Byla e2-53-874/2016
Dėl skolos priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui L. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo L. T. 144,81 Eur skolą, 67,08 Eur palūkanų, 36,93 Eur delspinigių, 61,67 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (144,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui L. T. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2015-12-15 tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d.), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2016-01-04. Atsakovui L. T. buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – Reikalavimo perleidimo sutartį, išrašą iš AB bankas „Swedbank“ skolų priėmimo-perdavimo akto Nr. 9 prie Reikalavimo perleidimo sutarties, Delspinigių, palūkanų ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktus, Skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį, pranešimą dėl skolos, pranešimą apie reikalavimo perleidimą, – nustatyta, kad 2010-01-06 „Swedbank“, AB, ir L. T. sudarė Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. 09-103038-RK, pagal kurią suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatyta sumas „Swedbank“, AB, naudai. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl „Swedbank“, AB, nutraukė sutartį ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitus mokėjimus.

62012-12-06 ieškovas UAB „Gelvora“ ir pirminis kreditorius bankas „Swedbank“, AB, pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 12-20-79, pagal kurią perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Ieškovas atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir susidariusios skolos negrąžino.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsniu, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pirminis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė paskolą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Ieškovo skaičiavimu atsakovo skola ieškovui yra 144,81 Eur. Kadangi atsakovas minėtos skolos ieškovui negrąžino – 144,81 Eur skola priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.881 str.).

8Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.872 str. 1 d. numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką. Sutartyje pirminis kreditorius ir atsakovas susitarė, kad atsakovas mokės 25 procentų dydžio palūkanas. Atsižvelgdamas į šias nuostatas, pirminis kreditorius paskaičiavo 5,05 Eur palūkanų, o nuo 2013-09-25 iki 2015-08-26 ieškovas paskaičiavo 62,03 Eur palūkanų, iš viso 67,08 Eur palūkanų, kurios priteistinos iš atsakovo.

9Ieškovas taip pat reikalauja priteisti iš atsakovo 36,93 Eur delspinigių. Iš delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius už 360 dienų bei prie šios sumos pridėjo pradinio kreditoriaus paskaičiuotus delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje. Sutarties 12.3 punkte nustatyta, kad kredito gavėjas praleidęs kredito grąžinimo įmokos, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų sumų terminus, už kiekvieną diena bankui moka 0,1 proc. delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimą praleido. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sudarė sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl šalių Sutartimi nustatytas delspinigių tarifas mažintinas iki 0,05 proc., kas sudaro 18,47 Eur delspinigių. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

10Be to, ieškovas prašo priteisti ir ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas – 61,67 Eur, kurias, anot ieškovo, sudaro 2 registruoti pranešimai Lietuvoje, 20 paprastų pranešimų Lietuvoje, vienpusis spausdinimas ir pakavimas, 22 vokai, 20 telefoninių skambučių, 30 automatinių skambintuvų, 30 automatinių SMS žinučių, 3 užklausos Nekilnojamojo turto registrui, 20 užklausų Gyventojų registro tarnybai. Ieškovo prašomos priteisti išlaidos už darbo priemones (popierius, vokas, vienpusis spausdinimas), pakavimą, telefoninius skambučius yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 straipsnyje numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Todėl ieškinys šioje dalyje laikytinas nepagrįstu ir yra netenkintinas.

11Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovo priteistinos sutartinės 25 procentų dydžio palūkanos už pagrindinę skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-16) iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams sumokėto 15 Eur žyminio mokesčio dalis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėto žyminio mokesčio suma yra minimali ir nebūtų mažesnė, jei būtų prašoma priteisti sumą, lygią patenkintų reikalavimų daliai, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais iš atsakovo priteistina visa ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma.

14Vadovaudamasis CK 6.1 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263 str., 285-286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo L. T., a. k. ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolą, 67,08 Eur (šešiasdešimt septynis eurus 08 ct) palūkanų, 18,47 Eur (aštuoniolikos eurų 47 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 230,36 Eur (dviejų šimtų trisdešimties eurų 36 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25 procentų dydžio sutartines palūkanas už pagrindinę skolos sumą (144,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Gelvora“, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomoji sąskaita LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas L. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai