Byla e2-13695-901/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Kristinai Jablonskytei, dalyvaujant ieškovo atstovui R. Š., atsakovo direktoriui A. Č. ir įgaliotam atstovui L. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autotrekas“ ieškinį atsakovui UAB „Inkomsta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Autotrekas“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“ 4039,95 Eur skolos, 67,36 Eur delspinigių, 6 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas teigia, kad atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu pagal 2013-02-22 UAB „Autotrekas“ ir UAB „Inkomsta“ sudarytą sutartį, ką atsakovas pats patvirtino, pateikdamas teismui su atsiliepimu 2016-08-31 UAB „Inkomsta“ neapmokėtų skolų ieškovui suvestinę ieškinyje nurodytai sumai.

4Atsakovas UAB „Inkomsta“ su ieškovo ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovo įgaliotas atstovas teigia, kad ieškovas nepateikė teismui PVM sąskaitų faktūrų Nr. 155020, Nr. 155113 ir Nr. 155145 107,00 Eur sumai, be to, neaišku, ar į ieškinio reikalavimus ieškovas neįtraukia faktūros Nr. 161948 866 Eur sumai, kurią atsakovas apmokėjo ieškovui grynais, pateikdamas teismui tai patvirtinančius dokumentus. Taip pat atitinkamai neturėtų būti priteisti delspinigiai, paskaičiuoti nuo šių faktūrų.

5Ieškinys tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-02-22 ieškovas UAB „Autotrekas“ ir atsakovas UAB „Inkomsta“ sudarė sutartį Nr. 13 02 22, pagal kurią UAB „Autotrekas“ įsipareigojo tiekti UAB „Inkomsta“ įrengimus ir prekes (įvairios paskirties padangas, akumuliatorius, autonominius šildytuvus ir kondicionierius ir kt.), atlikti remonto ir aptarnavimo paslaugas (padangų montavimas, balansavimas, remontas ir kt.) pagal suderintą užsakymą, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir produktų gavimo dienos (Sutarties 1 p., 3 p.). Ieškovas tiek su ieškiniu tiek vėliau papildomai pateikė PVM sąskaitas-faktūras TREK Nr. 154408, Nr. 154628, Nr. 154697, Nr. 154751, Nr. 155020, Nr. 155113, Nr. 155145, Nr. 155160, Nr. 155414, Nr. 155445, Nr. 155606, Nr. 155610, Nr. 155638, Nr. 155650, Nr. 155672, Nr. 155701, Nr. 155751, Nr. 153981, Nr. 154781, Nr. 1663, Nr. 161999, Nr. 162426, Nr. 162496, Nr. 163253, Nr. 163307 ir Nr. 163429, kurių atsakovas nustatytu laiku pilnai neapmokėjo. Ieškovas taip pat pateikė 2016-02-01 ginčo šalių pasirašytą tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą 7307,45 Eur sumai. Kaip matyti atsakovo įgalioto atstovo nurodytos PVM sąskaitos faktūros Nr. 155020, Nr. 155113 ir Nr. 155145 107,00 Eur sumai yra pateiktos, o PVM sąskaita - faktūra Nr. 161948, kurią atsakovas apmokėjo grynais, nėra įtraukta nei į 2016-08-31 UAB „Inkomsta“ neapmokėtų skolų UAB „Autotrekas“ suvestinę 4039,95 Eur sumai, kurią atsakovas pats su atsiliepimu į ieškinį pateikė teismui, nei į ieškovo teismui pateiktą patikslintą delspinigių skaičiuotę. Teismo posėdžio metu atsakovo direktorius pats patvirtino, kad ši 4039,95 Eur skola pagal suvestinėje nurodytas sumas nėra ieškovui padengta. Atsakovo atstovai nenurodė, kad ieškovas prekes ir paslaugas būtų teikę ne laiku ir / ar nekokybiškai, pretenzijų nei faktūrose nei žodžiu ar raštu ieškovui nenurodė. Ieškovo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti jų apmokėjimo terminai, kurie jau seniai suėję. Tai, kad atsakovas grynais apmokėjo PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 161948, nesudaro pagrindo teigti, kad šia suma yra apmokėtos ankstesnės faktūros ar kad 2016-08-31 UAB „Inkomsta“ neapmokėtų skolų suvestinėje nurodytos sumos neteisingos, kadangi šią suvestinę pateikė pats atsakovas, kurio direktorius patvirtino, kad nuo to laiko atsakovas daugiau jokių mokėjimų ieškovui neatliko. Šalys kitokios vėlesnės skolų suvestinės bylos nagrinėjimo metu teismui nepateikė.

8CK 6.2 str. numatyta, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Šalys, vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti, padėti viena kitai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti viena kitą apie su prievolės vykdymu susijusius faktus, siekti išvengti ar sumažinti nuostolius (CK 6.200 str. 2 d.).

9Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.), o prievolės įvykdymo termino praleidimas pripažįstamas prievolės pažeidimu (CK 6.63 str. 1 d.).

10Įvertinęs nurodytą teismas pripažįsta, kad ieškovas įrodė, kad atsakovas yra jam skolingas už suteiktas prekes ir paslaugas 4039,95 Eur sumą, todėl ši skolos suma priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.53 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.344 str.).

11Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Kai kreditorius praleidžia terminą, skolininkas įgyja teisę į dėl termino praleidimo padarytų nuostolių atlyginimą, jeigu kreditorius neįrodo, kad terminas praleistas ne dėl jo paties kaltės ar ne dėl tų asmenų, kurie pagal įstatymus ar kreditoriaus pavedimą buvo įpareigoti priimti įvykdymą, kaltės (CK 6.262 str. 2 d.).

12Ieškovas be skolos priteisimo iš atsakovo už nesavalaikį prievolių vykdymą prašo priteisti netesybas - 67,36 Eur delspinigių, kuriuos atsižvelgiant į atsakovo atsiliepimą į ieškinį atitinkamai sumažino, prašydamas priteisti netgi mažesnio dydžio (0,02 proc.) nei Sutarties 11 punkte numatytus (0,04 proc.) (CK 6.72 str.). Toks dydis yra adekvatus ir atitinkantis teisminę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Iš 2016-11-08 ieškovo pateiktos delspinigių skaičiuotės matyti, kad delspinigiai skaičiuoti nuo 2016-08-31 UAB „Inkomsta“ neapmokėtų skolų suvestinėje išvardintų ir teismui pateiktų atsakovo neapmokėtų ar iš dalies apmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų. Be to reikia pastebėti, kad ieškovas į šią skaičiuotę nėra įtraukęs atsakovo įgalioto atstovo minimos PVM sąskaitos – faktūros Nr. 161948. Atsakovo atstovai nenurodė kuo šis ieškovo delspinigių skaičiavimas būtų neteisingas. Pripažintina, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo 67,36 Eur delspinigių, todėl šie yra priteistini jam iš atsakovo.

13CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanų, mokėtinų už termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimą, paskirtis sutartiniuose santykiuose yra ne tik kompensuoti kreditoriaus praradimus, bet ir drausminti skolininką. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

14Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, jam iš atsakovo priteistina 94,00 Eur jo už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 96 str.).

17Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 269 str., 270 str. teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“, į.k. 141774897, 4039,95 Eur (keturis tūkstančius trisdešimt devynis eurus, 95 centus) skolos, 67,36 Eur (šešiasdešimt septynis eurus, 36 centus) delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 4107,31 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-08-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 94,00 Eur (devyniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Autotrekas“, į.k. 141764440, naudai.

20Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas UAB „Autotrekas“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo... 4. Atsakovas UAB „Inkomsta“ su ieškovo ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovo... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-02-22 ieškovas UAB „Autotrekas“ ir... 8. CK 6.2 str. numatyta, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių... 9. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose... 10. Įvertinęs nurodytą teismas pripažįsta, kad ieškovas įrodė, kad... 11. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 12. Ieškovas be skolos priteisimo iš atsakovo už nesavalaikį prievolių... 13. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes... 17. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 269 str., 270 str. teismas... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“, į.k. 141774897, 4039,95 Eur... 20. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos...