Byla 2-9307-192/2014
Dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas UAB „(duomenys neskelbtini)“, išieškotojas UAB „(duomenys neskelbtini)“, T. V

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas UAB „( - )“, išieškotojas UAB „( - )“, T. V., ir

Nustatė

22014-03-26 teisme gautas antstolio pareiškimas dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, kuriuo prašoma paskirti UAB „( - )“ direktoriui T. V. baudą. Nurodė, kad antstolio kontoroje vykdomas išieškojimas pagal 2013-11-12 Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-17408-192/2013 dėl 61940,49 Lt skolos priteisimo iš UAB „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai. 2013-12-30 UAB „( - )“ vadovui išsiųstas patvarkymas dėl informacijos apie įmonės turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą pateikimo. Patvarkymas T. V. įteiktas 2014-02-04, tačiau per nustatytą 10 d. terminą antstoliui reikalaujama informacija nebuvo pateikta.

3Prašymas dėl baudos skyrimo tenkintinas.

4Antstolio prašymas dėl baudos paskyrimo nagrinėjamas pagal CPK XLI skyriuje įtvirtintas normas. Pareiškimus dėl baudų skyrimo teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos (CPK 593 str. 2 d.). Pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (CPK 593 str. 3 d.).

5Iš antstolio pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolio Sauliaus Užkuraičio kontoroje yra vykdomas 2013-11-12 Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-17408-192/2013 dėl 61940,49 Lt skolos priteisimo iš UAB „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai (vykd. b. l. 2). 2013-12-05 UAB „( - )“ buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą (vykd. b. l. 16). 2013-12-30 priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo (vykd. b. l. 23), 2014-02-04 patvarkymas įteiktas UAB „( - )“ vadovui T. V. (vykd. b. l. 24). UAB „( - )“ direktorius buvo įpareigotas per 10 d. nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui duomenis apie visą skolininko turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, trečiųjų asmenų įsiskolinimą, pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto buhalterinės apskaitos sąrašus. T. V. buvo įspėtas, jog už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali skirti baudą.

6Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis Nr. 3K-3-454/2009).

7Juridinis asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas vykdančio asmens teisėtus reikalavimus, nebendradarbiavo su antstoliu, nepateikė reikalaujamų dokumentų ir duomenų, nenurodė įpareigojimo nevykdymo priežasčių, todėl antstolio pareiškimas dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą tenkintinas (CPK 585 str. 2 d., 616 str., 645 str.). Atsižvelgiant į tai, kad būtent įmonės direktorius atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą (CK 2.81 str. 1 d., 2.87 str. 1 d.), už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą bauda skirtina UAB „( - )“ direktoriui T. V.. Spręsdamas dėl konkretaus baudos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad nėra nustatyta, jog UAB „( - )“ vadovas ir anksčiau būtų nevykdęs antstolio reikalavimų ar piktnaudžiavęs savo procesinėmis teisėmis vykdymo procese.

8Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 585 str., 593 str., 616 str.,

Nutarė

9prašymą dėl baudos skyrimo tenkinti.

10Suinteresuoto asmens UAB „( - )“, į. k. ( - ), direktoriui T. V., a. k. ( - ) skirti 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

11Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai