 21. Minėta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos... 22. Bylos duomenimis nustatyta, jog vykdydama jai pateiktą vykdomąjį raštą... 23. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdymo proceso... 24. Bylos duomenimis nustatyta, jog skolininkui Skundžiamas patvarkymas buvo... 25. Pareiškėjo prašymas iš naujo nustatyti 2949/13863 dalių žemės sklypo,... 26. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 27. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 29. netenkinti pareiškėjo V. G. skundo dėl antstolio veiksmų.... 30. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. ( -... 31. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...