Byla A2-355-867/2019
Dėl vienašališko kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja I. S.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. Š. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014 pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovei L. B. AS (buvęs pavadinimas N. B. AB Lietuvos skyrius) dėl vienašališko kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtas.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos rajono apylinkės teismas) 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014 ieškovės I. Š. ieškinį tenkino iš dalies, t. y. pripažino neteisėtais vienašališką būsto kredito sutarties Nr. BK04/11/09L nutraukimą 2012 m. balandžio 28 d. bei kredito „Laisvai“ sutarties Nr. LL 07/07/82S nutraukimą 2012 m. rugsėjo 27 d.; atmetė kitą ieškinio dalį dėl 2008 m. liepos 16 d. papildomo susitarimo Nr. BKP 08/07/94S prie būsto kredito sutarties Nr. BK04/11/09L 1.1. punkto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis palikta nepakeista.

5Teisme gautas pareiškėjos I. Š. patikslintas prašymas, kuriuo prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014 ir tenkinti jos ieškinį, pripažinti 2008 m. liepos 16 d. papildomo susitarimo Nr. BKP 08/07/94S prie būsto kredito sutarties Nr. BK04/11/09L 1.1. punktą negaliojančiu. Prašymą motyvuoja tuo, jog gavo naujus įrodymus, kurie pagrindžia aplinkybes, kad L. B. AB (buvęs pavadinimas N. B. AB) konkrečiai žinojo ir prognozavo, kad Šveicarijos frankas brangs. Nurodo, jog apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo 2018 m. liepos mėnesį, pasikonsultavusi su advokatu.

6Atsakovas L. B. AS pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su prašymu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės grindžia vieninteliu motyvu, kad ji tariamai sužinojo naujų esminių su ginču susijusių aplinkybių, kurių tariamai nežinojo bylos nagrinėjimo metu. Prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto numatyto proceso atnaujinimo pagrindo. Be to, prašyme nurodyti teiginiai akivaizdžiai prieštarauja išnagrinėtoje byloje priimtiems ir įsiteisėjusiems procesiniams sprendimams. Mano, kad šiuo prašymu nesąžiningai siekiama pakartotinio bylos nagrinėjimo, kas nėra suderinama su proceso atnaujinimo instituto paskirtimi. Nurodo, kad pateikti prie prašymo dokumentai nepatvirtina iš esmės jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų buvusios nagrinėtinos ankstesnėje byloje, nes teikdama 2013 m. sausio 16 d. patikslintą ieškinį ieškovė faktiniu pagrindu nurodė tas pačias aplinkybes ir šiame prašyme dėl proceso atnaujinimo ir nagrinėjant bylą buvo šios aplinkybes nagrinėjamos. Nurodo, kad prie prašymo pateikti įrodymai nėra nauji įrodymai, nes tiek EBPO apžvalga, tiek Banko apžvalgos yra vieši duomenys, kurie buvo paskelbti 2007 m. pabaigoje-2008 m. pradžioje, o ieškovė savo patikslintą ieškinį reiškė 2013 m. sausio 16 d., todėl ieškovė turėjo galimybę bylą nagrinėjantiems teismams pateikti visą laiką nuo 2008 metų viešai skelbtą informaciją, jeigu manė, kad ši informacija yra svarbi, tačiau to nepadarė, nors ieškovę atstovavo advokatas. Nurodė, kad atsakovas nesuklaidino nei ieškoves, nei kitų klientų, kurie konvertavo suteikto kredito valiutą į CHF, be to nenuslėpė jokios informacijos nei nuo ieškovės, nei nuo kitų klientų bei tinkamai įgyvendino pareigas. Pati ieškovė jau ne vienerius metus sąmoningai nemoka jokių įmokų Bankui, o jos bendra pradelsta skola viršija 50 000,00 Eur kreditą, todėl mano, kad atsakovė siekia atnaujinti procesą, turėdama tikslą dar ilgesnį laiką išvengti savo prievolių vykdymo atsakovui.

7Teismas

konstatuoja:

8procesą atnaujinti atsisakytina.

9Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnis).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą kasacine tvarka išnagrinėtose bylose yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą. Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnio) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; kt.). Proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009).

11Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai, kita vertus, proceso atnaujinimu suardoma teismo sprendimu atkurta (sukurta) teisinė taika tarp ginčo šalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2004). Taigi proceso atnaujinimas yra išimtinė priemonė civiliniame procese, kuri taikoma tik išimtiniais atvejais. Jų baigtinis sąrašas yra įtvirtintas Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalyje. Teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006).

12Proceso atnaujinimas galimas tik esant 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t.y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir peržiūrint ją instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis).

13Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl jo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Taigi šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų procesui byloje atnaujinti, tiriami su tuo susiję įrodymai. Siekdamas nustatyti, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą pagrįstas įstatyme įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, teismas tikrina, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka aplinkybėms, kurios yra pagrindas civilinei bylai atnaujinti, nustatytus kriterijus, ar proceso atnaujinimo pagrindą numatoma įrodinėti tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y. leistinu įrodymu, ar šis susijęs su įrodinėtinu faktu ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011).

14Nustatyta, kad 2014 m. gegužės 27 d. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014 ieškovės I. Š. ieškinys dalyje dėl 2008 m. liepos 16 d. papildomo susitarimo Nr. BKP 08/07/94S prie būsto kredito sutarties Nr. BK04/11/09L 1.1. punkto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo atmestas. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis palikta nepakeista.

15Pareiškėja, vadovaudamasi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014. Šiais pagrindais procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

16Pareiškėja nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu jai nebuvo žinomos aplinkybės ir ji neturėjo įrodymų, kad atsakovė, dar prieš sudarant su ja susitarimą dėl paskolos valiutos keitimo iš eurų į Šveicarijos frankus, žinojo ir prognozavo, kad ateityje Šveicarijos frankas brangs euro atžvilgiu, kas reikš, kad skaičiuojant eurais jos skola padidės (bankas tai prognozavo 2007 metai ir 2008 m. balandžio mėnesį, o sutarties pakeitimas buvo pasirašytas 2008 m. liepos 16 d.). Nurodo, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau – OECD) 2007 m. rugsėjo mėnesio Šveicarijos ekonomikos apžvalgoje nurodė aiškius įspėjimas ruoštis staigiam Šveicarijos franko kurso kilimui. Vėliau skelbtos banko prognozės atitinka OECD prognozes. Bankas, kaip profesionalus finansų rinkos dalyvis, siūlantis tokį finansinį produktą (paskolos Šveicarijos frankais) negalėjo nežinoti ir nebūti susipažinęs su 2007 m. OECD Šveicarijos ekonomikos apžvalga su aiškiai nurodytu ir išskirtu įspėjimui kad reikia rengtis staigiam Šveicarijos franko kurso kilimui.

17Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis, tokia aplinkybė (aplinkybės) turėjo egzistuoti bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu ir esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007,Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2005, 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008, 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2009). Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditavimo sutartys, tarp jų - ir vartojimo, įprastai sudaromos pagal tuo (pasirašymo) metu sutarties sudarymo vietoje nusistovėjusias bendrąsias tokių sutarčių sąlygas. Šias sąlygas lemia finansinė (ekonominė) situacija bei jos veikiama rinka. Sutarties šalis - kredito gavėjas - laisva valia ir savo rizika sprendžia, ar kitos šalies - kredito davėjo - siūlomos kreditavimo sąlygos jai priimtinos (naudingos), ir, tai įvertinusi, sudaro sutartį arba jos nesudaro. Sutarties šalys (tiek kredito davėjas, tiek kredito gavėjas) negali numatyti, kaip dėl objektyvių kriterijų ekonomines sąlygos keisis ateityje, todėl, sudarydamos sutartį pagal esamą situaciją, negali numanyti sutartų sąlygų naudingumo ateityje (vykdant ilgalaikę kreditavimo sutartį) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. Č. v. AB SEB bankas, bylos Nr. 3K-3- 394/2014).

19Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas 2015 m. spalio 2 d. nutarties dalyje dėl pagrindo pripažinti papildomo susitarimo sąlygą, kuria negrąžinta kredito suma konvertuota į Šveicarijos frankus, negaliojančia ir tokios sąlygos vertinimo sąžiningumo aspektu konstatavo, kad įvertinant tai, kad Šveicarijos franko ir lito santykis buvo skelbiamas viešai, demonstruojamas kreive įvairiais laikotarpiais, žemesnės instancijos teismai pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja turėjo visas galimybes sekti viešai skelbiamą Šveicarijos franko kursą, šis valiutų kursas pareiškėjai turėjo būti žinomas ir papildomo susitarimo sudarymo metu, tačiau, pareiškėja nebuvo rūpestinga ir atidi, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina išsiaiškinant valiutos keitimo riziką. Lietuvos Aukščiausiojo teismo vertinimu, būsto kredito sutarties valiuta buvo pakeista konkrečiu pačios pareiškėjos ir jos buvusio sutuoktinio 2008 m. birželio 16 d. prašymo pagrindu. Ši aplinkybė patvirtina, kad abu kredito gavėjai, t. y. tiek pati pareiškėja, tiek ir jos buvęs sutuoktinis, sąmoningai ir kryptingai šio tikslo siekė, suvokė sudaromo susitarimo esmę, aiškiai išreiškė iš anksto savo suformuotą valią. Kadangi nagrinėjamos bylos atveju buvo sudaryta būsto kredito sutartis, kuri savo esme yra ilgalaikė, sutarties vykdymo terminas 25 metai, akivaizdu, kad per tokį ilgą laiko tarpą valiutą kursai gali keistis. Pareiškėja papildomą susitarimą sudarė, nes jis tuo metu egzistavusiomis rinkos sąlygomis buvo jai finansiškai naudingas, konvertavus kredito valiutą, sumažėjo už kreditą mokamos palūkanos, tačiau kartu ji įsipareigojo sutartį vykdyti Šveicarijos frankais, nepriklausomai nuo šios valiutos kurso. Taigi išreikšdama valią pakeisti paskolos valiutą, ji kartu prisiėmė ir paskolos valiutos svyravimo riziką. Be to, pareiškėja gindama savo interesus, 2011 m. pasikeitus lito ir Šveicarijos franko kursui, turėjo galimybę kreiptis į banką, prašydama pakeisti kredito valiutą (būsto kreditavimo sutartyje sutarties keitimo mechanizmas yra aiškiai įtvirtintas (5.1.4 dalis), arba pasirinkti kitą banką ar kredito įstaigą ir jai suteiktą kreditą refinansuoti. Tačiau pareiškėja nė karto po ginčijamo papildomo susitarimo sudarymo nesikreipė į atsakovę, prašydama pakeisti kredito valiutą iš Šveicarijos frankų į kitą jos interesus tenkinančią valiutą, priešingai, vykdydama šį susitarimą ir sudarydama vėlesnius susitarimus dėl kredito įmokų mokėjimų Šveicarijos frankais atidėjimo, patvirtino savo pasirinkimą dėl kredito valiutos - Šveicarijos franko pasirinkimo.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja turi aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinamą, ją nuo pat pradžių atstovavo byloje teisininkai, kurie bylos nagrinėjimo metu turėjo pareigą rinkti įrodymus ir juos teikti teismui siekdami įrodyti ieškinyje nurodytas aplinkybes, prie prašymo atnaujinti procesą pateikti įrodymai buvo viešai prieinami net penkerius metus iki ieškovės teismui pateikto ieškinio, todėl darytina išvada, kad nėra pagrindo nagrinėjamu atveju atnaujinti proceso, vien tuo pagrindu, kad šiuos duomenis ieškovė galimai gavo tik po bylos išnagrinėjimo, nes nėra jokių įrodymų, kad ieškovė ar jos atstovai nebūtų turėję galimybės pateikti šiuos viešus dokumentus kai byla buvo nagrinėjama.

21Nors iš prie prašymo dėl proceso atnaujinimo pateiktos OECD 2007 m. rugsėjo mėnesio Šveicarijos ekonomikos apžvalgos ištraukos ir būtų galima daryti išvadą, kad buvo tikimąsi, jog Šveicarijos frankas augs, o banko atstovai negalėjo nežinoti ir nebūti susipažinę su šia apžvalga, tačiau atsižvelgiant į teismų nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas išvadas nagrinėtoje civilinėje byloje, tokie pareiškėjos argumentai, teismo nuomone, nelaikytini žymiu konkrečių faktinių duomenų skirtumu nuo anksčiau turėtųjų, kurie turi esminę reikšmę bylai, t. y. turi neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui. Įvertinus nustatytų aplinkybių visetą, darytina išvada, kad pareiškėja neįrodė, jog OECD 2007 m. rugsėjo mėnesio Šveicarijos ekonomikos apžvalga turi esminės reikšmės bylai, nurodyta aplinkybė nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovas atsiliepime nurodė, kad prašo iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių pagrindžiančius dokumentu pateiks vėliau, tačiau iki posėdžio atsakovas teismui nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 straipsnis 1 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 370 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

25prašymą atmesti.

26Atsisakyti atnaujinti procesą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos rajono apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr. 2-29-903/2014.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja I. S.,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. Š. prašymą dėl... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs pavadinimas... 5. Teisme gautas pareiškėjos I. Š. patikslintas prašymas, kuriuo prašo... 6. Atsakovas L. B. AS pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su prašymu... 7. Teismas... 8. procesą atnaujinti atsisakytina.... 9. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą kasacine tvarka... 11. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo... 12. Proceso atnaujinimas galimas tik esant 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems... 13. Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti... 14. Nustatyta, kad 2014 m. gegužės 27 d. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.... 15. Pareiškėja, vadovaudamasi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašo... 16. Pareiškėja nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu jai nebuvo žinomos... 17. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės,... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditavimo sutartys, tarp jų - ir... 19. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja turi aukštąjį teisinį... 21. Nors iš prie prašymo dėl proceso atnaujinimo pateiktos OECD 2007 m. rugsėjo... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 23. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad prašo iš pareiškėjos priteisti... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 25. prašymą atmesti.... 26. Atsisakyti atnaujinti procesą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju...