Byla 2S-1215-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžejaus Maciejevskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo „VVV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonso Kievišo ieškinį atsakovams UAB „VVV“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims nereiškusiems savarankiškų reikalavimų – UAB „SEB lizingas“, UAB „Labarita“ dėl sandorių panaikinimo, turto pripažinimo bendro naudojimo objektu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir teisės į statybą.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsas Kievišas 2009-03-26 kreipėsi į Vilniaus miesto 3-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (t.1, b.l. 2-16), kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu 2003-01-09 tarp Lietuvos valstybės (Vilniaus apskrities viršininko administracijos) ir Vilniaus miesto savivaldybės sudarytą priėmimo-perdavimo aktą Nr. (51)-2.1-4 dalyje dėl Lietuvos valstybės (Vilniaus apskrities viršininko administracijos) Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perduotų valstybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 5, kurių indeksai inventorizacinėje byloje 3-57, 3-60 ir 3-61 (paskirtis: gydymo, unikalus Nr. 1094-0081-9010:0007, adresas Vilniaus m. Gedimino pr. 5, toliau – Ginčo patalpos); 2) pripažinti negaliojančia 2004-10-04 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr.RJ-2335, ir 2004-10-13 priėmimo-perdavimo aktą, notarinio registro Nr.12-10-357, sudarytus tarp Vilniaus miesto savivaldybės kaip pardavėjo ir Nijolės Dumbliauskienės bei Romualdo Dumbliausko kaip pirkėjų dalyje, kurioje nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė pardavė ir perdavė Nijolės Dumbliauskienės bei Romualdo Dumbliausko nuosavybėn Ginčo patalpas; 3) pripažinti negaliojančiu 2005-05-16 akcijų pasirašymo sutartį ir priėmimo-perdavimo aktą, sudarytus tarp Nijolės Dumbliauskienės bei Romualdo Dumbliausko kaip Ginčo patalpų perleidėjų ir UAB „VVV“ kaip Ginčo patalpų įgijėjo, dalyje, kurioje nurodyta, kad Nijolė Dumbliauskienė bei Romualdas Dumbliauskas pardavė, t.y. turtu apmokėjo už įsigyjamas akcijas ir perdavė UAB „VVV“ nuosavybėn Ginčo patalpas; 4) pripažinti, kad Ginčo patalpos, yra Pastato, kurio unikalus Nr. 1094-0081-9010, lD3p, bendrojo naudojimo patalpos; 5) panaikinti Ginčo patalpos nuosavybės teisinę registraciją atsakovo vardu Nekilnojamojo turto registre; 6) įpareigoti atsakovą savo lėšomis, rizika ir priemonėmis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos panaikinti ir pašalinti bet kokias stiklines pertvaras (konstrukcijas), kurios buvo įrengtos Pastato bendro naudojimo įėjime į Pastatą (atvirame prieangyje) iš Gedimino prospekto pusės prie Ginčo patalpos, kuri Pastato kadastrinių matavimų bylos planuose pažymėta indeksu 3-60, o atsakovui per nustatytą terminą tinkamai neatlikus teismo nustatytų minėtų įpareigojimų, leisti ieškovui UAB „Baltų burlaivis“ savo priemonėmis ir atsakovo lėšomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos panaikinti ir pašalinti bet kokias stiklines pertvaras (konstrukcijas), kurios buvo įrengtos Pastato bendro naudojimo įėjime į Pastatą (atvirame prieangyje) iš Gedimino prospekto pusės prie Ginčo patalpos, kuri Pastato kadastrinių matavimų bylos planuose pažymėta indeksu 3-60; 7) pripažinti ieškovų teisę be atsakovo sutikimo gauti iš Vilniaus m. savivaldybės projektavimo sąlygų sąvadą, skirtą parengti Buto Nr. 1 ir Buto Nr. 2 rekonstrukcijos pagal Projektinius pasiūlymus projektą; 8) pripažinti Ieškovų teisę be atsakovo sutikimo pagal Vilniaus m. savivaldybės išduotą projektavimo sąlygų sąvadą ir Projektinius pasiūlymus parengti Buto Nr. 1 ir Buto Nr. 2 rekonstrukcijos projektą; 9) pripažinti Ieškovų teisę be atsakovo sutikimo pagal Vilniaus m. savivaldybės išduotą projektavimo sąlygų sąvadą, Projektinius pasiūlymus ir Vilniaus m. savivaldybės suderintą Buto Nr. 1 ir Buto Nr. 2 rekonstrukcijos projektą bei išduotą leidimą statybos darbams atlikti Buto Nr. 1 ir Buto Nr. 2 rekonstrukciją; 10) priteisti iš atsakovų Ieškovų naudai byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančių negyvenamųjų patalpų – poliklinikos dalį, kurią sudaro negyvenamosios patalpos (indeksai inventorizacinėje byloje 3-57, 3-60 ir 3-61), uždraudžiant atsakovui Ginčo patalpas perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip jomis disponuoti ar jas teisiškai apsunkinti; įpareigoti atsakovą leisti ir sudaryti visas reikiamas sąlygas ieškovams ir ieškovų įgaliotiems asmenims per Pastato pagalbinę laiptinę, kurių indeksai inventorizacinėje byloje yra 3-61 ir 3-57, ir pagalbinės laiptinės vidinius laiptus 24 val. per parą septynias dienas per savaitę, laisvai pateikti ir įeiti į Ieškovams nuosavybės teise priklausantį Butą Nr. 1 (unikalus Nr. 1094-0081-9010:0004, bendras plotas: 240,37 kv.m, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 5-4).

4Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2009-04-06 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „VVV“ priklausančių negyvenamųjų patalpų – poliklinikos dalį, kurią sudaro negyvenamosios patalpos, kurių indeksai inventorizacinėje byloje yra 3-57, 3-60 ir 3-61, uždraudžiant atsakovui ginčo patalpas perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip jomis disponuoti ar jas teisiškai apsunkinti; įpareigojo atsakovą leisti ir sudaryti visas reikiamas sąlygas UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsui Kievišui bei jų įgaliotiems asmenims per Pastato Pagalbinę laiptinę (indeksai inventorizacinėje byloje 3-61 ir 3-57) ir Pagalbinės laiptinės vidinius laiptus laisvai pateikti ir įeiti į UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsui Kievišui nuosavybės teise priklausantį Butą Nr. 1 (unikalus Nr. 1094-0081-9010:0004, bendras plotas: 240,37 kv.m, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 5-4). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovų reikalavimų pobūdį bei atsižvelgęs į tai, kad atsakovai nesutinka spręsti ginčo gražiuoju, padarė išvadą, kad pareiškime nurodytos aplinkybės gali apsunkinti prašomo byloje priimti sprendimo įvykdymą arba padaryti jo vykdymą visiškai negalimu, ir, vadovaudamasis CPK 145 str. 1 d. 1 p. bei ekonomiškumo principu, areštavo atsakovo negyvenamųjų patalpų dalį, paskirdamas minėtus draudimus (t.1, b.l. 264-266).

5Atsakovas UAB „VVV“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 67-70) prašo panaikinti Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009-04-06 nutartį. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausima teismas, nors ir nenagrinėja ieškinio pagrįstumo, tačiau turi atsižvelgti į ieškinio reikalavimus ir faktines bylos aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-19 nutartis c.b. Nr. 2-287/2009). Šiuo atveju teismas nesirėmė byloje ieškovo pateiktais VĮ Registrų centras nuosavybės pažymėjimo duomenimis, jog ginčo patalpos priklauso atsakovui, todėl, neteisingai įvertinęs ieškinio faktines aplinkybes, ginčo patalpas neparįstai priskyrė bendro naudojimosi patalpoms, neva pro kurias yra patenkama į ieškovo butus, ir padarė nepagrįstą išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad ginčo patalpos kartu su kitomis poliklinikos patalpomis buvo suformuotos kaip atskiras turtinis objektas dar 1998 m., kai tuo tarpu palėpės patalpos kaip nekilnojamasis turtinis objektas buvo įregistruotas tik 2001 m. Be to, iš inventorizacinės bylos duomenų matyti, kad tarp pagrindinės (ginčo) ir pagalbinės laiptinių jokių durų nėra, į ieškovui priklausančius butus galima patekti tik per pagalbinės laiptinės patalpas. Todėl teismo teiginys, jog per ginčo patalpas patenkama į butus, yra nepagrįstas ir neteisingas. Nurodo, kad teismas savo sprendimu pažeidė lygiateisiškumo principą, nes skundžiama nutartimi yra nepagrįstai suvaržomos atsakovo nuosavybės teisės, tuo tarpu ieškovas ir iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galėjo ir gali šiuo metu patekti į savo nuosavybės teise valdomas patalpas. Teigia, jog teismas skundžiama nutartimi be pagrindo apsunkina atsakovo tesėtai valdomą turtą, nes ieškovo reikalavimas keliamas dėl ginčo patalpų pripažinimo bendro naudojimo patalpomis. Todėl nesuprantama kokiu būdu ginčo patalpų nuoma ar panauda gali apsunkinti būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atkreipia dėmesį, jog atsakovui priklausančios patalpos yra išnuomotos įvairioms institucijoms, kurios į nuomojamas patalpas gali patekti tik per ginčo patalpas. Teismui apribojus disponavimą šiomis patalpomis, yra trikdoma atsakovo veikla, t.y. pajamų gavimas iš patalpų nuomos. Mano, jog vien ieškinio reikalavimas pripažinti tam tikras patalpas bendrojo naudojimo objektais nesuponuoja teismui pareigos taikyti šioms patalpoms areštą ir uždrausti disponavimą jomis.

6Vilniaus apskrities viršininko administracija bei Vilniaus miesto savivaldybės administraciją atsiliepimais į atskirąjį skundą (t.2, b.l.88-89,95-97) prašo skundą nagrinėti teismo nuožiūrą.

7Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Pagal CPK nuostatas teismas, remdamasis ekonomiškumo ir kitais civilinio proceso principais, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių iki galutinio ginčo išsprendimo esant šioms sąlygoms: jeigu jų pobūdis yra susijęs su ieškinio reikalavimais, ir jeigu tokių priemonių netaikymas galėtų apsunkinti arba padaryti visiškai negalimu teismo sprendimo įvykdymą (CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Esant tokiam teisniam reglamentavimui laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tuomet, jei yra pagrindo manyti, kad be jų būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, t.y. teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu nustato, kad konkrečiu atveju yra reali (tikėtina) grėsmė, jog, patenkinus pareikštą ieškinį, teismo sprendimo nebus galima įvykdyti arba realus jo įvykdymas gali būti labai apsunkintas.

10Ieškovai pareikštu ieškiniu siekia nuginčyti apelianto (atsakovo „VVV“) nuosavybės teisių į ginčo patalpas atsiradimo pagrindą, siekia šias patalpas pripažinti bendrojo naudojimo patalpomis ir bendrai su apeliantu jomis naudotis, o iki ginčas dėl to bus išspręstas, prašo laikinai apriboti apelianto disponavimą nurodytomis patalpomis, jas areštuojant. Tai reiškia, kad ieškovai siekia įgyti lygias teises su apeliantu į ginčo patalpas natūra, todėl, iki teismas išspręs šį ginčą, ginčo objektą perleidus tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu jas teisiškai apsunkinus, jų priteisimas visiems namo patalpų bendraturčiams natūra iš esmės taptų labai apsunkintu ar netgi visiškai neįmanomu. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad nurodytos aplinkybės, atsižvelgiant į ieškinio reikalavimo turinį, sudarė pirmosios instancijos teismui prielaidas konstatuoti, jog yra reali grėsmė ieškovų asmeniniams turtiniams interesams, ir, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, šie interesai galėtų nukentėti.

11Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad tokios grėsmės ieškovai neįrodo, kad jos neįvardijo ir teismas skundžiamojoje nutartyje, juo labiau, kad patalpos jau buvo kelis kartus perleistos iki apelianto nuosavybės teisės į jas atsiradimo. Įstatymų leidėjas nenustato asmeniui, prašančiam taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, pareigos pateikti galimą perleidimo faktą patvirtinančius įrodymus, ši aplinkybė yra preziumuojama (tikėtina), o ginčas dėl turto perdavimo natūra pats savaime suponuoja arešto taikymą, jei to prašo ginčo šalis.

12Kitas skundo argumentas, jog šios patalpos jau yra išnuomotas įvairioms institucijoms, todėl disponavimo jomis apribojimas kliudo apeliantui verstis nuomos veikla ir gauti iš to pajamas, teisiškai nepagrįstas. Nuosavybės teisė, į kurią apeliuoja atsakovas, įgyvendinama trimis savarankiškais būdais, t.y. savininko teise savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.), tačiau ji nėra absoliuti. Apeliantui iki ginčo šioje byloje galutinio išsprendimo yra uždrausta ginčo patalpas perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip jomis disponuoti ar jas teisiškai apsunkinti, tačiau disponavimo apribojimas, areštuojant ginčo patalpas, yra nukreiptas į ateitį ir jis anaiptol nereiškia iki teismo nutarties priėmimo sudarytų sutarčių nutraukimo. Todėl toks apelianto motyvas, jog teismas esamoje situacijoje pernelyg apsunkino jo teisėtai valdomą turtą, neįtakoja ginčo patalpų arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo klausimo išsprendimo, ir proporcingumo principo teismas taip pat nepažeidė.

13Ieškovai per laikinųjų apsaugos priemonių institutą taip pat prašė įpareigoti apeliantą (atsakovą) nekliudyti jiems ar jų įgaliotiems asmenims šiomis patalpomis naudotis ir sudaryti tam visas sąlygas, apsiribodami argumentu, esą negali kitu būdu, nei per šias ginčo patalpas, patekti į jiems nuosavybės teise priklausančias patalpas. Viena vertus, laikinosios apsaugos priemonės yra tik procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet tai nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra laikinos, galioja tik tam tikrą laikotarpį - iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo (ieškovų) reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį (status quo), kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą. Akivaizdu, kad ieškovų prašyme nurodyti veiksmai - leisti jiems nekliudomai ir nevaržomai naudotis svetimu (iki nebus teismo sprendimu nustatyta priešingai) turtu - tokios sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos neatlieka. Todėl šiomis faktinėmis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovą leisti ir sudaryti visas reikiamas sąlygas ieškovams bei jų įgaliotiems asmenims naudotis pastato pagalbine laiptine (indeksai inventorizacinėje byloje 3-61 ir 3-57) ir pagalbinės laiptinės vidiniais laiptais, nepagrįstai įpareigojo atsakovą dar iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės patenkinti dalį ieškovų pareikštų materialiųjų reikalavimų, t.y. atlikti veiksmus, kurie yra tapatūs vieno iš ieškinyje pareikšto reikalavimo dalykui. Toks įpareigojimas ir apelianto nuosavybės teisės savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą apribojimas labiau, negu esamojoje situacijoje yra būtina, prieštarauja vienam iš esminių teisminės veiklos principų – teisingumo principui (CK 6 str.). Traktuojant priešingai, laikinųjų apsaugos priemonių instituto pagalba, neįvertinus ir nenustačius reikšmingų bylos aplinkybių, iš dalies būtų išspręstas ginčas, kas iki ieškinio išsprendimo iš esmės ne tik suteikia nepagrįstą pranašumą ieškovams, tačiau, kaip jau minėta, prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirčiai.

14Antra vertus, toks ieškovų prašymas yra grindžiamas argumentu, kurį paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai. Apeliantas, kaip matyti iš pranešimo, adresuoto ieškovams (t.1, b.l. 109), siūlė šiems naudotis apeliantui priklausančia laiptine, apie naudojimąsi iš anksto įspėjus, arba išsprendus klausimus dėl laiptinės eksploatacijos, remonto, priežiūros ir kitų išlaidų kompensavimo, nustačius naudojimosi laiptine tvarka, kadangi neribotas ir neatlygintinis naudojimasis apeliantui priklausančiomis patalpomis jam nepriimtinas.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsakovas įpareigotas leisti ir sudaryti visas reikiamas sąlygas ieškovams bei jų įgaliotiems asmenims per pastato laiptinę (indeksai inventorizacinėje byloje 3-61 ir 3-57) ir pagalbinės laiptinės vidinius laiptus laisvai pateikti ir įeiti į UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsui Kievišui nuosavybės teise priklausantį Butą Nr. 1, naikintina dėl netinkamo procesinių teisės normų aiškinimo ir pritaikymo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.), likusią ginčijamos nutarties dalį paliekant nepakeistą.

16Tenkinant tik pusę apelianto reikalavimų, 11,40 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos valstybės naudai priteistinos iš ieškovų ir apelianto per pusę, t.y. iš apelianto 5,70 Lt, o iš ieškovų lygiomis dalimis po 2,85 Lt iš kiekvieno (t.2, b.l. 100) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 4 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį pakeisti: panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovas UAB „VVV“ įpareigotas leisti ir sudaryti visas reikiamas sąlygas UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsui Kievišui bei jų įgaliotiems asmenims per Pastato Pagalbinę laiptinę , kurių indeksai inventorizacinėje byloje yra 3-61 ir 3-57, ir Pagalbinės laiptinės vidinius laiptus laisvai pateikti ir įeiti į UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsui Kievišui nuosavybės teise priklausantį Butą Nr. 1 (unikalus Nr. 1094-0081-9010:0004, bendras plotas: 240,37 kv.m, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 5-4).

19Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš UAB „Baltų burlaivis‘ ir Alfonso Kievišo po 2,85 Lt iš kiekvieno, o iš UAB „VVV“ 5,70 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovai UAB „Baltų burlaivis“ ir Alfonsas Kievišas 2009-03-26 kreipėsi... 4. Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2009-04-06 nutartimi pritaikė... 5. Atsakovas UAB „VVV“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 67-70) prašo panaikinti... 6. Vilniaus apskrities viršininko administracija bei Vilniaus miesto... 7. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. Pagal CPK nuostatas teismas, remdamasis ekonomiškumo ir kitais civilinio... 10. Ieškovai pareikštu ieškiniu siekia nuginčyti apelianto (atsakovo „VVV“)... 11. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad tokios grėsmės... 12. Kitas skundo argumentas, jog šios patalpos jau yra išnuomotas įvairioms... 13. Ieškovai per laikinųjų apsaugos priemonių institutą taip pat prašė... 14. Antra vertus, toks ieškovų prašymas yra grindžiamas argumentu, kurį... 15. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 16. Tenkinant tik pusę apelianto reikalavimų, 11,40 Lt procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 4 p., kolegija... 18. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį... 19. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 20. Priteisti iš UAB „Baltų burlaivis‘ ir Alfonso Kievišo po 2,85 Lt iš...