Byla 2-715-844/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškinį atsakovėms D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), L. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), solidariai dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. priteisti jam 600,00 Lt pagal pirmą paskolos sutartį, 1400,00 Lt pagal antrą paskolos sutartį, 800,00 Lt pagal trečią paskolos sutartį, viso 2800,00 Lt įsiskolinimo, 978,88 Lt delspinigių, 479,90 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. birželio 12 d. (ieškinio pateikimo į teismą dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir turėtas 128,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės iš jo pasiskolino 600,00 Lt iki 2008 m. balandžio 5 d., 1400,00 Lt iki 2008 m. liepos 18 d., 800,00 Lt iki 2008 m. rugpjūčio 26 d. ir skolos negrąžino. Teigia, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. atsakovės jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 110,47 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 600,00 Lt įsiskolinimą nuo 2008 m. balandžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., 75,57 Lt Lt už naudojimasi jo lėšomis už 1400,00 Lt įsiskolinimą nuo 2008 m. liepos 18 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., 131,47 Lt palūkanų už naudojimasi jo lėšomis už 131,47,00 Lt įsiskolinimą nuo 2008 m. rugpjūčio 26 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., 978,88 Lt sutartyse numatytus ir daugiau kaip penkis kartus sumažintus delspinigius, kuriuos atsakovas mažina nuo 1 % per dieną iki 0,19 % per dieną už naudojimąsi jo pinigų suma už 184 dienas. Prašymą priteisti 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. birželio 12 d. (ieškinio padavimo teismui dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisykle.

5Atsakovei L. V. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2012 m. liepos 11 d., atsakovei D. S. procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovės nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakoviš įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis sudarė paskolos sutartis, pagal kurias ieškovas atsakovėms solidariai paskolino 600,00 Lt iki 2008 m. balandžio 5 d., 1400,00 Lt iki 2008 m. liepos 18 d., 800,00 Lt iki 2008 m. rugpjūčio 26 d., duomenų, kad atsakovės šias sumas grąžino byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo.

11Atsakovės atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovės pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovių ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą – 2800,00 Lt pagal visas tris paskolos sutartis. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyse numatyta jų solidari atsakomybė), atsakovės atsako solidariai (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Todėl iš atsakovių solidariai priteistina bendra pagal visas tris paskolos sutartis pasiskolinta 2800,00 Lt paskolų suma (600,00 Lt + 1400,00 Lt + 800,00 Lt = 2800,00 Lt).

12Dėl delspinigių priteisimo.

13Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovių už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. birželio 11 d. po 0,19 % delspinigių sumą už negrąžintą 2800,00 Lt kredito sumą. Delspinigių dydis nėra neprotingas ar aiškia per didelis, visose trijose paskolos sutartyse šalys susitarė dėl 1 % delspinigių dydžio už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kuris teismo nuomone būtų aiškiai neprotingas ir per didelis, ieškovas geranoriškai sumažino delspinigių dydį nuo 1 % per dieną iki 0,19 % per dieną, šis delspinigių dydis iš atsakovių solidariai priteistinas (Lietuvos Respublikos CK 6.261 str.) už 184 dienas, kurį sudaro 978,88 Lt.

14Dėl palūkanų priteisimo.

15Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovių:

161) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 110,47 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 600,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d. (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų);

172) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 237,81 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 1400,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 18 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d. (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų);

183) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 131,47 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 800,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 26 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d. (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų).

19Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

20Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti šalių susitarimu nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu.

21Už naudojimąsi 600,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 5 % palūkanas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. nuo 2008 m. balandžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., ieškovui už naudojimąsi 600,00 Lt paskola priteistina 110,47 Lt palūkanų suma (600,00 Lt × 5 % × 3 metai + 1400,00 Lt × 5 %: 365 dienos × 249 dienos = 110,47 Lt).

22Už naudojimąsi 1400,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 5 % palūkanas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. 2008 m. liepos 18 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., ieškovui už naudojimąsi 1400,00 Lt paskola priteistina 237,61 Lt palūkanų suma (1400,00 Lt × 5 % × 3 metai + 1400,00 Lt × 5 % : 365 dienos × 144 dienos = 237,61 Lt).

23Už naudojimąsi 800,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 5 % palūkanas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. 2008 m. rugpjūčio 26 d. iki 2011 m. gruodžio 9 d., ieškovui už naudojimąsi 800,00 Lt paskola priteistina 131,51 Lt palūkanų suma (800,00 Lt × 5 % × 3 metai + 800,00 Lt × 5 % : 365 dienos × 105 dienos = 131,51 Lt).

24Taigi pagal visas tris paskolos sutartis ieškovui iš atsakovių priteistina bendra 479,59 Lt palūkanų suma.

25Atsakovės privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 4258,47 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes būtent taip numato Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatos.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas - 128,00 Lt žyminio mokesčio solidariai iš atsakovių.

28Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str.). Lietuvos Respublikos CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvienos atsakovės.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

30Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. 2800,00 Lt (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų Lt 00 ct) skolą, 978,88 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt 88 ct) delspinigių, 479,59 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt devynis Lt 59 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 4258,47 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo J. V. naudai.

32Priteisti iš atsakovės D. S. 64,00 Lt (šešiasdešimt keturis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

33Priteisti iš atsakovės L. V. 64,00 Lt (šešiasdešimt keturis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

34Atsakovės D. S. ir L. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

35Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - )... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš... 4. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės iš jo pasiskolino 600,00 Lt iki... 5. Atsakovei L. V. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis sudarė paskolos sutartis, pagal... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Atsakovės atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių... 12. Dėl delspinigių priteisimo.... 13. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 14. Dėl palūkanų priteisimo.... 15. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 16. 1) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 110,47 Lt palūkanas... 17. 2) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 237,81 Lt palūkanas... 18. 3) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 131,47 Lt palūkanas... 19. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 20. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str.... 21. Už naudojimąsi 600,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos,... 22. Už naudojimąsi 1400,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos,... 23. Už naudojimąsi 800,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos,... 24. Taigi pagal visas tris paskolos sutartis ieškovui iš atsakovių priteistina... 25. Atsakovės privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 28. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 30. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. 2800,00 Lt (dviejų... 32. Priteisti iš atsakovės D. S. 64,00 Lt (šešiasdešimt keturis Lt 00 ct)... 33. Priteisti iš atsakovės L. V. 64,00 Lt (šešiasdešimt keturis Lt 00 ct)... 34. Atsakovės D. S. ir L. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 35. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...