Byla e2-11092-769/2016
Dėl neteisėtais antstolių veiksmais padarytos turtinės ir neturinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei N. O., ieškovės atstovams advokato padėjėjui Erikui Pavlovičiui ir atstovui Irmantui Kazanavičiui, atsakovo Zeno Zenkevičiaus atstovui advokatui Daliui Vaitiekūnui, nedalyvaujant atsakovei G. K., tretiesiems asmenims AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ir UAB „Baltic Petroleum“, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės N. O. ieškinį atsakovams antstoliui Zenui Zenkevičiui, G. K., tretiesiems asmenims UAB “Baltic Petroleum”, "BTA Baltic Insurance Company" dėl neteisėtais antstolių veiksmais padarytos turtinės ir neturinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su pirminiu ieškiniu reikšdama reikalavimus atsakovams: antstoliui Zenui Zenkevičiui, antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, G. K. ir V. K., trečiajam asmeniui Lietuvos antstolių rūmams. 2016-10-31 ieškovė pareiškimu atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, teigdama, kad 2016 m. spalio 26 d. parengiamojo posėdžio metu paaiškėjo naujos aplinkybės, jog antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė vedė vykdomąją bylą Nr. 75-00346/02, kuri nėra tapati vykdomajai bylai Nr. 0014/02/00367, todėl iki šio fakto paaiškėjimo momento ieškovė buvo suklaidinta ir buvo įsitikinusi, kad ieškinys reiškiamas tinkamiems atsakovams, - ieškovė atsisako pareikštų reikalavimų atsakovių antstolių Astos Rimaitės Žičkuvienės ir V. K. atžvilgiu. Byla nagrinėjama pagal ieškovės patikslintą ieškinį atsakovams antstoliui Zenui Zenkevičiui, G. K., tretiesiems asmenims AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje ir UAB „Baltic Petroleum“, kuriuo prašoma iš antstolio Zeno Zenkevičiaus N. O. naudai priteisti 30 062,62 Eur neteisėtais antstolio veiksmais padarytą turtinę žalą už laikotarpį nuo 2006 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. kovo 25 d., iš atsakovų antstolio Zeno Zenkevičiaus, G. K. solidariai priteisti 10 000,00 Eur neturtinės žalos, iš atsakovų antstolio Zeno Zenkevičiaus, G. K. solidariai priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 1994 m. gruodžio 1 d. N. O. firma ( - ) buvo likviduota, o jos teisės ir pareigos pasibaigė nesant teisių ir pareigų perėmėjui; 1996 m. vasario 9 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą, kurio pagrindu nusprendė priteisti iš N. O. firmos ( - ) 1 423 500 Lt (vieną milijoną keturis šimtus dvidešimt tris tūkstančius penkis šimtus litų ir 00 ct), kas sudaro 412 274,10 Eur (keturis šimtus dvylika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 10 ct). Minėto sprendimo pagrindu Mažeikių rajono apylinkės teismas 1997 m. vasario 25 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-198/1996 N. O. Firmos ( - ) atžvilgiu. Nepaisant to, kad vykdomasis dokumentas buvo išduotas vykdymo veiksmams atlikti iš skolininkės N. O. firmos ( - ), antstolė G. K., žinodama faktą, kad N. O. firma ( - ) 1994 m. gruodžio 1 d. jau yra išregistruota bei juridinio asmens teisės ir pareigos yra pasibaigusios, 1997 m. kovo 6 d. priėmė vykdomąjį raštą Nr. 2- 198/1996 vykdymui ir savavališkai nukreipė vykdymo veiksmus į fizinį asmenį, t. y. perkeldama juridinio asmens prisiimtus įsipareigojimus N. O., nors pastaroji nebuvo nei tiesioginis, nei netiesioginis N. O. firmos ( - ) teisių ir pareigų perėmėjas. Teismo antstolių kontora prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo sudarė turto aprašą, kuriame nors ir nurodė skolininkę N. O. Firmą ( - ), tačiau aprašė N. O. priklausantį turtą. Neteisėtus vykdymo veiksmus atliko antstolis Zenas Zenkevičius, nukreipdamas vykdymo veiksmus į N. O. priklausančias periodines išmokas, priėmė patvarkymą, kurio pagrindu kiekvieną mėnesį buvo išskaitoma 70 (septyniasdešimt) procentų nuo N. O. darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), bei 20 (dvidešimt) procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios 1 (vieno) MMA. 2004 m. rugpjūčio 19 d. antstolis Zenas Zenkevičius raštu Nr. 367-14/02 kreipėsi į antstolę Asta Rimaitę Žičkuvienę, N. O. identifikuodamas kaip skolininkę vykdomojoje byloje Nr. 0014/02/00367. Ieškinyje nurodyta, jog 2015 m. lapkričio N. O. pateikė prašymą antstoliui Zenui Zenkevičiui dėl vykdomosios bylos Nr. 0014/02/00367 nutraukimo pagal CPK 629 str. 1 d. 6 p., nesant N. O. firmos ( - ) teisių ir pareigų perėmėjo. 2015 m. lapkričio 17 d. patvarkymu antstolis Zenas Zenkevičius atsisakė patenkinti N. O. prašymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0014/02/00367 nutraukimo. 2015 m. gruodžio 14 d. N. O. vadovaujantis CPK 510 str. ir 512 str. pateikė antstoliui skundą dėl 2015 m. lapkričio 17 d. patvarkymo panaikinimo ir įpareigojimo priimti naują patvarkymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367. 2015 m. gruodžio 23 d. antstolis Zenas Zenkevičius priėmė patvarkymą, kurio pagrindu atsisakė patenkinti N. O. skundą bei perdavė skundą nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. 2016 m. vasario 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-457-796/2016, kurios pagrindu antstolis Zenas Zenkevičius įpareigotas nutraukti vykdomąją bylą Nr.0014/02/00367 pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kadangi N. O. firma ( - ) išregistruota 1994 m. gruodžio 1 d., o teisių ir pareigų perėmėjo nėra.

3Ieškovė teismo posėdžio metu savo ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodė, kad yra padaryti nuostoliai jos gyvenimui ir sveikatai, pažeistas žmogaus orumas; Mažeikių rajono apylinkės teismas pažeidė teismingumą, nes apylinkės teismas tos bylos nagrinėti negalėjo; firma ( - ) buvo išregistruota 1994 metais, dokumentai teismui, kad firma išregistruota buvo pateikti, o byla išnagrinėta 1996 metais; antstolis Z. Zenkevičius kiekvieną mėnesį išskaičiuodavo 70 procentų jos uždirbtų pajamų, todėl ji gyveno ant skurdo ribos. 2009 metais gavo neįgalumą,- iš neįgalumo pensijos antstolis išskaičiuodavo 20 procentų gaunamų pajamų. Neįgalumas yra nustatytas neterminuotai. Nurodo, kad individualių įmonių įstatymas pasikeitė 2004-01-01, todėl nuo 2004-01-01 turėjo būti individualios firmos savininko ir fizinio asmens turtas atskirtas, tačiau teismai į tai nereagavo. Skundai buvo duoti dėl turto arešto ir dėl antstolio veiksmų; kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą, kitas institucijas. Nurodo, kad po naujo įstatymo įsigaliojimo skundų antstoliams nebeteikė iki 2015 metų.

4Ieškovės atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad įmonė įregistruota( - ), o likviduota 1994-12-01. 1996-02-09 Mažeikių rajono apylinkės teismas priteisė iš ( - ) 412274,10 Eur, sprendimas priimtas daugiau kaip po metų, kai įmonė jau buvo likviduota. 1997-02-25 buvo išduotas vykdomasis raštas Nr.2-198/1996 dėl išieškotinos sumos iš įmonės, kuri 1994 metais buvo likviduota, juridinio asmens teisės ir pareigos buvo pasibaigusios. 1997-03-06 atsakovė G. K. priėmė vykdomąjį raštą Nr.2-198/1996 vykdymui ir savavališkai nukreipė vykdymo veiksmus į fizinį asmenį, t.y. ieškovę. Nuo 2003 metų atsakovas antstolis Z. Zenkevičius toliau tęsė neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu, nukreipdamas išieškojimą į fizinį asmenį, atskaitydamas 70 procentų iš ieškovės darbo užmokesčio. Ieškovės atstovo teigimu, antstolis iki 2016-05-02 nuskaitė iš ieškovės iš viso 32973,27 Eur, tuo padarydamas ieškovei akivaizdžią turtinę žalą, bei padarė ieškovei per šį laikotarpį 10 000 neturtinės žalos. Vėliau antstolis Z. Zenkevičius savo klaidą galimai suprato ir dalį pinigų ( 2910,65 Eur) ieškovei grąžino. Atsakovai nuo 1997 m. kovo mėnesio iki 2016 m. kovo mėnesio tęstinai ir nenutrūkstamai vykdė išieškojimą, todėl laikytina, kad neteisėti atsakovo veiksmai vyko visą nurodytą laikotarpį.

5Atsakovo antstolio Z. Zenkevičiaus atstovas advokatas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu atsakovas nesutinka ir prašo teismo ieškinį atmesti: ieškinys susijęs su teisiniais santykiais, kurie susiklostė prieš 20 metų, todėl nagrinėjant ginčą privaloma atsižvelgti į ankstesnį teisinį reglamentavimą, kuris ieškinyje yra nepagrįstai ignoruojamas, nes patvirtina ieškinio nepagrįstumą. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad ieškovė neįrodė antstolių civilinės atsakomybės sąlygų viseto: neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos, priežastinio ryšio. Atsakovas antstolis Z. Zenkevičius visus vykdymo veiksmus atliko teisėtai. Ieškovė neturi teisės ginčyti antstolių veiksmų teisėtumo, nes yra ženkliai praleidusi naikinamuosius terminus antstolių veiksmų ginčijimui, taip pat yra praleidusi 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Iki 2004-01-01 galiojo LR įmonių įstatymas (1990‑05-08 įstatymo redakcija su pakeitimais), pagal kurį individuali įmonė priklausė jos savininkui; individuali įmonė neturėjo juridinio asmens teisių – neturėjo savarankiško teisinio subjektiškumo; individualios įmonės ir jos savininko turtas nebuvo atskirtas; savininkas pagal įmonės prievolės atsakė visu savo turtu, nepaisant įmonės likvidavimo (Įmonių įstatymo 7 str.).

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; ieškovės N. O. įmonė niekada netapo juridiniu asmeniu, netapus juridiniu asmeniu ir negavus tokio statuso atsakomybė lieka savininkui prieš kreditorius; išieškojimas buvo vykdomas pagrįstai ir teisiškai, nes atsakė visa apimtimi įmonės savininkas už įmonės prievoles. Po įmonių įstatymo pakeitimo 2004-01-01, 2004 m. vasario 12 dieną Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad antstolis teisėtai vykdo išieškojimą ir nėra pagrindo sustabdyti sprendimo vykdymo. Taip pat yra akivaizdus ieškinio senaties termino praleidimas. Yra praleista daugiau negu 10 metų. Neturtinė žala yra kildinama iš varžytinių, kadangi nesant neteisėto veiksmo nėra ir atsakomybės.

7G. K. pateikė atsiliepimą, kur nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, prašė jį atmesti, bei nurodė, kad dirbo teismo antstole prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir tikėtina, kad priėmė 1997-02-25 Mažeikių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-198/1996 dėl skolos išieškojimo iš N. O. firmos ( - ) vykdymui. Nurodė, kad priimdama vykdomąjį raštą vykdymui, jokių teisės normų nepažeidė, veikė savo kompetencijos ribose, neviršydama įgaliojimų. Nurodė, kad ieškovė N. O. jos, kaip antstolės, veiksmų neapskundė, t.y. tuo metu sutiko su tais veiksmais ir nelaikė jų neteisėtais. Mano, kad reikalavimas yra pareikštas praleidus senaties terminą.

8Trečiasis asmuo AAS ,,BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestinas. Ieškinio argumentai yra grindžiami ginčo laikotarpiu negaliojusiais teisės aktais ir teismų praktika, kurios ratio decidendi yra skirtingos, taip pat ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminus ir jie turi būti taikomi. Be to nurodė, kad ieškovės individuali (personalinė) įmonė neturėjo juridinio asmens statuso, ji buvo įsteigta galiojant LR įmonių įstatymui (1990-05-08 įstatymo redakcija), o įmonės savininkas, pagal įmonės prievoles atsakė savo visu turtu, nepriklausomai nuo įmonės likvidavimo fakto. Jų nuomone, svarbu atkreipti dėmesį, kokiu pagrindu ieškovės įmonė buvo likviduota. Draudikas, įvertindamas tai, kad ieškovė neįrodė savo ieškinio reikalavimo ir visų sąlygų, reikalingų antstolių civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246-6.249 straipsniai), darė išvadą, kad ir Draudikui negali kilti jokių prievolių išplaukiančių iš draudimo sutarčių.

9Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ apie bylą informuotas tinkamai, atsiliepimo byloje nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Byla dalyje nutrauktina.

11Ieškinys dalyje atmestinas.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-10-31 ieškovė su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 30 062,62 Eur neteisėtais antstolio veiksmais padarytos turtinės žalos, 10 000,00 Eur neturtinės žalos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad 1996 m. vasario 9 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimo pagrindu Mažeikių rajono apylinkės teismas 1997 m. vasario 25 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-198/1996 N. O. firma ( - ) atžvilgiu, antstolė G. K., žinodama faktą, kad N. O. firma ( - ) 1994 m. gruodžio 1 d. jau yra išregistruota bei juridinio asmens teisės ir pareigos yra pasibaigusios, 1997 m. kovo 6 d. priėmė vykdomąjį raštą Nr. 2- 198/1996 vykdymui ir savavališkai nukreipė vykdymo veiksmus į fizinį asmenį, N. O., nors pastaroji nebuvo nei tiesioginis, nei netiesioginis N. O. firma ( - ) teisių ir pareigų perėmėjas. 2003 m. neteisėtus vykdymo veiksmus atliko antstolis Zenas Zenkevičius, nukreipdamas vykdymo veiksmus į N. O. priklausančias periodines išmokas.

14Iš vykdomosios bylos Nr. 0014/02/00367 nustatyta, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 1997-02-25 išsiuntė vykdymui teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-198/96 dėl žalos išieškojimo iš N. O. individualios firmos ( - ); 1997-03-06 N. O. antstolė pateikė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju ( 4 vykdomosios bylos lapas). N. O. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydama panaikinti areštą, 2002-08-05 uždėtą butui, esančiam adresu ( - ) ir sustabdyti vykdomąsias bylas. 2003 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nuspręsta ieškinį dalyje dėl turto arešto panaikinimo atmesti. Sprendime nurodyta, jog individualios įmonės turtas neatskirtas nuo įmonininko turto, pagal prievoles įmonės savininkas atsako visu savo turtu. 2003 m. lapkričio 21 d. N. O. pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003-11-05 sprendimo. 2004 m. vasario 12 d. Klaipėdos apygardos teismas nustatė, kad „N. O. firma „Vydija“ pagal įmonės teisinę formą yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (CK 2.50 str. 4d.). Individualios įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonininko turto ir individualiai įmonei neturint pakankamai turto prievolėms įvykdyti už jos prievoles atsako įmonės savininkas ir išieškojimas nukreipiamas į savininko turtą (CPK 673 str.). Panaikinti areštą ieškovės nurodytais motyvais nėra pagrindo, nes įstatymas gina ne tik skolininko interesus, bet ir išieškotojo teises ir teisėtus interesus. Teismo antstolis teisėtai ir pagrįstai areštavo apeliantės turtą, o panaikinti turto arešto aktą ir nenukreipti išieškojimo į N. O. butą nėra teisinio pagrindo. CPK 668 str, yra nurodytas turtas, iš kurio negali būti išieškoma, o šiuo atveju nukreipti išieškojimą į areštuotą butą kliūčių, numatytų CPK 668 str. nėra“, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003-11-05 sprendimas paliktas nepakeistas. 2004-05-24 vieno kambario butas buvo parduotas iš varžytinių ( 68 b.l.). 2015-11-18 N. O. antstoliui Z.Zenkevičiui pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, nurodydama, kad juridinis asmuo, individuali firma ( - ) buvo išregistruota iš Registrų centro dar 1994-12-01. 2015-12-03, 2015-12-14 ieškovė N. O. pateikė skundą dėl 2015-11-17 antstolio Zeno Zenkevičiaus patvarkymo Nr. 0014/02/00367/3R-3104, prašydama nutraukti vykdomąją bylą. Antstoliui Z.Zenkevičiui atsisakius tenkinti pareiškėjos skundą, byla perduota į Klaipėdos miesto apylinkės teismą. 2016-02-05 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovės skundą tenkino. 2016-03-25 patvarkymu vykdomoji byla buvo nutraukta.

15Ieškovė 2016-10-31 teismui pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo, kuriame atsisakė pareikštų ieškinio reikalavimų atsakovių antstolių Astos Rimaitės Žičkuvienės ir V. K. atžvilgiu. CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ieškovas turi teisę padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus arba atsisakyti ieškinio. Atsižvelgiant į nurodytą bei vadovaujantis LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, byla dalyje dėl pareikštų reikalavimų atsakovėms Astai Rimaitei Žičkuvienei ir V. K. nutrauktina. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

16Ieškovė prašo turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. Civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str.), todėl reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui ar turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

17Ieškinys pareikštas antstoliams, pretenzijos reiškiamos ir, ieškovės nuomone, netinkamai bylą išnagrinėjusiam Mažeikių rajono apylinkės teismui. Ieškovės teiginiai, jog Mažeikių rajono apylinkės teismas nagrinėdamas bylą pažeidė teismingumą, nes apylinkės teismas tos bylos nagrinėti negalėjo, be to teismas 1996 metais priteisė skolą iš firmos ( - ), nors ši 1994 m. gruodžio 1 d. jau buvo išregistruota/likviduota ir pan., nenagrinėtini, nes ieškinys teismui pareikštas dėl neteisėtais antstolių veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, reikalavimai dėl paties sprendimo teisėtumo/neteisėtumo šioje byloje nėra nagrinėjami.

18Ieškovės manymu, antstolis Z.Zenkevičius atliko neteisėtus veiksmus,- vykdė išieškojimą pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą, dėl ko iš jos buvo išieškota 30 062,62 Eur. Tai yra, ieškovė neteisėtais vadina visus antstolio Zeniaus Zenkevičiaus ir G. K. atliktus veiksmus vykdymo byloje išieškant teismo priteistą skolą. Su tokiais teiginiais teismas sutikti negali, nes įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai,- antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 str.), garantuojant skolininko ir išieškotojo teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-2007). Tam, kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.). Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas nustatė tvarką antstolių procesinių veiksmų skundimui ( 510 straipsnis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

19Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė neskundė antstolės G. K. veiksmus šiai priimant Mažeikių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą vykdymui, išsiunčiant 1997-03-06 raginimą N. O. vykdyti teismo sprendimą geruoju ir kitus vykdymo veiksmus vykdymo procese. Butas ( - ), buvo areštuotas teismo antstolių kontoros nuo 1994-02-25 ( 34 b.l.). Tik dėl šio arešto panaikinimo 2003 metais buvo pateiktas skolininkės ( taip nurodyta 2003-11-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje) N. O. ieškinys teismui. 2003 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu atmetant ieškinį išaiškinta, jog individualios įmonės turtas neatskirtas nuo įmonininko turto, pagal prievoles įmonės savininkas atsako visu savo turtu. 2004 m. vasario 12 d. Klaipėdos apygardos teismas palikdamas apskųstą sprendimą galioti nutartyje išaiškino, kad N. O. firma ( - ) pagal įmonės teisinę formą yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (CK 2.50 str. 4d.). Individualios įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonininko turto ir individualiai įmonei neturint pakankamai turto prievolėms įvykdyti už jos prievoles atsako įmonės savininkas ir išieškojimas nukreipiamas į savininko turtą (CPK 673 str.)“. Nutartyje nurodyta, jog teismo antstolis teisėtai ir pagrįstai areštavo apeliantės turtą, o panaikinti turto arešto aktą ir nenukreipti išieškojimo į N. O. butą nėra teisinio pagrindo. Tokiu būdu, 2004 metais teismo buvo išaiškinta, jog vykdymo veiksmai išieškant skolą iš ieškovės turto atliekami teisėtai, nes „individualios įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonininko turto ir individualiai įmonei neturint pakankamai turto prievolėms įvykdyti už jos prievoles atsako įmonės savininkas“. Areštuotas butas buvo parduotas antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės vykdomojoje byloje Nr.0075/02/00346, todėl skolos išieškojimas AB „Lietuvos kuras“ naudai buvo nukreiptas į kitą ieškovės turtą, pinigines lėšas. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad pirmos lėšos buvo išieškotos 2007-02-08 ( 92 b.l.), antstolio patvarkymuose dėl vykdymo veiksmų buvo nurodoma skundo dėl antstolio veiksmų padavimo tvarka ir terminai, tačiau ieškovė antstolio veiksmų neskundė iki 2015 metų, tai yra, neginčijo jų teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo metu galiojančios LR CPK 512 straipsnio nuostatos nustato, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad naikinamasis senaties terminas skundžiamiems antstolių veiksmams yra suėjęs.

20Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalis numato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą dėl padarytos žalos atlyginimo. Ieškovė savo ieškinį grindžia tęstiniais neteisėtais antstolių veiksmais, teigdama, kad civilinėje byloje Nr.2-457-796/2016 Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja „ patvirtino faktą, kad nuo 1994-12-01, nuo įmonės išregistravimo, nesant skolininkės teisių ir pareigų perėmėjo, jokie vykdymo veiksmai negalėjo būti atliekami“. Su tokiais ieškovės teiginiais teismas sutikti negali, nes, kaip jau buvo anksčiau minėta, antstolių atliekamų vykdymo veiksmų teisėtumą dar 2004 metais patvirtino Klaipėdos apygardos teismas, vadovaudamasis tuo metu galiojusiais įstatymais ir kasacinio teismo išaiškinimais. Tai, kad keitėsi individualių įmonių statusas, kad pagal 1990-05-08 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą individualios įmonės neturėjo juridinio asmens teisių ir pagal įmonės prievoles įmonininkas atsakė visu savo turtu, o priėmus 2003-11-06 LR individualių įmonių įstatymą jos buvo įvardytos kaip neribotos civilinės atsakomybės privatūs juridiniais asmenys, nesudaro pagrindo neteisėtais pripažinti anksčiau priimtus teismo sprendimus, antstolio atliktus vykdymo veiksmus. Teismas taip pat negali sutikti su ieškovės teiginiais, jog 1994 metais likviduota N. O. individuali firma( - ), tuo metu neturėjusi juridinio juridinio asmens statuso, įsigaliojus 2004 metais naujam įstatymui tapo likviduotu juridiniu asmeniu, todėl ieškinio teiginiai dėl vykdymo veiksmų negalimumo likvidavus juridinį asmenį atmestini, kaip nepagrįsti. Ieškovei neįrodžius antstolio Z.Zenkevičiaus veiksmų neteisėtumo, nenustačius būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, ieškinys dėl 30 062,62 Eur turtinės žalos priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

21Ieškovė prašo iš atsakovų antstolio Zeno Zenkevičiaus, G. K. solidariai priteisti 10 000,00 Eur neturtinės žalos. Ieškovės teigimu, antstolė G. K. turtinės žalos ieškovei nepadarė, tik neturtinę, nes priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui. Šioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas. CK 6.250 str.2 dalyje nustatyta, jog neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos atlyginimui turi būti nustatytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos. Ištyrus bylos įrodymus, įvertinus 2004 m. vasario 12 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartį, patvirtinusią antstolių atliekamų vykdymo veiksmų teisėtumą, nenustačius būtinų civilinės atsakomybės sąlygų bei nesant įsatyminio pagrindo neturtinės žalos priteisimui, ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas prašo priteisti ieškovei 1040 Eur atstovavimo išlaidų, nurodydamas, kad 140 Eur sumokėta už teisinės konsultacijas, 350 Eur už ieškinio surašymąs, 100 Eur už įrodymų rinkimą, 450 Eur už dalyvavimą teismo posėdžiuose. Atsakovo Z.Zenkevičiaus atstovas advokatas prašo priteisti Z.Zenkevičiaus naudai 2456,30 Eur atstovavimo išlaidų:1157,97 Eur už atsiliepimo surašymą, 350,90 Eur už teisinę pagalbą, atstovavimą teisme, 947,43 Eur už paaiškinimus raštu į patikslintą ieškinį, atstovavimą teisme. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje sudaro 22,87 eurų. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai, kur numatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos, šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, įvertinus tai, jog byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, įvertinus advokato laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato paslaugas byloje yra 900 Eur, todėl ieškinį atmetus iš ieškovės atsakovui Zenui Zenkevičiui priteistina 900 eurų advokato išlaidų. Iš ieškovės valstybei priteistina 22,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

24bylą dalyje dėl pareikštų reikalavimų atsakovėms Astai Rimaitei Žičkuvienei ir V. K. nutraukti.

25Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

26Priteisti iš ieškovės N. O., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovui antstoliui Zenui Zenkevičiui, a.k. ( - ), 900 Eur ( devyni šimtai eurų) atstovavimo išlaidų.

27Priteisti iš ieškovės N. O., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 22,87 Eur ( dvidešimt du eurai 87 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su pirminiu ieškiniu reikšdama reikalavimus... 3. Ieškovė teismo posėdžio metu savo ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti,... 4. Ieškovės atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad... 5. Atsakovo antstolio Z. Zenkevičiaus atstovas advokatas pateikė atsiliepimą,... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip... 7. G. K. pateikė atsiliepimą, kur nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, prašė... 8. Trečiasis asmuo AAS ,,BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje pateikė... 9. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ apie bylą informuotas tinkamai,... 10. Byla dalyje nutrauktina.... 11. Ieškinys dalyje atmestinas.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-10-31 ieškovė su patikslintu ieškiniu... 14. Iš vykdomosios bylos Nr. 0014/02/00367 nustatyta, kad Mažeikių rajono... 15. Ieškovė 2016-10-31 teismui pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio... 16. Ieškovė prašo turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. CK 6.245 str. 1 d.... 17. Ieškinys pareikštas antstoliams, pretenzijos reiškiamos ir, ieškovės... 18. Ieškovės manymu, antstolis Z.Zenkevičius atliko neteisėtus veiksmus,-... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė neskundė antstolės G. K. veiksmus... 20. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalis numato... 21. Ieškovė prašo iš atsakovų antstolio Zeno Zenkevičiaus, G. K. solidariai... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 24. bylą dalyje dėl pareikštų reikalavimų atsakovėms Astai Rimaitei... 25. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės N. O., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovui antstoliui Zenui... 27. Priteisti iš ieškovės N. O., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 22,87 Eur (... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...