Byla 2-889-874/2014
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, iškeltoje pagal ieškovo A. J. atstovės ieškinį atsakovei J. M., išvadą teikiančiai institucijai Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Daivai Balčiūnienei, išvadą teikiančios institucijos – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Genovaitei Eidukienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, iškeltoje pagal ieškovo A. J. atstovės ieškinį atsakovei J. M., išvadą teikiančiai institucijai Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui,

Nustatė

2ieškovo atstovė advokatė Daiva Balčiūnienė ieškinį (1–5 b. l.) palaikė, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes, prašydama nustatyti nepilnamečio vaiko E. J., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškovu – vaiko tėvu A. J., pakeičiant Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 patvirtintą taikos sutartį dalyje dėl sūnaus gyvenamosios vietos nustatymo; priteisti iš atsakovės J. M. išlaikymą nepilnamečiam vaikui E. J., gim. ( - ), nuo 2014 m. liepos 1 d. iki jo pilnametystės kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis 200 Lt kas mėnesį, pakeičiant Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 patvirtintą taikos sutartį dalyje dėl išlaikymo sūnui priteisimo; vaikui priteisto išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teisėmis paskirti vaiko tėvą A. J.; priteisti iš atsakovės J. M. ieškovui A. J. turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė paaiškino, kad A. J. ir J. M. turi du vaikus – dukrą ir sūnų. 2013 m. sausio 31 d. teismas patvirtinto šalių sudarytą sutartį, pagal kurią dukra gyvena pas tėvą, o sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su motina. Šių metų vasarą Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius informavo ieškovą, kad atsakovė tinkamai nesirūpina sūnumi. Ieškovas grįžo į Lietuvą ir pasiėmė sūnų, vaikas nuo to laiko gyvena su tėvu Švedijoje. Ieškovas Švedijoje turi darbą, tinkamas gyvenimo sąlygas, vaikui patinka gyventi su tėvu, dienos metu berniuką prižiūri ieškovo draugė, rengiami dokumentai lankyti ugdymo įstaigą. Pas ieškovą yra geresnės gyvenimo sąlygos nei pas atsakovę. Ieškovo atstovė pateikė kompaktinį diską su foto nuotraukomis, kuriose matyti nepilnamečio vaiko E. J. gyvenimo sąlygos Švedijoje.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, tačiau 2014-10-16 teisme gautas atsakovės prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

4Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktoje išvadoje nurodė, kad galutinę išvadą pateiks teismo posėdžio metu, kai bus surinkti visi įrodymai, pagrindžiantys ieškovo gyvenimo sąlygas (38-39 b. l.). Institucijos išvadai teikti atstovė Genovaitė Eidukienė teismo posėdyje paaiškino, kad pritaria ieškovo atstovei, kad atsakovės šeimoje nėra tinkamų sąlygų vaikui augti. Atsakovė bausta administracine tvarka už vaiko nepriežiūrą. Buvo kreiptasi į ieškovą dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo. Susipažinusi su foto nuotraukomis, išvadą teikiančios institucijos atstovė įsitikino, kad vaiko gyvenimo sąlygos su ieškovu yra geros, atitinkančios vaiko interesus. Taip pat atsižvelgdama į aplinkybę, kad atsakovė neprieštarauja, kad vaikas gyventų su tėvu, išvadą teikiančios institucijos atstovė neprieštarauja ieškinio reikalavimų tenkinimui.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ieškovo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, pateiktais rašytiniais duomenimis – vaiko gimimo liudijimu, Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-07-02 raštu Nr. (17.20)-SV-787 (8-10 b. l.), duomenimis iš VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, ir VSDFV duomenų bazių apie ieškovės ir atsakovo vardu registruotą turtą, darbovietes ir gaunamas pajamas (15-21 b. l.), atsakovės 2014-10-16 prašymu (48 b. l.) nustatyta, kad Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-12-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 buvo patvirtinta A. J. ir J. M. taikos sutartis (9 b. l.), kuria ieškovo A. J. ir atsakovės J. M. nepilnametės dukros E. J., gim. 2004-06-04, gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu A. J., o sūnaus E. J., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatyta su motina J. M.. Sutartimi A. J. įsipareigojo mokėti 150 Lt išlaikymą sūnui E. J., o J. M. įsipareigojo tokią pačia sumą mokėti dukrai E. J., šalys susitarė viena kitai vaikų išlaikymui skirtų pinigų neperduoti.

7Nustatyta, kad po teismo 2013-01-31 nutarties civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 priėmimo iš esmės pasikeitė aplinkybės, kuriomis buvo sudaryta taikos sutartis. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) matyti, kad J. M. Joniškio rajono apylinkės teismo 2014-05-28 nutarimu ir 2014 m. liepos 10 d. nutarimu du kartus bausta dėl motinos valdžios panaudojimo priešingais sūnaus E. J. interesais. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, nuo 2014-05-05 J. M. šeima įtraukta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo, vaiko nepriežiūros. Šiuo metu faktinė E. J. gyvenamoji vieta yra su tėvu A. J. Švedijoje.

8Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, taip pat tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko ir tėvo bei motinos, taip pat brolių ir seserų ryšį, vaiko norus ir kt. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį civilinėje byloje G. K. v. T. K ; 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ž. S. v. V. S. , bylos Nr. 3K-3-41/2010; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Vaiko interesus kiekvienoje byloje būtina individualizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-49/2009; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Juos pirmiausiai nulemia teigiama vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, raida, jo poreikiai turėti saugią asmeninę (tiek fizine, tiek socialine prasme) aplinką, kurioje jis galėtų būti, užsiimti jam reikalingais dalykais, žaisti, lavinti savo gabumus, būti apsaugotas nuo suaugusiųjų kasdienių rūpesčių ir pan.

9Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą bei atsakovės J. M. sutikimą, ir vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, kad vieno iš šalių vaikų (dukros E. J.) gyvenamoji vieta jau yra nustatyta su ieškovu, nepilnamečio vaiko motina, su kuria nustatyta vaiko E. J. gyvenamoji vieta, girtauja, bausta už vaiko nepriežiūrą, atsakovės namuose lankosi įvairūs asmenys, šiuo metu nepilnametis vaikas E. J. gyvena su tėvu Švedijoje, kur jis yra materialiai aprūpintas, prižiūrėtas, daro išvadą, kad vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškovu, nes jis gali užtikrinti vaikui geresnes auklėjimo ir augimo sąlygas nei atsakovė, gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu labiau atitiks vaiko interesus. Tuo tarpu gyvenamoji vieta su motina šiuos interesus pažeistų, nes aplinka, kurioje jis su ja gyveno jam tapo nesaugi, nebeatitinkanti reikalavimų sveiko vaiko normaliam vystymuisi.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismų praktikoje vyrauja nuostata, kad sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

11Ieškovas prašo priteisti išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kas mėnesį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki vaiko pilnametystės. Iš VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, ir VSDFV duomenų bazių gautų duomenų matyti, kad atsakovė turto neturi, niekur nedirba. Teismas mano, kad 200,00 Lt išlaikymo dydis per mėnesį nebūtų per didelis ir atitiktų minimalius vaiko poreikius bei atsakovės turtinę padėtį. Atsakovė J. M. yra darbinga. Be to, pati atsakovė sutinka su tokio dydžio išlaikymo suma. Dėl šių aplinkybių teismo nuomone, iš atsakovės priteistinas ieškovo prašomas išlaikymas vaikui (CK 3.198 str.; 3.200 str.).

12Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriamas ieškovas (CK 3.185 str. 1 d., 2 d., 3.190 str. 1 d.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovės priteistinos ieškovo patirtos 2117,50 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (51-53 b. l.) bei 144,00 Lt žyminis mokestis (6 b. l.), iš viso 2261,50 Lt.

14Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

15Naikintinos 2014 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl nepilnamečio vaiko E. J. laikinos gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu ir laikino išlaikymo jam priteisimo iš atsakovės.

16Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 patvirtintos taikos sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. J. ir atsakovės J. M., 2 punktą ir nustatyti ieškovo A. J. ir atsakovės J. M. nepilnamečio vaiko E. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su ieškovu – vaiko tėvu A. J., a. k. ( - )

19Pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-191-645/2013 patvirtintos taikos sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. J. ir atsakovės J. M., 4 punktą ir priteisti iš atsakovės J. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), jos nepilnamečiam vaikui E. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis 200,00 Lt (du šimtai litų 00 ct) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki vaiko pilnametystės, nustatant kad vaikui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkys ieškovas A. J..

20Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

21Priteisti iš atsakovės J. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ieškovo A. J. turėtas bylinėjimosi išlaidas 2261,50 Lt (du tūkstančius du šimtus šešiasdešimt vieną litą 50 ct).

22Sprendimui įsiteisėjus, teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

23Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. ieškovo atstovė advokatė Daiva Balčiūnienė ieškinį (1–5 b. l.)... 3. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 4. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Ieškovo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės... 7. Nustatyta, kad po teismo 2013-01-31 nutarties civilinėje byloje Nr.... 8. Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas,... 9. Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą bei... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta,... 11. Ieškovas prašo priteisti išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po... 12. Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriamas... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 14. Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str.... 15. Naikintinos 2014 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 16. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str.,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi... 19. Pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi... 20. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 21. Priteisti iš atsakovės J. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ieškovo A. J. turėtas... 22. Sprendimui įsiteisėjus, teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi taikytas... 23. Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui,...