Byla 2A-1707/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-503-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretysis asmuo SIA „L&T“, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2010-05-24 sprendimą patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę atvirame konkurse Nr. 84273 ,,VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugos“ ir pripažinti konkurso laimėtoju UAB „L&T“, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą Nr. 84273 „VŠĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugos“, kurio dalyviu buvo ieškovas. 2010-05-24 ieškovas gavo atsakovo sprendimą Nr. SR-2027 „Dėl konkurso rezultatų“, kuriame nurodyta, kad Viešųjų pirkimų komisija patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino UAB „L&T“. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2010-05-26 pateikė atsakovui pretenziją. 2010-05-26 ieškovas gavo atsakovo atsakymą, kuriame buvo nurodyta, jog pretenzija paliekama nenagrinėta, kadangi ieškovas turėjo pateikti tokią pretenziją ne po atsakovo sprendimo paskelbti laimėtoju UAB „L&T“, bet atsakovui paskelbus preliminarią pasiūlymų eilę (2010-05-11). 2010-05-26 ieškovas atsakovui pateikė raštą „Dėl pretenzijos nagrinėjimo“. 2010-06-09 atsakovas išnagrinėjo ieškovo 2010-05-26 raštą bei pateikė atsakymą, kuriuo ieškovo pretenzijos netenkino. Ieškovo įsitikinimu, šie atsakovo veiksmai yra neteisėti, pažeidžiantys imperatyvias teisės aktų nuostatas, taip pat ieškovo teisę į skaidrų viešojo pirkimo procesą. Be to, konkurso laimėtojas neatitinka konkurso sąlygose keliamų ekonominės ir finansinės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų, kadangi Lietuva yra nenurodyta laimėtojo turimuose sertifikatuose kaip geografinė vietovė – sritis, kurioje laimėtojo veikla yra atitinkamai sertifikuota. Dėl šios priežasties atsakovas, neatmesdamas laimėtojo pasiūlymo kaip neatitinkančio minimalių kvalifikacijos reikalavimų, iš esmės pažeidė konkurso sąlygų 9.8.1. p. bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 6 dalį. Konkurso laimėtojas naudoja savo veikloje bei valydamas ligoninės patalpas siekia naudoti Europos Sąjungoje nesertifikuotas priemones, netinkamas nuolatiniam dezinfekavimui, taip pat biocidus, kurie nėra skirti asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpoms. Todėl konkurso laimėtojo pateiktas pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų (3.1.10 2p.) bei iš esmės kelia grėsmę visuomenės interesui – atsakovo pacientams. Konkurso laimėtojo pateiktame pasiūlyme nuolatinio valymo ir dezinfekavimo paslaugoms būtų naudojami paprasti plovikliai, t. y. patalpos nebūtų dezinfekuojamos kiekvieną dieną, įskaitant ir poilsio bei švenčių dienas, dėl ko laimėtojo pasiūlymas taip pat neatitinka techninės specifikacijos. Tuo tarpu atsakovas, pateikdamas konkretų ir pagrįstą reikalavimą dėl ligoninės patalpų (įskaitant ir operacinių) nuolatinio dezinfekavimo, paskelbė laimėjusiu pasiūlymą, kuriame nurodyta, kad patalpos nebus dezinfekuojamos kiekvieną dieną, o tik baigiamojo patalpų valymo metu, pažeidė konkurso sąlygų 9.8.3. p. bei viešąjį interesą, pacientų teises į saugias sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, konkurso laimėtojas, įsteigtas Latvijoje, nepateikė skalbyklių techninių charakteristikų, kad būtų galima nustatyti, ar skalbyklės atitinka A+ skalbimo klasę ir ne žemesnę kaip B energijos sąnaudų (ekonomiškumo) klasę, kas neatitinka konkurso sąlygų 3 p. 2 lentelėje nurodytų reikalavimų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d., Konkurso sąlygų 9.8.3. p.). Juridinis asmuo – UAB „L&T“ iš tikrųjų konkurse nedalyvavo, todėl tokio juridinio asmens pripažinimas konkurso nugalėtoju yra neteisėtas. Atsakovas nepagrįstai atsisakė išnagrinėti ieškovo pretenzijas, remiantis neva praleistu 5 dienų terminu jai pateikti. Pretenzija buvo pateikta dėl 2010-05-24 atsakovo sprendimo paskelbti konkurso laimėtoju SIA „L&T“, nepraleidus nustatyto 5 dienų termino, nurodant priežastis, kodėl SIA „L&T“ negali būti paskelbtas konkurso laimėtoju. Tačiau net ir tuo atveju, jei ieškovas būtų praleidęs 5 dienų terminą pretenzijai pateikti, atsakovas privalėjo ją priimti ir išnagrinėti, ypatingai atsižvelgiant į joje nurodytą viešojo intereso pažeidimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos iš ieškovo UAB „Auksinis varnas“ 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo UAB „Auksinis varnas“ 49,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju ieškovas apie trečiojo asmens atitikimą konkurso sąlygoms, sudarytą preliminarią pasiūlymą eilę ir aplinkybę, kad trečiasis asmuo konkurse užėmė pirmąją vietą, sužinojo iš atsakovo 2010-05-11 rašto, kuriame buvo nurodyta ir galimybė dėl šio sprendimo pateikti pretenzijas. Ieškovas pretenzijos dėl šio rašto nepateikė. Atsakovas 2010-05-24 raštu pranešė apie priimtą sprendimą patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę bei konkurso laimėtoju paskelbti trečiąjį asmenį. Ieškovas dėl šio atsakovo sprendimo 2010-05-25 pateikė pretenziją, nurodydamas, kad trečiasis asmuo neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos bei techninės specifikacijos reikalavimų, dėl ko UAB „L&T“ pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų, o ieškovas turi būti paskelbtas konkurso laimėtoju. Teismo teigimu, iš šioje ieškovo pretenzijoje nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu trečiąjį asmenį pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygas (tai yra kvalifikacinius bei techninės specifikacijos reikalavimus). Apie tai, kad trečiasis asmuo atitinka konkurso sąlygas atsakovas ieškovą informavo ne 2010-05-24, o 2010-05-11 raštu. Be to, ieškovas visus trečiojo asmens neatitikimus konkurso sąlygoms išvardino negavęs iš atsakovo jokios informacijos (nei po 2010-05-11, nei po 2010-05-24 raštų gavimo) apie pirkimo sąlygas ar pirkimo dokumentus. Teismas pažymėjo, kad atsakovo 2010-05-24 rašte nebuvo pateikta jokios naujos informacijos (kuri nebūtų buvusi nuodyta atsakovo 2010-05-11 rašte) apie trečiojo asmens neatitikimus konkurso sąlygoms, iš ko seka, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog apie ieškovo nurodomus trečiojo asmens neatitikimus konkurso sąlygoms jis sužinojo tik gavęs iš atsakovo 2010-05-24 raštą bei atitinkamai apie šiuos neatitikimus negalėjo žinoti gavęs iš atsakovo 2010-05-11 raštą (CPK 12 ir 178 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad 5 dienų termino pretenzijos dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikaciniams bei techninės specifikacijos reikalavimams pateikti pradžia turi būti laikoma kita diena, einanti po 2010-05-11 rašto gavimo (CK 1.118 str. 1 d.) bei atitinkamai pabaiga turi būti laikoma 2010-05-16 diena. Teismo teigimu, šią išvadą pagrindžia ir ta aplinkybė, kad atsakovas yra ūkio subjektas, turintis patirties viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose (nes priešingu atveju jis neatitiktų konkurso sąlygų 3.1.8 p.), todėl jis turėjo žinoti ir apie ypač trumpus pretenzijų pateikimo terminus viešųjų pirkimų procedūrose. Nustatęs, jog ieškovas akivaizdžiai praleido terminą pretenzijai pateikti, teismas sprendė, kad ieškovas turi prisiimti ir su netinkamu šios teisės įgyvendinimu susijusias pasekmes, įskaitant ir galimybės skųsti konkurso sąlygas eliminavimą, kas atitiktų bonus pater familias principą bei visų konkurso dalyvių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, taip pat viešųjų pirkimų tikslą – tenkinti viešąjį interesą racionaliai naudojant lėšas pirkimo objektui įsigyti. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad ieškovas, pateikdamas pretenziją dėl trečiojo asmens neatitikimo konkurso sąlygoms tik 2010-05-25, akivaizdžiai praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 5 dienų terminą pretenzijai dėl atsakovo 2011-05-11 rašto paduoti ir ieškovui neprašius praleisto termino atnaujinti bei nenurodžius objektyvių šio termino praleidimo priežasčių, įrodančių, jog termino praleidimas nepriklausė išimtinai nuo ieškovo valios, atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją vadovaudamasis VPĮ 94 straipsnio 1 dalimi. Teismas taip pat nurodė, kad VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Šiuo atveju atsakovas ieškovą apie tai, kad jo pretenzija nebus nagrinėjama informavo 2010-05-26. Nepaisant to, ieškovas kreipėsi į atsakovą su papildoma pretenzija dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją. Teismas pažymėjo, kad VPĮ neįtvirtina konkurso dalyvio teisės teikti pretenziją dėl to, kad perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti pretenziją, tai yra jos neišnagrinėjo. VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad perkančiajai organizacijai pretenzijos neišnagrinėjus, konkurse dalyvaujantis asmuo įgyja teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Atsakovui 2010-05-26 pateikus ieškovui atsakymą, jog pretenzija nebus nagrinėjama, teismo teigimu darytina išvada, kad tuo atveju, jei atsakovas pretenziją būtų išnagrinėjęs, atsakymo pateikimo diena taip pat būtų laikoma 2010-05-26 ir nuo šios datos skaičiuojant 10 dienų terminą ieškiniui pateikti, nustatyta, kad ieškinio pateikimo terminas baigiasi 2010-06-06. Ieškovas ieškinį pateikė teismui tik 2010-06-22, tai yra akivaizdžiai praleidęs ieškinio pateikimo terminą, įtvirtintą VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei esant atsakovo prašymui taikyti ieškinio senatį, teismas ieškinį atmetė, pritaikydamas ieškinio senaties institutą (CK 1.126 str. 2 d.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovas, pateikdamas pretenziją dėl trečiojo asmens neatitikimo konkurso sąlygoms tik 2010-05-25, akivaizdžiai praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 5 dienų terminą pretenzijai dėl atsakovo 2010-05-11 rašto paduoti. Šiame rašte buvo nurodyta tik preliminari pasiūlymų eilė, atsižvelgiant į tai ieškovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti pretenzijos, nes neturėjo jokios informacijos apie SIA „L&T“ atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovas teismui yra pateikęs Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-03-24 išvadą Nr. 4S-1011, kurioje nurodyta, jog atsakovas galėjo ieškovo pretenziją, nors ir pateikus praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 dienų terminą pretenzijai pareikšti, išnagrinėti ir priimti motyvuotą sprendimą. Susipažinus su trečiojo asmens pasiūlymu, paaiškėjo, kad SIA „L&T“ neatitinka ir daugiau konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl galima daryti prielaidą, kad atsakovas sąmoningai vengė nagrinėti ieškovo pretenziją. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek ir pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė priežastis, kodėl jis negalėjo pateikti pretenzijos bei teisinius argumentus, pagrįstus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Teisingumo Teismo suformuota praktika, patvirtinančius, jog perkančioji organizacija galėjo ir turėjo išnagrinėti ieškovo pretenziją.

102. Atsakovo 2010-05-11 rašte, kuriame buvo paskelbta preliminari pasiūlymų eilė, duomenų apie tai, kad trečiasis asmuo neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nebuvo. Ieškinio senaties termino pradžia laikytina ta diena, kai ieškovas gavo pakankamai duomenų, leidžiančių padaryti išvadą, kad SIA „L&T“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir atsakovas savo sprendimo SIA „L&T“ paskirti konkurso laimėtoju nekeis. Šiuos duomenis ieškovas gavo tik 2010-05-26. Be to, informacijos apie SIA „L&T“ surinkimą apsunkino ir atsakovo klaidingai nurodytas pavadinimas – UAB „L&T“. Ieškovas, įvertinęs, kad surinkti duomenys apie trečiojo asmens neatitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams yra pakankami ir objektyvūs, 2010-05-26 pateikė atsakovui pretenziją, į kurią atsakymą gavo tik 2010-06-19. Ieškovas, nepraleisdamas VPĮ nustatyto 10 dienų termino, 2010-06-19 ieškinį išsiuntė teismui, todėl teismo sprendimas atmesti ieškinį, taikant ieškinio senatį, yra nepagrįstas, pažeidžia teisingumo ir protingumo principus bei riboja ieškovo teisę į teisminę gynybą.

113. Trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų bei kitų konkurso sąlygų perkamoms valymo paslaugoms nustatytų reikalavimų (SIA „L&T“ valymui naudojo atsakovo patalpoms netinkamas chemines priemones, įsipareigojo teikti paslaugas mažesne apimtimi nei buvo reikalaujama konkurso sąlygose). Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-03-24 rašte Nr. 4S-1011 patvirtino, kad atsakovas ne tik neatliko išsamaus SIA „L&T“ pasiūlymo patikrinimo, bet net neatliko formalaus tiekėjo SIA „L&T“ pateiktų dokumentų vertinimo, siekiant nustatyti, ar šie dokumentai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Todėl atsakovo veiksmai yra nesuderinami ne tik su VPĮ įtvirtintomis procedūromis bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktais šių procedūrų aiškinimais, bet ir su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kadangi atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo pateiktas pretenzijas bei pažeidė VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvią nuostatą. Tiekėjo SIA „L&T“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2 priede ,,Ligoninės patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugų techninė specifikacija“ nustatytų pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų, neatitiko paslaugos tiekėjui keliamų kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų konkurso sąlygų 3.1.14 p., 3.1.10 p.

12Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą pretenzijai pareikšti bei VPĮ 95 straipsnyje numatytą terminą ieškiniui pareikšti.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.

18Dėl termino pretenzijai ir ieškiniui pareikšti

19Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas. Ginčui aktualios VPĮ redakcijos 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui (VPĮ 94 str. 5 d.).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2010 m. vasario 3 d. paskelbė atvirą konkursą „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 84273). Atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 11 d. raštu konkurse dalyvavusius tiekėjus informavo apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, pagal kurią pirmoje vietoje buvo nurodytas trečiojo asmens UAB „L&T“, o antroje vietoje nurodytas ieškovo UAB ,,Auksinis varnas“ pasiūlymas (t. 1, b. l. 83). Minėtame rašte taip pat buvo nurodyta, kad sprendimas apie laimėjusį pasiūlymą bus priimtas tada, kai bus išnagrinėti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų bus gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 24 d. raštu konkurso dalyviams pranešė, kad patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažinti UAB „L&T“ (t. 1, b. l. 42). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2010 m. gegužės 25 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso laimėtojo pripažinimo, nurodydamas, kad nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu laimėtoju pripažinti UAB „L&T“, kadangi konkurso laimėtojas neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos bei techninės specifikacijos reikalavimų (t. 1, b. l. 44-45). Atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją, nurodydamas, kad ieškovas praleido pretenzijai pateikti skirtą 5 dienų terminą, nes pretenzijoje ginčija trečiojo asmens UAB „L&T“ atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei techninei specifikacijai, apie ką sužinojo iš atsakovo 2010 m. gegužės 11 d. rašto (t. 1, b. l. 46).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, jo eigą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti tariamai pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t. y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Tokiu terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą.

22Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas apie trečiojo asmens UAB „L&T“ atitikimą konkurso sąlygoms bei sudarytą preliminarią pasiūlymą eilę sužinojo iš atsakovo 2010 m. gegužės 11 d. rašto. Atmestinas apelianto argumentas, kad šiame rašte buvo nurodyta tik preliminari pasiūlymų eilė. Kaip minėta, atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 11 d. rašte nurodė, kad konkurso dalyviai, tarp jų ieškovas UAB „Auksinis varnas“ ir trečiasis asmuo UAB „L&T“ atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir šie paslaugos tiekėjai turi teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Taigi, ieškovas apie atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą laikyti trečiojo asmens UAB „L&T“ pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei, ieškovo manymu, jo pažeistą teisę sužinojęs 2010 m. gegužės 11 d., pretenziją dėl šio perkančiosios organizacijos sprendimo galėjo pateikti iki 2010 m. gegužės 16 d., tačiau pateikė tik 2010 m. gegužės 25 d. Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-03-24 išvadoje Nr. 4S-1011 taip pat nustatyta, jog ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 dienų terminą pretenzijai pareikšti. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nustačiusi, kad yra praleistas įstatyme nustatytas terminas pretenzijai pareikšti, ieškovo pretenzijos nenagrinėjo. Atsižvelgiant į tai, kad buvo praleistas terminas pretenzijai pareikšti ir ieškovui neprašius praleisto termino atnaujinti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą atsisakyti nagrinėti ieškovo pretenziją.

23Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą (VPĮ 95 str. 1 d.), t. y. esant vienai nurodytų aplinkybių atsiranda įstatyme nustatytos kreipimosi į teismą prielaidos. Tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje, o jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta (VPĮ 95 str. 1 d.). Taigi VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 str. 2 d.).

24Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovas 2010 m. gegužės 26 d. raštu informavo ieškovą, kad jo pretenzija nebus nagrinėjama. Taigi ieškovas kreiptis į teismą galėjo iki 2010 m. birželio 6 d. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas ieškinį teismui išsiuntė 2010 m. birželio 19 d., t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą, numatytą VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neteisingai ieškinio senaties termino pradžią skaičiuoja nuo atsakymo į savo antrąjį raštą, dėl atsakovo atsisakymo nagrinėti pretenziją, gavimo. VPĮ nenumato galimybės teikti pakartotinę pretenziją. Be to, ieškovo pakartotinėje pretenzijoje nebuvo pateikti jokie nauji argumentai ar aplinkybės, o pakartotas 2010 m. gegužės 25 d. pretenzijos tekstas.

25Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys buvo paduotas praleidus ieškinio senaties terminą, ieškovas nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių ieškinio senaties terminas galėtų būti atnaujintas, todėl pagrįstai atmetė ieškinį šiuo pagrindu.

26Dėl viešųjų pirkimų procedūrų

27Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje, o jo 5 dalyje nustatyta kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų trūkumų ištaisymo tvarka. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų. Taikant VPĮ 32 straipsnį dėl tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo ir šio straipsnio 5 dalį dėl tiekėjo kvalifikacijos duomenų trūkumų ištaisymo turi būti įvertinama kvalifikacijos duomenų visuma, o ne atskira jų grupė ar dokumentas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tik kelių reikalaujamų dokumentų iš jų visumos nepateikimas nėra pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Baltijos kopija“ v. Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, bylos Nr. 3K-3-180/2005). VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, t. y. įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija.

28Nepagrįstas apelianto argumentas, kad atsakovas netikrino trečiojo asmens pateiktų kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių dokumentų ir tuo pažeidė konkurso sąlygų 9.8.1 p. bei VPĮ 32 straipsnio 6 dalį. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi trečiojo asmens pateiktus duomenis, 2010 m. balandžio 6 d. raštu trečiojo asmens paprašė patikslinti savo kvalifikacinius duomenis ir pateikti papildomus dokumentus (t. 2, b. l. 123). Trečiasis asmuo UAB „L&T“ 2010 m. balandžio 13 d. atsakovui pateikė paslaugos tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius papildomus dokumentus (t. 2, b. l. 124-188).

29Apeliantas skunde nurodo, kad trečiasis asmuo pateikė OHSAS 18001:1999 standarto sertifikatą Nr. FIHSK228078S, kuriuo jis vadovautis neturėjo. Tokį argumentą apeliantas grindė sertifikatą išdavusios UAB ,,Bureau Veritas Certification“ Lietuvos filialo 2011 m. kovo 29 d. ieškovui pateiktu atsakymu į jo užduotus klausimus. Tačiau minėtame UAB ,,Bureau Veritas Certification“ Lietuvos filialo rašte taip pat nurodyta, kad teisiškai nėra apibrėžti tinkami ar netinkami sertifikatai ir kaip rodo praktika, įvairiai interpretuojami, ir tai, ar tiekėjas tenkina kvalifikacinius reikalavimus sprendžia perkančioji organizacija (t. 3, b. l. 32-33). Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad trečiojo asmens pateiktas sertifikatas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų.

30Apeliantas skunde taip pat netinkamai aiškina Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 14 d. rašte pateiktą atsakymą į ieškovo užduotus klausimus dėl trečiojo asmens pasiūlytų preparatų naudojimo tinkamumo. Konkurso sąlygų 3.1.10 p. yra nustatyta, kad naudojamos valymo ir dezinfekavimo priemonės turi būti sertifikuotos Europos Sąjungos šalyse, dezinfekcinį poveikį turinčios priemonės – biocidai – turi būti skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įvairios paskirties patalpoms. Minėtame Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos rašte nurodyta, kad dezinfekantas ,,Erisan Des“ yra autorizuotas, biocidas nekelia rizikos vartotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai. Dėl dezinfekanto ,,Easy Des“ minėtame rašte nurodyta, kad autorizacijos liudijimo galiojimas baigėsi 2011 m. vasario 14 d. Taigi dezinfekanto ,,Easy Des“ autorizacijos liudijimas pasiūlymo teikimo metu galiojo, kas atitiko konkurso sąlygas. Dėl preparatų ,,Erihydforte“, ,,C2 Uniclean“ ir ,,A1 Saniprima“ Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba nurodė, kad šie preparatai kaip biocidai nėra autorizuoti, tačiau apie juos neturi pakankamai duomenų, kad atsakytų į ieškovo klausimus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, negalima sutikti su apelianto argumentu, jog Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2011 m. kovo 14 d. raštas patvirtina išvadą, jog trečiojo asmens pasiūlytų preparatų biocidinei paskirčiai naudoti negalima.

31Nepagrįstas apelianto argumentas, kad tiekėjo UAB „L&T“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. tiekėjas pateiktame pasiūlyme neįsipareigojo atlikti nuolatinį patalpų valymą, dezinfekavimą, įskaitant poilsio ir švenčių dienas, todėl perkančioji organizacija negalėjo įsigyti reikiamų paslaugų konkurso sąlygose nurodyta apimtimi. Šį apelianto argumentą paneigia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „L&T“ 2010 m. birželio 7 d. pasirašytos valymo paslaugų sutarties Nr. 7/06-23 priede Nr. 2 nurodyta sąlyga, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti nuolatinį ligoninės patalpų valymą, dezinfekavimą, įskaitant poilsio ir švenčių dienas (t. 2, b. l. 199).

32Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, jog perkančioji organizacija, vykdydama konkurso procedūras ir vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, pažeidė VPĮ įtvirtintas nuostatas.

33Be to, pažymėtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens UAB „L&T“ 2010 m. birželio 7 d. pasirašyta valymo paslaugų sutartis Nr. 7/06-23 šalių sutarimu nuo 2011 m. birželio 30 d. yra nutraukta (t. 3, b. l. 39).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas turėjo 500 Lt advokato atstovavimo išlaidų, kurios priteistinos iš ieškovo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (į. k. 124364561) iš ieškovo UAB ,,Auksinis varnas“ (į. k. 124047059) 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 9. 1. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovas, pateikdamas pretenziją dėl... 10. 2. Atsakovo 2010-05-11 rašte, kuriame buvo paskelbta preliminari pasiūlymų... 11. 3. Trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų bei kitų konkurso... 12. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.... 18. Dėl termino pretenzijai ir ieškiniui pareikšti ... 19. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo... 22. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas apie trečiojo asmens UAB... 23. Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija... 24. Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovas 2010 m. gegužės 26 d. raštu... 25. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 27. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas,... 28. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad atsakovas netikrino trečiojo asmens... 29. Apeliantas skunde nurodo, kad trečiasis asmuo pateikė OHSAS 18001:1999... 30. Apeliantas skunde taip pat netinkamai aiškina Valstybinės visuomenės... 31. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad tiekėjo UAB „L&T“ pasiūlymas... 32. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Be to, pažymėtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens UAB „L&T“ 2010 m.... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 37. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 38. Priteisti atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių...