Byla 2A-1613/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (prie skundo prisidėjo atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė bei tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „JAS“) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5169-611/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ pareikštus ieškinius atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (buvęs pavadinimas -VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) dėl atsakovo neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“, uždaroji akcinė bendrovė „JAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Dailinta“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Pireka“ ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu, nepagrįstu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2011-03-03 sprendimą laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 99065) pasiūlymu pripažinti UAB „Mitnija“ pateiktą pasiūlymą.

42010-12-31 atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“, kuriam ieškovas kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ pateikė pasiūlymą.

52011-03-07 konkurso dalyviai buvo informuoti apie pasiūlymų eilę ir apie priimtą sprendimą konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Mitnija“ pateiktą pasiūlymą.

6Ieškovas, atsakovui leidus, susipažinęs su konkursui pateiktais pasiūlymais, pastebėjo, kad laimėtojo UAB „Mitnija“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, todėl atsakovas privalėjo jį atmesti.

7UAB „Mitnija“ pateikė pasiūlymą kartu su jungtinės veikslo partneriu UAB „JAS“. UAB „Mitnija“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 4.1.9 punkto reikalavimų, numatančių, kad tiekėjas privalo turėti galiojančius LR aplinkos ministerijos išduotus atestatus, suteikiančius teisę atlikti ypatingų statinių projektavimo ir statybos darbus“. Pagal konkurso sąlygų 4.4 p. subrangovų kvalifikacijai keliami tie patys reikalavimai, kaip ir tiekėjui (konkurso sąlygų 4.1.1-4.1.11 p.). Pagal UAB „Mitnija“ pasiūlyme pateiktos subrangovų lentelės duomenis automatizavimo darbų atlikimas perduodamas subrangovui UAB „Medicinos projektai“, kuris neturi kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti automatizavimo darbus.

8UAB „Mitnija“ pasiūlymas neatitiko ir konkurso sąlygų 4.1.10 punkto, nustatančio tiekėjo įmonės paskutiniųjų finansinių metų kritinio likvidumo koeficientą. UAB „Mitnija“ nepateikė 2009 metų balanso (pateikė tik 2008 metų balansą). Pagal VĮ Registrų centrui pateiktą 2009 metų balansą UAB „Mitnija“ patyrė net 25129000 Lt nuostolio ir, kadangi UAB „Mitnija“ yra paskirta pagrindiniu partneriu, šios bendrovės neigiami rodikliai kelia realią grėsmę, kad pirkimo sutartis nebus įvykdyta, tokiu būdu bus pažeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis.

9Be to, UAB „Mitnija“ atliktas pasiūlymo patikslinimas pagal savo esmę yra pasiūlymo pakeitimas, pažeidžiantis LR viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalį, nes buvo sukeisti subrangovų atliekami darbai ir jų atliekamų darbų procentinė išraiška, o pateiktas pirminis pasiūlymas nesudarė pagrindo manyti, kad jame yra padaryti aiškūs netikslumai.

10UAB „Mitnija“ pasiūlymas iš esmės yra identiškas ieškovo projektiniam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas pirminio konkurso vykdymo metu, o toks sutapimas, projektinius pasiūlymus rengiant skirtingoms bendrovėms, yra praktiškai neįmanomas. Todėl ieškovui kyla abejonių, ar ieškovo konfidenciali informacija galimai neteisėtai nebuvo pateikta susipažinti UAB „Mitnija“, tokiu būdu pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnį.

11Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškiniu prašė pripažinti atsakovo 2011-03-03 protokolu Nr.9R-10 priimtą sprendimą dėl UAB „Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo nepagrįstu ir neteisėtu bei šį atsakovo sprendimą panaikinti, taip pat pripažinti atsakovo šiuo protokolu priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo nepagrįstu ir neteisėtu bei šį atsakovo sprendimą panaikinti.

12UAB „Vėtrūna“ nurodo, kad atsakovas neturėjo teisės atmesti trečiojo asmens pasiūlymo dėl to, kad jis, neva, yra „perteklinis“, t.y. tam tikri siūlomi darbai, paslaugos ir įrengimai tiesiogiai nėra numatyti pirkimo dokumentuose. Nurodo, kad protokolo 5.1, 5.2 ir 5.4 punktuose nurodyti papildomai į pirkimo pasiūlymą įtraukti darbai, įranga ir medžiagos, nors jie tiesiogiai ir aiškiai pirkimo sąlygose nebuvo įvardinti, yra reikalingi ir būtini, siekiant tinkamai vykdyti atsakovo pirkimo objektui keliamus reikalavimus, yra būtini pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Pažymi, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra mažiausia.

13Atsakovas neturėjo teisės atmesti trečiojo asmens pasiūlymo ir dėl to, kad jis, neva, nepateikė visos reikiamos įrangos gamintojų techninės dokumentacijos, kadangi tokia dokumentacija pateikta.

14Atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį, neleisdamas trečiajam asmeniui patikslinti pateiktus duomenis (pateiktuose preliminariuose darbų kiekių ir darbų kainų žiniaraščiuose nėra detalizuota kiekviena žiniaraščio eilutė, tiksliai identifikuojant, koks tai darbas ir kokia jo kaina), o iš karto atmesdamas trečiojo asmens pasiūlymą.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2011-07-01 sprendimu ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį tenkino, o trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškinį atmetė - pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2011-03-03 sprendimą pripažinti laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 99065) UAB „Mitnija“ pateiktą pasiūlymą (2011-03-03 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 9R-10), trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškinį likusioje dalyje atmetė.

17Vertindamas UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygoms teismas pažymėjo, kad konkursui pateiktame pirminiame UAB „Mitnija“ pasiūlyme buvo numatyta, jog kad automatizavimo darbus atliks subrangovas UAB „Medicinos projektai“, kuris pagal viešai prieinamus duomenis (www.spsc.lt) neturi kvalifikacijos atestato tokiems darbams atlikti. Atsakovui pasiūlius trečiajam asmeniui UAB „Mitnija“ patikslinti minėtą pažymą dėl to, kad UAB „Medicinos projektai“ neturi automatikos darbus vykdyti leidžiančio atestato, taip pat neaišku, kokius darbus atliks subrangovai UAB „Fima“ ir UAB „Rusnė“, UAB „Mitnija“, patikslindama pasiūlymo subrangovų lentelę, iš esmės sukeitė subrangovus ir jiems pavedamus atlikti darbus.

18Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad pirminėje pažymoje esantys duomenys apie subrangovus ir jų atliekamus darbus yra akivaizdi klaida, kuri gali būti patikslinama, ir pažymėjo, jog tikslinant UAB „Medicinos projektai“ kvalifikaciją, nebuvo galima sukeisti subrangovų ir jų atliekamų darbų po pasiūlymų pateikimo termino pasibaigimo, o UAB „Mitnija“ atlikti pakeitimai pripažintini pasiūlymo pakeitimu, atliktu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, dėl kurio pasiūlymas tapo atitinkančiu konkurso dokumentus (pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 4 d., 39 str. 1d. reikalavimai).

19Įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“, dalyvavusio ir ankstesniame atšauktame konkurse, ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“ pateikti projektiniai pasiūlymai identiški (kiti dalyviai pateikė neidentiškus pasiūlymus, todėl atmestinas atsakovo argumentas, kad kitaip patalpų nebuvo įmanoma suplanuoti), teismas sprendė, kad tokie sutapimai negalimi, kai projektus rengia skirtingi nebendradarbiaujantys juridiniai asmenys. Todėl pripažintina, kad trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ sužinojo ieškovo konfidencialią informaciją, o kadangi tai buvo įmanoma tik per atsakovą, tai buvo pažeistas viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintas konfidencialumas, dėl ko atitinkamai buvo pažeistas viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas.

20Spręsdamas dėl UAB „Mitnija“ atitikimo kvalifikaciniam kritinio likvidumo koeficiento reikalavimui teismas pažymėjo, kad pagal konkurso sąlygų 4.3 punktą, pirkimų sąlygų 4.1.7-4.1.13 p. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai, ir nėra konkurso sąlygose konkrečiai apibrėžta, kokius iš minėtų 4.1.7-4.1.13 p. reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, o kokius visi grupės nariai kartu, tokiam neapibrėžtumui, šis reikalavimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei įprastinę tokių kvalifikacinių reikalavimų taikymo praktiką, t.y. laikytina, kad, esant minėtai situacijai, kritinio likvidumo reikalavimas taikytinas kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui, todėl šį reikalavimą turėjo atitikti ne tik UAB „Mitnija“ partneris, bet ir pati UAB „Mitnija“. Kadangi UAB „Mitnija“ nepateikė atsakovui savo 2009 metų balanso, atsakovas negalėjo įvertinti šio asmens atitikimo kritinio likvidumo reikalavimui, o UAB „Mitnija“ 2009 metų balanso, pateikto VĮ Registrų centrui, matyti, kad ši bendrovė neatitiko kvalifikacinio reikalavimo (kritinio likvidumo koeficiento reikalavimo).

21Vertindamas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ pateikto pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygoms, teismas sprendė, kad pasiūlymas atmestas pagrįstai. Teismas pažymėjo, jog perkamų darbų aprašymai buvo parengti atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.VP3-2.1-SAM-2-V reikalavimus, projektas finansuojamas iš ES Struktūrinės paramos, o pagal finansavimo sąlygų 34.1 p. projekto Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-013, finansavimo ir administravimo sutarties 5.3 p. tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis pripažįstamos tik šiose sąlygose nurodytos išlaidos, aprašų 34.3 ir 34.4 p. nurodomi reikalavimai įsigyjamai įrangai, o pagal aprašo 34 p. tinkamumo reikalavimų neatitinkančios išlaidos nėra finansuojamos, todėl konkurso sąlygose nenurodytų darbų ir įrangos pasiūlymas laikytinas kaip netinkamo pasiūlymo pateikimas.

22Atsakovas pagrįstai atmetė trečiojo asmens pasiūlymą ir dėl tos priežasties, kad trečiasis asmuo nepateikė medicininės įrangos, tvirtinamos prie konstrukcijų, nerūdijančio plieno panelių, kompresorių ir vakuuminių siurblių gamintojo techninės dokumentacijos, nes pasiūlyme pateikti įrangos aprašymai su nuotraukomis negali būti pripažįstami gamintojo technine dokumentacija.

23Atmestini UAB „Vėtrūna“ argumentai, kad ieškovo pasiūlymas galimai neatitinka konkurso sąlygų, kadangi nurodyti neatitikimai formalūs, neesminiai.

24UAB „Vėrūna“ buvo nurodęs, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka 4.6 p., nes ūkio subjektų grupės pasiūlyme pateiktoje jungtinės veikslo sutartyje nenurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą pirkimo sutartį. Pasiūlymo priedas neatitinka pirkimo sąlygų 2 priedo formos, nes tiekėjas šio priedo eilutėje „rangovo pavadinimas ir adresas“ nurodė tik UAB „Pireka“ pavadinimą, nepaminėdamas kitų partnerių. Tiekėjas - ūkio subjektų grupė – netinkamai užtikrino savo pasiūlymo galiojimą, nesivadovaudamas pirkimo sąlygų 6.1 ir 6.4 p. reikalavimais. Pateiktame draudimo liudijime nurodytas draudėju tik UAB „Pireka“, laidavimo draudimo rašte klientu įvardijamas tik UAB „Pireka“ ir tik jo atžvilgiu taikomos laidavimo sąlygos.

25Teismas pažymėjo, kad ieškovo, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnyje nurodyti kiekvienos iš bendrovių įsipareigojimai, kiekvieno partnerio darbų dalis ir įnašas į bendrą veiklą. Pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį ieškovas su partneriais nurodė savo įsipareigojimus bei atliekamus darbus, pasiūlymo pirmajame lape skiltyje „rangovas“ nurodė visus tris jungtinės veiklos partnerius, dėl ko atsakovas galėjo įvertinti ieškovo su partneriai pateiktą pasiūlymą tinkamai. Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktai nenumato pareigos, kad visi jungtinės veiklos sutarties dalyviai turi pateikti atskiras pasiūlymo galiojimo garantijas. Ieškovas pateikė garantiją visai užtikrinimo vertei, o pagal jungtinės veiklos sutartį visų partnerių atsakomybė yra solidari.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

27UAB „Mitnija“ apeliaciniu skundu, prie kurio prisidėjo atsakovas bei tretysis asmuo UAB „JAS“, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011-07-01 sprendimą dalyje, kurioje pripažintas neteisėtu ir panaikintas atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2011-03-03 sprendimas pripažinti laimėjusiu UAB „Mitnija” pateiktą pasiūlymą (šį UAB „Pireka“ ir UAB „Vėtrūna“ ieškinių reikalavimą atmesti), o kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Mitnija” pateikiant patikslintą pasiūlymą buvo pakeista jo esmė. Patikslintame pasiūlyme nebuvo pakeisti nei subrangovai, nei darbai bei jų apimtys. Akivaizdu, kad tebuvo ištaisyta techninė klaida (lentelėje pirminiame pasiūlyme subrangovai buvo įrašyti netinkamose eilutėse). Toks patikslinimas pagal Lietuvos aukščiausiojo Teismo praktiką nelaikomas pasiūlymo pakeitimu (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

292. Perkančiojo organizacija teisėtai (VPĮ 32 str. 5 p.) paprašė UAB „Mitnija” patikslinti duomenis apie subrangovų kvalifikaciją (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

303. Priešingai nei konstatavo teismas, UAB „Pireka” ir UAB „Mitnija” pasiūlymai nėra identiški. Tą pripažino ir proceso dalyviai. Palyginus projektinius pasiūlymus, sutampa tik vakuumo ir suslėgto oro įrenginių techninės specifikacijos. Pažymėtina, kad projektavimo užduotis buvo labai detali, konkursas skirtas pastato rekonstrukcijos darbų pirkimui, todėl visi dalyviai privalėjo sprendinius derinti su esamo pastato sprendiniais. Kad kitų dalyvių pasiūlymai nebuvo identiški, teismas sprendė, šio klausimo byloje neišnagrinėjęs.

314. Teismas nepagrįsdamas įrodymais padarė išvadą, kad UAB „Mitnija” atsakovas atskleidė informaciją apie kito dalyvio projektinį pasiūlymą.

325. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Mitnija” pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto kritinio likvidumo koeficiento. Teismo pateiktas pirkimo sąlygų aiškinimas ir taikymas pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, viešųjų pirkimų - skaidrumo ir lygiateisiškumo – principus. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygos buvo suformuluotos aiškiai ir nedviprasmiškai bei leido dalyviams pateikti tiek vieno ūkio subjektų grupės nario, tiek visų narių dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Ūkio subjektų grupė, atstovaujama apelianto, pateikė UAB „JAS“ finansinius dokumentus, pagal kuriuos UAB „JAS”, jungtinės veiklos subjektų grupės vienas iš narių atitiko konkurso sąlygose iškeltą ekonominio, finansinio pajėgumo reikalavimą.

33Teismų praktikoje pripažįstama, jog sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, būtina įvertinti, ar tie reikalavimai neriboja konkurencijos, ar yra proporcingi siekiamam tikslui - įsitikinti tiekėjo pajėgumais įvykdyti sutartį, ar yra tikslingi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1131/2011). Tiekėjo pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje yra numatyta solidari jungtinės veiklos dalyvių, t.y. apelianto UAB „Mitnija“ ir trečiojo asmens UAB „JAS“, atsakomybė, o tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos reikalavimai gali būti nukreipti į bet kurį iš jungtinės veiklos dalyvių, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti šio tiekėjo pajėgumais įvykdyti sutartį ar atsakyti dėl jos neįvykdymo.

34Netgi tokiu atveju, jei pirkimo dokumentai ir būtų neaiškūs, netikslūs ar dviprasmiški, pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tektų pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2007-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2011).

35Gauti du atsiliepimai į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą.

36UAB „Vėtrūna” atsiliepimu į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą prašo jo netenkinti kaip nepagrįsto. Papildomai nurodo, kad terminas šiam skundui paduoti atnaujintas nepagrįstai. Taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Pireka“ pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas (jame nenurodyti medicininės įrangos ir medicininio dujotiekio dalių subrangovai). UAB „Pireka“ ir UAB „Mitnija“ pasiūlymuose siūloma tų pačių gamintojų Alvo, Macquet ir Novair bei jų platintojų Lietuvoje UAB „Medicinos projektai“ ir UAB „Limeta“ medicininė įranga, tuo tarpu, UAB „Mitnija“ savo pasiūlyme pateikė įrangos platintojų įgaliojimus naudoti šią įrangą pirkimo sutarties su perkančiąja organizacija vykdymui, o UAB „Pireka“ pasiūlyme tokių dokumentų nėra.

37UAB „Mitnija“ pasiūlymas atmestinas ir dėl kitų priežasčių, kurios buvo nurodytos UAB „Vėtrūna“ ieškinyje, tačiau dėl kurių Vilniaus apygardos teismas nepasisakė skundžiamame sprendime. UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ projektiniame pasiūlyme nerūdijančio plieno panelėmis numatyta įrengti tik 4 patalpas, t.y. 2 operacines ir 3 pacientų įvežimo į operacinę patalpas (šliuzus), nors tiekėjo pasiūlyme turėjo būti numatytos ne mažiau kaip 6 (2x3) nerūdijančio plieno durys. Pagal pirkimo dokumentus visų kitų operacinių apdailai turėjo būti numatytos ilgaamžės, atsparios plovimui ir dezinfekcijai medžiagos, tačiau UAB „Mitnija“ pasiūlyme tai nebuvo numatyta, taip pat nenumatytas operacinių durų dengimas švinu. UAB „Mitnija“ numatė laikinos sienos montavimą iš gipso kartono ir toks projektinių pasiūlymų sprendinys neatitinka projektavimo techninės užduoties reikalavimo rekonstruojamą operacinių dalį atskirti kapitaline siena nuo likusių veikiančių operacinių.

38Ieškovas UAB „Pireka” atsiliepimu į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą prašo jo netenkinti kaip nepagrįsto, o skundžiamą sprendimą kaip tinkamai motyvuotą palikti nepakeistą. Nurodo, kad duomenų apie subrangovus keitimas nėra kvalifikacijos duomenų tikslinimas. Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti subrangovo UAB „Medicinos projektai“ kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti automatikos darbus, kaip reikalavo pirkimo dokumentai, UAB „Mitnija“ 2011-02-28 raštu Nr. 1-6-78 iš esmės pakeitė informaciją apie savo jėgomis ir subrangos pagrindais planuojamus vykdyti darbus, ko nebebuvo galima daryti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-16 nutartis byloje Nr. 2A-1269/2011). Prašo prijungti prie bylos šiuos argumentus pagrindžiantį Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-05-02 raštą Nr. 4S-1532.

39Taip pat nurodo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-03-30 įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“ 20 punkte nustatyta, kad kvalifikacinis reikalavimas dėl kritinio likvidumo rodiklio taikomas kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui. Atsakovas, nesilaikydamas pastarojo rekomendacijų punkto, pažeidė savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 56 punktą, kuriuo įsipareigojo, tikrindamas dalyvių kvalifikaciją, laikytis nurodytų rekomendacijų.

40UAB „Vėtrūna“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011-07-01 sprendimą ir priimti naują - pripažinti atsakovo 2011-03-03 protokolu Nr. 9R - 10 priimtą sprendimą dėl ieškovo UAB „Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo nepagrįstu ir neteisėtu bei panaikinti; pripažinti atsakovo 2011 -03-03 protokolu Nr. 9R- 10 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo nepagrįstu ir neteisėtu bei šį atsakovo sprendimą panaikinti; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo prijungti prie bylos medžiagos papildomą rašytinį įrodymą - 2011-06-10 UAB „Vėtrūna“ pretenzijos Nr. S2682 nuorašą, kurį pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė prijungti prie bylos. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

411. Vilniaus apygardos teismas, sprendime išsprendė ir pasisakė ne dėl visų byloje pareikštų reikalavimų, t.y. nebuvo išspręstas UAB „Vėtrūna“ reikalavimas panaikinti 2011-03-03 protokolu Nr. 9R- 10 priimtą sprendimą UAB „Pireka“, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymą įrašytas pasiūlymų eilėje antru numeriu. Sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę ir sprendimas nustatyti pirkimo laimėtoją nėra tapatūs sprendimai.

422. UAB „Pireka“ pasiūlymas (jungtinės veiklos sutartis) neatitinka pirkimo sąlygų 4.6 punkto reikalavimų, nes ūkio subjektų grupės pasiūlyme pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą pirkimo sutartį. Perkančiajai organizacijai nebuvo įmanoma nustatyti kiekvieno iš partnerių įnašo į bendrąją veiklą (pasiūlyme numatytos veiklos dubliuojasi).

433. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, kad tiekėjo UAB „Pireka“ (kaip ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“) pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitinka pirkimo sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų. Pagal pateiktus dokumentus draudiminis įvykis gali atsitikti tik esant draudėjo, t.y. tik UAB „Pireka“, o ne taip pat kitų jungtinės veiklos partnerių, vengimui ar atsisakymui sudaryti pirkimo sutartį. Teismas nevertino UAB „ERGO Lietuva“ taikomų „Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklių [ERGO, LAID 2002] Nr. 029“ 2.2, 4.1, 5.1 punktų nuostatų.

444. UAB „Pireka“ perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme nesiūlo visų pirkimo sąlygose reikalaujamų darbų.

45Pvz., UAB „Pireka“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ 16 skirsnio „Architektūrinis planinis, konstrukcinis sprendimas, medžiagos“ reikalavimų, nes pasiūlyme nenumatytas sienų aptaisymas nerūdijančio plieno paneliais narkozinės ir pacientų įvežimo patalpų.

46UAB „Pireka“ pasiūlyme 87 psl. nurodyta, kad „Rekonstruojamai pastato daliai siūloma rengti kolektorinę šildymo sistemą. Magistralinius vamzdynus tiesiogiai prijungiant nuo esamų skirstomųjų kolektorių šiluminiame mazge“, tačiau pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 1 priedo 17.1 punkto reikalavimų, kad rengiant šį projektą reikia suprojektuoti naują šilumos mazgą rekonstruojamai pastato daliai.

47UAB „Pireka“ pasiūlyme nėra pateikta dalies kiekių žiniaraščių - UAB „Pireka“ pasiūlymo 92 psl. nurodyta, kad „Projekte numatomos dūmų šalinimo sistemos evakuacijos keliuose. Pagal pateiktą patalpų išplanavimą numatomos trys dūmų šalinimo sistemos. Dūmų šalinimo įrangos techniniai parametrai duodami įrengimų poreikio žiniaraščiuose“, tačiau pasiūlyme nėra jokių dūmų šalinimo įrangos poreikio žiniaraščių.

48UAB „Pireka“ pasiūlymas neatitinka ir Pirkimo sąlygų 5.1 ir 5.3 Punktų bei VPĮ 32 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nes pasiūlyme nenurodyti subrangovai, kurie tieks ir instaliuos medicininę įrangą bei atliks garantinį aptarnavimą, taip pat nepateikti medicininės įrangos platintojų įgaliojimai UAB „Pireka“ siūlyti jų produkciją.

49Pažymėtina, kad UAB „Pireka“ pasiūlyme esantis darbų trūkumas arba apskritai nepateikti darbų kiekių žiniaraščiai nėra pripažįstami pasiūlymo trūkumais, o UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas panašiose situacijose, net nesuteikiant bendrovei galimybės paaiškinti savo pasiūlymo, atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Toks skirtingų tiekėjų pasiūlymų skirtingas vertinimas pažeidžia lygiateisiškumo principą.

505. Teismas nepagrįstai perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą pripažino tinkamu. Remiantis vien formaliais argumentais neteisėtai buvo atmestas UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas, kuris daugiau nei 1 429 653 Lt pigesnis už UAB „Pireka“ pasiūlymą, kuris, teismo vertinimu, turėtų būti pripažintas konkurso laimėtoju.

51UAB „Vėtrūna” pasiūlymo perkančioji organizacija negalėjo atmesti dėl šių priežasčių:

52a) Pateikdamas „perteklinį” pasiūlymą UAB „Vėtrūna“ nepažeidė nei kitų tiekėjų, nei atsakovo interesų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, siekdamas nustatyti, ar nėra pažeidžiami tiekėjų lygiateisiškumo ir kiti principai, savo praktikoje dažnai taiko tiekėjų nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijų, kuris reikalauja įvertinti, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su vienu tiekėju, faktiškai (realiai) paveikė kitus tiekėjus ir ar pirmajam tiekėjui buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009; 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt).

53Pasiūlymo „pagerinimas“ buvo technologiškai pagrįstas, siekiant, kad atsakovo įsigyjama įranga realiai ir be trikdžių funkcionuotų bei atitiktų atsakovo poreikius, šiuolaikinius Europos Sąjungos reikalavimus ir teisės aktų reikalavimus.

54b) Perkančioji organizacija, atmesdama mažiausios kainos pasiūlymą, neracionaliai naudoja lėšas.

55c) perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą prieštarauja pačios perkančiosios organizacijos paskelbtų Pirkimo sąlygų Techninės projektavimo užduoties 16 punkto „Architektūrinis planinis, konstrukcinis sprendimas, medžiagos“ reikalavimams, kuriuose tiekėjui yra numatyta pareiga suprojektuoti visas reikalingas patalpas, kaip to reikalauja higienos normos ir kiti norminiai aktai, statant operacinių bloką su pilna infrastruktūra, kad operacinių bloko skyrius galėtų funkcionaliai atlikti savo darbą, taip pat projektinių pasiūlymų užduoties reikalavimui - kad pasiūlymai privalo atitikti šiuolaikinius Europos Sąjungos reikalavimus, taikomus traumatologinėms įstaigoms.

56UAB „Vėtrūna“ pasiūlė vaizdo sistemos įrengimą, nes ji yra būtina, kad vaizdo perdavimo tinklai apskritai galėtų funkcionuoti. Durų padengimas švinu reikalingas pagal Europos Sąjungos reikalavimus. UAB „Vėtrūna“ pasiūlyta oro dekontaminatorių įrangą leistų išspręsti hospitalinės infekcijos problemą (oro dekontaminatorius atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC).

57d) Perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymo dėl to, kad jis, neva, nepateikė visos reikiamos įrangos gamintojų techninės dokumentacijos. Pažymėtina, kad UAB „Vėtrūna“ pateikė visą pirkimo dokumentuose reikalaujamą techninę dokumentaciją ir netgi dar daugiau - papildomų sertifikatų ir kitokių dokumentų, patvirtinančių siūlomų įrenginių bei medžiagų kokybę ir tinkamumą.

58Buvo pateikta ir siūlomų produktų (pvz., chirurginių lempų) sertifikatai, kuriais ši produkcija yra pažymėta „CE“ ženklu. Visuotinai pripažinta, kad šiuo ženklu pažymėta produkcija atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas. Tai, kad šis ženklinimas pripažįstamas ir Lietuvoje patvirtina ir STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“.

59Buvo pateikti pasiūlymai tik tų gamintojų, kurie atitinka tarptautinius ISO standartus, tik tų gamintojų, kurie yra visuotinai pripažinti ar turi notifikavimo ištaigu išduotus „CE“ ženklinimo sertifikatus.

60e) UAB „Vėtrūna“ pateikta pasiūlymo kaina nepatenka į neįprastai mažos kainos sąvoką, kuri yra patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2009-09-30 įsakymu Nr. 1S-96 Dėl pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apirėžimo (Žin., 2009, Nr. 119-5131), t. y. UAB „Vėtrūna“ pasiūlyta kaina nėra nei 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, nei ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

61f) Perkančioji organizacija, prieš atmesdama UAB „Vėtrūna” pasiūlymą, privalėjo paprašyti jį paaiškinti bei patikslinti. Be to, svarbu, kad pirkimo sąlygų 2.8 punkte buvo numatyta, jog su pirkimo laimėtoju bus sudaroma bendros kainos sutartis su veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas.

62Gauti trys atsiliepimai į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą.

63Atsakovas atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad sutinka su apelianto argumentu, jog apygardos teismas turėjo pasisakyti tiek atsakovo sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo, tiek dėl konkurso laimėtojo nustatymo. Su kitais UAB „Vėtrūna” apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nesutinka ir pažymėjo, jog apeliantas užsakinėjo tik darbus ir su jais susijusios įrangą, o ne visą įrangos sistemą, kurią ketina įsigyti kito pirkimo metu. Konkurso sąlygose nenumatytų darbų ir įrangos būtinybė nenustatyta, apeliantas taip pat jos neįrodė.

64Ieškovas UAB „Pireka” atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad minėtame apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepagrįsti, o skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir tinkamai motyvuotas, priimtas tinkamai ištyrus bylos aplinkybes.

65Tretysis asmuo UAB „Mitnija” atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo sprendimas dėl ieškovo UAB „Vėtrūna“ pateikto pasiūlymo atmetimo yra pagrįstas, taigi šioje dalyje skundžiamas teismo sprendimas yra paliktinas galioti.

66IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Dėl UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms

68Pirmosios instancijos teismas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos (toliau Viešojo pirkimo komisija) sprendimą UAB ,,Mitnija“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu panaikino ir pripažino neteisėtu dėl to, kad UAB ,,Mitnija“, patikslindama pasiūlymo subrangovų lentelę, pakeitė šią pažymą iš esmės sukeisdama subrangovui ir jiems pavedamus atlikti darbus. Tuo buvo pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalis ir 39 straipsnio 1 dalis, nes šie pakeitimai padaryti pasibaigus jų pateikimo terminui.

69Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo nuomone nesutinka. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalis nustato pareigą perkančiajai organizacijai nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų prašyti viešojo pirkimo kandidatą ar dalyvį, pateikusį netikslius ar neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, šiuos duomenis per protingą laiką paaiškinti arba papildyti. Byloje nustatyta, kad apeliantas UAB ,,Mitnija“ atsakovui paprašius patikslino pasiūlymo subrangovų lentelę sukeisdamas subrangovus ir jiems pavedamus darbus. Toks patikslinimas nelaikytinas pasiūlymo pakeitimu pasibaigus jo pateikimo terminui. UAB ,,Mitinija“ pasiūlymo patikslinimo priežastis tinkamai paaiškino kaip padarytą techninę klaidą teikiant pasiūlymą sumaišius subrangovų įmonių pavadinimus. Subrangovo atliekami darbai, jų apimtys nebuvo papildyti, jų turimi kvalifikaciniai atestatai po patikslinimo atitiko pirkimo dokumentų keliamus reikalavimus tiekėjui, todėl toks pasiūlymas negalėjo būti atmestas.

70Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme. Atmesti tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tuo atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005).

71Taigi perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai atitinka keliamiems reikalavimams ir savo sprendimu tai patvirtinus pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl minėtos priežasties UAB ,,Mitnija“ teiktas pasiūlymas turėjo būti atmestas. Apeliantės UAB ,,Mitnija“ apeliacinis skundas šioje dalyje tenkintinas.

72Sprendime pirmosios instancijos teismas teigia, kad palyginus ieškovo UAB ,,Pireka“ ir trečiojo asmens UAB ,,Mitnija“ pateiktus pasiūlymus, matyti, kad jų pateikti projektiniai pasiūlymai iš esmės identiški. Manoma, kad UAB ,,Mitnija“ konfidencialią informaciją sužinojo iš atsakovo ir tuo yra pažeistas VPĮ 6 straipsnis, įtvirtinantis konfidencialumą ir 3 straipsnis, įtvirtinantis lygiateisiškumo principus.

73Teisėjų kolegija mano, kad tokie teiginiai nepagrįsti byloje nustatytomis aplinkybėmis bei neįrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Teismas išvadą, kad minėti projektai iš esmės yra identiški daro palyginęs UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Mitnija“ projektinius pasiūlymus bei remdamasis UAB ,,Pireka“ paaiškinimais ir tuo, kad projektų sutapimo klausimas iškilo tik dėl UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Mitnija“ paruoštų projektų. Taigi tokai išvada padaryta nenurodant konkrečių projektinių pasiūlymų identiškumų, nepasiremiant nešališkų ekspertų išvadomis ar kitais įrodymais. Projektinių pasiūlymų identiškumui nustatyti reikalingos specialios žinios, todėl teismas pats spręsti specialių žinių reikalingų klausimų negali, o šalys specialistų šiems klausimams spręsti nekvietė ir nesiūlė. Įrodinėjant projektų identiškumą negalima remtis vienos šalies paaiškinimais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas UAB ,,Mitnija“ suteikė informaciją apie UAB ,,Pireka“ parengtą ankstesniame konkurse projektą, todėl teigti, jog perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą nėra pagrindo.

74Viešojo pirkimo komisijos sprendimą pirmosios instancijos teismas pripažino neteisėtu ir dėl to, kad UAB ,,Mitnija“ neatitiko paskelbto konkurso 4.1. 10 punkto reikalavimo turėti ne mažesnį kaip 0,5 įmonės paskutinių finansinių metų kritimo likvidumo koeficientą.

75Teisėjų kolegija mano, kad teismas padarydamas tokią išvadą neteisingai aiškino paskelbto konkurso sąlygas bei šiuos santykius reguliuojančias teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą išvadą, jog UAB ,,Mitnija“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

76Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4.1 10 punkte nustatytas reikalavimas tiekėjui, kad jo įmonės paskutiniųjų finansinių metų kritimo likvidumo koeficientas (kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 0.5. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0 (nuliui) laikoma, kad tiekėjas atitinka kritinio likvidumo reikalavimą. Atitikimą tokiam reikalavimui tiekėjas turi įrodyti pateikdamas paskutinių finansinių metų balanso arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento tinkamai patvirtintą kopiją. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė pagal konkurso sąlygų 4.3 punktą kritinio likvidumo koeficiento reikalavimą atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus turi bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

77Atsakovo organizuotam viešajam pirkimo konkursui pasiūlymą pateikė solidariai atsakingų ūkio subjektų grupė – UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“. UAB ,,JAS“ pateikė finansinius dokumentus, kurie atitinka konkurso sąlygose nustatytą kritimo likvidumo reikalavimą. Taigi konkurso sąlygose nesant nuostatos, kad kiekvienas ūkio subjektų grupės narys turi atitikti kritinio likvidumo koeficiento reikalavimams, teismas neteisingai išaiškino konkurso sąlygų 4.1.10 ir 4.3 punktų sąlygas ir padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB ,,Mitnija“ pasiūlymas neatitinka viešojo konkurso reikalavimams.

78Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 18.5 punkte nurodyta, kad kritinio likvidumo koeficientas tai tiekėjo trumpalaikio finansavimo stabilumo rodiklis. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Rekomenduojame kriterijaus reikšme – kritinio likvidumo koeficientas ne mažesnis už 0,5. jeigu trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas lygus 0 (nuliui), laikome, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą, o šių rekomendacijų 20 punkte konstatuojama, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai. Nurodydama šiuos reikalavimus perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime. Perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacinius reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai.

79Teisėjų kolegija pažymi, kad konkurso sąlygos nustatytos 4.1.10 ir 4.3 punktuose nebuvo ginčijamas, byloje nebuvo įrodinėjama, kad pagal konkurso sąlygas yra pagrįstas atvejis, kai ūkio subjektų grupės narių kvalifikacinis reikalavimas – atitikti kritinio likvidumo koeficientą, tenkintų kiekvienos šios grupės narys.

80 Dėl UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo neatitikimo viešojo konkurso sąlygoms

81UAB ,,Vėtrūna“ reikalavimas panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimą remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu atmesti pasiūlymą, pirmosios instancijos teismas netenkino, nes nustatė, kad jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

82Pasiūlymas atmestas dėl to, kad:

  1. Pasiūlyme nurodė darbus ir įrengimus, dėl kurių konkursas nebuvo paskelbtas ir jų nebuvo numatyta pirkti;
  2. Nepateikė medicininės įrangos, tvirtinamos prie konstrukcijų, nerūdijančio plieno panelių, kompresorių ir vakuminių siurblių gamintojo techninės dokumentacjos;
  3. Pasiūlyme nenumatė konkurso sąlygose numatytų HEPO filtrų su dėžutėmis.

83Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 24 straipsnį perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Pirkimo dokumentuose turi būti prekių ir paslaugų pavadinimas, kiekis (apimtis, su prekėmis teikiamų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo paslaugų pirkimo ar darbų atlikimo terminas, techninė specifikacija (VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktai).

84Perkančiosios organizacijos reikalavimai pirkimo objektui išdėstyti pirkimo dokumentų dalyje ,,Užsakovo reikalavimai“. Atskirai imant reikalavimai techninei projektavimo užduočiai (17 punktas), inžineriniams ir techniniams sprendimams nustatytas reikalavimas 17.7 papunktyje – numatyti vaizdo perdavimo tinklus iš opercinių į operacinės administratorės kabinetą. UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo darbų sąraše Nr. 5 skyrius 2 siūlė įrengti vaizdo stebėjimo sistemą su vaizdo kameromis, monitoriais, kurių perkančioji organizacija pirkti nebuvo numačiusi. Taigi ši pasiūlymo dalis neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.

85Pagal ,,Užsakovo reikalavimų“ 2 dalyje ,,Techninė projektavimo užduotis“ 16 punkte ,,Architektūrinis planinis konstrukcinis sprendimas, medžiagos“ visos operacinių bloko durys (išskyrus kur numatytos nerūdijančio plieno) turi būti metalinės, galvanizuotos ir dažytos, tuo tarpu tiekėjo UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlyme lokalinėje sąmatoje S006 skyriuje Nr. 1 nesilaikant numatytų reikalavimų durys padengiamos 1 milimetro storio švinu.

86Taigi ir šis tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

87Pagal konkurso sąlygų pasiūlymų rengimo, pateikimo tvarką nustatytą 5.3 punkte tiekėjas turi pateikti reikalingų įrengti operacinių siūlomos įrangos ir medžiagų atitinkančių projektavimo užduotyje, kuri pateikiama 1 priede, keliamus reikalavimus, gamintojo techninius aprašymus, tačiau UAB ,,Vėtrūna“ medicininės įrangos tvirtinamos prie konstrukcijų (chirurginės konsolės), anesteziologinės konsolės, operacinio lauko šviestuvai) nerūdijančių plieno panelių, kompresoerių ir vakuminių siurblių gamintojų techninių aprašymo dokumentacijos nepateikė.

88Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ tvirtina, kad jos pateikti techniniai aprašymai yra tinkami. Juose yra aprašyti visi reikalingi techniniai parametrai, kuriuos pateikė jų tiekėjas, prie jų pridėta vaizdinė medžiaga, todėl toks pasiūlymas negalėjo būti atmestas.

89Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Pateikti aprašymai yra tiekėjo parengta reklaminė informacija, kuri negali būti prilyginama gamintojo teikiamai techninei dokumentacijai, todėl pasiūlymas pagrįstai pripažintas netinkamu, nes neatitinka konkurso reikalvimams.

90UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymas atmestas ir dėl to, kad pasiūlyme nurodė konkurso sąlygose nenumatytą pirkti mobilų oro dekontaminatorių ,,Geaono 310“. Siūlydama pirkti papildomą įrangą UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlyme nenumatė konkurso sąlygose 5.2 punkte ir 1 priede 2 dalies 27.2 punkte ,,Vėdinimas“ numatytus HEPA filtrus su dėžutėmis šią situaciją aiškindama, jog HEPA filtrai įėina į difuzorių kainą. Su tokiu aiškinimu teisėjų kolegija nesutinka. Techniniai reikalavimai nėra tiekėjo kvalifikacijos patikrinimas, kurio metu galimi tiekėjo paaiškinimai. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad pasiūlyme teikiamas pirkimo objektas neatitinka konkurso sąlygas pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą pasiūlymą turi atmesti, todėl sprendimas atmesti pasiūlymą pagrįstas.

91Dėl UAB ,,Pireka“ pasiūlymo atitikimo viešojo konkurso sąlygoms

92Atsakovo viešojo pirkimo komisija ir pirmosios instancijos teismas pripažino, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygoms.

93Apeliantas UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,Vėtrūna“ tvirtina, kad tiek viešojo pirkimo komisija, tiek teismas nepagrįstai pripažino UAB ,,Pireka“ pasiūlymą tinkamu, nes jis teikė ūkio subjektų grupe – UAB ,,Pireka“, UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“. Pasiūlyme pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti kiekvienos šios sutarties šalių įsipareigojimai, vykdant pirkimo sutartį, kas neatitinka viešojo pirkimo sąlygų 4.6 punkto reikalavimus.

94Viešojo pirkimo sąlygų 4 dalyje ,,Dalyvių kvalifikacijos reikalavimai“ 4.6 punkte nurodyta, kad jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją ir kuriam partneriui suteikti įgaliojimus pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

95Teisėjų kolegija nesutinka, kad jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti kiekvienos iš šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant viešojo pirkimo sutartį. Partnerių įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąją organizaciją sudaryti pirkimo sutartį, bei šių įsipareigojimų vertės dalys nustatyti ir aptarti sutarties 2 straipsnyje 3 punkte. Tai, kad sutartyje nurodyti partnerių įsipareigojimai iš dalies sutampa, nėra pagrindas tvirtinti, kad jungtinės veiklos sutarties dalyviai nenurodė savo įsipareigojimų ir nesutarė dėl įnašų į jungtinę veiklą. Konkurso sąlygų 4.6 punktas nenustato, kokiu detalumu jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatyti šalių įsipareigojimai. Įstatymai ar kiti teisės aktai reguliuojantys jungtinės veiklos santykius neriboja ir nedraudžia jungtinės veiklos partneriams kartu vykdyti tuos pačius darbus, todėl dalies įsipareigojimų sutapimas jungtinės veiklos sutarties negaliojančia nedaro.

96Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ nurodo, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas neatitinka konkurso reikalavimams dėl to, kad pasiūlymo 2 priede rangovo pavadinimas ir adresas nurodė tik UAB ,,Pireka“ pavadinimą, neminėdamas kitų partnerių – UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“.

97Teisėjų kolegija mano, kad toks kitų partnerių nepaminėjimas nėra esminis konkurso sąlygų pažeidimas, duodantis pagrindą pasiūlymą atmesti. Pasiūlymo teksto 1 lape eilutėje ,,Rangovo pavadinimas“ yra nurodyta, kad rangovas (dalyvis) yra trijų ūkio subjektų – UAB ,,Pireka“, UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“ – grupė.

98Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ teigia, kad jungtinės veiklos partneriai UAB ,,Pireka“, UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“ netinkamai užtikrino pasiūlymo galiojimą. Konkurso sąlygų 6.1 punkte nurodyta, kad pasiūlymo galiojimas pateikiamas pagal konkurso sąlygų 7 priede nurodytą formą. Pirkimo dokumentuose pateiktoje laidavimo rašto formoje parašyta, kad tuo atveju, jeigu pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu, laidavimo rašte arba išvardijami visi jungtinės veiklos partneriai arba pažymima, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodant jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį. Jungtinės veiklos partnerių UAB ,,Pireka“, UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“ pasiūlyme kartu su draudimo liudijimu Nr. 710-451-46872 yra pateiktas pasiūlymo laidavimo raštas Nr. PA46872, kuriame pažymėta, kad šiuo laidavimo raštu klientai UAB ,,Pireka“, UAB ,,Medstatyba“ ir UAB ,,Dailinta“ veikiantys 2011 m. sausio 31 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir Laiduotojas Draudimo bendrovė UADB ,,ERGO LIETUVA“. Taigi iš laidavimo draudimo rašto turinio yra aišku, kad draudimo laidavimas išduotas visos ūkio subjektų grupės atžvilgiu, o ne vien UAB ,,Pireka“. Teigti, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygoms nėra pagrindo.

99Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

100Atsakovo viešojo pirkimo komisijai UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymą dėl dalyvavimo viešąjame pirkime pateikė 2011 m. vasario 9 d., jos pasiūlymas atmestas 2011 m. kovo 3 d. Siekdama susipažinti su kitų asmenų dalyvavusių pirkime pasiūlymais UAB ,,Vėtrūna“ pareikalavo pateikti pasiūlymus. Viešojo pirkimo komisija 2011 m. kovo 16 dieną leido UAB ,,Vėtrūna“ susipažinti su UAB ,,Mitnija“ ir UAB pasiūlymuose esančia informacija, kuri nėra konfidenciali. Susipažinusi su pasiūlymais 2011 m. kovo 22 d. UAB ,,Vėtrūna“ perkančiąjai organizacijai pateikė pretenziją, kuri 2011 m. kovo 29 d. buvo išnagrinėta. Kadangi pretenzija patenkinta nebuvo UAB ,,Vėtrūna“ 2011 m. balandžio 13 d. pareiškė teisme ieškinį. Teisminio nagrinėjimo metu UAB ,,Vėtrūna“ 2011 m. birželio 13 d. pateikė papildomą pretenziją, kurią teismas atsisakė priimti. Šios pretenzijos pagrindu UAB ,,Vėtrūna“ pareiškė dėl to paties šioje byloje nagrinėjamo viešojo pirkimo naują ieškinį, kuris pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų 2011 m. liepos 18 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi priimtas. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija dėl apelianto UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinio skundo argumentų, kurie remiasi 2011 m. birželio 13 d. pretenzija, nepasisako.

101Remiantis išdėstytų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2011-03-03 sprendimą pripažinti laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso UAB ,,Mitnija“ pateiktą pasiūlymą, todėl UAB ,,Mitnija“ ieškinys tenkintinas, o teismo sprendimas šioje dalyje panaikintinas.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų

103Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taip pat turi būti peržiūrėtas.

104Kadangi tiek ieškovo UAB „Pireka“, tiek ieškovo UAB „Vėtrūna“ ieškiniai bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka atmesti, ieškovų bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jiems neatlygintinos.

105Bylą pralaimėję UAB „Pireka“ ir UAB „Vėtrūna“ lygiomis dalimis padengia procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, kurios bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme sudarė 63,85 Lt, o apeliacinės instancijos teisme – 2,7 Lt. (viso – 66,55 Lt).

106Apelianto UAB „Vėtrūna“ apeliacinis skundas atmestas, o UAB „Mitnija“ patenkintas, todėl iš UAB „Vėtrūna“ ir UAB „Pireka“ lygiomis dalimis UAB „Mitnija“ naudai priteistina 137 Lt už UAB „Mitnija“ apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

107Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

108Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

109Uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ ieškinį atmesti.

110Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“ ieškinį atmesti.

111Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (j. a. k. 134511472) naudai iš uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ (j. a. k. 123228761) ir uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ (j. a. k. 180315137) lygiomis dalimis po 68 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

112Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ (j. a. k. 123228761) ir uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ (j. a. k. 180315137) lygiomis dalimis po 33,27 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Pireka“ ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu,... 4. 2010-12-31 atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ... 5. 2011-03-07 konkurso dalyviai buvo informuoti apie pasiūlymų eilę ir apie... 6. Ieškovas, atsakovui leidus, susipažinęs su konkursui pateiktais... 7. UAB „Mitnija“ pateikė pasiūlymą kartu su jungtinės veikslo partneriu... 8. UAB „Mitnija“ pasiūlymas neatitiko ir konkurso sąlygų 4.1.10 punkto,... 9. Be to, UAB „Mitnija“ atliktas pasiūlymo patikslinimas pagal savo esmę yra... 10. UAB „Mitnija“ pasiūlymas iš esmės yra identiškas ieškovo projektiniam... 11. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškiniu... 12. UAB „Vėtrūna“ nurodo, kad atsakovas neturėjo teisės atmesti trečiojo... 13. Atsakovas neturėjo teisės atmesti trečiojo asmens pasiūlymo ir dėl to, kad... 14. Atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2011-07-01 sprendimu ieškovo UAB „Pireka“... 17. Vertindamas UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo atitikimą konkurso... 18. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad pirminėje pažymoje esantys duomenys... 19. Įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“, dalyvavusio ir ankstesniame... 20. Spręsdamas dėl UAB „Mitnija“ atitikimo kvalifikaciniam kritinio likvidumo... 21. Vertindamas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 22. Atsakovas pagrįstai atmetė trečiojo asmens pasiūlymą ir dėl tos... 23. Atmestini UAB „Vėtrūna“ argumentai, kad ieškovo pasiūlymas galimai... 24. UAB „Vėrūna“ buvo nurodęs, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka 4.6 p.,... 25. Teismas pažymėjo, kad ieškovo, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 27. UAB „Mitnija“ apeliaciniu skundu, prie kurio prisidėjo atsakovas bei... 28. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Mitnija” pateikiant patikslintą... 29. 2. Perkančiojo organizacija teisėtai (VPĮ 32 str. 5 p.) paprašė UAB... 30. 3. Priešingai nei konstatavo teismas, UAB „Pireka” ir UAB „Mitnija”... 31. 4. Teismas nepagrįsdamas įrodymais padarė išvadą, kad UAB „Mitnija”... 32. 5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Mitnija” pasiūlymas neatitiko... 33. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sprendžiant dėl perkančiosios... 34. Netgi tokiu atveju, jei pirkimo dokumentai ir būtų neaiškūs, netikslūs ar... 35. Gauti du atsiliepimai į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą.... 36. UAB „Vėtrūna” atsiliepimu į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą prašo... 37. UAB „Mitnija“ pasiūlymas atmestinas ir dėl kitų priežasčių, kurios... 38. Ieškovas UAB „Pireka” atsiliepimu į UAB „Mitnija” apeliacinį skundą... 39. Taip pat nurodo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-03-30... 40. UAB „Vėtrūna“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 41. 1. Vilniaus apygardos teismas, sprendime išsprendė ir pasisakė ne dėl visų... 42. 2. UAB „Pireka“ pasiūlymas (jungtinės veiklos sutartis) neatitinka... 43. 3. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, kad tiekėjo UAB „Pireka“ (kaip... 44. 4. UAB „Pireka“ perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme nesiūlo... 45. Pvz., UAB „Pireka“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 1 priedo... 46. UAB „Pireka“ pasiūlyme 87 psl. nurodyta, kad „Rekonstruojamai pastato... 47. UAB „Pireka“ pasiūlyme nėra pateikta dalies kiekių žiniaraščių - UAB... 48. UAB „Pireka“ pasiūlymas neatitinka ir Pirkimo sąlygų 5.1 ir 5.3 Punktų... 49. Pažymėtina, kad UAB „Pireka“ pasiūlyme esantis darbų trūkumas arba... 50. 5. Teismas nepagrįstai perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti... 51. UAB „Vėtrūna” pasiūlymo perkančioji organizacija negalėjo atmesti dėl... 52. a) Pateikdamas „perteklinį” pasiūlymą UAB „Vėtrūna“ nepažeidė... 53. Pasiūlymo „pagerinimas“ buvo technologiškai pagrįstas, siekiant, kad... 54. b) Perkančioji organizacija, atmesdama mažiausios kainos pasiūlymą,... 55. c) perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti UAB „Vėtrūna“... 56. UAB „Vėtrūna“ pasiūlė vaizdo sistemos įrengimą, nes ji yra būtina,... 57. d) Perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti UAB „Vėtrūna“... 58. Buvo pateikta ir siūlomų produktų (pvz., chirurginių lempų) sertifikatai,... 59. Buvo pateikti pasiūlymai tik tų gamintojų, kurie atitinka tarptautinius ISO... 60. e) UAB „Vėtrūna“ pateikta pasiūlymo kaina nepatenka į neįprastai... 61. f) Perkančioji organizacija, prieš atmesdama UAB „Vėtrūna” pasiūlymą,... 62. Gauti trys atsiliepimai į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą.... 63. Atsakovas atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį skundą prašo jį... 64. Ieškovas UAB „Pireka” atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį... 65. Tretysis asmuo UAB „Mitnija” atsiliepimu į UAB „Vėtrūna” apeliacinį... 66. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 67. Dėl UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms... 68. Pirmosios instancijos teismas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos... 69. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo nuomone nesutinka.... 70. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nepriklausomai nuo... 71. Taigi perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad tiekėjo kvalifikaciniai... 72. Sprendime pirmosios instancijos teismas teigia, kad palyginus ieškovo UAB... 73. Teisėjų kolegija mano, kad tokie teiginiai nepagrįsti byloje nustatytomis... 74. Viešojo pirkimo komisijos sprendimą pirmosios instancijos teismas pripažino... 75. Teisėjų kolegija mano, kad teismas padarydamas tokią išvadą neteisingai... 76. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4.1 10 punkte nustatytas reikalavimas... 77. Atsakovo organizuotam viešajam pirkimo konkursui pasiūlymą pateikė... 78. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad konkurso sąlygos nustatytos 4.1.10 ir 4.3... 80. Dėl UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo neatitikimo viešojo konkurso sąlygoms... 81. UAB ,,Vėtrūna“ reikalavimas panaikinti atsakovės viešojo pirkimo... 82. Pasiūlymas atmestas dėl to, kad:
  1. Pasiūlyme nurodė darbus... 83. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 24 straipsnį perkančioji... 84. Perkančiosios organizacijos reikalavimai pirkimo objektui išdėstyti pirkimo... 85. Pagal ,,Užsakovo reikalavimų“ 2 dalyje ,,Techninė projektavimo... 86. Taigi ir šis tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.... 87. Pagal konkurso sąlygų pasiūlymų rengimo, pateikimo tvarką nustatytą 5.3... 88. Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ tvirtina, kad jos pateikti techniniai aprašymai... 89. Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Pateikti... 90. UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymas atmestas ir dėl to, kad pasiūlyme nurodė... 91. Dėl UAB ,,Pireka“ pasiūlymo atitikimo viešojo konkurso sąlygoms... 92. Atsakovo viešojo pirkimo komisija ir pirmosios instancijos teismas pripažino,... 93. Apeliantas UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,Vėtrūna“ tvirtina, kad tiek viešojo... 94. Viešojo pirkimo sąlygų 4 dalyje ,,Dalyvių kvalifikacijos reikalavimai“... 95. Teisėjų kolegija nesutinka, kad jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti... 96. Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ nurodo, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas... 97. Teisėjų kolegija mano, kad toks kitų partnerių nepaminėjimas nėra esminis... 98. Apeliantė UAB ,,Vėtrūna“ teigia, kad jungtinės veiklos partneriai UAB... 99. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 100. Atsakovo viešojo pirkimo komisijai UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymą dėl... 101. Remiantis išdėstytų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 103. Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo... 104. Kadangi tiek ieškovo UAB „Pireka“, tiek ieškovo UAB „Vėtrūna“... 105. Bylą pralaimėję UAB „Pireka“ ir UAB „Vėtrūna“ lygiomis dalimis... 106. Apelianto UAB „Vėtrūna“ apeliacinis skundas atmestas, o UAB „Mitnija“... 107. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 108. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir... 109. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ ieškinį atmesti.... 110. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“ ieškinį atmesti.... 111. Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (j. a. k. 134511472)... 112. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ (j. a. k....