Byla 2A-1016-431/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vidurys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMCO LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vidurys“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1 760,04 Eur skolą, 6 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. birželio 14 d. su atsakove sudarė žodinę sutartį dėl vamzdynų praplovimo ir TV diagnostikos, kad būtų nustatyta paklotų lauko inžinerinių tinklų būklė pastatytuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šalys susitarė dėl darbų kainos, todėl atsakovė pateikė ieškovei dvi PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias ieškovė atsakovei 2016 m. birželio 15 d., 2016 m. birželio 20 d. ir 2016 m. rugpjūčio 8 d. sumokėjo iš viso 1 760,04 Eur. Atsakovė nepateikė ieškovei ataskaitos apie atliktus darbus, todėl pripažintina, jog atsakovė sutartų darbų neatliko, todėl sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Darbus ieškovė užsakė dėl to, kad reikėjo pripažinti pastatų statybą baigta ir tinkama. Todėl reikėjo įrodyti, kad vamzdynai pakloti reikiamu būdu, tam buvo reikalinga būtent ataskaita, kuri yra galutinis visų darbų atlikimo įrodymas. Vamzdynų plovimas atliekamas taip, kad iš paskos važiuojanti kamera galėtų filmuoti vamzdyno būklę.

62.

7Atsakovė nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovei sumokėjus avansą, atsakovė pradėjo vykdyti sutartį bei birželio mėnesį du kartus atliko vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos darbus. Minėtų darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašė ieškovės atstovas, tačiau jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareiškė. Darbai buvo atlikti, kai ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį. Todėl ieškovė nepagrįstai reikalauja grąžinti visą sumokėtą sumą už atliktus darbus. Šalys, sudarydamos žodinę sutartį, nebuvo sutarusios dėl darbų atlikimo ataskaitos, o ieškovės pretenzijoje nurodytas keturių dienų terminas ataskaitai pateikti nelaikytinas protingu. Ataskaitos pateikimas – atskira darbų dalis, už atskirą kainą. Už ataskaitos parengimą ieškovė nesumokėjo, todėl ataskaita jai ir nebuvo parengta. Tik 2016 m. rugpjūčio 18 d. ieškovė pareiškė, kad jai reikalinga ataskaita. Atsakovei nebuvo suteikta pakankamai laiko ją parengti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovei UAB „REMCO LT“ iš atsakovės UAB „Vidurys“ 1 760,04 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 1 760,04 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 105,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė valstybei iš atsakovės UAB „Vidurys“ 12,29 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

114.

12Teismas atsižvelgė į tai, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį atmetė, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 20 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 20 d. nutartyje nustatė, kad šalys buvo susitarusios dėl ataskaitos (protokolo) parengimo, todėl atsakovės priešingų argumentų dėl šios aplinkybės pakartotinai nevertino. Apeliacinės instancijos teismas taip pat konstatavo, kad darbų perdavimo priėmimo aktas tarp šalių nėra pasirašytas ir atsakovė nėra perdavusi ieškovei darbų, o ieškovė nėra priėmusi iš atsakovės įvykdytų darbų. Apeliacinės instancijos teismas taip pat padarė išvadą, kad labiau tikėtina, jog televizinės diagnostikos paslaugos įvykdymas tam, kad būtų galima konstatuoti jos tinkamą atlikimą, turėtų būti įformintas vienokiu ar kitokiu būdu, leidžiančiu įsitikinti paslaugos atlikimu.

135.

14Grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad aplinkybės apie tai, ar ginčo šalys, žodžiu susitardamos dėl darbų apimties ir kainos, rašytinės ataskaitos parengimo kainą įtraukė į vamzdynų televizinės diagnostikos kainą, nurodytą pateiktoje sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352, liko neištirtos, bei pažymėjo, jog esant šalių ginčui dėl darbų kainos, toks klausimas turėtų būti sprendžiamas, įvertinus jos atitikimą vidutinei analogiškų paslaugų rinkos kainai. Pirmos instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju šalis siejo paslaugų teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnis).

156.

16Teismas pripažino pagrįstu ieškovės paaiškinimą, jog vamzdynai buvo plaunami vieninteliu tikslu: kad vėliau pro juos slenkanti kamera užfiksuotų aiškų vaizdą apie vamzdyno būklę. Nė vienas iš šių darbų savaime neturi jokios vertės, jei jų metu niekur neužfiksuojamas rezultatas. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad atsakovei nepateikus ataskaitos, ieškovė paslaugą užsakė iš kito paslaugos teikėjo UAB „Komunalinė technika“, o pastarosios atliktų darbų aktas patvirtina, kad tiek plovimo, tiek TV diagnostikos darbai buvo atlikti iš naujo. Teismas, atsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo nustatytų prejudicinių faktų bei nagrinėjant bylą ištirtų įrodymų visumą, nusprendė, jog šalys, sudarydamos sutartį, iš karto susitarė dėl diagnostikos paslaugų atlikimo, kurios privalėjo būti įformintos materialia išraiška (CK 6.718 straipsnio 5 dalis). Be to, atsižvelgiant į šiuo atveju teiktos paslaugos pobūdį, jos rezultato materiali išraiška, kurioje atsispindėtų tai, kas buvo nufilmuota, buvo vienintelis realus būdas įgyvendinti paslaugų teikėjo pareigas atsiskaityti klientui, kaip tai nustatyta CK 6.722 straipsnyje. Tuo tarpu atsakovė ieškovei jokios ataskaitos jokia forma apie atliktas paslaugas nepateikė ir nėra to padariusi iki šiol. Todėl teismas atmetė atsakovės argumentus, jog ieškovė ataskaitą užsakė tik 2018 m. rugpjūčio 18 d., pareikalavusi ją parengti skubiai – iki 2018 m. rugpjūčio 22 d., kaip nepagrįstus.

177.

18Sutartis dėl vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos, parengiant ir perduodant ieškovei rašytinę ataskaitą buvo sudaryta dar 2016 m. birželio 14 d. Teismas pripažino pagrįstu ieškovės teiginį, kad 2018 m. rugpjūčio 18 d. raštu po daugkartinių raginimų žodžiu atlikti paslaugą, už kurią sumokėta, ji davusi atsakovei papildomą galutinį terminą paslaugos rezultatui pateikti. Sprendžiant, ar toks terminas protingas, atsižvelgtina į šalių elgesį sutartinių santykių metu, bei į tai, kad ataskaitą apie paslaugų suteikimą kokia nors materialia išraiška aptariamu atveju atsakovei neturėjo būti sudėtinga pateikti nedelsiant (pvz., vaizdo įrašą, jei diagnostika buvo daryta). Pati atsakovė aiškino, kad TV diagnostiką ji atliko dar birželio mėnesį, tačiau iki ieškovei nutraukiant sutartinius santykius beveik du mėnesius nepateikė paslaugos rezultato, po to, kai ieškovė jam davė papildomą terminą, per jį nieko ieškovei nepranešė, jokia materialia išraiška neatsiskaitė, kad paslaugas yra suteikusi, termino pratęsti neprašė.

198.

20Apeliacinės instancijos teismui 2018 m. kovo 20 d. nutartyje pasisakius dėl atsakovės pateiktų priėmimo-perdavimo aktų reikšmės, byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad atsakovė ieškovės užsakytą paslaugą atliko. Tokių įrodymų atsakovė neteikė ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iš naujo. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė iki šiol nėra pateikusi ieškovei ataskaitos, o jos gavimo reikalingumas po dvejų metų nuo paslaugos užsakymo ieškovei yra praėjęs dėl objektyvių priežasčių. Net ir tuo atveju, jei atsakovė atliko vamzdynų plovimą ir TV diagnostiką, byloje nustačius, kad ji nepateikė ieškovei atliktos paslaugos rezultato, paslauga laikytina apskritai nesuteikta. Atsakovė tarp šalių susiklosčiusiuose sutartiniuose paslaugų teikimo teisiniuose santykiuose neveikė kaip rūpestinga ir atsakinga verslininkė, paslaugos teikėja, todėl negali savo neveikimo grįsti argumentais, kad ji ieškovės pageidaujamą paslaugą būtų suteikusi ir ataskaitą parengusi, jei ši būtų davusi jai daugiau laiko ir už paslaugą papildomai sumokėjusi. Negalima teigti, kad ieškovė, negavusi iš atsakovės to, ko pagrįstai tikėjosi, neturėjo teisės ginti savo interesų, užbaigdama santykius su atsakove, pareikalaudama grąžinti sumokėtus pinigus ir pasitelkdama kitą paslaugų teikėją (CK 6.209 straipsnio 1-3 dalys, 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

219.

22Sprendžiant, ar rašytinės ataskaitos parengimo kaina buvo įtraukta į vamzdynų televizinės diagnostikos kainą, nurodytą pateiktoje sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

2310.

24Pagal CK 6.720 straipsnio 1 dalį, paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu. Šalims nesudarius rašytinės sutarties, pareiga įrodyti, jog turi teisę į didesnę sumą, nei jai sumokėta, teko atsakovei. Atsakovė aplinkybę, kad ataskaitos parengimas neįėjo į kainą, nurodytą sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352, tiek ataskaitos parengimo rinkos kainą, įrodinėja pažyma, kurioje nurodyta, kad ataskaitos rengiamos, jei jos užsakomos, ataskaitos kaina svyruoja nuo 100 iki 500 Eur plius PVM, apmokama pagal atskirai išrašomą sąskaitą, liudytojo E. A. parodymais, taip pat tuo, kad UAB „Komunalinė technika“ sąskaitoje ir atliktų darbų akte išskirtas ir įvardintas protokolų ir DVD įrašų paruošimas.

2511.

26Teismas nustatė, jog liudytojas E. A. atsakovės darbuotoju yra nuo 2016 m. spalio 3 d., taigi ieškovė pagrįstai teigia, jog šio liudytojo parodymais vadovautis negalima, nes nei ginčo sandorio sudarymo, nei jo vykdymo metu šis asmuo nebuvo atsakovės darbuotoju, todėl ginčui aktualiu laikotarpiu atsakovės taikyta kainodara jam objektyviai negalėjo būti žinoma, juo labiau nežinomas konkretaus šalių žodžiu sudaryto sandorio turinys. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. (praėjus dvejiems metams po ginčo sutarties) paties atsakovės surašyta pažyma negali nei patvirtinti, nei paneigti aplinkybės, kad šalys susitarė dėl pilnos paslaugos – vamzdynų TV diagnostikos su jos rezultato įforminimu už bendrą 1 Eur už metrą kainą. Nors UAB „Komunalinė technika“, ieškovės užsakymu atlikusi tą pačią paslaugą vėliau, pateiktame atliktų darbų akte yra plačiau apibrėžusi paslaugą: „buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostika, protokolų ir DVD įrašų paruošimas“, vis tik nėra išskyrusi atskiros TV diagnostikos atlikimo ir protokolų bei DVD įrašų paruošimo kainos, todėl šie įrodymai taip pat nelaikytini pakankamais daryti išvadai, jog pagal susitarimą už atliktos TV diagnostikos rezultato materialų įforminimą turėjo būti sumokėta papildomai.

2712.

28Teismas sutiko su ieškovės pastaba, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovė būtų nurodžiusi, jog už ataskaitos parengimą reikia sumokėti atskirai. To atsakovė neteigė net tada, kai tarp šalių jau kilo ginčas dėl sutarties vykdymo. Tokie argumentai atsirado vėliau, jau teisminio proceso metu. Atsakovė pripažino, kad sutartis dėl vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos, parengiant ir perduodant ieškovei rašytinę ataskaitą buvo sudaryta dar 2016 m. birželio 14 d. Atsiliepime į ieškinį atsakovė taip pat pripažino, kad žodinėje sutartyje šalys susitarė dėl tam tikrų darbų atlikimo ir jų kainos. Taigi, atsakovė pati pripažino, kad darbų apimtis bei kaina buvo suderėta sudarant sutartį ir nenurodė, kad už ataskaitos (protokolo) parengimą būtų skaičiuojama atskirai. Dar daugiau, viso proceso metu atsakovė taip ir nenurodė jokios konkrečios papildomos sumos, už kurią ji ketino parengti ieškovei ataskaitą.

2913.

30Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų apie TV diagnostikos paslaugos rezultato įforminimo rinkos kainą ginčui aktualiu laikotarpiu, nors teismas siūlė jai tokius įrodymus pateikti. Tuo tarpu pačios atsakovės darbuotojo išrašyta 2018 m. rugpjūčio 23 d. pažyma protokolo (ataskaitos) parengimo rinkos kainos neatspindi. Ginčui artimu laikotarpiu paslaugą suteikusi UAB „Komunalinė technika“ prašė 0,85 Eur už metrą už TV diagnostiką ir jos rezultato įforminimą, t.y. mažiau nei ieškovė nurodo suderėjusi su atsakove. Pagal CK 6.719 straipsnio 1 dalį atsakovė privalėjo prieš sudarant sutartį suteikti ieškovei išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį, o nepateikusi įrodymų apie tai, jog šią pareigą įvykdė, privalo prisiimti jai tenkančias dėl to neigiamas pasekmes. Todėl teismas nusprendė, jog labiau tikėtina, kad šalys susitarė, jog visos paslaugos su jos rezultato tinkamu įforminimu bendra kaina buvo ieškovės sumokėta ir šiuo ieškiniu reikalaujama grąžinti suma. Kadangi atsakovė ieškovei užsakytos paslaugos nesuteikė, pripažintina, jog ieškovei nekilo pareiga už ją sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Dėl to ieškovė pagrįstai reikalauja grąžinti jai atsakovei sumokėtus 1 760,04 Eur (CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

31III. Apeliacinio skundo argumentai

3214.

33Atsakovė UAB „Vidurys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3414.1.

35Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo pradėta nagrinėti civilinė byla Nr. e2-32641-809/2018 dėl ieškovės ir atsakovės sudarytos paslaugų sutarties neteisėto nutraukimo. Ši byla buvo visiškai nepagrįstai nutraukta, todėl atsakovė Vilniaus apygardos teismui yra pateikusi atskirąjį skundą. Iki tol, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės šį skundą ir minėta civilinė byla bus išnagrinėta, nagrinėjama byla turi būti sustabdyta. Tuo atveju, jeigu civilinėje byloje Nr. e2-32641-809/2018 būtų nustatyta, kad paslaugų sutartis buvo nutraukta neteisėtai, ieškovė netektų teisės reikalauti grąžinti visos atsakovei pagal sutartį sumokėtos sumos.

3614.2.

37Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog šalys, sudarydamos sutartį, iš karto susitarė dėl diagnostikos paslaugų atlikimo, kurios privalėjo būti įformintos materialia išraiška. TV diagnostikos darbai gali būti užsakomi pačiais įvairiausiais tikslais (siekiant patikrinti suteiktos vamzdynų plovimo paslaugos kokybę, įvertinti vamzdžių būklę (nustatyti nuotekų nenutekėjimo priežastis ir pan.)), kuriems pasiekti ataskaitos parengimas visiškai nereikalingas. Atsakovė, kaip savo srities profesionalė, ją suteikia tik esant aiškiai išreikštam kliento pageidavimui. Tokią pačią praktiką taiko ir kitos vamzdynų valymo bei televizinės (TV) diagnostikos darbus vykdančios įmonės. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantys UAB „Komunalinė technika“ išrašyta sąskaita ir atliktų darbų aktas. Faktas, kad ieškovė užsakė vamzdyno plovimo ir diagnostikos darbus, visai nereiškia, kad buvo užsakytas ir ataskaitos parengimas.

3814.3.

39Nagrinėjant bylą pirmą kartą pirmosios instancijos teisme 2017 m. vasario 14 d. įvykusio teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas atsakovės darbuotojas E. A. parodė, jog vamzdynų plovimas ir TV diagnostika yra du skirtingi darbai, dvi skirtingos paslaugos, kurioms atlikti naudojami skirtingos kvalifikacijos darbuotojai ir skirtinga technika. Užsakant TV diagnostikos paslaugą yra aptariama, ar bus reikalinga ataskaita. Ataskaitos rengimas yra papildoma, daug darbo reikalaujanti paslauga. Pagal atsakovės praktiką konkrečios kliento užsakytos paslaugos visuomet nurodomos atsakovės išrašomose sąskaitose. Nurodyti liudytojo parodymai patvirtina faktą, jog visos išvardintos paslaugos, tai yra vamzdynų plovimas, TV diagnostikos atlikimo darbai, TV diagnostikos protokolo parengimo darbai, yra užsakomos atskirai, apmokestinamos skirtingais įkainiais bei aiškiai nurodomos klientui išrašomose atsakovės sąskaitose. Nagrinėjamoje byloje to nebuvo padaryta.

4014.4.

41Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovė būtų nurodžiusi, jog už ataskaitos parengimą reikia sumokėti atskirai. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 18 d. pateikė atsakovei pretenziją, kuria pareikalavo iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. perduoti ataskaitą apie atliktus vamzdyno plovimo ir diagnostikos darbus. Tai reiškia, kad ieškovė tik 2016 m. rugpjūčio 18 d. užsakė ataskaitos parengimo paslaugą, kurios atlikti iki ieškovės nurodyto termino, tai yra per keturias dienas, iš kurių dvi buvo nedarbo dienos, atsakovė objektyviai negalėjo. Be to, ieškovė 2016 m. rugpjūčio 23 d. atsisakė bet kokių atsakovės paslaugų, nors atsakovė šią paslaugą už užmokestį būtų tinkamai atlikusi. Todėl atsakovė neturėjo objektyvios galimybės išrašyti ieškovei sąskaitos už šią paslaugą ir šią paslaugą suteikti.

4214.5.

43Byloje ginčo dėl to, kad atsakovė suteikė ieškovei vamzdynų plovimo ir diagnostikos paslaugas, nekilo. Ginčas kilo tik dėl to, ar žodine sutartimi ieškovė užsakė kartu ir ataskaitos parengimo paslaugą ir ar ataskaitos parengimo kaina buvo įtraukta į vamzdynų plovimo ir diagnostikos kainą. Todėl teismo teiginys, kad net ir tuo atveju, jei atsakovė atliko vamzdynų plovimą ir TV diagnostiką, byloje nustačius, kad ji nepateikė ieškovei atliktos paslaugos rezultato, paslauga laikytina apskritai nesuteikta, yra prieštaringas. Neaišku, dėl kokių priežasčių teismui kyla abejonių, kad vamzdynų plovimo ir diagnostikos paslaugos galėjo būti nesuteiktos, nors byloje niekada dėl šių paslaugų suteikimo nekilo jokių ginčų. Be to, pats teismas nurodė, kad ieškovė paslaugą užsakė iš kitos paslaugos teikėjos UAB „Komunalinė technika“, kurios atliktų darbų aktas patvirtina, kad tiek plovimo, tiek TV diagnostikos darbai buvo atlikti iš naujo. Tai reiškia, kad atsakovė šias paslaugas suteikė, tačiau vėliau iš naujo šios paslaugos buvo suteiktos UAB „Komunalinė technika“. Todėl teismo sprendimas pripažintinas prieštaringu.

4414.6.

45Teismas nepagrįstai nurodė, jog nei vienas iš šių darbų savaime neturi jokios vertės, jei jų metu niekur neužfiksuojamas rezultatas. Vamzdynų diagnostikos darbai gali būti užsakomi pačiais įvairiausiais tikslais, kuriems pasiekti ataskaitos parengimas visiškai nereikalingas. Tai reiškia, kad gali būti užsakoma viena iš nurodytų paslaugų arba visos paslaugos kartu. Teismas nepagrįstai nustatė, kad nors vamzdynų plovimo ir diagnostikos paslaugos ieškovei buvo suteiktos, paslaugos rezultatas nebuvo pasiektas ir paslauga laikytina nesuteikta. Pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimų gavimo iš kliento momento. Byloje nekilo ginčo dėl vamzdynų plovimo ir diagnostikos paslaugų suteikimo, todėl, net ir šalims susitarus dėl ataskaitos parengimo, teismas privalėjo įvertinti kiekvienos paslaugos kainas, iš kurių vamzdynų plovimo ir diagnostikos darbų kaina negalėjo būti priteista iš atsakovės. Teismas nevertino ir kitų atsakovės patirtų išlaidų, patirtų vykdant paslaugas: kuro išlaidų, darbuotojų darbo ir pan.

4614.7.

47Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Teismas nesivadovavo šalių sudarytu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, atsakovės darbuotojo E. A. parodymais ir atsakovės pateikta pažyma. Liudytojo E. A. parodymai yra susiję su atsakovės praktika, teikiant paslaugas klientams. Liudytojas nenurodė jokių aplinkybių, susijusių su konkrečios ginčo sutarties sudarymu ir konkrečių paslaugų teikimu. Todėl aplinkybė, kad liudytojas paslaugų teikimo metu nebuvo atsakovės darbuotojas, nedaro jokios įtakos jo liudijimui, nes atsakovės paslaugų teikimo būdas ir kainodara nesikeitė. Aplinkybė, jog atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašė ieškovės neįgaliotas asmuo, savaime nepaneigia atliktų darbų fakto. Be to, ieškovė už atliktus darbus, kurių turinys ir pobūdis aiškiai konkretizuotas sąskaitose-faktūrose, visiškai atsiskaitė. Todėl teismas visiškai netinkamai įvertino ir šį įrodymą ir juo nepagrįstai nesirėmė.

4814.8.

49Atsakovės pažyma, patvirtina atsakovės paslaugų teikimo politiką. Ji negalėjo būti surašyta atgaline data. Atsakovės paslaugų teikimo politika ir kainodara nesikeitė, todėl visiškai nesvarbu, kad ji yra surašyta praėjus dvejiems metams po paslaugų suteikimo, nes šia pažyma patvirtinama, kad ataskaitos rengimas yra atskirai užsakoma paslauga. Ieškovė byloje pripažino, jog dalis darbų buvo atlikta, 2016 m. birželio 14 d. išankstinio mokėjimo sąskaitoje - faktūroje Serija VID16 Nr. 02352 nebuvo nurodyta ataskaitos parengimo paslauga, į užsakymo kainą nebuvo įtrauktas papildomas užmokestis už šią paslaugą. Tuo tarpu, PVM sąskaitose - faktūrose, kurias ieškovei išrašė UAB „Komunalinė technika“ yra įtraukta protokolų ir DVD įrašų paruošimo paslauga. Šios aplinkybės patvirtina, jog minėta paslauga nebuvo sudedamoji vamzdynų plovimo ir TV diagnostikos dalis, tai yra ji buvo įforminta kaip savarankiška paslauga, už kurią nurodyta atitinkama kaina. Todėl nėra teisinio pagrindo išvadai, jog ataskaitos parengimas pagal šalių žodinį susitarimą buvo numatytas kaip sudėtinė suteiktinų paslaugų dalis.

5015.

51Ieškovė UAB „REMCO LT“ per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į atsakovės UAB „Vidurys“ apeliacinį skundą.

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

5316.

54Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuria ieškovei iš atsakovės buvo priteista 1 760,04 Eur, sumokėtų atsakovei už paslaugų atlikimą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5517.

56Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovė su atsakove sudarė žodinį susitarimą dėl paslaugų suteikimo – vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos. Atsakovė 2016 m. birželio 14 d. pateikė ieškovei išankstinio mokėjimo sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02363 dėl 500 Eur apmokėjimo už hidrodinaminio vakuuminio automobilio darbą (t. 1, b.l. 30), kurią ieškovė 2016 m. birželio 15 d. apmokėjo (t. 1, b.l. 31). Ieškovė 2016 m. birželio 20 d. atsakovei papildomai sumokėjo 200 Eur (t. 1, b.l. 32). Atsakovė 2016 m. birželio 30 d. pateikė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02352, pagal kurią ieškovė turėjo sumokėti atsakovei iš viso 1 760,04 Eur už suteiktus hidrodinaminio automobilio darbą ir vamzdyno TV diagnostiką (t. 1, b.l. 38). Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 8 d. sumokėjo atsakovei trūkstamą 1 060 Eur sumą (t.1, b.l. 33, 38).

5718.

58Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 18 d. pateikė atsakovei pretenziją, kuria reikalavo, kad atsakovė iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. perduotų ataskaitą apie atliktus vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos darbus (t. 1, b.l. 36). Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 23 d. pateikė atsakovei pranešimą dėl paslaugų atsisakymo ir avanso grąžinimo, kuriuo atšaukė užsakymus iš atsakovės ir pareikalavo iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. grąžinti sumokėtus 1 760,04 Eur (t. 1, b.l. 6). Ieškovė užsakė tą pačią paslaugą iš UAB „Komunalinė technika“, kuri 2016 m. rugpjūčio 30 d. visus darbus atliko už 1 255,18 Eur (t. 1, b.l. 59-60). Atsakovė 2016 m. rugsėjo 2 d. raštu (t. 1, b.l. 23-24), kurį ieškovė nurodo gavusi 2016 m. rugsėjo 8 d. (t. 1, b.l. 22), nesutiko su ieškovės vienašališku sutarties nutraukimu ir nurodė, kad rašytinė ataskaita ieškovei bus perduota kiek įmanoma skubiau pagal atsakovės galimybes. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 5 d. kreipėsi į teismą dėl 1 760,04 Eur atsakovei sumokėto avanso grąžinimo. Dėl bylos sustabdymo

5919.

60Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog pirmos instancijos teismas turėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą iki tol, kol bus išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-32641-809/2018 (dabartinis bylos Nr. e2-2992-1064/2019), kadangi joje yra sprendžiamas šalių sudarytos paslaugų sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Pažymėtina, jog atsakovė ieškinį ieškovei dėl neteisėto paslaugų teikimo sutarties nutraukimo pateikė tik 2018 m. rugpjūčio 27 d. ir prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo teismui pateikė tik 2018 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio metu, kada byla jau buvo nagrinėjama iš esmės, todėl pirmos instancijos teismas šį prašymą protokoline nutartimi atmetė ir išnagrinėjo bylą iš esmės (t. 1, b.l. 179). Nagrinėjamoje byloje atsakovė 2018 m. gegužės 2 d. buvo pareiškusi priešieškinį dėl neteisėto paslaugų sutarties nutraukimo (t. 1, b.l. 130-133). Tačiau pirmos instancijos teismas 2018 m. gegužės 3 d. nutartimi atsisakė atsakovės priešieškinį priimti, konstatavęs, jog priešieškinio priėmimas neabejotinai užvilkins nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio besitęsiančio ginčo nagrinėjimą (CPK 143 straipsnio 1 dalis).

6120.

62Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinė byla Nr. e2-2992-1064/2019 yra sustabdyta iki tol, kol apeliacine tvarka bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-14529-854/2018, tai yra nagrinėjama byla, ir įsiteisės teismo sprendimas dėl bylos baigties. Ši nutartis yra įsiteisėjusi, byla iki šiol sustabdyta. Nagrinėjamoje byloje atsakovė apeliacinį skundą, kuriame teigė, jog byla turi būti sustabdyta iki tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2992-1064/2019, teismui buvo pateikusi 2018 m. spalio 18 d., tai yra dar iki minėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties dėl bylos sustabdymo priėmimo. Vilniaus miesto apylinkės teismui sustabdžius civilinės bylos Nr. e2-2992-1064/2019, atsakovė šios teismo nutarties neskundė, todėl darytina išvada, jog atsakovei yra priimtinas nurodytos bylos, kurioje yra sprendžiamas paslaugų sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas, sustabdymas iki nagrinėjamos bylos išnagrinėjimo.

6321.

64Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tiek sprendžiant klausimą dėl vienašališko paslaugų sutarties nutraukimo teisėtumo, tiek vertinant, ar ieškovė pagrįstai reikalauja grąžinti jai atsakovei sumokėtą avansą už paslaugas, turi būti nustatyta esminė aplinkybė, ar ieškovei jos užsakytos paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir laiku. Būtent šios aplinkybės tiesiogiai yra vertinamos nagrinėjamoje byloje. Atsakovė apeliaciniame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų vertinamos tik nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-2992-1064/2019 ir galėtų turėti prejudicinę reikšmę, sprendžiant klausimą dėl tinkamo paslaugų suteikimo nagrinėjamoje byloje. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė stabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2992-1064/2019, kadangi būtent pastarojoje byloje galės būti remiamasi nagrinėjamoje byloje nustatytomis aplinkybėmis. Dėl paslaugų, numatytų šalių sudarytoje sutartyje, apimties

6522.

66Atsakovė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog šalys, sudarydamos sutartį, iš karto susitarė dėl ataskaitos parengimo. Pažymėtina, jog šią išvadą pirmos instancijos teismas padarė, atsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartį, kurioje buvo vertinamas nagrinėjamą bylą išnagrinėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Būtent Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 20 d. nutartimi konstatavo, jog šalys buvo susitarusios dėl ataskaitos (protokolo) parengimo, taip pat, jog labiau tikėtina, kad televizinės diagnostikos paslaugos įvykdymas tam, kad būtų galima konstatuoti jos tinkamą atlikimą, turėtų būti įformintas vienokiu ar kitokiu būdu, leidžiančiu įsitikinti paslaugos atlikimu.

6723.

