Byla AS-971-502/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas J. K. kreipėsi į administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau – ir VSDFV Utenos skyrius) 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. 225 „Dėl J. K. nedarbo draudimo išmokos permokos nustatymo“ ir priteisti 10 000 Lt neturtinei žalai, padarytai šiuo sprendimu, atlyginti.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. 225 nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu, o pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmetė kaip nepagrįstus.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-797-146/2015 pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą atmetė ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7II.

8Atsakovas VSDFV Utenos skyrius 2015 m. gegužės 8 d. pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui prašymą priteisti iš pareiškėjo 223,14 Eur transporto išlaidų.

9III.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino – priteisė jam iš pareiškėjo 223,14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nurodė, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu byla buvo išnagrinėta pareiškėjo nenaudai. Taigi remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 4 dalimis atsakovas, kurio naudai priimtas sprendimas, įgijo teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Įvertinus atsakovo automobilio „Nissan Almera“ variklio darbinį tūrį (1 497 cm3), sunaudotą kuro normą pagal variklio darbinį tūrį (100 km ~ 7,7 l benzino), Švenčionys-Šiauliai-Švenčionys atstumą (482 km) bei pateiktame kvite esančios kuro kainos vidurkį, padaryta išvada, kad už transporto išlaidas VSDFV Utenos skyriaus atstovui vykstant į Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. posėdį iš pareiškėjo priteistina 172,58 Lt (482 km x 7,7 1/100 km x 4,65 Lt). Įvertinus atsakovo automobilio „Nissan Almera“ variklio darbinį tūrį (1 497 cm3), sunaudotą kuro normą pagal variklio darbinį tūrį (100 km ~ 7,7 l benzino), Švenčionys-Panevėžys-Švenčionys atstumą (324 km) bei pateiktame kvite esančios kuro kainos vidurkį, padaryta išvada, kad už transporto išlaidas VSDFV Utenos skyriaus atstovui vykstant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. posėdį iš pareiškėjo priteistina 116,50 Lt (324 km x 7,7 1/100 km x 4,67 Lt). Įvertinus atsakovo automobilio „Nissan Almera“ variklio darbinį tūrį (1 497 cm3), sunaudotą kuro normą pagal variklio darbinį tūrį (100 km ~ 8,5 l benzino), Švenčionys-Panevėžys-Švenčionys atstumą (324 km) bei pateiktame kvite esančios kuro kainos vidurkį, padaryta išvada, kad už transporto išlaidas atsakovo atstovui vykstant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. posėdį iš pareiškėjo priteistina 129,16 Lt (324 km x 8,5 1/100 km x 4,69 Lt). Įvertinus atsakovo automobilio „SUBARU FORESTER“ variklio darbinį tūrį (1 994 cm3), sunaudotą kuro normą pagal variklio darbinį tūrį (100 km ~ 12,2 l benzino), Švenčionys-Panevėžys-Švenčionys atstumą (324 km) bei pateiktame kvite esančios kuro kainos vidurkį, padaryta išvada, kad už transporto išlaidas atsakovo atstovui vykstant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 6 d. posėdį iš pareiškėjo priteistina 182,61 Lt (324 km x 12,2 1/100 km x 4,62 Lt). Įvertinus atsakovo automobilio „SUBARU FORESTER“ variklio darbinį tūrį (1 994 cm3), sunaudotą kuro normą pagal variklio darbinį tūrį (100 km ~ 11 l benzino), Švenčionys-Panevėžys-Švenčionys atstumą (324 km) bei pateiktame kvite esančios kuro kainos vidurkį, padaryta išvada, kad už transporto išlaidas VSDFV Utenos skyriaus atstovui vykstant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. posėdį iš pareiškėjo priteistina 169,64 Lt (324 km x 11 1/100 km x 4,76 Lt). Teismas pabrėžė, kad aplinkybė, jog jau daugiau kaip dvejus metus pareiškėjas neturi jokių pajamų ir Lietuvos valstybė visą šį laiką jam nepasiūlė jokių įdarbinimo priemonių, nesudaro pagrindo sumažinti atsakovui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą.

12IV.

13Pareiškėjas J. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį.

14Pareiškėjas paaiškina, kad teismas, priteisdamas atsakovo patirtas transporto išlaidas, pažeidė jo konstitucinę teisę į teisingą ir nešališką teismą, apribojo piliečio teisę skųsti viešojo administravimo subjekto sprendimus. Piliečių teisėms įgyvendinti yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kuriomis finansuojama valstybės institucijų ir jų tarnautojų veikla. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone.

15Atsakovas VSDFV Utenos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimuose prieštarauja pareiškėjo atskirojo skundo tenkinimui. Paaiškina, kad VSDFV Utenos skyrius tinkamai pagrindė transporto išlaidų faktą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas transporto išlaidų priteisimo atsakovui klausimas.

20Nustatyta, kad galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje teisminio proceso Nr. 3-65-3-00117-2013-2 yra palankus atsakovui, todėl vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi atsakovas įgijo teisę gauti išlaidų, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidų; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidų už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidų atlyginimą. Kita vertus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad vien tik tai, jog minėtoje teisės normoje įstatymų leidėjas įtvirtino atsakovui, kuriuo administracinėse bylose, kaip taisyklė, traukiamas viešojo administravimo subjektas, tikrai ar tariamai pažeidęs pareiškėjo teises ir įstatymų saugomus interesus, prielaidas kreiptis į administracinį teismą su tokiu reikalavimu, savaime nereiškia, kad paminėtas išlaidas pareiškėjas privalo apmokėti.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008 konstatavo, jog bylinėjimosi išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš bylą pralaimėjusios šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą. Žinojimas, kad pralaimėjusi šalis turės sumokėti ne tik savo, bet ir bylą laimėjusios šalies išlaidas, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, apsaugantį nuo nepagrįstų skundų ar atsikirtimų į skundus pareiškimo. Rizika apmokėti kitos šalies išlaidas atgraso nuo nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi. Tačiau tuo pačiu šis prevencinis vaidmuo gali turėti ir teisę į teisminę gynybą ribojantį poveikį, nes rizikuodamas būti įpareigotas padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, asmuo gali susilaikyti nuo savo pažeistos subjektinės teisės gynimo teisme. Šis aspektas tampa ypač svarbus administraciniame procese, kuriame privatus subjektas gina savo teises. Todėl administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone. Kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau iš esmės šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų administracinių teisinių santykių.

22Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti socialinį draudimą ir vykdanti operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir Fondas) lėšų tvarkymą ir apskaitą, užtikrindama priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą į Fondą ir išieškojimą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. VSDFV yra biudžetinė įstaiga <...>. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, VSDFV steigiama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ir yra išlaikoma iš Fondo lėšų bei veikia pagal šį įstatymą ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nuostatus. VSDFV teritoriniai skyriai yra VSDFV steigiamos teritorinės įstaigos, išlaikomos iš Fondo lėšų (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 30 str. 1 ir 2 d.). Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, Fondas – šio įstatymo nustatyta tvarka valdomi centralizuoti tiksliniai finansiniai ir materialiniai ištekliai, kurie yra įtraukiami į apskaitą nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų atskirtame Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete ir yra naudojami valstybiniam socialiniam pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimui finansuoti, valdyti ir administruoti.

23Taigi nurodytų viešojo administravimo subjektų veikla, susijusi su administracinių sprendimų priėmimu (šiuo atveju – nedarbo socialinio draudimo išmokų apskaičiavimu, skyrimu ir mokėjimu) ir dalyvavimu teisminiuose procesuose dėl tokio pobūdžio sprendimų, yra tiesioginis VSDFV bei jos teritorinių skyrių kompetencijai priskirtų viešojo administravimo funkcijų vykdymas, kuris finansuojamas iš savarankiško Fondo biudžeto. Fondo pajamos ir išlaidos yra planuojamos įstatymų nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti sklandų šios valdžios sektoriaus dalies funkcionavimą ir valstybės įsipareigojimų įgyvendinimą. Pažymėtina, jog atsakomybė už kiekvienos institucijos finansinių išteklių ir darbuotojų darbo laiko racionalų paskirstymą tenka institucijos vadovui. Būtent jis, duodamas atitinkamus pavedimus, privalo įvertinti būsimos naudos ir sąnaudų santykį.

24Tikrinamos bylos duomenimis, VSDFV Utenos skyriaus direktoriaus įsakymai, kuriais VSDFV Utenos skyriaus Teisės ir personalo skyriaus specialistas V. K. 2014 m. rugpjūčio 27 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. kovo 3 d., 2013 m. gruodžio 6 d. ir 2013 m. spalio 28 d. buvo siunčiamas į Šiaulių ir Panevėžio apygardos administraciniuose teismuose vykusį administracinės bylos pagal J. K. skundą nagrinėjimą, priimti taikant įprastą vidaus administravimo praktiką. VSDFV Utenos skyriaus direktoriui pripažinus, jog VSDFV Utenos skyriaus atstovo dalyvavimas net penkiuose administracinės bylos teisminio proceso Nr. 3-65-3-00117-2013-2 posėdžiuose, kaskart tam skiriant vienos dienos trukmės dviejų darbuotojų (Teisės ir personalo skyriaus specialisto bei vairuotojo) komandiruotes, konkrečiu atveju buvo būtinas, teisėjų kolegija neturi pagrindo įpareigoti pareiškėją grąžinti į Fondą 223,14 Eur dydžio piniginę sumą, atsakovo nuožiūra panaudotą minėtoms tarnybinėms kelionėms.

25Kadangi Šiaulių apygardos administracinis teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir todėl buvo neteisingai išspręstas atsakovo prašymas priteisti transporto išlaidų atlyginimą, 2015 m. gegužės 22 d. nutartis naikinama ir ginčo klausimas išnagrinėjamas iš esmės – atsakovo prašymas atmetamas.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą tenkinti.

28Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį ir atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus prašymą priteisti transporto išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimą, atmesti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas J. K. kreipėsi į administracinį teismą,... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d.... 7. II.... 8. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius 2015 m. gegužės 8 d. pateikė Šiaulių... 9. III.... 10. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo... 12. IV.... 13. Pareiškėjas J. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 14. Pareiškėjas paaiškina, kad teismas, priteisdamas atsakovo patirtas... 15. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas transporto išlaidų priteisimo atsakovui... 20. Nustatyta, kad galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje teisminio... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 22. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir... 23. Taigi nurodytų viešojo administravimo subjektų veikla, susijusi su... 24. Tikrinamos bylos duomenimis, VSDFV Utenos skyriaus direktoriaus įsakymai,... 25. Kadangi Šiaulių apygardos administracinis teismas netinkamai taikė proceso... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą tenkinti.... 28. Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 22 d.... 29. Nutartis neskundžiama....