Byla 2-1592-159/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Turto bankas, akcinė bendrovė DNB bankas, „BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje, uždarosios akcinės bendrovės „Adampolis“, „AKTKC“, „Jungent Lietuva“, „Kelias“, „Nordea Finance Lithuania“, „Vilniaus rentinys“ ir Lietuvos kelių policijos tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Jurgai Jasmontienei ir Rimai Čižauskienei, dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus atstovėms R. Ž. ir D. U., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TAURUS–EKSPRES“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos administratorių biuro atstovams I. F. K. ir T. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus skundą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „TAURUS–EKSPRES“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Turto bankas, akcinė bendrovė DNB bankas, „BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje, uždarosios akcinės bendrovės „Adampolis“, „AKTKC“, „Jungent Lietuva“, „Kelias“, „Nordea Finance Lithuania“, „Vilniaus rentinys“ ir Lietuvos kelių policijos tarnyba, ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-10 nutartimi UAB „TAURUS–EKSPRES“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta UAB Klaipėdos administratorių biuras (civilinė byla Nr. B2-428-159/2012, t. 3, b. l. 183–185).

3Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-08 nutartimi patvirtintas BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, iš jų kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 89 494,25 Lt finansinis reikalavimas (civilinė byla Nr. B2-428-159/2012, t. 4, b. l. 104–107). Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-26, 2011-08-29, 2011-11-17, 2012-09-12 nutartimis tikslintas BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. B2-428-159/2012, t. 4, b. l. 141–142, 144–146, 190–191), 2011-10-04 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, iš jų antrosios eilės kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus patikslintas

4146 142,56 Lt finansinis reikalavimas ir įkaito turėtojos kreditorės AB DNB banko 3 263 672,34 Lt finansinis reikalavimas (civilinė byla Nr. B2-428-159/2012, t. 4, b. l. 169–173).

5Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-02 nutartimi patvirtinta BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administratorės UAB Klaipėdos administratorių biuro administravimo išlaidų sąmata vienam mėnesiui, galiosianti iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo (VSDFV įmokos ir PVM mokestis neįskaičiuoti): 2 000 Lt buhalterinės apskaitos tvarkymui; 6 000 Lt turto saugojimui;

65 000 Lt turto transportavimo ir transporto išlaidoms; 3 000 Lt ryšio, pašto, kanceliarinėms, mokesčių dokumentų vertimo ir kitoms panašioms išlaidoms; 4 000 Lt teisinės pagalbos išlaidoms, iš viso: 20 000 Lt (b. l. 10–11).

72011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ priėmė nutarimą patvirtinti tokią BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo pirmojo BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus straipsnį dėl administratoriaus atlyginimo, kuris yra nustatomas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 35 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais bendrovės administravimo išlaidoms (buhalterinės apskaitos tvarkymui, juridinėms paslaugoms, pašto išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, skelbimams, kurui, elektrai, komunaliniams mokesčiams, transporto išlaidoms ir kt.); 5 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais įmonei priklausančio kilnojamojo turto (neįkeistų transporto priemonių) apsaugos išlaidoms, už laikotarpį nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki turto pardavimo, nustatant, kad išlaidos turi būti apmokamos tik iš lėšų, gautų pardavus neįkeistas transporto priemones; administratoriui efektyviai pardavus įmonei priklausantį turtą bei išieškojus debitines skolas, svarstyti klausimą dėl sėkmės mokesčio skyrimo administratoriui, įvertinant administratoriaus indėlį į turto pardavimą bei debitinių skolų išieškojimą; 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais bankroto administratoriaus atlyginimui, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (b. l. 12–19).

82012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ balsų dauguma pagal kreditorės AB DNB banko pateiktą klausimo nutarimo projektą priėmė nutarimą BUAB „TAURUS–EKSPRES“ priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti 2011-10-03 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Nustatyti, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti. Visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą, ir kitų gautų sumų. Nutarė skelbime dėl pirmųjų varžytynių nenurodyti antrųjų varžytynių kainos. Nepardavus nekilnojamojo turto, pasiūlyti įkaito turėtojui perimti jį savo nuosavybėn (b. l. 20–24).

92012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ balsų dauguma pagal bankroto administratorius pasiūlymą priėmė nutarimą: patvirtinti tokią papildomą BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo 2012-07-16 iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus papildomą atlyginimą administratoriui ir sėkmės mokestį, kuris nustatomas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 60 000 Lt su PVM atlyginimą bankroto administratoriui; 20 proc. su PVM sėkmės mokestį nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų; 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms ir pagal faktines išlaidas archyvo tvarkymui (b. l. 20–28).

10Pareiškėjo kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus skundas dėl 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo dalies 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ panaikinimo tenkintinas.

11Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė R. Ž. ir D. U. prašo teismo panaikinti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalį dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos iš įkeisto turto nustatymo ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. R. Ž. paaiškino, kad tokio minimo nutarimo dalies priėmimą nulėmė kreditorės AB DNB banko, kurio teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumą vertine išraiška sudaro 3 263 672,34 Lt, t. y. 51,32 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos, pateiktas pasiūlymas ir AB DNB banko balsavimas už tokį pasiūlymą. VSDFV Klaipėdos skyrius, turintis 2,3 proc. balsų, nepritarė administravimo lėšų apmokėjimui iš įkeisto turto ir siūlė administravimo išlaidas dengti iš įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo lėšų, įmonei grąžintų skolų, kitų bankroto proceso metu gautų lėšų proporcingai pagal faktinę įkeisto, neįkeisto turto pardavimo kainą ir kitas bankroto proceso metu gautas lėšas. Kreditorių susirinkimas, priėmęs nutarimą, 2-uoju darbotvarkės klausimu nustatė administravimo išlaidų dengimo principą, tačiau konkreti suma, kokia bus dengiama iš parduoto įkeisto ir neįkeisto turto nebuvo nustatinėjama. AB DNB bankui įkeistas turtas iš varžytynių neparduotas. Nežinoma, kiek bus gauta lėšų už parduotą įkeistą turtą. Parduotino iš pirmųjų varžytynių įkeisto nekilnojamojo turto 7 žemės sklypų už 911 808 Lt, o iš antrųjų varžytynių už 683 856 Lt kaina nurodyta 2012-07-16 kreditorių susirinkimo protokole Nr. 4. Nesutinka, kad pardavus įkeistą turtą už minimalią kainą, 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti sudarytų 18 236,16 Lt. Mano, kad ginčijamo kreditorių priimto nutarimo dalis 2-uoju darbotvarkės klausimu tenkina tik didžiausio BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorės AB DNB banko interesus, tačiau pažeidžia kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, ir prieštaraujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principams. Nustačius mažesnę proporciją išlaidoms dengti iš įkeisto turto, didesne proporcija būtų dengiamos administravimo išlaidos, gautos realizavus neįkeistą turtą, tuo daugiau bus panaudota lėšų administravimo išlaidoms dengti iš neįkeisto turto ir tuo mažesne dalimi bus patenkinta kreditorių finansinių reikalavimų. Kreditorė siūlė administravimo išlaidas dengti proporcingai iš įmonės visų rūšių lėšų, gautų realizavus įmonės turtą, įskaitant įkeistą bei neįkeistą pagal faktinę įkeisto ir neįkeisto turto kainą.

12Atsakovės BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administratorės UAB Klaipėdos administratorių biuro atstovai I. F. K. ir T. M. prašo teismo atmesti skundą dėl 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo dalies 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ panaikinimo.

13Suinteresuoto asmens kreditorės VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko. Kreditorei VĮ Turto bankui tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. VĮ Turto bankas pareiškime, prisidėjusi prie VSDFV Klaipėdos skyriaus skundo ir vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012 esančiu išaiškinimu, prašo teismo panaikinti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalį dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos iš įkeisto turto nustatymo (b. l. 51–52).

14Kitų suinteresuotų asmenų kreditorių atstovai į teismo posėdį neatvyko. Jiems tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą (b. l. 96–105). Kreditoriai: 2012-09-03 Lietuvos kelių policijos tarnyba, UAB „AKTKC“ ir 2012-09-24 UAB „Nordea Finance Lithuania“ atsiliepimais į skundą prašo teismo panaikinti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalį dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos iš įkeisto turto nustatymo (b. l. 55–56, 184–185). Kreditorė UAB „Kelias“ 2012-09-05 atsiliepimu į skundą palieka šį klausimą spręsti teismui.

15Kreditorė AB DNB bankas 2012-09-07 atsiliepimu nesutinka su VSDFV Klaipėdos skyriaus skundu ir prašo teismo jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas netinkamai interpretuoja Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalį ir teigia, kad administravimo išlaidos privalo būti apmokamos, vadovaujantis tik proporcingumo principu, t. y. apskaičiuojant proporciją iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, ir lėšų, gautų iš neįkeisto turto pardavimo, debitinių skolų išieškojimo ir pan. Teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti bei nustatyti jos mokėjimo eilę ir tvarką priskirta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui. Įvertinęs teisiškai reikšmingas konkrečios bankroto bylos faktines aplinkybes kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti ir kitais principais,

16t. y. ne vien proporcingumo principu, pagrįstą administravimo išlaidų mokėjimo tvarką. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo priimtu 2-uoju nutarimu pažeistos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos. Neatmestina ir tokia situacija, kad pardavus įkeistą turtą, 2 proc. sudarytų didesnę sumą, nei priklausytų bankui sumokėti pagal esantį įkeisto turto santykį su visu turtu (b. l. 77–79).

17Nutartyje minėta, kad 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ balsų dauguma pagal kreditorės AB DNB banko pateiktą klausimo nutarimo projektą priėmė nutarimą BUAB „TAURUS–EKSPRES“ priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti 2011-10-03 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Nutarė nustatyti, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti. Visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą, ir kitų gautų sumų. Nutarė skelbime dėl pirmųjų varžytynių nenurodyti antrųjų varžytynių kainos. Nepardavus nekilnojamojo turto, pasiūlyti įkaito turėtojui perimti jį savo nuosavybėn (b. l. 20–24).

18Pareiškėjas skundžia tik minėto 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalį, kuria nustatyta, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti ir kad visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą, ir kitų gautų sumų. Iš BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012-07-16 protokolo Nr. 4, nustatyta, kad ginčijamo nutarimo dalis priimta balsų dauguma pagal kreditorės AB DNB banko pateiktą klausimo nutarimo projektą, nepažeidus Įmonių bankroto įstatymo

1924 straipsnio 1 dalies, toliau ĮBĮ, b. l. 23–24).

20ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų), kai įmonė neturi lėšų ar jų nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

21Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012 esantį išaiškinimą, nurodytos teisės normos, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, prasmė yra ta, kad, realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

22Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje esančiu reglamentavimu, iš kokių lėšų atlyginamos administravimo išlaidos, bei įvertinęs tokias nustatytas teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, kad: 1) ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu AB DNB bankui įkeistas nekilnojamasis turtas – 7 žemės sklypai, esantys ( - ), iš varžytynių neparduoti pagal 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas jų pardavimo kainas – už 911 808 Lt pirmosiose ir už 683 856 Lt antrosiose varžytynėse (b. l. 23–24); 2) kad bankroto administratorius atsiliepime į skundą pripažino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog apskritai nežinoma, kiek bus gauta lėšų už parduotą įkeistą turtą; 3) į bankroto administratoriaus atsiliepime į skundą nurodytas aplinkybes, kad tik pardavus įkeistą turtą bus galima spręsti, kokio dydžio sumą sudarys 2 proc. nuo gautų pajamų; kad atlygintines administravimo išlaidas sudaro 98 218,03 Lt; kad pardavus įkeistą turtą už minimalią kainą, pagal proporcingumo principą apskaičiavus įkeisto turto daliai tenkančias administravimo išlaidas sudarytų 18 104,92 Lt; kad 2 proc. suma sudarytų 18 236,16 Lt, t. y daugiau nei priklausytų mokėti pagal esančias įkeisto turto proporcijas bendroje turto masėje (b. l. 64); 4) kad kreditorė AB DNB bankas 2012-07-16 kreditorių susirinkime nepagrindė pasiūlymo nuo pajamų, gautų už įkeistą turtą, skirti 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti; 5) kreditorė AB DNB bankas ir atsiliepime į skundą nenurodė, kodėl būtent pateikė siūlymą dengti minimus 2 proc. visoms administravimo išlaidoms nuo pajamų, gautų už įkeistą turtą; 6) kad kreditorė AB DNB bankas – įkaito turėtoja 2012-09-07 atsiliepime į skundą patvirtino, jog neatmestinas ir tokios situacijos susidarymas, kad pardavus įkeistą turtą 2 proc. sudarytų didesnę sumą, nei priklausytų bankui sumokėti pagal esantį įkeisto turto santykį su visu turtu (b. l. 77–79); daro išvadą, kad 2012-07-16 BUAB „Taurus-Ekspres“ kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalis, kuria nustatyta, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti ir kad visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą, ir kitų gautų sumų, neatitinka ir prieštarauja ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamam administravimo išlaidų apmokėjimui iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų.

23Atsižvelgus į anksčiau išdėstytus motyvus, 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalis, kuria nustatyta, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti ir kad visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą ir kitų gautų sumų, naikintina ir šis klausimas perduotinas iš naujo svarstyti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimui.

24Teismas, įvertinęs parduotino iš varžytynių nekilnojamojo turto kainų svyravimą bei nekilnojamojo turto paklausos ir pasiūlos santykį, mano, BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas šį klausimą galėtų svarstyti tik realizavus kreditorei – AB DNB bankui – įkeistą nekilnojamąjį turtą ir turėdamas duomenis apie gautas lėšas už parduotą įkeistą turtą bei įsitikinti, kokia konkreti 2 proc. suma nuo pajamų, gautų už parduotą įkaito turėtojai turtą būtų paskirta visoms administravimo išlaidoms dengti.

25Pareiškėjo kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus skundas dėl 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ panaikinimo tenkintinas.

26Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė R. Ž. ir D. U. prašo teismo panaikinti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. R. Ž. paaiškino, kad galiojant BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2011-08-04 kreditorių susirinkimo priimtam nutarimui 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, bankroto administratoriaus pasiūlymu, BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkimas 6-uoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“. Ginčijamo nutarimo priėmimą taip pat nulėmė kreditorės AB DNB banko balsavimas už tokį pasiūlymą. VSDFV Klaipėdos skyrius, turintis 2,3 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos balsų, siūlė netvirtinti papildomos administravimo išlaidų sąmatos, išskyrus išlaidas archyvo tvarkymui.

27ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas ir 36 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti ir nustatyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. BUAB „TAURUS–EKSPRES“ 2012-07-16 kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl galiojančios 2011-08-04 kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, tačiau patvirtinta papildoma BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo 2012-07-16 iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus papildomą atlyginimą administratoriui ir sėkmės mokestį, kuris nustatomas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos t. y. 60 000 Lt su PVM atlyginimą bankroto administratoriui; 20 proc. su PVM sėkmės mokestį nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų; ir 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms, nors Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-02 nutartimi patvirtinta bankroto administratoriaus administravimo išlaidų sąmata, iš jų 4 000 Lt teisinės pagalbos išlaidoms. 2011-08-04 kreditorių susirinkimas priimtu nutarimu patvirtino 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais bankroto administratoriaus atlyginimą, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Papildomas 60 000 Lt su PVM atlyginimas administratoriui nustatytas nepagrįstai ir nemotyvuotai atgaline data, pažeidus ir nesilaikant ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies nuostatų. Pagal BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administratoriaus 2012-06-27 ataskaitą apie bankroto procedūrą, neišnaudojus visų 2011-08-04 kreditorių susirinkime patvirtintų 35 000 Lt su PVM, skirtų bendrovės administravimui, lėšų, iš jų ir teisinių paslaugų apmokėjimui, 2012-07-16 buvo sušauktas kreditorių susirinkimas. Nustatytas 20 proc. su PVM sėkmės mokestis nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų pažeidžia administratoriaus ir kreditorių interesų pusiausvyrą, nes pagal administratoriaus preliminarius apskaičiavimus sėkmės mokestį sudarytų 331 532,90 Lt. Pagal ataskaitoje esančią informaciją, PVM susigrąžinimas pavestas Lenkijos kompanijai „Vialtis“, todėl administratorius neatliks PVM susigrąžinimo veiksmų.

28Atsakovės administratorės įgaliotas asmuo T. M. ir I. F. K. prašo teismo atmesti skundą dėl 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ panaikinimo. T. M. paaiškino, kad UAB „TAURUS–EKSPRES“ vykdomos bankroto procedūros sudėtingos, bankroto procesas vyksta daugiau kaip 1,5 m, pirmosios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai visiškai patenkinti, pradėti tenkinti antrosios eilės kreditorių reikalavimai, iš jų kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus finansinis reikalavimas patenkintas 50 proc. 2012-06-27 ataskaitoje pateikta išsami informacija apie kiekvieną bankroto administratoriaus iškeltą bylą ir vykstančius teisminius procesus; išieškotas debitines skolas, 50 117,42 EUR PVM susigrąžinimo iš ES šalių procedūrą. Ataskaitoje nurodyta, kad PVM susigrąžinimo iš ES šalių procedūra pagal sudarytą sutartį pavesta atlikti Lenkijos kompanijai „Vialtis“. Minėta Lenkijos kompanija „Vialtis“ BUAB „TAURUS–EKSPRES“ gautino PVM susigrąžinimui iš ES šalių taiko sėkmės mokestį nuo susigrąžintos lėšų sumos. Kreditorių priimtas nutarimas dėl nustatyto 20 proc. su PVM sėkmės mokesčio nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų neprieštarauja esamai praktikai. 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo sušaukimą nulėmė ne tik visos 2011-08-04 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų administravimo išlaidų sumos panaudojimo faktas, nurodytas ataskaitos dalyje „Dėl pajamų, sąnaudų ir administravimo išlaidų“, bet ir įvertinus neužbaigtus teisminius ginčus, kurie gali užsitęsti dar dvejus metus. Nors ataskaitoje nurodyta, kad nepanaudotos visos teisinei pagalbai skirtos lėšos, tačiau jos faktiškai panaudotos už advokatų suteiktas teisines paslaugas išnagrinėtose bylose, advokatams ataskaitos sudarymo metu nepateikus išsamios informacijos apie bankrutuojančiai įmonei suteiktas teisines paslaugas.

29ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas Šio įstatymo

3023 straipsnyje, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo kompetenciją, 5 punkte nustatyti kreditorių susirinkimo įgaliojimai tvirtinti administravimo išlaidų mokėjimų eilę, tvarką.

31Iš bylos duomenų matyti, kad 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimui priimant nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, galiojo 2011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ priimtas nutarimas, juo bankroto administratoriui nustatytas 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais atlyginimas, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos ir nutarta, kad administratoriui efektyviai pardavus įmonei priklausantį turtą bei išieškojus debitines skolas, svarstyti klausimą dėl sėkmės mokesčio skyrimo administratoriui, įvertinant administratoriaus indėlį į turto pardavimą bei debitinių skolų išieškojimą (b. l. 12–19).

32Atsakovės administratorės įgalioto asmens T. M. teigimu, 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo sušaukimą nulėmė ne tik visų 2011-08-04 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų administravimo išlaidų panaudojimo faktas, nurodytas ataskaitos dalyje „Dėl pajamų, sąnaudų ir administravimo išlaidų“ (b. l. 32), bet ir įvertinus neužbaigtus teisminius ginčus, kurie gali užsitęsti dar dvejus metus. Išeitų, kad bankroto administratorius nuo 2011-03-24 iki 2012-05-31 panaudojo visą jam nustatytą 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais atlyginimą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (b. l. 32), ir prašė kreditorių susirinkimo papildomai paskirti ne tik 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais atlyginimą, 20 proc. su PVM sėkmės mokestį nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos ir 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms.

33ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis nurodo, kas sudaro bankroto administravimo išlaidas. Tai atlyginimas administratoriaus padėjėjui (padėjėjams), su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kurie būtinai turi dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Teismas konstatuoja, kad administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

34Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje turėtų būti įtrauktos tik tokios išlaidos, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. išlaidos, būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą, pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus; o kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti ne tik ĮBĮ 36 straipsnio

355 dalyje nurodytus kriterijus (t. y., ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį), bet ir protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.), ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-723/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-458/2012).

36Nagrinėjamos situacijos atveju, bankroto administratoriui pateikus įrodymus, kad

372011-08-04 kreditorių susirinkimo patvirtintas 60 000 Lt atlyginimas su privalomaisiais mokesčiais panaudotas (b. l. 32), teismas konstatuoja, kad bankroto administratorius kreditorių susirinkimui privalėjo pateikti patikimus įrodymus, pagrindžiančius papildomo 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais atlyginimo administratoriui nustatymą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Iš BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012-07-16, protokolo Nr. 4 turinio teismui yra pagrindas teigti, kad bankroto administratorius apskritai kreditorių susirinkimui nenurodė, kokioms ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje bankroto administravimo išlaidoms reikalingas papildomas 60 000 Lt atlyginimas (b. l. 27).

38Teismas, įvertinęs, 2011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo

397-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ priimtą nutarimą, kuriuo bankroto administratoriui nustatytas 60 000 Lt su privalomaisiais mokesčiais atlyginimas, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, taip pat įvertinęs, kad bankroto administratorius minimo kreditorių susirinkimo nutarimo teisme nekvestionavo, kad papildomo 60 000 Lt su PVM atlyginimo bankroto administratoriui paskyrimo būtinumą grindė sudėtingomis bankroto procedūromis dėl neužbaigtų teisminių ginčų, kurie gali užsitęsti dar dvejus metus, nepateikęs tikslų duomenų, reikalingų bankroto procedūroms atlikti;

40teismas taip pat įvertinęs, kad esant galiojančiam 2011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo priimtam nutarimui 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, juo nutarta, kad administratoriui efektyviai pardavus įmonei priklausantį turtą bei išieškojus debitines skolas, svarstyti klausimą dėl sėkmės mokesčio skyrimo administratoriui, įvertinant administratoriaus indėlį į turto pardavimą bei debitinių skolų išieškojimą (b. l. 12–19), taip pat įvertinęs bankroto administratoriaus įgalioto asmens

41T. M. paaiškinimus, kad nustatytas 20 proc. su PVM sėkmės mokestis nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų susijęs su BUAB „TAURUS–EKSPRES“ ir Lenkijos kompanija „Vialtis“ sudaryta sutartimi dėl 50 117,42 EUR PVM susigrąžinimo iš ES šalių ir Lenkijos kompanijos „Vialtis“ BUAB „TAURUS–EKSPRES“ gautino PVM susigrąžinimui iš ES šalių taikyti sėkmės mokestį, nuo susigrąžintos lėšų sumos, tačiau bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui nei 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių surinkimui, nei teismui nepateikus minėtos sudarytos sutarties su Lenkijos kompanija „Vialtis“; ir nei kreditoriams, nei teismui nežinant, kokiomis sąlygomis ir už kokį atlyginimą Lenkijos kompanija „Vialtis“ iš ES šalių bankrutuojančiai įmonei sugrąžins 50 117,42 EUR PVM; įvertinęs atstovės I. F. K. paaiškinimus, kad įsigaliojus priimtam nutarimui dėl nustatyto 20 proc. su PVM sėkmės mokesčio, 1 proc. sėkmės mokestis būtų skiriamas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto administratoriui nuo atlikto išieškojimo, o 19 proc. sėkmės mokesčio – Lenkijos kompanijai „Vialtis“ ir kad toks kreditorių nutarimas prieštarautų 2011-08-04 kreditorių priimtam nutarimui dėl sėkmės mokesčio skyrimo administratoriui tik jam efektyviai pardavus įmonei priklausantį turtą bei išieškojus debitines skolas (b. l. 18);

42taip pat įvertinęs, kad iki galo nepanaudotos nuo 2011-03-24 iki 2012-05-31 patvirtintos 16 000 Lt išlaidos teisinei pagalbai ir bankroto administratoriui nei kreditoriams, nei teismui nepateikus įrodymų, pagrindžiančių patvirtintų 16 000 Lt išlaidų teisinei pagalbai panaudojimą, ir kad būtent tokia lėšų suma buvo sumokėta pagal bankrutuojančios įmonės sudarytas atstovavimo sutartis su advokatais atstovauti konkrečiose bylose;

43teismas vadovaudamasis anksčiau nutartyje išdėstytais motyvais daro išdavą, kad yra pagrindas panaikinti 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta papildoma BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo 2012-07-16 iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus papildomą atlyginimą administratoriui ir sėkmės mokestį, kuris nustatomas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 60 000 Lt su PVM atlyginimą bankroto administratoriui; taip pat nustatytas 20 proc. su PVM sėkmės mokestis nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų ir 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms ir šie klausimai perduotini BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

44Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

451. Panaikinti 2012 m. liepos 16 d. BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainų nustatymo“ priimto nutarimo dalį, kuria nustatyta, jog nuo pajamų, gautų už parduotą AB DNB bankui įkeistą turtą, skiriama 2 proc. visoms administravimo išlaidoms dengti ir kad visos kitos administravimo išlaidos dengiamos iš vykdomos ūkinės veiklos, išieškotų debitinių skolų, pardavus neįkeistą turtą, ir kitų gautų sumų, ir šį klausimą perduoti iš naujo svarstyti BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimui.

462. Panaikinti 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo

476-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta papildoma BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo 2012-07-16 iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus papildomą atlyginimą administratoriui ir sėkmės mokestį, kuris nustatomas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 60 000 Lt su PVM atlyginimą bankroto administratoriui; taip pat nustatytas 20 proc. su PVM sėkmės mokestis nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų ir 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms. BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimui perduoti iš naujo svarstyti klausimus dėl papildomo administratoriaus atlyginimo nustatymo, dėl 20 proc. su PVM sėkmės mokesčio nuo trečiųjų asmenų išieškotų lėšų ir dėl 2 000 Lt/mėn. su PVM juridinėms išlaidoms nustatymo.

48Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-10 nutartimi UAB „TAURUS–EKSPRES“... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-08 nutartimi patvirtintas BUAB... 4. 146 142,56 Lt finansinis reikalavimas ir įkaito turėtojos kreditorės AB DNB... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-02 nutartimi patvirtinta BUAB... 6. 5 000 Lt turto transportavimo ir transporto išlaidoms; 3 000 Lt ryšio,... 7. 2011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 7-uoju... 8. 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 2-uoju... 9. 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimas 6-uoju... 10. Pareiškėjo kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus skundas dėl 2012-07-16... 11. Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė R. Ž. ir D. U. prašo teismo... 12. Atsakovės BUAB „TAURUS–EKSPRES“ administratorės UAB Klaipėdos... 13. Suinteresuoto asmens kreditorės VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį... 14. Kitų suinteresuotų asmenų kreditorių atstovai į teismo posėdį neatvyko.... 15. Kreditorė AB DNB bankas 2012-09-07 atsiliepimu nesutinka su VSDFV Klaipėdos... 16. t. y. ne vien proporcingumo principu, pagrįstą administravimo išlaidų... 17. Nutartyje minėta, kad 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių... 18. Pareiškėjas skundžia tik minėto 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“... 19. 24 straipsnio 1 dalies, toliau ĮBĮ, b. l. 23–24).... 20. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos... 21. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 22. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje esančiu reglamentavimu,... 23. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytus motyvus, 2012-07-16 BUAB... 24. Teismas, įvertinęs parduotino iš varžytynių nekilnojamojo turto kainų... 25. Pareiškėjo kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus skundas dėl 2012-07-16... 26. Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė R. Ž. ir D. U. prašo teismo... 27. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas ir 36 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorių... 28. Atsakovės administratorės įgaliotas asmuo T. M. ir I. F. K. prašo teismo... 29. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 30. 23 straipsnyje, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo kompetenciją, 5... 31. Iš bylos duomenų matyti, kad 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“... 32. Atsakovės administratorės įgalioto asmens T. M. teigimu, 2012-07-16 BUAB... 33. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis nurodo, kas sudaro bankroto administravimo... 34. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimo... 35. 5 dalyje nurodytus kriterijus (t. y., ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė... 36. Nagrinėjamos situacijos atveju, bankroto administratoriui pateikus įrodymus,... 37. 2011-08-04 kreditorių susirinkimo patvirtintas 60 000 Lt atlyginimas su... 38. Teismas, įvertinęs, 2011-08-04 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių... 39. 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos... 40. teismas taip pat įvertinęs, kad esant galiojančiam 2011-08-04 BUAB... 41. T. M. paaiškinimus, kad nustatytas 20 proc. su PVM sėkmės mokestis nuo... 42. taip pat įvertinęs, kad iki galo nepanaudotos nuo 2011-03-24 iki 2012-05-31... 43. teismas vadovaudamasis anksčiau nutartyje išdėstytais motyvais daro... 44. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas... 45. 1. Panaikinti 2012 m. liepos 16 d. BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių... 46. 2. Panaikinti 2012-07-16 BUAB „TAURUS–EKSPRES“ kreditorių susirinkimo... 47. 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Dėl papildomos... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...