Byla 2YT-3381-901/2018
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys A. B. (A. B.), T. V., T. V. ir S. V., atstovaujami įstatyminės atstovės R. V

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjos R. V. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys A. B. (A. B.), T. V., T. V. ir S. V., atstovaujami įstatyminės atstovės R. V.,

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja skundu prašo panaikinti 2018-01-23 antstolio patvarkymą Nr. S1c-7098 Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo rašto grąžinimo. Pažymi, kad ji yra išieškotojo V. V. teisių perėmėja, yra pateikusi antstoliui paveldėjimo teisės liudijimą. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose pažymi, kad kreditorinis reikalavimas 263,68 Eur sumai nebuvo įtrauktas į antstolės B. T. 2018-09-18 sudarytą palikimo apyrašą, nes antstolis A. S. antstolei B. T. suteikė neteisingą informaciją, o būtent, – į antstolės B. T. 2017-07-26 Patvarkymą Nr.S-17017027 dėl informacijos pateikimo, antstolis A. S. 2017-07-31 raštu Nr. S1b-60586 informavo, kad jis mokėtinų lėšų V. V. neturi, išieškojimas V. V. atžvilgiu taip pat nėra vykdomas. Tuo tarpu, informacijos suteikimo metu, antstolio A. S. žinioje jau buvo vykdomoji byla Nr. 0010/16/03291 pagal 2016-10-20 vykdomąjį raštą Nr.2-5610-889/201 dėl 263,68 Eur išieškojimo V. V. naudai, kurią jis nusprendė nutraukti 2018-01-23 patvarkymu Nr.S1c-7098. Prašymas dėl vykdomojo dokumento pateikimo antstolio A. S. kontorai buvo pateiktas 2016-10-21, tą pačią dieną buvo apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos. 2018-02-26 R. V. kreipėsi į Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biurą, prašydama papildyti 2017-09-18 Turto apyrašą ir notaro biuras jai išdavė Vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto aprašymo sudarymo, kurį tą pačią dieną pareiškėja pateikė antstolės B. T. kontorai. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, jog antstolio veiksmai yra neteisėti ir vykdomosios bylos nutraukimui pagrindo nebuvo. Pareiškėja prašo skundą tenkinti ir priteisti jai iš antstolio jos turėtas papildomas išlaidas - 120 Eur už advokato teisinę pagalbą ir 40 Eur už paveldimo turto aprašo papildymą.

5Pareiškėjos skundas kartu su antstolio 2018-02-01 patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo, kuriuo skundą atsisakyta tenkinti, pateiktas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams. Antstolis nurodė, kad vykdant išieškojimą iš skolininko A. B. V. V. naudai paaiškėjo, kad išieškotojas 2017-05-24 mirė. Testamentų registro duomenimis jo palikimą priėmė R. V., T. V., T. V. ir S. V., jiems išduoti paveldėjimo teisės liudijimai. 2018-01-18 paklausimu antstolis paprašė Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biuro suteikti informaciją, ar paveldėtojams išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į 263,68 Eur kreditorinį reikalavimą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-20 vykdomąjį raštą Nr. 2-5610-889/2016 (skolininkas A. B.). Antstoliui 2018-01-22 pateiktas notaro biuro atsakymas, kuriame nurodyta, kad V. V. įpėdiniams nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į kreditorinį reikalavimą A. B., nes šis turtas nebuvo įtrauktas į antstolės B. T. 2018-09-18 sudarytą palikimo apyrašą. Kadangi įpėdiniams nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į minėtą kreditorinį reikalavimą, antstolis priėmė sprendimą vykdomąją bylą nutraukti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

62018-03-05 teisme gautas suinteresuoto asmens T. V. atsiliepimas ir prisidėjimas prie skundo, prašant skundą tenkinti. Nurodo, jog vykdomoji byla antstolio nutraukta nepagrįstai.

7Kiti suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė, jiems procesiniai dokumentai įteikti ir pranešta apie posėdį tinkamai, jokių prašymų negauta.

8Teismas konstatuoja:

9Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnyje numatyta, kad antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. CPK XXXI skyrius reglamentuoja skundų dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti tvarką (CPK 510 str. 1 d.). Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 str. 4 d.), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

10Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03291 matyti, kad antstolis A. S. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-20 išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-5610-889/2016 pagrindu vykdė 263,68 Eur skolos išieškojimą iš skolininko A. B. išieškotojo V. V. naudai.

11Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2016-03-21 V. V. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, jis teismo 2016-08-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5610-889/2016 buvo tenkintas, t. y. A. B. iškeldintas iš buto, esančio ( - ), bei iš A. B. priteista 263,68 Eur bylinėjimosi išlaidų. V. V. prašymas dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų priteisimo antstolio A. S. kontoroje gautas 2016-10-21. Antstolis, gavęs informaciją, jog 2015-11-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi A. B. iškelta fizinio asmens bankroto byla, priėmė 2017-01-26 patvarkymą Nr. S1b-7384, kuriuo užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0010/16/03291 ir vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5610-889/2016 perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. V. V. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų, prašydamas panaikinti 2017-01-26 patvarkymą Nr. S1b-7384 „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento perdavimo“. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-03-22 nutartimi V. V. skundą atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2017-08-01 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-22 nutartį panaikino bei klausimą išsprendė iš esmės – antstolio A. S. patvarkymą Nr. S1b-7384 „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento perdavimo“ panaikino. Antstolis, remdamasis Klaipėdos apygardos teismo 2017-08-01 nutartimi, atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/03291 ir 2017-09-13 priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. S1b-73485 „Dėl skolos išieškojimo“.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs A. B. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų civilinėje byloje Nr. 2YT-15020-998/2017 2017-10-23 nutartimi patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino 2017-09-13 antstolio patvarkymą Nr. S1b-73485, kuriuo antstolis kreipėsi į skolininko darbovietę UAB „Kuteka” su reikalavimu iš jo darbo užmokesčio išieškoti ir pervesti pinigines lėšas. Teismas pažymėjo, kad A. B. fizinio asmens bankroto byla buvo iškelta 2015-11-25 (nutartis įsiteisėjo 2016 01-14), o kreditorinis reikalavimas A. B. atsirado 2016-03-21, t. y. po nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, todėl V. V. kreditorinis reikalavimas yra naujas ir jis nepriskiriamas tiems kreditoriniams reikalavimams, kurie yra dalinai eliminuojami iškėlus fizinio asmens bankroto bylą. 2017-10-23 nutartyje taip pat pažymėta, kad pagrindo užbaigti vykdomosios bylos dėl pareiškėjui iškeltos bankroto bylos, nėra. Teismas taip pat nurodė remiantis CPK 626 straipsnio 1 dalies ir CPK 628 straipsnio 3 dalies nuostatomis išieškotojui mirus antstolis privalėjo sustabdyti vykdomąją bylą ir galėjo imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, daryta išvada, jog antstolis turėjo būti aktyvus ir patikrinti pareiškėjo skunde nurodytą informaciją, kad išieškotojas 2017-05-24 mirė, bei spręsti klausimą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Teismas atkreipė dėmesį, kad skundžiamas 2017-09-13 patvarkymas nepriskiriamas prie neatidėliotinų veiksmų, kurie galimi atlikti sustabdžius vykdomąją bylą, ir visa tai įvertinęs konstatavo, jog skundžiamas patvarkymas pažeidžia CPK 626 straipsnio 1 dalyje, CPK 628 straipsnio 3 dalyje vykdymo procesą reglamentuojančias normas, todėl nutarė jį panaikinti. Ši nutartis yra įsiteisėjusi.

13Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2018-10-20 antstolis gavęs R. V. prašymą grąžinti vykdomąjį raštą, nes išieškotojas V. V. yra miręs, 2017-11-07 užklausė VĮ Registrų centrą duomenų apie išieškotojo paveldėtojus. Testamentų registro duomenimis V. V. palikimą priėmė sutuoktinė R. V., ir vaikai T. V., gim. ( - ), T. V., gim. ( - ), ir S. V., gim. ( - ), jiems išduoti paveldėjimo teisės liudijimai. Kadangi V. V. įpėdiniai yra ir T. V., kuris yra pilnametis, ir nepilnamečiai T. V. ir S. V., atstovaujami įstatyminės atstovės, antstolio padėjėja R. V. 2017-11-07 elektroniniu paštu ir 2017-11-14 paprastu paštu paprašė pateikti T. V., taip pat T. V. bei S. V. įstatyminės atstovės nuomonę dėl vykdomojo dokumento grąžinimo. 2018-01-18 paklausimu antstolio padėjėja taip pat paprašė Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biuro suteikti informaciją, ar paveldėtojams išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į 263,68 Eur kreditorinį reikalavimą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-20 vykdomąjį raštą Nr. 2-5610-889/2016 (138 v.b.l.). Antstoliui 2018-01-22 pateiktas notaro biuro atsakymas, kuriame nurodyta, kad V. V. įpėdiniams nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į kreditorinį reikalavimą A. B., nes šis turtas nebuvo įtrauktas į antstolės B. T. 2018-09-18 sudarytą palikimo apyrašą (140 v.b.l.).

14Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad 2018-01-23 antstolio padėjėjos priimti patvarkymai panaikinti skolininko A. B. turto (20 vnt. UAB „Navisatas“ akcijų) areštą ir skolininko darbovietei UAB „Kuteka“ adresuotas patvarkymas nutraukti skolos išskaičiavimą iš skolininko A. B. gaunamų pajamų pagal 2017-09-13 antstolio patvarkymą. 2018-01-23 priimtas antstolio padėjėjos nurodymas PLAIS priverstinai nurašyti 468,43 Eur (iš jų 263,68 Eur skola). Tą pačią 2018-01-23 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-18-10-1140 dėl vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03291 nutraukimo CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (jeigu mirus asmeniui, kuris buvo išieškotojas arba skolininkas, reikalavimas arba pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui), taip pat 2018-01-23 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1c-7098 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

15Vykdomojoje byloje duomenų, kad būtų sprendžiami klausimai dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo proceso šalies pakeitimo CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

16Teismas nori pažymėti, kad nutraukus vykdomąją bylą remiantis bet kuriuo iš CPK 596 straipsnyje nurodytų pagrindų ji negali būti pradedama iš naujo (CPK 596 str. 3 d.).

17Remiantis pareiškėjos skunde ir papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytomis aplinkybėmis ir prie jų pridėtais dokumentais, kadangi pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biurą, prašydama papildyti 2017-09-18 Turto apyrašą ir notaro biuras jai išdavė Vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto aprašymo sudarymo (jo patikslinimo), kurį tą pačią dieną pareiškėja pateikė antstolės B. T. kontorai, todėl negalima teigti, kad šiuo atveju negalimas mirusiojo asmens teisių perėmimas, todėl teismas konstatuoja, jog tiek skundžiamas 2018-01-23 antstolio A. S. patvarkymas Nr. S1c-7098 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, tiek 2018-01-23 antstolio patvarkymas Nr. S-18-10-1140 dėl vykdomosios bylos užbaigimo pažeidžia CPK 596 straipsnyje, 626 straipsnio 1 dalyje, CPK 628 straipsnio 3 dalyje ir vykdymo procesą reglamentuojančias normas ir neatitinka CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyto pagrindo, todėl yra naikintini.

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Nors skundas nagrinėtas ypatingos teisenos tvarka, tačiau skundą išnagrinėjus pareiškėjos naudai, kadangi akivaizdus antstolio ir skundą dėl jo teikiančio asmens interesų priešingumas, todėl sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi, 443 straipsnio 6 dalimi ir formuojama teismine praktika teismas nutaria priteisti iš antstolio pareiškėjai jos ryšium su šio skundo nagrinėjimu turėtas atstovavimo išlaidas (120 Eur), kurios neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009; Kauno apygardos teismo 2017-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-682-230/2017, kt.). Teismo vertinimu priteisti iš antstolio 40 Eur už paveldimo turto aprašo papildymą nėra jokio pagrindo, nes šios išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su pareiškėjos skundo nagrinėjimu ir šias išlaidas pareiškėja bet kokiu atveju patirtų, siekdama papildyti vykdomojoje byloje buvusio išieškotojo paveldimo turto apyrašą (CPK 93 str.).

19Vadovaujantis CPK 510-513 straipsniais teismas

Nutarė

20pareiškėjos R. V. skundą dėl antstolio A. S. tenkinti.

21Panaikinti 2018-01-23 antstolio A. S. patvarkymą Nr. S-18-10-1140 Dėl vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03291 užbaigimo.

22Panaikinti 2018-01-23 antstolio A. S. patvarkymą Nr. S1c-7098 dėl vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03291 užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

23Priteisti R. V. iš antstolio A. S. 120 Eur už advokato teisinę pagalbą.

24Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

25Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjos R. V. skundą dėl antstolio... 3. Teismas... 4. Pareiškėja skundu prašo panaikinti 2018-01-23 antstolio patvarkymą Nr.... 5. Pareiškėjos skundas kartu su antstolio 2018-02-01 patvarkymu dėl skundo... 6. 2018-03-05 teisme gautas suinteresuoto asmens T. V. atsiliepimas ir... 7. Kiti suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į skundą... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnyje numatyta, kad... 10. Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03291 matyti, kad antstolis A. S. Klaipėdos... 11. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2016-03-21 V. V.... 12. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta,... 13. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2018-10-20 antstolis gavęs R. V.... 14. Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad 2018-01-23 antstolio... 15. Vykdomojoje byloje duomenų, kad būtų sprendžiami klausimai dėl vykdomosios... 16. Teismas nori pažymėti, kad nutraukus vykdomąją bylą remiantis bet kuriuo... 17. Remiantis pareiškėjos skunde ir papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 19. Vadovaujantis CPK 510-513 straipsniais teismas... 20. pareiškėjos R. V. skundą dėl antstolio A. S. tenkinti.... 21. Panaikinti 2018-01-23 antstolio A. S. patvarkymą Nr. S-18-10-1140 Dėl... 22. Panaikinti 2018-01-23 antstolio A. S. patvarkymą Nr. S1c-7098 dėl vykdomosios... 23. Priteisti R. V. iš antstolio A. S. 120 Eur už advokato teisinę pagalbą.... 24. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.... 25. Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties...