Byla 1-5-805/2011

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant G. J., L. A., dalyvaujant prokurorams S. K., J. P., kaltinamojo gynėjai - advokatei L. R., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui J. P., nukentėjusiojo įstatyminiam atstovui - G. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2M. V., asmens kodas ( - ) gimęs 1985-01-14 Prienų r, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vienuolikos klasių išsilavinimą, registruotas darbo biržoje, nevedęs, gyv. Kauno g. 14, Prienų r., Jiezno mst., neteistas (2005-01-27 ikiteisminis tyrimas nutrauktas įtariamajam ir nukentėjusiajam susitaikius vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 5 p. ir BK 38 str. 1 d. pagrindu), kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4kad kaltinamasis M. V. 2007 m. spalio 17 d. apie 18.30 val. Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, prie Pieštuvėnų kaime esančios parduotuvės, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia vieną kartą kumščiu sudavė nukentėjusiajam J. P. į veidą, padarydamas plėštinę žaizdą viršutinėje lūpoje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu, o šiam nuo smūgio nugriuvus, koja spyrė mažiausiai tris kartus į krūtinės ląstą, padarydamas plačią difuzinę poodinę kraujosruvą kairės pusės krūtinės - juosmens - klubo srityje, dėl to sudarė pavojingą gyvybei būseną - ūmaus kvėpavimo funkcijos nepakankamumą, kurį nulėmė krūtinės ląstos trauma, ko pasėkoje išsivystė stazinis plaučių uždegimas, tuo nukentėjusiajam padarė sunkų sveikatos sutrikdymą.

5K. M. V. kaltę iš dalies pripažino ir parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. apie 17.30 val. kartu su S. Č. automobiliu „B. B.“ atvyko į parduotuvę, esančią Pieštuvėnų k., Prienų r., Stakliškių sen. Jis buvo nedaug apsvaigęs nuo alkoholio. Prie parduotuvės ant kaladžių sėdėjo trys vyrai, kurie gėrė degtinę. Pamatęs, kad parduotuvė nedirba, norėdamas nusipirkti degtinės, priėjo prie nepažįstamų vyriškių, sėdinčių šalia parduotuvės, paklausti parduotuvės savininko telefono numerio. Vyriškis, kaip vėliau sužinojo, J. P., atsistojo ir ištiesė ranką lyg norėdamas su juo pasisveikinti. Parodė, kad jam tiesiant ranką sveikintis, nukentėjusysis pirmas sudavė ranka jam į veidą. Parodė, kad J. P. sudavus jam smūgį, kaltinamasis labai susijaudino, kadangi smūgio nesitikėjo, dėl ko kirto jam atgal. Parodė, kad jis kirto rankos kumštimi J. P. į veidą vieną kartą, nuo kurio J. P. nugriuvo ant žemės. Sudavęs smūgį norėjo nueiti, tačiau nukentėjusysis jam sugriebė už kojos, todėl jis, norėdamas išsilaisvinti, spyrė jam koja į ranką ar šoną. Tuomet nukentėjusysis jį paleido ir jam beeinant pagavo už kairės kojos. Tada jis 3-4 kartus spardė J. P. per rankas, kad šis jį paleistų. Tuo metu avėjo kedais, kur tiksliai spirdamas pataikė nematė, gali būti, kad spyrė į krūtinės ląstą. Patvirtino, kad nukentėjusysis jokio daikto, su kuriuo būtų jį išgąsdinęs, su savimi neturėjo, į kulbes nesusižalojo, nes buvo arčiau jo nei kulbių. J. P. iš nosies bėgo kraujas, dėl ko jis galėjo kedus išsikruvinti. Parodė, kad S. Č., pamatęs muštynes, atėjo jų skirti. Neužilgo abu su S. Č. išvyko, nematė, kad kam nors reikėtų medikų pagalbos. Su civiliniu ieškiniu 100000 Lt sumai nesutinka, nes jis yra per didelis, be to, mano, kad pats nukentėjusysis pretenzijų neturi, iš jo nieko nenori, už jį tai daro sūnus. Parodė, jog siūlė nukentėjusiajam 2000 Lt, jis sakė, kad pinigų nereikia, ligonių kasos ieškinį už gydymą atlygins.

6M. V. apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją nusikalstamos veikos aplinkybes nurodė analogiškai. Muštynės vyko vakare, prie parduotuvės ant žolės, akmenų toje vietoje nebuvo. Prieš muštynes ant nukentėjusiojo nebuvo sužalojimo žymių (t.2, b.l.53-56). Teismo posėdyje tvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui (t.2, b.l.166).

7Nukentėjusysis J. P. apie tai kaip buvo sužalotas nieko pasakyti negali, apie įvykį dėl patirto sveikatos sužalojimo, prastos sveikatos būklės nieko neprisimena ir jo aplinkybių paaiškinti negali. Paaiškino, jog gyvena sus sūnumi, kuris juo rūpinasi. 2007 metais, tačiau kurią tiksliai dieną pasakyti, įvyko įvykis ir jis buvo sužalotas, negali. Pareikštą ieškinį palaiko, nurodė, kad jį pasirašė pats (t.l, b.l. 52-53, t.3, b.l.19). Nurodė, jog praeityje mėgo išgerti, sirgo epilepsija. Ar buvo atvykęs pas jį M. V. jis neprisimena, ar atvežė lauktuvių nežino, ar liepė pasirašyti ant lapelio, ar pats parašė taip pat paaiškinti negali. M. V. neatleidžia, nes jis liko invalidu, negali nieko dirbti, neturi atminties, ieškinio pagrįstumą palieka teismui spręsti.

8Nukentėjusiojo įstatyminis atstovas - sūnus G. P., kuris teismo nutartimi paskirtas tėvo rūpintoju, parodė, kad jis yra įtrauktas į procesą įstatyminiu atstovu, kadangi dėl sužalojimo nukentėjusysis negali savęs tinkamai atstovauti, nieko neprisimena, jam nustatyta rūpyba, o jis paskirtas jo rūpintoju. Parodė, jog iki šio sužalojimo jo tėvas sirgo alkoholine epilepsija, tačiau didelių sveikatos problemų, neįgalumo neturėjo. Paaiškino, kad dėl patirto sužalojimo tėvą reikia nuolat prižiūrėti, pastoviai juo rūpintis. Paaiškino, kad 2007 m. spalio 17 d. vakare jam paskambino draugas Povilas, kuris pasakė, kad jo tėvas buvo sunkiai sužalotas, jį išvežė greitoji. Be to, jam K. B. pasakojo, kad pirmas kirto M. V., tėvas nuo suduoto smūgio buvo be sąmonės, S. Č. pakeldavo tėvą, o M. V. jį spardė. Jo tėvas J. P. po sužalojimo ilgai gulėjo ligoninėje, po to buvo gydomas slaugos namuose, liko neįgalus, yra liekamieji reiškiniai - jis nieko neprisimena, visiškai neorientuotas, dėl įvykio sukeltų padarinių yra pastoviai prižiūrimas bei slaugomas, savimi savarankiškai pasirūpinti negali. Patvirtino, jog pats J. P. pasirašė ieškinį. Pareikštą ieškinį pilnai palaiko, jį grindžia tėvo kančiomis, dvasiniais išgyvenimais, nes dėl patirtų sužalojimų jo tėvas patyrė skausmą, likę liekamieji reiškiniai, suaktyvėjo epilepsijos priepuoliai, iki šiol tėvas pastoviai vartoja vaistus, suprastėjusi jo atmintis. Tėvas niekuo nesidomi, nieko nenori, viskam abejingas, nežino kuri diena. Nurodė, kad tėvas yra inžinierius, baigęs veterinarijos akademiją, 2006 m. išėjo iš darbo UAB „Vinktūra“, po to privačiai uždarbiavo. Paaiškino, jog tuometinė tėvo rūpintoja tėvui būnant bejėgiškos būklės, bijodama, kad M. V. nepadegtų namų, pasirašė už tėvą tariamą susitarimą dėl susitaikymo ir 2000 litų žalos atlyginimo (t.2, b.l. 168-169).

9Liudytojas K. B. parodė, kad 2007 m. spalio viduryje apie 18 val. jis kartu su J. P. ir A. L. sėdėjo prie parduotuvės, esančios Prienų r., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., kur gėrė degtinę. Buvo išgėrę apie pusę butelio degtinės. Praėjus kiek tai laiko prie parduotuvės privažiavo juodos spalvos automobilis „M. B.“, iš kurio išlipo du vaikinai, kurie priėję prie parduotuvės ir pamatę, kad parduotuvė uždaryta, priėjo prie jų ir reikalavo duoti parduotuvės savininko telefono numerį. Jie atsakė, kad nežino. M. V., kuris buvo agresyviai nusiteikęs, priėjo arčiau jų. Juozas paklausė ko nori ir atsistojo. Tada M. V. kirto J. P., tiksliai į kurią vietą nematė. Patvirtino, jog kaltinamasis pirmas kirto nukentėjusiajam. Nuo suduoto smūgio J. P. nukrito ant žemės prie kaladės. Tuo metu M. V. kėsinosi į A. L.. A. J. P. kirto kaltinamajam per ausį, prasidėjo muštynės, jis puolė juos skirti. Tada ir jį kumščiais puolė kaltinamasis ir tas kitas vaikinas. Tiksliai matė vieną kaltinamojo suduotą smūgį nukentėjusiajam, o kiek kartų spyrė neprisimena.

10Liudytojas A. L. parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. vakare jis kartu su Brazioniu ir Zdančium gėrė degtinę prie parduotuvės, esančios Prienų r., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k. Jiems begeriant degtinę, prie jų priėjo J. P.. Vėliau prie parduotuvės atvažiavo automobilis, iš kurio išlipo vyriškis, kaip vėliau sužinojo M. V.. Jis matė, kad J. P. atsistojo nuo kaladės ir tuomet M. V. pirmas smūgiavo ar kirto J. P., kuris nuo smūgio nukrito ant žolės. Pirmas kaltinamojo smūgis buvo suduotas nukentėjusiajam į veidą. Patvirtino, jog kai atėjo nukentėjusysis, jis buvo sveikas, nesumuštas, jokių mėlynių ar kraujosruvų ant jo kūno nebuvo. Po to lyg ir atsistojo J. P. ir kirto atgal M. V.. Prasidėjo šurmulys, kilo muštynės. Parodė, kad jie M. V. prieš tai nieko nesakė, prie jo nepriekabiavo, iš karto atrodė, kad kaltinamasis buvo agresyviai nusiteikęs. R. Z. muštynių nematė, nes jis tuo metu buvo nuėjęs veršio parsivesti.

11Liudytojas K. B. parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. J. P. atėjo padėti jam skersti kiaulę. Ryte pas jį atėjo blaivus, jis sužalotas nebuvo, buvo visiškai sveikas. Paskerdę kiaulę trise išgėrė du puslitrius degtinės. Iš jo namų tą dieną nukentėjusysis išvyko tarp 12 - 13 val. Pažįsta nukentėjusįjį nuo 1990 metų. Jam neteko girdėti, kad Juozas būtų agresyvus, jis prasigėręs nebuvo, išgerdavo kaip ir visi. Charakterizuoja nukentėjusįjį tik iš teigiamos pusės. Po įvykio Juozas pasikeitęs, sutrikusi jo sveikata, su juo neįmanoma kaip anksčiau bendrauti.

12Liudytoja J. K. parodė, kad tuo metu dirbo Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos felčere. Parodė, kad nuvykusi į iškvietimą ant žolės rado vyriškį, kurio galva nuo smūgių buvo baisiai deformuota, ištinusi. Kairėje galvos pusėje, akies srityje buvo hematoma, burnos ertmėje ir ant lūpos buvo kraujas, žandikaulis atsikišęs, spaudimas nukritęs. Kad kraujosruva šviežia patvirtina mėlynai raudona spalva, kas reiškia, kad sumušimas padarytas tuo pačiu metu kaip ir kviesta greitoji pagalba. Nukentėjusysis buvo be sąmonės, kriokė ir gargaliavo. Parodė, jog tuo metu epilepsijos priepuolio nebuvo. Pribėgę vaikai kalbėjo, kad atvažiavo mašina ir iš jos išlipę vyrai sumušė nukentėjusįjį ir nuvažiavo. Ji į pirminius medicininius duomenis įrašė, kad tai ne kritiminis sužalojimas, o trauminė galvos smegenų liga, nes tokia galvos deformacija nuo kritimo negalima, kitų sužalojimų iš karto nepastebėjo, jai užkliuvo būtent galva. Paaiškino, kad per visą keturiasdešimties metų darbo laikotarpį taip sužaloto žmogaus nėra mačiusi. Nukentėjusysis nieko nekalbėjo, buvo be sąmonės. J. P. greitosios pagalbos automobiliu išvežė į Prienų ligoninės priėmimo skyrių, o iš ten š Kauno klinikas.

13Specialistė S. B., apklausta teismo posėdyje, paaiškino, kad ji pati apžiūrėjo nukentėjusįjį, kuris pas juos gydėsi iki 2007-11-28. Poodinė kraujosruva momeninėje kairėje srityje įtakos sužalojimo laipsniui neturi. Kraujosruva krūtinėje padaryta ketu, buku daiktu - koja, batu, lazda, daug kartų suduodant į tą pačią vietą, ne vieno spyrio įtakoje atsiradusi. Tokio masto kraujosruva negali gautis griuvimo visu ūgiu pasekoje. Poodinėje kraujosruvoje yra daugybiniai lūžiai, pažeisti šonkauliai, atviri lūžiai į krūtinės ląstos vidų, konstatuota oro susikaupimas abipus pleuros ertmėse. Lūžiai ir kraujosruva yra toje pačioje lokalizacijoje, jeigu nebus vieno, nebus ir antrojo reiškinio. Blužnies ir kairio inksto plyšimai nustatyti nebuvo, be to, dėl tokio sužalojimo būtų konstatuota tik nesunkus sveikatos sutrikdymo mastas, sunkumo laipsnis šiuo atveju nesikeistų, nes šiuo konkrečiu atveju yra sunkesnių sužalojimų, vertinant kiekvieną jų atskirai. Dėl oro susikaupimo pagal sveikatos sutrikdymo masto taisyklių 6.6.11 p. operacija neatlikta. Ūmus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas atitinka 6.6.15 p., dėl ko reikalinga edotrafejinė inkubacija ir dirbtinė plaučių ventiliacija. Specialistė, remdamasi medicininiais duomenimis nurodė, kad nukentėjusiojo kvėpavimas buvo pajungtas ir ventiliuojamas ne vieną dieną. Paaiškino, kad sunkus sužalojimo mastas būtų ir dėl galvos smegenų sumušimo. Vienok, jeigu būtų tik kaktinių skilčių sumušimas, sunkaus sužalojimo nebūtų. Apžiūros metu nukentėjusysis buvo nesąmoningas, konstatuota 7-ių balų koma, akių obuoliai plaukiojantys, paliepimų nevykdo. Galvos smegenų sumušimai tiesioginio kontakto metu, nebūdingi griuvimo traumai, yra sunkus smegenų sutrenkimas. Galvos smegenų sumušimo trenkiant į lūpą nebus, turi būti kitas smūgis, viena plėštinė žaizda lūpoje nepadarys kitų sužalojimų, išoriškai užfiksuoti ne mažiau penki trauminiai poveikiai. Remiasi taisyklių 6.6.11 p. konstatuoja ūmų kvėpavimo funkcijos nepakankamumą (komentaro 66.45 p.), taip pat pagal taisyklių 6.6.2 p. galvos smegenų sumušimą. Paaiškino, kad pakanka vieno sunkiausio sužalojimo, kitų faktorių galėtų ir nebūti, tačiau vis tiek šiuo atveju liktų sunkus sveikatos sutrikdymo mastas. Vertinimas atskirai reikalingas tik tokiu atveju, jeigu reikėtų atriboti kelių kaltinamųjų veiksmus. Sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti davinių pilnumoje pakako. Paaiškino, kad MSEK turi nustatyti nedarbingumą, o psichiatrinė komisija, kad susirgo ilgai trunkančia liga. Nukentėjusiajam nustatytas invalidumas, yra liekamieji neurologiniai defektai, savarankiškumas Barthelio indeksu įvertintas labai mažais balais, nukentėjusysis yra visiškai priklausomas nuo kitų. P. S. sutrikdymo masto nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.V-298/158/A1-86 6.6.15 p. sužalojimo sukeltas sunkus šokas, riebalinė ar oro embolija, ūmus inkstų veiklos nepakankamumas ar kita pavojinga gyvybei būsena; 6.6.2 p. galvos smegenų sumušimas su ryškiais neurologiniais židininiais simptomais, patvirtintas specialiais tyrimais.

14L. V. R. parodė, kad bendrauti su J. P. pradėjo prieš metus iki įvykio, iki tol nukentėjusysis sirgo epilepsija, palikus jį žmonai dažnai gausiai vartojo alkoholį, buvo nuo jo priklausomas, pas šeimos gydytoją nesilankė, vaistų nuo epilepsijos nevartojo, daug gėrė. Paskutiniu metu jis niekur nedirbo, pensijos negavo, augino gyvulius. Patvirtino, kad iki minėtojo įvykio jis buvo sąmoningas, pažino žmones. Ji iš spaudos sužinojo apie įvykį. Kai jis buvo komos būsenoje, jo sesuo prašė jį slaugyti ir prižiūrėti. Parodė, kad po įvykio J. P. keturis mėnesius gulėjo Griniaus slaugos namuose, Kauno rajone, į kur ji kasdien važiuodavo jo slaugyti. Pradžioje jis baisiai atrodė, jos neatpažino, buvo smarkiai pasikeitęs. Teismas buvo paskyręs ją globėja, ji savo namuose, esančiuose Prienų r., Stakliškių sen., Sudvariškių k., beveik metus prižiūrėjo J. P., už tai gaudavo 315 Lt. Piktumai su jo sūnumi įvyko dėl pinigų. Paaiškino, kad J. P. sutrikusi kalba, jis ištaria žodžius ne visus. Kai kaltinamasis buvo atvykęs taikytis, ji namuose nebuvo, tuo metu J. P. prižiūrėjo jos dukra.

15L. R. J. parodė, jog grįžęs iš gydymo įstaigos nukentėjusysis nevaikščiojo, buvo agresyvus, jį pilnumoje reikėjo aptarnauti, sauskelnes keisti, buvo visiškai sutrikusi jo atmintis. M. V. su Andrulevičiene, kuri parodė, kur jos gyvena, buvo atvykęs į jų namus. Jos motina tuo metu buvo išvykusi dėl Juozo reikalų į Prienų polikliniką. Patvirtino, jog J. P. tada atvykusio M. V. nepažino, tik kuomet M. V. prisistatė, kad buvo jį sumušęs, suprato kas jis toks. M. V. klausė ar prisimeni kaip viskas vyko, Juozas sakė, kad ne viską prisimena. M. V. prašė Juozo, kad dovanotų, atvežė kavos, saldainių. Juozas ant lapo parašė, kad dovanoja, o M. V. tą lapelį išsivežė.

16Liudytojas D. V. parodė, kad jam S. Č. pasakė, jog nueinant po incidento matė kaip J. P. sėdint ant kaladės iš burnos pradėjo bėgti putos ir J. P. nukrito. Su juo apie tai kalbėjo praėjus savaitei po įvykio. Jam sakė, kad jo brolis M. V. ir S. Č. ėjo į parduotuvę Pieštuvėnuose, kad prie brolio pirmas girtas priėjo nukentėjusysis ir kirto. Tą dieną jis pats brolio nematė, ar jis buvo blaivus, ar ne nežino, iš policijos pareigūnų sužinojo, kad jo brolis sulaikytas sumušęs žmogų. Nurodė, kad jo brolis pirmas į konfliktus nesivelia, yra sportininkas. Jeigu jam kirto ir brolis vieną kartą sudavė, o nukentėjusysis galbūt girtas griuvo ir susitrenkė.

17L. S. Č., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 18 d. apie 18 val. M. V. paprašė jo pavežti iki parduotuvės, nes baigėsi degtinė. Kokiame kaime buvo parduotuvė, jis nežino. Kartu su M. V. atvažiavo prie parduotuvės, iš automobilio išlipo M. V.. Jis matė prie parduotuvės sėdinčius tris jam nepažįstamus vyrus. M. V. pamatęs, kad parduotuvė nedirba, priėjo prie minėtų vyrų ir paklausė ar nežino savininko telefono numerio. Sėdėdamas automobilyje jis girdėjo, kad M. V. barėsi su sėdinčiais vyriškiais. Ką jie tiksliai kalbėjo, jis negirdėjo. Po to, jis pamatė, kad vienas iš vyriškių - J. P. atsistojo ir pradėjo eiti link M. V.. Jis matė, kad J. P. buvo ištiesęs ranką lyg norėdamas pasisveikinti, o kita ranka sudavė M. V. vieną smūgį į veidą. Po to M. V. sudavė J. P. nemažiau du smūgius ranka į veidą. Kai jis pamatė, kad vyksta muštynės, išlipo iš automobilio ir pradėjo M. V. ir J. P. skirti. Jis pats J. P. nesudavė nei vieno smūgio. Jis matė, kad J. P. guli ant žemės, tačiau kada jis nukrito, nematė. Po to jis paėmė M. V. už rankos ir nusivedė į automobilį. Ant jo kelnių galėjo likti J. P. kraujo tuo metu, kai jis juos skyrė ir tuomet kai jis M. V. vedė į automobilį (t.2, b.1.1-2).

18L. M. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. apie 19 val. važiuodamas pro Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r., esančią parduotuvę, pamatė ant žemės gulintį žmogų. Arčiau priėjęs pamatė, kad tai J. P., kuris buvo sumuštas, gulėjo kniūbsčias ir kriokė. Jis paskambino į greitąją pagalbą. Kas sumušė J. P. jis nematė, tik girdėjo, kad kažkokie vaikinai atvažiavę su automobiliu „M. B.“ (t.1, b.l. 93-94).

19L. V. J., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 17 d., tiksliai kuriuo laiku pasakyti negali, pas jį į namus, esančius Pramiežio k., Prienų r., atvažiavo M. V., D. V. ir S. Č.. Jis kartu su M. V. ir D. V. gėrė degtinę, o S. Č. degtinės negėrė, kadangi vairavo automobilį. M. V., kadangi baigėsi degtinė, paprašė S. Č., kad jis nuvežtų jį iki parduotuvės. Po kiek laiko grįžo pas jį į namus M. V. ir S. Č. pasakyti negali, nes neprisimena. Jo namuose liko miegoti M. V. su D. V., o S. Č. išvažiavo namo. Kitą dieną į jo namus atvažiavo policijos pareigūnai ir išsivežė M. V. ir S. Č., kuris ryte buvo atvykęs į jo namus. Jis tik kitą dieną sužinojo, kad M. V. ir S. Č. sumušė J. P.. Kaip įvyko muštynės jis nieko nežino, nes nieko nematė ir jam niekas nepasakojo (t.1, b.l.99-100).

20Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė patikslintą civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo 13834,10 Lt sumai už nukentėjusiojo gydymą (t.1, b.l.62-72, t.3, b.l.129-135), kuriame nurodė, kad nukentėjusysis nuo 2007-10-18 iki 2007-11-28 buvo gydomas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Neurochirurginės reanimacijos bei I-ame neurochirurgijos skyriuose dėl patirto lokalaus smegenų sužalojimo, už gydymą sumokėta 11256,80 L. N. 2007-11-28 J. P. perkeltas į VšĮ K. G. slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę dėl centrinės nervų sistemos padarinių sužalojimo, už gydymą sumokėta 2577,30 Lt, iš viso prašo priteisti iš M. V. 13834,10 Lt.

21Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. P. pareiškęs byloje 100000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti (t.1, b.l.55-58).

22Be kaltinamojo, nukentėjusiojo, jo įstatyminio atstovo, liudytojų parodymų, specialistės paaiškinimų, duotų teisiamajame posėdyje, kaltinamojo kaltę patvirtina ir ikiteisminio tyrimo veiksmų protokolai, kiti faktiniai bylos duomenys:

232007-10-17 21.25 val. Prienų rajono PK operatyvaus valdymo poskyryje gautas telefoninis pranešimas iš Prienų ligoninės priėmimo skyriaus apie tai, kad komos būklėje su sužalojimais galvos srityje pristatytas J. P., kuris buvo sumuštas prie parduotuvės Pieštuvėnų kaime (t.1, b.l.2).

24Greitosios medicinos pagalbos kortelė patvirtina skubios pagalbos kvietimo faktą, nukentėjusiojo būklę iš karto po patirto sužalojimo (t.1, b.l.88)

252007-10-17 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra Pieštuvėnų kaime, Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, prie parduotuvės. Parduotuvė įrengta mūriniame name, stovinčiame prie vietinės reikšmės lygiareikšmių kelių sankryžos. Prie parduotuvės iš vakarinės pusės yra išasfaltuota aikštelė, kurios vakariniame pakraštyje stovi medinės kulbės, naudojamos poilsiui (t.1, b.l.4-5).

26Iš 2007-10-18 papildomos įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad prie parduotuvės ant betoninių šaligatvio plytelių, esančių į šiaurės rytų pusę nuo pagrindinio įėjimo į parduotuvę rasta panaši į kraują 50x12 cm. dydžio dėmė, kuri yra 3 metrų atstumu nuo medžio kelmų ir medžio kelmo stalo (t.1, b.l 6-10).

27Iš 2007-10-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad M. V. pateikė mėlynos spalvos sportines kelnes, mėlynos spalvos bliuzoną, trumpomis rankovėmis marškinėlius, porą sportinių batų (t.1, b.l.25-29).

28Iš 2007-10-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad S. Č. pateikė džinsinį švarką, sportines kelnes ir porą sportinių batų (t.1, b.l.30).

292007-10-23 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas juodos spalvos džinsinis švarkelis yra užsagstomas 5 metalinėmis sagomis. Juodos spalvos sportinės kelnėse priekyje yra gelsvai rusvas sutepimas 1,5x2 cm. dydžio. Ant kairės klešnės yra gelsvai rusvas 0,2x1 cm. dydžio sutepimas. Ant kairio sportinio bato priekio yra 1x2 cm. plote sutepimas (t.1, b.l.31-324.

302007-10-23 daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad mėlynos spalvos bliuzonas yra su ant rankovių prisiūtomis baltos spalvos juostelėmis. Sportinės kelnės, mėlynos spalvos su baltomis juostelėmis. Ant kairės klešnės pačios yra intensyvus 1x6 cm. dydžio sutepimas. Užpakalinėje pusėje ant dešinės klešnės yra intensyvus sutepimas 1x2,5 cm. dydžio. Mėlynos spalvos marškinėliai. Balti su juoda spalva sportiniai batai, ant kairio bato priekio yra 9x10 m plote rudos spalvos sutepimas, ant dešinio bato liežuvio yra 4x7 cm. plote sutepimas (t.l, b.l.26-29).

312007-11-12 parodymų patikrinimo vietoje metu S. Č. parodė parduotuvę, esančią Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r., vietą, kurioje stovėjo automobilis ir kur sėdėjo vyriškiai bei vietą, kurioje M. V. sudavė ne mažiau du smūgius ranka J. P. (t.2, b.l.24-26).

322007-10-19 parodymų patikrinimo vietoje metu M. V. parodė parduotuvę, esančią Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r., vietą prie parduotuvės, kurioje sudavė smūgius J. P., kairės rankos kumštimi vieną kartą į veidą, po to gulinčiam vyriškiui spyrė du kartus dešine koja į galvą. Tiksliai nežino ant kurio šono gulėjo vyriškis ir į kurį šoną jam spyrė (t.2, b.l. 62-64).

332007-10-19 asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad K. B. atpažino M. V., kuris 2007-10-17 Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r., prie parduotuvės sudavė smūgius rankomis ir kojomis J. P. (t.1, b.l.80-82).

342007-10-29 parodymų patikrinimo vietoje metu K. B. parodė vietą prie parduotuvės, esančios Pieštuvėnų k., Prienų r., Stakliškių sen., vietą, kurioje J. P. M. V. sudavė smūgius rankomis ir kojomis, vieną kartą į veidą, nukentėjusiajam, gulinčiam ant žemės du karus spyrė į įvairias kūno vietas. Gavęs pats smūgį nuo M. V. nuėjo už parduotuvės, todėl nematė kiek dar smūgių buvo suduota nukentėjusiajam (t.1, b.l. 80-81).

35Iš 2007-12-04 M. R. teismo medicinos instituto specialisto išvados Nr. S548/07 (01) matyti, kad ant M. V. sportinių kelnių, sportinių batų yra J. P. kraujas su 99,9999999999 % tikimybe (t.1, b.l.38-47).

362008-09-10 Prienų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.79-1-00498-07 dalyje prieš S. Č. pastarajam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (t.2, b.l.4-5).

372008-02-27 M. R. teismo medicinos instituto specialisto išvadoje Nr. G719/07(02) J. P. konstatuota odos nubrozdinimas kaktoje, plėštinė žaizda viršutinėje lūpoje, kraujosruva apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos kairėje momeninėje srityje, kairėje krūtinės-juosmens-klubo srityje, abiejų kaktinių skilčių sumušimas, higromos abejose kaktinėse srityse, 9-10 šonkaulių lūžiai kairėje, lydimi kraujo ir oro susikaupimo kairėje krūtinplėvės ertmėje bei oro susikaupimo dešinėje krūtinplėvės ertmėje. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, kuo galėjo būti rankos kumštis, koja apauta batu at kitais panašaus pobūdžio kietas bukas daiktas. Sužalojimų metu J. P. galėjo būti įvairiose padėtyse. Sužalojimai padaryti ne mažiau 5 trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimas dėl abiejų kaktinių skilčių sumušimo, kraujo ir oro susikaupimo kairėje krūtinės ertmėje bei oro susikaupimo dešinėje krūtinplėvės ertmėje bei oro susikaupimo dešinėje krūtinplėvės ertmėje vertinami kaip sunkus sveikatos sutrikdymas (t.1, b.l.23-24).

382010-01-11 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi (t.3, b.l.124-125) buvo paskirta teismo medicinos ekspertizė (t.3, b.l.124-125).

392011-03-24 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išniaus skyriaus ekspertizės akto (t.3, b.l.183-200) tiriamosios dalies apibendrinimo išvadoje nurodyta, kad J. P. nustatyti šie kūno sužalojimai: odos nubrozdinimas kaktoje, poodinė kraujosruva kairėje momeninėje srityje, plėštinė žaizda viršutinėje lūpoje, kraujosruva apatinėje lūpoje, plati difuzinė poodinė kraujosruva krūtinės ląstos-juosmens ir klubo kairėje pusėje, kairės pusės IV, IX ir X šonkaulių lūžiai, oro susikaupimas dešinėje krūtinplėvės ertmėje, oro ir kraujo susikaupimas kairėje krūtinplėvės ertmėse, dešinio plaučio viršutinės skilties sumušimas, poodinė emfizema krūtinės ląstos dešinėje pusėje bei krūtinės ląstos ir kaklo kairėje pusėje, blužnies ir kairio inksto plyšimai. J. P. nustatytas galvos smegenų sumušimas sužalojimu nevertinamas, nes diagnozė nepagrįsta objektyviais požymiais. Sužalojimai komplikavosi ūmiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, dėl ko nukentėjusysis buvo intubuotas ir taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija. Sužalojimai padaryti nuo trauminių poveikių kietais bukais daiktais. Sužalojimų padarymo galimybė bylos aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. 2007-10-17, nėra atmetama. Sužalojimai vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu dėl krūtinės ląstos traumos, lydimos ūmaus kvėpavimo funkcijos nepakankamumo (sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.15 p.). Sužalojimai, komisijos nuomone, padaryti nemažiau kaip 7-iais trauminiais poveikiais, ne eilės tvarka: 1) į kaktą, 2) į kairę momeninę sritį, 3) į lūpų sritį, 4) į dešinę krūtinės ląstos pusę, 5) nemažiau trijų trauminių poveikių į nugaros-juosmens kairę pusę.

40Išvados rezoliucinėje dalyje konstatuojama, kad J. P. nustatyti kūno sužalojimai vertinami sunkiu ne dėl kraujo-oro susikaupimo kairėje krūtinplėvės ertmėje bei oro susikaupimo dešinėje krūtinplėvės ertmėje, o dėl pavojingos gyvybei būsenos - ūmaus kvėpavimo funkcijos nepakankamumo (sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.15 p.). Objektyvių duomenų, patvirtinančių J. P. blužnies ir kairio inksto pažeidimus drenu, nėra. Gydytojo chirurgo medicininiuose dokumentuose užfiksuotas įtarimas neturi objektyvaus pagrindo vertinti kaip drenu padarytą blužnies pažeidimą. Blužnies ir kairio inksto plyšimai gydyti konservatyviai, todėl nepriskiriami sunkiam sveikatos sutrikdymo mastui. J. P. diagnozuotas galvos smegenų sumušimas sužalojimu nevertinamas, nes diagnozė nepagrįsta objektyviais (kompiuterinės tomografijos tyrimo) duomenimis. J. P. nustatyta plėštinė žaizda viršutinėje lūpoje, nes ji buvo chirurgiškai sutvarkyta susiūta VšĮ Prienų ligoninėje. KMUK nustatant sužalojimą viršutinėje lūpoje (nubrozdinimas) suklysta. Tačiau šiuo konkrečiu atveju abu sužalojimai vertintini kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. J. P. galvos smegenų sumušimas nekonstatuotas. Esant komai, dėl kurios sulėtėja medžiagų apykaita, kiti metaboliniai procesai organizme, naudojant kraują skystinančius preparatus, poodinių kraujosruvų rezorbcijos laikas gali žymiai prailgėti. Konkrečios kraujosruvos gijimas gali užtrukti iki 1 mėnesio laikotarpio ir ilgiau. Plati difuzinė poodinė kraujosruva kairės pusės krūtinės-juosmens-klubo srityje padaryta nuo trauminių poveikių kietu buku ribotą paviršių turinčiu daiktu (daiktais) pasekoje (pvz., koja). Atsižvelgiant į visą kompleksą - krūtinės ląstos-juosmens srities - nustatytų sužalojimų pobūdį, jų atsiradimą griuvimu paaiškinti negalima. Dėl galvos smegenų traumos, nepakankamos plaučių ventiliacijos, esant šonkaulių lūžiams ir plaučių pažeidimams, vystosi stazinis plaučių uždegimas, kuris taip pat prisideda prie kvėpavimo nepakankamumo. Plaučių uždegimas, kartu su krūtinės ląstos trauma, lėmė kvėpavimo nepakankamumo, dėl kurio ligonis buvo intubuotas ir dirbtinai ventiliuojamas, išsivystymą. Todėl ir plaučių uždegimas tiesiogiai siejamas su sunkiu sveikatos sutrikdymu. Sunkus sveikatos sutrikdymas padarytas ne mažiau kaip 3 trauminiais poveikiais į krūtinės ląstą ir visi jie visumoje sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą.

41Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

42Vienas konteineris su skysčiu, panašiu į kraują, paimtas 2007-10-18 papildomos įvykio vietos apžiūros metu, saugomas Prienų rajono policijos komisariate (t.1, b.1.13).

43Mėlynos spalvos sportinės kelnės, mėlynos spalvos bliuzonas, trumpomis rankovėmis marškinėliai, viena pora sportinių batelių, paimti 2007-10-18 iš M. V. daiktų, dokumentų pateikimo metu, saugomi Prienų rajono policijos komisariate (t.1, l, b.1.49).

44Viena pora sportinių batelių, vienos sportinės kelnės, džinsinis švarkas, paimti 2007-10-18 iš S. Č. daiktų, dokumentų pateikimo metu, saugomi Prienų rajono policijos komisariate (t.1, b.l.49).

45Vaizdajuostė prie 2007-10-18 papildomos vietos apžiūros protokolo, 2007-10-19 M. V. parodymų patikrinimo vietoje protokolo, 2007-10-29 liudytojo K. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolo, saugoma byloje.

46Vaizdajuostė prie 2007-11-12 S. Č. parodymų patikrinimo vietoje protokolo, saugoma byloje.

47Gynėja prašė perkvalifikuoti kaltinamojo veiką į Lietuvos Respublikos BK 136 str., kurio dispozicija nurodo, kad tas, kas sunkiai sužalojo žmogų labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens poelgio. Bylos duomenimis akivaizdu, kad M. V., būdamas išgėręs, agresyviai ir piktai nusiteikęs, priėjęs prie nepažįstamų asmenų reikalavo pasakyti parduotuvės savininko telefono numerį. Nukentėjusiajam ir kitiems greta buvusiems asmenims atsakius, jog nežino, be jokios dingsties rankos kumštimi pirmas kirto J. P. į veido sritį, ką patvirtino teismo posėdyje apklausti liudytojai K. B., A. L.. Pats kaltinamasis pripažino, kad ranka sudavė į veido sritį, o kojomis spardė nukentėjusiajam į krūtinės sritį, kas iš esmės atitinka faktines bylos aplinkybes. Specialistės paaiškinimai, ekspertų išvada patvirtina, kad sužalojimai griuvimui bei kritimui nebūdingi, padarytu kieto buko daikto neviename poveikyje, jų lokalizacija bei sveikatos sutrikdymo mastas aiškus, dėl to jokių abejonių nekyla. M. V. pats patvirtino, kad neva nukentėjusiajam gulinčiam ant žemės ir bandant rankomis apglėbti jo kojas, jis, norėdamas išsilaisvinti, būdamas stovinčio asmens padėtyje, spardė J. P., gulinčiam ant žemės, į rakas šonus ir, kad galėjo tokiu būdu suduoti smūgius į krūtinės ląstą. Be to, M. V. parodė, kad iš nukentėjusysis rankose jokių daiktų, kuriais galėtų jį sužaloti, neturėjo, į kulbes krisdamas nesusimušė. Be to, kaip patvirtino liudytojas K. B. iki tol nukentėjusysis buvo sveikas, ant jo kūno jokių sužalojimų prieš tai nebuvo, kad jokių mėlynių ir kraujosruvų ant J. P. kūno iki įvykio nematė, tai patvirtino ir A. L.. J. P. sunkią sveikatos būklę iš karto po įvykio apibūdino ir iš karto pagal kvietimą atvykusi greitosios pagalbos darbuotoja J. K., kuri beje patvirtino, kad taip baisiai sumušto žmogaus nebuvo mačiusi, kad pagal lokalizaciją sumušimo žymės buvo šviežios, t.y. sužalojimai padaryti ką tik iki atvykstant medikams. Jokių duomenų paneigiančių tokias aplinkybes, nėra nustayta. Teismas D. V. parodymais, kad pirmas smūgius sudavė nukentėjusysis netiki ne vien dėl tų aplinkybių, kad jis yra kaltinamojo artimas šeimos narys - brolis, siekiantis palengvinti kaltinamojo padėtį, bet dėl to, kad jis tiesiogiai įvykio nematė, o apie tai žino tik iš pokalbio praėjus maždaug savaitei laiko su S. Č., todėl jo parodymai jokios įrodomosios reikšmės neturi. Tačiau jo parodymais akivaizdu, kad M. V., prieš tai vartojęs alkoholį, vedamas tikslo jo įsigyti alkoholio, nes kaip matyti bylos duomenimis, jo pritrūkus kaltinamasis S. Č. prašė jį nuvežti į parduotuvę Pieštuvėnuose. L. S. Č. parodymais dėl to, kad nukentėjusysis pirmas sudavė teismas netiki, nes jie prieštarauja kitų teismo posėdyje apklaustų liudytojų, bet ir paties kaltinamojo, dėl faktinių veikos aplinkybių, parodymams. Kaltinamojo kaltę patvirtina ir netiesioginiai liudytojų M. G. ir V. J. parodymai, kuriais matyti, kad kaltinamasis, būdamas neblaivus, vyko į parduotuvę su tikslu pirkti degtinės, J. P. po sumušimo gulėjo kniūbsčias, kriokė, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalbą.

48Kaltinamojo gynėjos motyvai, kad asmenys, kurie buvo kartu su nukentėjusiuoju, buvo neblaivūs, todėl jų parodymai vertintini prieštaringai atmestini, nes pagal bylos duomenis minėti liudytojai, tame tarpe ir nukentėjusysis, keturiese buvo pradėję gerti puslitrį degtinės, jų išgerto alkoholio kiekis nėra toks, kad asmuo negalėtų prisiminti nusikalstamos veikos aplinkybių. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų paminėtų liudytojų parodymai buvo nuoseklūs, todėl abejoti jais teismas neturi jokio pagrindo. Pagal specialistės paaiškinimus posėdyje, ekspertizės išvadas jokių abejonių dėl nukentėjusiajam kaltinamojo padaryto sveikatos sužalojimo masto bei aplinkybių, kuriomis jis buvo padarytas, nėra. Kaltinamojo argumentai neva nukentėjusysis pirmasis jam užsimojo ir sudavė ranka į skruostą laikytini gynybine kaltinamojo pozicija, nes tokie jo parodymai paneigtini aukščiau aptartais liudytojų parodymais, kurie patvirtino matę, jog M. V. pirmas be priežasties kirto J. P., kuris prieš tai jo neįžeidinėjo, pirmas konflikto neinicijavo, tiesiog atsakė, kad telefono numerio nežino. Be to, bylos duomenimis akivaizdu, kad nukentėjusysis jokio įrankio ar kito daikto, kuriuo būtų galėjęs sukelti grėsmę kaltinamojo sveikatai ir gyvybei neturėjo, jokia grėsmė iš nukentėjusiojo pusės kaltinamajam nekilo, vertinant ir tą aplinkybę, jog kaltinamasis lyginant su nukentėjusiuoju yra jauno amžiaus, iš bylos duomenų seka sportuojantis asmuo, todėl M. V. nebuvo jokio reikalo be priežasties panaudoti fizinę jėgą ir smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu ar nuo jo gintis. Aptarti įrodymai taip pat leidžia daryti išvadą, kad nukentėjusiojo veiksmai negali būti įvertinti kaip pradėtas ar tiesiogiai gresiantis bei pavojingas kėsinimasis į kaltinamojo gyvybę ar sveikatą, sąlygojęs ir būtinosios ginties situacijos atsiradimą (BK 28 str. 1 d.). Šiuo atveju akivaizdu, kad smurtą kaltinamasis panaudojo ne gynybos, o puolimo tikslais. Pagal Lietuvos Respublikos BK 136 str. nuostatas staigų didelį susijaudinimą gali sukelti arba neteisėtas, arba itin įžeidžiantis nukentėjusiojo poelgis. Bylos duomenimis nustatyta, kad J. P. nei veiksmais, nei įžeidžiančiu elgesiu kaltinamajam tokių veiksmų nesukėlė, todėl M. V. nebuvo jokio poreikio stipriai susijaudinti ir duoti neadekvatų smurtinį atsaką nukentėjusiajam. Tokius kaltinamojo veiksmus teismas laiko ne susijaudinimo pasekme, o elgesio nekontroliavimu, savitvardos praradimu, šiurkščiu agresijos išpuoliu prieš niekuo dėtą, silpnesnį ir ženkliai amžiumi vyresnį asmenį. Toks kaltinamojo elgesys netoleruotinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu ir nesudaro jokio pagrindo kvalifikuoti veiką pagal BK 136 str. Kaltinamasis psichiatro - narkologo įskaitoje neįrašytas, duomenų, apie jo psichikos sutrikimus ar kitas palotologines būsenas byloje nėra, kad M. V. dėl tokio nukentėjusiojo elgesio (neva pastarajam pirma sudavus kaltinamajam smūgį) jį ištiko šokas ir tai, kaltinamojo manymu, yra normali vyro reakcija gavus smūgį, tokius parodymus teismas vertina kritiškai ir jais netiki, nes jokie kiti faktiniai bylos duomenys nepatvirtina tokių jo parodymų. Be to, bylos duomenimis akivaizdu, kad kaltinamasis tokiais argumentais siekia lengvesnės atsakomybės. L. V. R. ir R. J. patvirtino, kad nukentėjusiojo sveikatos būklė dėl patirto sužalojimo buvo sunki, jam ilgą laiko tarpą teko gydytis sveikatos priežiūros įstaigose, reikėjo pastovios priežiūros bei slaugos, tapo neįgalus, negalintis savimi tinkamai pasirūpinti. K. M. V. gynėjos argumentai, kad objektyvių duomenų, patvirtinančių kaltinamojo girtumą, nėra, nes tik rytojaus dieną, t.y. 2010-07-18, jis buvo pristatytas į PK ir nustatytas 0,58 promilių girtumas, paneigtini, nes sulaikius kaltinamąjį būnant pas V. J., kurio namuose iš vakaro M. V. gėrė, vykdamas į parduotuvę taip pat buvo vartojęs alkoholio, atitinka ir jo paties bei aukščiau aptartiems liudytojų parodymams, kas be abejonės liudija priešingai.

49K. M. V. buvo pareikštas dėl to, kad jis J. P. padarė sunkų sveikatos sutrikdymą, dėl ko šis susirgo ilgai trunkančia liga, stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką ir prarado didelę dalį bendro darbingumo. Kadangi nusikalstamos veikos aplinkybės nesikeičia, kaltinimo esmė išlieka ta pati, jis nesunkėja, todėl teismui tai netrukdo jį patikslinti, iš kaltinimo pašalinant aplinkybes, nepagrįstas objektyviais duomenimis. Teisminio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ištyrus visus byloje surinktus įrodymus, kuriais grindžiama tiek kaltinamojo kaltė, tiek nekaltumas ir, kurie yra savarankiški įrodymų šaltiniai, kurių leistinumu ir sąsajumu teismas abejoti neturi pagrindo, nustatyta, kad M. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 str. 1 d., nes jis, veikdamas nusikalstamai, tyčiniais veiksmais, vienu smūgiu į veidą, dėl ko buvo konstatuota plėštinė žaizda viršutinėje lūpoje ir ne mažiau kaip trimis poveikiais (spyriais) į krūtinės ląstą, kas nulėmė kvėpavimo nepakankamumą ir, kurie visi visumoje nukentėjusiajam J. P. sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą dėl pavojingos gyvybei būsenos (BK komentaro specialioji dalis - II, 135 psl., sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.15 p.). Aptarti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad nukentėjusysis J. P. į kaltinamojo gyvybę ar sveikatą nesikėsino, jis neatliko veiksmų, kėlusių kaltinamajam realią grėsmę, pirmas jo nepuolė, jam nesudavė ir negrasino, kaltinamojo atžvilgiu smurto nevartojo, jokio įrankio savo rankose neturėjo. Priešingai, pats kaltinamasis, būdamas išgėręs, pats išprovokavo konfliktą, agresyviai nusiteikęs, vedamas pykčio, nors realaus pavojaus jo gyvybei nebuvo, be jokios priežasties vieną kartą sudavė rankos kumštimi sudavė J. P. į veidą ir ne mažiau tris kartus spyrė į krūtinės ląstą, dėl pavojingos gyvybei būsenos padarydamas sunkų sveikatos sutrukdymą. Tarp kaltinamojo veiksmų ir atsiradusių pavojingų padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Tai patvirtina paties kaltinamojo parodymai, nukentėjusiojo parodymai, liudytojų parodymai, ikiteisminio tyrimo veiksmų protokolai, specialistės paaiškinimai, ekspertizių išvados, kiti faktiniai bylos duomenys, ištirti teisiamojo posėdžio metu. Taigi, bylos duomenimis darytina išvada, kad kaltinamojo veiksmai buvo tyčiniai, o nenustačius aplinkybių, atitinkančių BK 136 str. dispoziciją, M. V. nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 str. 1 d.). Teismas kaltinamojo parodymus, jog kaltinamasis nusikalstamai elgėsi dėl didelio susijaudinimo, atsakydamas į nukentėjusiojo suduotą smūgį jo atžvilgiu, vertina kritiškai ir jais netiki, nes teisminio bylos nagrinėjimo metu tokius kaltinamojo parodymai paneigtini aukščiau aptartais duomenimis. Taigi, seka išvada, kad kaltinamasis, pasitelkdamas gynybos poziciją, siekia sau lengvesnės bausmės. Taigi, atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad M. V. atžvilgiu pagrindo taikyti minėtojo straipsnio nuostatas nėra.

50Valstybinės liginių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė 13834,10 Lt civilinį ieškinį, kurį palaiko, prašo priteisti iš kaltinamojo už nukentėjusiojo gydymą. Civilinio ieškovo atstovas teisiamajame posėdyje nedalyvauja, civilinį ieškinį palaiko pagal pateiktus byloje duomenis, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Kaltinamasis ieškinio šioje dalyje neneigia, medikų klaidos, kaip teigė gynėja, nėra. Tai patvirtina ekspertizės išvada. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.263 str., 6.283 str. reikalavimais žalą, padarytą asmeniui, kurio sužalota sveikata, privalo atlyginti ją padaręs asmuo. Dėl kaltinamojo tyčinių nusikalstamų veiksmų buvo sunkiai sutrikdyta J. P. sveikata, dėl ko nukentėjusysis buvo gydomas, jo gydymo išlaidos sudaro pagal pateiktus byloje duomenis sudaro sumą 13834,10 Lt, jos apmokėtos iš Valstybinės ligonių kasos PSDF biudžeto, todėl kaltinamasis privalo jas atlyginti.

51Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies (( - ) str. 1 d.). Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę gauti žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d., 109 str.). Sprendžiant klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas vadovaujasi CK 6.250 str. 2 d. nuostata, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, taip pat asmens sveikatai. Įstatymas nustato kriterijus, į kuriuos atsižvelgia teismas apskaičiuodamas neturtinės žalos atlyginimo dydį, t.y. į žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, nukentėjusiojo asmens patirtų fizinių ir dvasinių kančių pobūdį, individualias nukentėjusiojo savybės (amžių, gyvenimo būdą, ankstesnę elgseną, sveikatos būklę, turėtus žalingus įpročius, profesiją ir kt.), jų įtaką žmogaus darbinei veiklai, šeimyniniam gyvenimui, liekamuosius reiškinius, pasveikimo galimybę, kitas, aukščiau aptartas ir turinčias reikšmės bylai, aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, į visos šalies nūdienos ekonominį pragyvenimo lygį.

52Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos A. T. nutartyse yra ne kartą akcentavęs, kad asmeniui veikiant tyčia yra padaroma didesnė neturtinė žala nei neatsargios kaltės atveju. M. V. kaltė išreikšta tyčiniais brutaliais veiksmais prieš nieko dėtą, silpnesnį, gerokai amžiumi vyresnį asmenį. Jo kaltė pasireiškė tyčine forma, kaltinamasis galėjo ir privalėjo numatyti, kad dėl tokio jo veikimo gali atsirasti itin sunkūs padariniai, todėl, teismo manymu, žalą padariusio asmens turtinė padėtis sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju negali būti lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį, tačiau teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai reikalauja, kad konkrečioje situacijoje būtų užtikrinta protinga priešingų interesų - nukentėjusiojo ir kaltininko - pusiausvyra, kad žalos dydis netaptų nepakeliama našta nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui. Kaltinamasis jauno ir darbingo amžiaus, šiuo metu registruotas darbo biržoje, pjauna nuosavą mišką ir iš to užsidirba pragyvenimui, santuokos neįregistravęs, su drauge ir bendrai sugyventa dukra gyvena pas motiną, kito registruotino turto neturi. Pažymėtina tai, kad priteisiant neturtinę žalą, įvertinamos ne tik tos aplinkybės, kurios rodo kaltininko turtinę padėtį žalos priteisimo momentu, bet ir tos, kurios leidžia teismui spręsti apie turtinės padėties pasikeitimą ateityje (žalą padaręs jaunas ir darbingo amžiaus, tačiau niekur nedirbantis asmuo gali įsidarbinti, įgyti turto, gauti pajamų) bei realios galimybės žalą atlyginti. Kaltinamasis sveikas, neįgalumo neturi, todėl vien ta aplinkybė, jog šiuo metu yra registruotas darbo biržoje, nedarbo draudimo išmokų negauna, nes prieš tai buvo mažai dirbęs, turi mažą vaiką, už kurį motinystės pašalpa yra mokama vaiko motinai, negali būti laikomos išskirtinėmis ir pateisinančios aplinkybėmis sprendžiant neturtinės žalos dydžio, padarius nusikalstamą veiką, nustatymo klausimą, ir leisti minimalizuoti kaltinamojo pareigą atlyginti nusikaltimu padarytą neturtinę žalą, vertinant ir tą aplinkybę, kad kaltinamasis tyčiniais veiksmais, nukreiptais prieš asmenį, sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Kaltinamasis turi galimybę, o tuo pačiu ir pareigą, laisvai pasirinkti tokį darbą ar verslą, kuris sudarytų sąlygas atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. Taigi, aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teismui manyti, kad jaunas ir darbingas asmuo dirbs ir gaus pajamas, atitinkančias jo amžių bei išsilavinimą. Nukentėjusysis dėl nusikalstamos veikos patyrė didelius skausmus, dvasinius išgyvenimus, jo atžvilgiu padarytas sužalojimas vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. J. P. buvo komoje, prarado nuovoką bei atmintį, buvo ilgai gydomas, reikėjo keisti sauskelnes, vartyti, maitinti, jis dėl to negalėjo ne tik fiziškai, bet ir dėl psichinės būsenos visiškai pasirūpinti savimi, jam teko kankintis, išgyventi skausmus. Patirtų išgyvenimų sunkumą ir pasekmes liudija teismui pateikti duomenys - specialisto išvada, neįgaliojo pažymėjimas tęsiamas (nuo 2008-05-15 iki 2009-05-14 darbingumas 20 procentų, nuo 2009-05-18 - 2009-11-17 darbingumas 25 procentai, nuo 2009-11-18 iki 2011-11-30 darbingumas 20 procentų). Netekto darbingumo lygio nustatymo duomenys patvirtina, kad jam reikalinga specialioji nuolatinė slauga (priežiūra). Medicininiai duomenys, ligos istorijų išrašai, iš kurių matyti, kad J. P. sveikatos būklės prasta, ką patvirtina ir mažas Barthelio indeksas, rūpybos reikalingumas, pastoviai dėl smegenų veiklos vartojami medikamentai: topomaksas ir trileptalis, mažas fizinis aktyvumas, sutrikusi atmintis, prasta orientacija aplinkoje, nesugebėjimas savimi pasirūpinti, reikalinga pastovi kito asmens priežiūra. Gydymosi eigoje jį lydėjo depresija, pykčio protrūkiai. Padarytos žalos dydis įvertintas pagal nukentėjusiojo vidinius įsitikinimus, tačiau sprendžiant atlygintinos žalos dydžio klausimą, būtina vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgti į socialinį pažeistų vertybių reikšmingumą (Lietuvos Respublikos A. T. nutartys baudžiamojoje byloje 2K-63/2006, civilinėje byloje Nr. 3K-7-225/2005, 3K-3-351/2007). Neturtinė žala yra padaroma dėl sukeliamų išgyvenimų paveikiant skirtingus gėrius, turinčius didesnę ar mažesnę vertę asmeniui. Asmens sveikata - yra viena svarbiausių ir ne visada atkuriamų vertybių, todėl yra itin saugoma. Pasekmės vertintinos ne tik fakto, bet ir ateities požiūriu, kaip jos paveikia tolimesnį nukentėjusiojo gyvenimą. Jeigu fiziniai sužalojimai yra tokio pobūdžio, kad iš karto nepašalinamos jų pasekmės, tai, be išgyvenimų dėl sužalojimo fakto, prie neturtinės žalos gali būti priskiriami išgyvenimai kaip susirūpinimas būsimomis pasekmėmis - kaip sužalojimas paveiks sveikatą ateityje, ar sužalojimo pasekmes pavyks galutinai pašalinti. Iš nukentėjusiojo atstovo, liudytojų parodymų, kitų faktinių duomenų matyti, kad J. P. jau anksčiau buvo nutraukęs darbo santykius, pensijos tuo metu pagal amžių negavo, ūkyje augino gyvulius, vienok dėl patirtų sužalojimų jis negali savarankiškai gyventi, tvarkytis ūkyje, gyventi pilnaverčio socialinio gyvenimo, jam apribota galimybė ne tik ūkiškai dirbti, bet ir tinkamai pasirūpinti savimi socialiai, sumažėjusios bendravimo galimybės. Po padarytos nusikalstamos veikos J. P. tapo neįgaliu, sužalojimo pasekmės sunkiai pasiduoda gydymui, sveikata nuo nusikalstamos veikos padarymo iki šiol nėra stipriai pagerėjusi. Spręsdamas dėl neturtinės žalos dydžio kompensavimo, teismas atsižvelgia ir kitas reikšmingas neturtinės žalos dydžiui nustatyti aplinkybes, į tai, kad J. P. sveikatos problemų turėjo iš anksčiau, jis sirgo epilepsija, vedė netinkamą gyvenimo būdą, piktnaudžiavo alkoholiu, ne visuomet lankėsi pas gydytojus, vartojo medikų paskirtus vaistus, kas sąlygojo tokią neurologinę būseną. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, netgi perspektyvoje preziumuojant M. V. turtinės padėties pagerėjimą, įvertinus įstatymo numatytus kriterijus, visas aukščiau aptartas bylos aplinkybes, atsižvelgiant ir į priteistinos už nukentėjusiojo gydymą valstybinei ligonių kasai turtinės žalos dydį, labiausiai šiuos principus atitinkanti suma, užtikrinanti teisingą piniginę kompensaciją už padarytą skriaudą bei balansą tarp padarytos veikos ir jos sukeltų padarinių, teismo manymu, bus pasiekta nukentėjusiajam iš kaltinamojo priteisus 25000 Lt neturtinės žalos. Likusioje dalyje ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas.

53Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str. Atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį, padarinius, kaltinamojo asmenybę. Pažymėtina, kad skiriama bausmė priklauso nuo pažeistos baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės reikšmingumo, padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio, jos padarinių, teisę pažeidusio asmens pavojingumo laipsnio ir kitų svarbių aplinkybių (kaltinamojo elgesio prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos), o taip pat nukentėjusiojo padėties ir pozicijos. K. M. V. padarė tyčinį nusikaltimą žmogaus sveikatai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str.). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Teismui nepakanka vien to fakto, kad kaltinamasis nurodė faktines nusikalstamos veikos aplinkybes, be kita ko, būtina nustatyti ir nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos, tai objektyviai įvertinama pagal bylos aplinkybių visumą. Teismas nelaiko kaltinamojo M. V. dalinį kaltės pripažinimą jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nes kaltinamasis nebuvo nuoseklus ir nuoširdus, padarytos žalos neatlygino, jis nėra kritiškas padarytai nusikalstamai veikai, tariamu susitaikymo rašteliu siekia palengvinti savo padėtį. Pagal Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p. nuostatas, be visiško prisipažinimo, be kita ko reikalingas ir nuoširdus gailėjimasis, kas beje viso teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, nes kaltinamasis, siekdamas palengvinti atsakomybę, padarytą nusikalstamą veiką motyvavo susijaudinimu, patirtu šoku bei normalaus vyro elgesiu kaip atsaku į tariamai gautą smūgį. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, nes duomenų, kad alkoholis turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, nėra. Tai, kad kaltinamasis susilaukė dukros, kad turi senyvo amžiaus senelius, šiuo metu charakterizuojamas tinkamai, nesudaro pagrindo taikyti švelnesnę bausmės rūšį, nes priešingai, bylos duomenimis matyti, kad kaltinamasis turi tėvus, pas kuriuos gyvena kartu su neįgaliais seneliais, mažamečiu vaiku ir jo motina, kurį išlaiko ir prižiūri S. B., kuriai iš VSDFV biudžeto mokama pakankamo dydžio motinystės pašalpa. Kaltinamasis padarytos žalos neatlygino, o ta aplinkybe neva jis susitaikė su nukentėjusiuoju, siūlė jam 2000 Lt, o J. P. su tuo sutiko pasirašydamas ant lapelio, kad pretenzijų neturi, atleidžia, nelaikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kadangi bylos duomenimis akivaizdu, kad nukentėjusysis apie įvykį dėl patirto sveikatos sužalojimo neprisimena, apie tokias kaltinamojo aplinkybes tiksliai paaiškinti nieko negali, pats negali tinkamai savęs atstovauti, dėl ko baudžiamojoje byloje jį atstovauja įstatyminis atstovas - sūnus, kuris yra tėvo rūpintojas ir, kuriam tokios aplinkybės nėra žinomos, kaltinamajam neatleidžia ir nesutinka su tokiu siūlytinos žalos dydžiu. Atsižvelgtina ir į kaltinamojo elgesį iki ir po nusikalstamos veikos padarymo. Iš 2005-01-27 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad M. V. praeityje buvo nusikaltęs. Kaltinamasis praeityje eilę kartų baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimus, tarp kurių kelis kartus už vairavimą esant neblaiviam, vairavimą atimtomis teisėmis, eismo įvykį, girto pasirodymą viešoje vietoje, iš kurių tris kartus po nusikalstamos veikos padarymo, turi galiojančias nuobaudas, kas iš neigiamos pusės charakterizuoja kaltinamąjį, rodo, kad jis išvadų nedaro, sistemingai daro pažeidimus ir yra reguliariai traukiamas atsakomybėn. Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina į tai, kad M. V. teisiamas pirmą kartą, Prienų rajono psichikos sveikatos centre narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas, turi pastovią gyvenamąją vietą, Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūno duomenimis charakterizuojamas kaip gabus sportininkas, dalyvaujantis seniūnijos renginiuose. Taigi, esant, aukščiau aptartoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad bausmės paskirtis - nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti jį pataisyti, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, atsižvelgiant į visas aukščiau aptartas aplinkybes, bus pasiekta M. V. paskiriant įstatymo sankcijoje numatytą vienintelę bausmės rūšį - terminuotą laisvės atėmimą, žemiau vidurkio.

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 303 str. 2 d., 307 str. 1 d. teismas

Nutarė

55M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., ir nuteisti jį 3 (trijų) metų terminuoto laisvės atėmimo bausme.

56Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

57Bausmės pradžios laiką pradėti skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo dienos.

58Sutinkamai su Lietuvos Respublikos BK 66 str., į paskirtosios bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo laiką nuo 2007-10-18 iki 2007-10-19.

59Nukentėjusiojo J. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš M. V. 25000 Lt J. P. neturtinei žalai atlyginti, likusioje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

60Priteisti iš M. V. V. ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 147, Vilnius a.s. Nr. ( - ) ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmonės kodas 191351679) 13834,10 Lt už J. P. gydymą.

61Kardomąsias priemones - periodinę registraciją policijos įstaigoje r dokumentų paėmimą - palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

62Daiktinius įrodymus - vieną konteinerį su skysčiu, panašiu į kraują, saugomą Prienų rajono policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

63Mėlynos spalvos sportines kelnes, mėlynos spalvos bliuzoną, trumpomis rankovėmis marškinėlius, vieną porą sportinių batelių, saugomus Prienų rajono policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti M. V..

64Vieną porą sportinių batelių, vienas sportines kelnes, džinsinį švarką, saugomus Prienų rajono policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti S. Č..

65Dvi vaizdajuostes, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti byloje.

66Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos

67gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant G. J., L. A.,... 2. M. V., asmens kodas ( - ) gimęs 1985-01-14 Prienų r, lietuvis, Lietuvos... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. kad kaltinamasis M. V. 2007 m. spalio 17 d. apie 18.30 val. Prienų rajone,... 5. K. M. V. kaltę iš dalies pripažino ir parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. apie... 6. M. V. apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją nusikalstamos veikos... 7. Nukentėjusysis J. P. apie tai kaip buvo sužalotas nieko pasakyti negali, apie... 8. Nukentėjusiojo įstatyminis atstovas - sūnus G. P., kuris teismo nutartimi... 9. Liudytojas K. B. parodė, kad 2007 m. spalio viduryje apie 18 val. jis kartu su... 10. Liudytojas A. L. parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. vakare jis kartu su... 11. Liudytojas K. B. parodė, kad 2007 m. spalio 17 d. J. P. atėjo padėti jam... 12. Liudytoja J. K. parodė, kad tuo metu dirbo Prienų pirminės sveikatos... 13. Specialistė S. B., apklausta teismo posėdyje, paaiškino, kad ji pati... 14. L. V. R. parodė, kad bendrauti su J. P. pradėjo prieš metus iki įvykio, iki... 15. L. R. J. parodė, jog grįžęs iš gydymo įstaigos nukentėjusysis... 16. Liudytojas D. V. parodė, kad jam S. Č. pasakė, jog nueinant po incidento... 17. L. S. Č., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 18... 18. L. M. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 17... 19. L. V. J., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2007 m. spalio 17... 20. Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 21. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. P. pareiškęs byloje 100000 Lt... 22. Be kaltinamojo, nukentėjusiojo, jo įstatyminio atstovo, liudytojų parodymų,... 23. 2007-10-17 21.25 val. Prienų rajono PK operatyvaus valdymo poskyryje gautas... 24. Greitosios medicinos pagalbos kortelė patvirtina skubios pagalbos kvietimo... 25. 2007-10-17 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta... 26. Iš 2007-10-18 papildomos įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad prie... 27. Iš 2007-10-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad M. V.... 28. Iš 2007-10-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad S. Č.... 29. 2007-10-23 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas juodos spalvos džinsinis... 30. 2007-10-23 daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad mėlynos spalvos... 31. 2007-11-12 parodymų patikrinimo vietoje metu S. Č. parodė parduotuvę,... 32. 2007-10-19 parodymų patikrinimo vietoje metu M. V. parodė parduotuvę,... 33. 2007-10-19 asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad K. B.... 34. 2007-10-29 parodymų patikrinimo vietoje metu K. B. parodė vietą prie... 35. Iš 2007-12-04 M. R. teismo medicinos instituto specialisto išvados Nr.... 36. 2008-09-10 Prienų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu nutrauktas... 37. 2008-02-27 M. R. teismo medicinos instituto specialisto išvadoje Nr.... 38. 2010-01-11 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi (t.3, b.l.124-125) buvo... 39. 2011-03-24 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 40. Išvados rezoliucinėje dalyje konstatuojama, kad J. P. nustatyti kūno... 41. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 42. Vienas konteineris su skysčiu, panašiu į kraują, paimtas 2007-10-18... 43. Mėlynos spalvos sportinės kelnės, mėlynos spalvos bliuzonas, trumpomis... 44. Viena pora sportinių batelių, vienos sportinės kelnės, džinsinis švarkas,... 45. Vaizdajuostė prie 2007-10-18 papildomos vietos apžiūros protokolo,... 46. Vaizdajuostė prie 2007-11-12 S. Č. parodymų patikrinimo vietoje protokolo,... 47. Gynėja prašė perkvalifikuoti kaltinamojo veiką į Lietuvos Respublikos BK... 48. Kaltinamojo gynėjos motyvai, kad asmenys, kurie buvo kartu su... 49. K. M. V. buvo pareikštas dėl to, kad jis J. P. padarė sunkų sveikatos... 50. Valstybinės liginių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno... 51. Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies... 52. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra... 53. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 303 str. 2 d., 307 str. 1 d.... 55. M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 56. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 57. Bausmės pradžios laiką pradėti skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo... 58. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos BK 66 str., į paskirtosios bausmės laiką... 59. Nukentėjusiojo J. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš M.... 60. Priteisti iš M. V. V. ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 61. Kardomąsias priemones - periodinę registraciją policijos įstaigoje r... 62. Daiktinius įrodymus - vieną konteinerį su skysčiu, panašiu į kraują,... 63. Mėlynos spalvos sportines kelnes, mėlynos spalvos bliuzoną, trumpomis... 64. Vieną porą sportinių batelių, vienas sportines kelnes, džinsinį švarką,... 65. Dvi vaizdajuostes, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti byloje.... 66. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos... 67. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės...