Byla 1S-25

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Ražinskaitė, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Kazimierui Žalėnui, gynėjai Vytautei Ladigaitei-Balčiūnienei, teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo F. G. skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2005 m. sausio 14 d. nutarties, kuria kaltinamajam F. G. palikta pakeista kardomoji priemonė suėmimas, nustačius suėmimo terminą 2 mėn., šį terminą skaičiuojant nuo 2005 m. sausio 14 d.

2Teisėja

Nustatė

3E. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 135 str. 2 d. 9 p., 180 str. 1 d., o būtent:

42003 m. rugsėjo 14 d., apie 010 val., Šiauliuose, (duomenys neskelbtini), tyčia dėl savanaudiškų paskatų, t. y. turėdamas tikslą užvaldyti V. Z. turtą, padarė nukentėjusiajam V. Z. sunkų sveikatos sutrikdymą dėl galvos smegenų sumušimo;

52003 m. rugsėjo 14 d., apie 010 val., Šiauliuose, (duomenys neskelbtini), panaudodamas fizinį smurtą V. Z. atžvilgiu, padarydamas nukentėjusiajam sunkų sveikatos sutrikdymą, tyčia plėšimo būdu užvaldė svetimo V. Z. priklausančio turto už 480 Lt.

6Šiaulių apygardos teismas 2004 m. gruodžio 14 d. nutartimi paskelbė F. G. paiešką ir kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeitė į suėmimą.

7Šiaulių apygardos teismas 2005 m. sausio 14 d. nutartimi F. G. paliko pakeistą kardomąją priemonę suėmimą ir nustatė suėmimo terminą dviems mėnesiams. Teismas nurodė, jog kaltinamasis kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, už kurį baudžiamasis įstatymas numato griežtą laisvės atėmimo bausmę. Be to, iš bylos duomenų matyti, jog E. G. , vengdamas atvykti į teismą, nurodydavo skirtingas gyvenamąsias vietas. Paskelbus paiešką, jis sulaikytas Vilniuje. Po šio nusikaltimo padarymo įtariamas padaręs ir daugiau nusikalstamų veikų, todėl yra pagrindas manyti, kad būdamas laisvėje gali bėgti (slėptis) nuo teismo bei daryti naujus nusikaltimus, numatytus BPK 122 str. 4 dalyje.

8Kaltinamasis E. G. skundu prašo suėmimą pakeisti švelnesne kardomąja priemone. Nurodo, jog į teismo posėdį neatvyko, nes tuo metu gyveno pas savo motiną N. G. Šiauliuose, (duomenys neskelbtini). Apie pakeistą gyvenamąją vietą teismo nespėjo informuoti. Nuo teismo nesislapstė, o tuo metu, kai buvo sulaikytas, Vilniuje ieškojo darbo. Taip pat nurodo, jog mokosi Šiaulių profesinio rengimo centre, turi pastovią gyvenamąją vietą, būdamas laisvėje dirbo pavienius darbus, padėjo motinai. Jokių naujų nusikaltimų nepadarė, slapstytis nežada. Prašo atsižvelgti, jog yra turėjęs sunkių galvos traumų, todėl suėmimas gali pakenkti jo psichikai. Dėl padarytų nusikaltimų savo kaltę visiškai pripažįsta, labai gailisi ir pasižada atlyginti visą padarytą žalą.

9Teismo posėdyje prokuroras prašo suimtojo skundą atmesti, gynėja prašo skundą tenkinti.

10Suimtojo F. G. skundas atmetamas.

11BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali būti skiriamas. Teismas, 2004-12-14 pakeisdamas kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti į suėmimą bei 2005-01-14 nustatydamas jo terminą, įstatymo nepažeidė.

12Suėmimas F. G. paskirtas BPK 122 str. 1 d. 1 ir 3 p. numatytais pagrindais.

13E. G. kaltinamas padaręs du nusikaltimus, vienas iš jų labai sunkus, už kurį pagal galiojančius įstatymus numatyta ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė. Nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 str. 2 d. vartojamai ,,kitų aplinkybių” sąvokai, kurios pakanka skirti ar pratęsti suėmimą tuo pagrindu, jog kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo.

14Esant šį pagrindą įrodo aplinkybė, jog bylos teisminio nagrinėjimo metu E. G. nurodydavo skirtingus savo gyvenamosios vietos adresus, teismo šaukimai, išsiųsti jo nurodytais adresais, grįždavo neįteikti. Be to, 2003-12-29 jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant be teismo leidimo nepasišalinti iš gyvenamosios vietos, tačiau kaltinamasis, paskelbus jo paiešką, 2005-01-12 sulaikytas Vilniuje.

15Skunde nurodytos aplinkybės, jog turi gyvenamąją vietą, mokosi ir pan., turi reikšmės nustatant, ar kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo, tačiau negali paneigti realiai esančio suėmimo paskyrimo pagrindo arba būti pakankamos griežčiausiai kardomajai priemonei panaikinti.

16Skundo motyvas, jog kaltinamasis mokosi, nepagrįstas, nes byloje yra Šiaulių profesinio rengimo centro 2004-10-12 raštas, kad E. G. pamokų nelanko ir artimiausiu metu bus braukiamas iš mokinių sąrašų. Be to, savo skunde jis pats nurodė, jog Vilniuje ieškojo darbo, taigi pripažino, kad realiai nesimokė.

17Pagrįstą teismo manymą, jog E. G. darys naujus nusikaltimus, nurodytus BPK 122 str. 4 d., sąlygoja tai, jog jis anksčiau teistas. Iš bylos duomenų matyti, kad jis teistas už chuliganizmą, tačiau už tą nusikaltimą teistumui išnykus ir vėliau jam pareiškus kaltinimą I instancijos teisme dabar nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, jis vėl padarė naują nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 1 d., už kurį nuteistas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2004-07-30 nuosprendžiu.

18Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, jog E. G. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas (BPK 125 str.). Duomenų vertinimas yra ne šio teismo posėdžio uždavinys, tai bus padaryta I instancijos teismo teisiamajame posėdyje, nagrinėjant baudžiamąją bylą.

19Išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad F. G. rašytinis pasižadėjimas neišvykti pakeistas į suėmimą ir jo terminas nustatytas pagrįstai. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos (BPK 121 str.) nepažeistos.

20Kaltinamasis prašo pakeisti kardomąją priemonę švelnesne, tačiau BPK 130 str. nuostatos nesuteikė teisės aukštesniajam teismui pakeisti suėmimo kita kardomąja priemone. Jis gali tik nutartį palikti galioti arba ją panaikinti, bet naikinti nutarties nėra teisinių argumentų.

21Kaltinamasis pageidavo dalyvauti teismo posėdyje, nagrinėjant jo skundą.

22Atsižvelgus, jog aukštesniojo teismo teisėjas privalo išnagrinėti skundą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo dienos, o Šiaulių apygardos teisme teisiamasis posėdis paskirtas 2005-01-31, nėra galimybės suimtąjį laiku pristatyti į aukštesnįjį teismą.

23BPK 130 str. nuostatos numato, kad suimtasis į posėdį kviečiamas teismo nuožiūra, todėl jo nedalyvavimas aukštesniojo teismo posėdyje netrukdo išnagrinėti skundą. Tuo suimtojo teisės nepažeistos, nes posėdyje dalyvauja gynėja.

24Pakeistu suėmimu siekiama užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme. Švelnesne kardomąja priemone negalima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų.

25Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,

Nutarė

26suimtojo F. G. skundą atmesti.

27Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Teisėja... 3. E. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. 2003 m. rugsėjo 14 d., apie 010 val., Šiauliuose, (duomenys... 5. 2003 m. rugsėjo 14 d., apie 010 val., Šiauliuose, (duomenys... 6. Šiaulių apygardos teismas 2004 m. gruodžio 14 d. nutartimi paskelbė F. G.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2005 m. sausio 14 d. nutartimi F. G. paliko... 8. Kaltinamasis E. G. skundu prašo suėmimą pakeisti švelnesne kardomąja... 9. Teismo posėdyje prokuroras prašo suimtojo skundą atmesti, gynėja prašo... 10. Suimtojo F. G. skundas atmetamas.... 11. BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali... 12. Suėmimas F. G. paskirtas BPK 122 str. 1 d. 1 ir 3 p. numatytais pagrindais.... 13. E. G. kaltinamas padaręs du nusikaltimus, vienas iš jų labai sunkus, už... 14. Esant šį pagrindą įrodo aplinkybė, jog bylos teisminio nagrinėjimo metu... 15. Skunde nurodytos aplinkybės, jog turi gyvenamąją vietą, mokosi ir pan.,... 16. Skundo motyvas, jog kaltinamasis mokosi, nepagrįstas, nes byloje yra Šiaulių... 17. Pagrįstą teismo manymą, jog E. G. darys naujus nusikaltimus, nurodytus BPK... 18. Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, jog... 19. Išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad F. G. rašytinis... 20. Kaltinamasis prašo pakeisti kardomąją priemonę švelnesne, tačiau BPK 130... 21. Kaltinamasis pageidavo dalyvauti teismo posėdyje, nagrinėjant jo skundą.... 22. Atsižvelgus, jog aukštesniojo teismo teisėjas privalo išnagrinėti skundą... 23. BPK 130 str. nuostatos numato, kad suimtasis į posėdį kviečiamas teismo... 24. Pakeistu suėmimu siekiama užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme.... 25. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,... 26. suimtojo F. G. skundą atmesti.... 27. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....