68Taigi faktinė aplinkybė, jog šalys buvo susitarusios dėl ataskaitos parengimo, buvo nustatyta apeliacinės instancijos teismo, ir iš naujo nagrinėdamas bylą pirmos instancijos teismas šios aplinkybės nebevertino, o analizavo tik tas aplinkybes, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas buvo perdavęs bylą nagrinėti iš naujo, tai yra vertino, ar ši paslauga buvo suteikta tinkamai, ar ginčo šalys rašytinės ataskaitos parengimo kainą įtraukė į vamzdynų televizinės diagnostikos kainą, nurodytą pateiktoje sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352. Todėl atsakovės apeliacinio skundo argumentai dėl ataskaitos, užsakant TV diagnostikos darbus, neprivalomumo ar šalių susitarimo nebuvimo, yra nepagrįsti. Dėl byloje esančių įrodymų vertinimo

6924.

70Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli: įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2015 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-706/2015; kt.).

7125.

72Atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog pirmos instancijos teismo išvados yra prieštaringos. Byloje buvo nustatyta aplinkybė, jog ieškovė, būdama daugiabučio gyvenamojo namo statytoja, siekė gauti iš valstybinių institucijų patvirtinimą, jog statybos darbai yra atlikti tinkamai ir galima registruoti naują nekilnojamojo turto objektą. Būtent todėl ji ir užsakė vamzdynų plovimą ir TV diagnostiką, kad gautų šios diagnostikos atlikimą patvirtinantį dokumentą, tai yra ataskaitą. Todėl patys vamzdynų plovimo ir TV diagnostikos veiksmai, be juos patvirtinančios ataskaitos, ieškovei nėra reikalingi, pagrindinė jos užsakyta paslauga ir buvo orientuota tik į ataskaitos gavimą. Kadangi atsakovė jos neparengė ir nepateikė šios savo sutartinės pareigos nevykdymo priežasčių, o vamzdynų plovimą su TV diagnostika ir ataskaitos parengimu ieškovei atliko kita įmonė, todėl pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atsakovė ieškovei nesuteikė užsakytos paslaugos, todėl neturi pareigos už ją mokėti.

7326.

74Priešingai, negu teigia atsakovė apeliaciniame skunde, pirmos instancijos teismas nepadarė išvados, jog atsakovė atliko vamzdyno plovimo bei TV diagnostikos darbus. Skundžiamame sprendime buvo vadovautasi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartyje atliktu atsakovės pateiktų priėmimo-perdavimo aktų vertinimu, pagal kurį byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad atsakovė ieškovės užsakytą paslaugą atliko. Pirmos instancijos teismas taip pat konstatavo, jog nagrinėjant bylą iš naujo atsakovė nepateikė kitų duomenų, patvirtinančių šių paslaugų atlikimą, be to, net ir tuo atveju, jei atsakovė atliko vamzdynų plovimą ir TV diagnostiką, byloje nustačius, kad ji nepateikė ieškovei atliktos paslaugos rezultato, paslauga laikytina iš viso nesuteikta.

7527.

76Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį, klientui vienašališkai nutraukus sutartį, ji turi teisę į kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugos, taip pat remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-969/2017. Kasacinis teismas nurodytoje nutartyje išaiškino, jog siekiant sutartį nutraukti CK 6.721 straipsnyje nurodytu pagrindu, klientui nebūtina remtis paslaugų teikėjo kalte šiam netinkamai vykdant sutartį ar jos visai nevykdant, sutartį nutraukti galima ir nesant paslaugų teikėjo kaltės. Toks paslaugų sutarčių vienašališko nutraukimo ypatumas skiriasi nuo bendrosios sutarčių vienašališko nutraukimo taisyklių, pagal kurias sutartį vienašališkai nutraukti galima, pirma, joje nustatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), antra, dėl kitos šalies sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo (CK 6.217 straipsnio 1, 3 dalys) ir, trečia, kitais pagrindais teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį. Pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį klientas gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį. Kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą, ši teisė gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas, tuo remdamasis jis pagrįstai turi teisę nebetęsti sutarties.

7728.

78Pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje sutartis buvo nutraukta ne todėl, jog ieškovės interesai pasikeitė po sutarties sudarymo, bet todėl, jog atsakovė per protingą terminą neatliko užsakytų paslaugų ir ieškovė turėjo kreiptis į kitą įmonę, kuria šias paslaugas atliko. Todėl atsakovė nepagrįstai apeliaciniame skunde remiasi CK 6.721 straipsniu bei kasacinio teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-969/2017. Be to, nagrinėjamoje byloje nebuvo įrodyta ir ta aplinkybė, jog atsakovė atliko ir pradinius vamzdyno plovimo bei TV diagnostikos darbus.

7929.

80Pirmos instancijos teismas pateikė detalius argumentus, kodėl nesirėmė liudytojo E. A. parodymais bei atsakovės 2018 m. rugpjūčio 23 d. pateikta pažyma. Apeliaciniame skunde atsakovė nepateikė jokių duomenų bei motyvų, dėl kurių minėti pirmos instancijos teismo argumentai galėtų būti pripažinti nepagrįstais. Atsakovė nepateikė jokių duomenų, jog paslaugų teikimo pobūdis bei kainodara nepasikeitė nuo sutarties su ieškove sudarymo. Be to, 2018 m. rugpjūčio 23 d. pažymoje yra nurodyta tik galima pačios ataskaitos kaina, bet nėra pateiktos įmonėje taikomos vamzdyno plovimo darbų bei TV diagnostikos kainos. Todėl teismui nebuvo suteikta galimybė tinkamai palyginti atsakovės paslaugų kainas, nurodytas 2016 m. birželio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352 su UAB „Komunalinė technika“ 2016 m. rugpjūčio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytomis kainomis.

8130.

82Atsakovės sąskaitoje nurodyta, jog hidrodinaminio automobilio darbo kaina – 477,29 Eur, vamzdynų TV diagnostika – 977,29 Eur, tuo tarpu UAB „Komunalinė technika“ sąskaitoje nurodyta, jog nuotekų vamzdynų plovimo hidrodinaminiu būdu kaina – 212,50 Eur, o buitinių ir lietaus nuotekų vamzdžių TV diagnostika, protokolų ir DVD įrašų paruošimo kaina – 824,84 Eur. Taigi galima daryti išvadą, jog atsakovės taikomos kainos buvo didesnės už UAB „Komunalinė technika“ taikomas kainas. Palyginus atsakovės 977,29 Eur kainą už vamzdynų TV diagnostiką su UAB „Komunalinės paslaugos“ 824,84 Eur kainą už bendrą vamzdynų TV diagnostiką ir protokolų bei DVD įrašų paruošimą, darytina išvada, jog labiau tikėtina, kad į atsakovės nurodytą 977,29 Eur kainą buvo įtrauktas ir mokestis už ataskaitos parengimą.

8331.

84Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8532.

86Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

87Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

88Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1 760,04 Eur skolą, 6 proc. metines... 6. 2.... 7. Atsakovė nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovei... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.... 12. Teismas atsižvelgė į tai, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m.... 13. 5.... 14. Grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui,... 15. 6.... 16. Teismas pripažino pagrįstu ieškovės paaiškinimą, jog vamzdynai buvo... 17. 7.... 18. Sutartis dėl vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos, parengiant ir perduodant... 19. 8.... 20. Apeliacinės instancijos teismui 2018 m. kovo 20 d. nutartyje pasisakius dėl... 21. 9.... 22. Sprendžiant, ar rašytinės ataskaitos parengimo kaina buvo įtraukta į... 23. 10.... 24. Pagal CK 6.720 straipsnio 1 dalį, paslaugų kaina nustatoma šalių... 25. 11.... 26. Teismas nustatė, jog liudytojas E. A. atsakovės darbuotoju yra nuo 2016 m.... 27. 12.... 28. Teismas sutiko su ieškovės pastaba, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad... 29. 13.... 30. Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų apie TV diagnostikos paslaugos... 31. III. Apeliacinio skundo argumentai... 32. 14.... 33. Atsakovė UAB „Vidurys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 34. 14.1.... 35. Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą,... 36. 14.2.... 37. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog šalys, sudarydamos sutartį, iš... 38. 14.3.... 39. Nagrinėjant bylą pirmą kartą pirmosios instancijos teisme 2017 m. vasario... 40. 14.4.... 41. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų apie tai, kad... 42. 14.5.... 43. Byloje ginčo dėl to, kad atsakovė suteikė ieškovei vamzdynų plovimo ir... 44. 14.6.... 45. Teismas nepagrįstai nurodė, jog nei vienas iš šių darbų savaime neturi... 46. 14.7.... 47. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Teismas nesivadovavo... 48. 14.8.... 49. Atsakovės pažyma, patvirtina atsakovės paslaugų teikimo politiką. Ji... 50. 15.... 51. Ieškovė UAB „REMCO LT“ per teismo nustatytą terminą nepateikė... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 53. 16.... 54. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuria ieškovei iš atsakovės buvo... 55. 17.... 56. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovė su atsakove sudarė žodinį... 57. 18.... 58. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 18 d. pateikė atsakovei pretenziją, kuria... 59. 19.... 60. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog pirmos instancijos teismas turėjo... 61. 20.... 62. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog šiuo... 63. 21.... 64. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tiek sprendžiant klausimą dėl... 65. 22.... 66. Atsakovė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 67. 23.... 68. Taigi faktinė aplinkybė, jog šalys buvo susitarusios dėl ataskaitos... 69. 24.... 70. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 71. 25.... 72. Atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog pirmos instancijos... 73. 26.... 74. Priešingai, negu teigia atsakovė apeliaciniame skunde, pirmos instancijos... 75. 27.... 76. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį,... 77. 28.... 78. Pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje sutartis buvo nutraukta ne todėl, jog... 79. 29.... 80. Pirmos instancijos teismas pateikė detalius argumentus, kodėl nesirėmė... 81. 30.... 82. Atsakovės sąskaitoje nurodyta, jog hidrodinaminio automobilio darbo kaina –... 83. 31.... 84. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 85. 32.... 86. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 87. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja... 88. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti...