Byla 2-6458-285/2013
Dėl pastatų, statinių ir įrenginių nuomos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Renatai Spirinai, dalyvaujant ieškovo UAB „Berneda“ atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Kardinolas“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Berneda“ ieškinį atsakovui UAB „Kardinolas“ dėl pastatų, statinių ir įrenginių nuomos,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Berneda “ 2013-01-31 pateiktu ieškiniu prašė iš atsakovo UAB „Kardinolas“ priteisti: 1) 8752,03 Lt skolos; 2) 36000 Lt netesybų (baudą) už sutarties netinkamą vykdymą; 3) 8117,95 Lt nuostolių, kuriuos sudaro trūkstamų daiktų kaina pagal patalpų perdavimo priėmimo aktą; 4) bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje (b.l. 24-30) nurodė bei teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad 2012-09-25 ieškovas ir atsakovas sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas penkeriems metams išnuomojo atsakovui negyvenamas patalpas, esančias Vilniaus g. 47, Šiauliai. Atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis patalpomis, reguliariai jas valyti, prižiūrėti, laikyti tvarkingomis, mokėti laiku nuomos, komunalinius ir kitus mokesčius. Atsakovas netinkamai vykdė sutartį: be raštiško leidimo atliko statybos ir kitus rekonstrukcijos darbus; nuėmė ieškovo reklamas; iš patalpų be ieškovo žinios išvežė apšvietimo lempas (galvas) bei išmontavo dūmų mašiną; nemokėjo mokesčių už sunaudotas dujas nuo pat sutarties su AB „Lietuvos dujos" ir AB „Lesto" pasirašymo dienos, t.y. nuo 2012-10-01, dėl ko 2012-12-28 patalpose buvo atjungtas gamtinių dujų tiekimas; nustatytais terminais nemokėjo sutartyje numatyto užstato; nevykdė prievolės mokėti nuomos mokesčius; į pranešimus bei raginimus mokėti nuomos bei kitus sutartyje numatytus mokesčius nereagavo, todėl patalpų nuomos sutartį ieškovas nuo 2012-12-20 nutraukė, apie sutarties nutraukimą informuodamas atsakovą pranešimu ir trumpąja SMS žinute. 2012-12-21 ieškovas, dalyvaujant atsakovo darbuotojai, gamybos vadovei K., užrakino visas patalpų duris, užklijavo izoliacine plėvele bei lapeliu, ant kurio pasirašė ieškovo UAB „Berneda" direktorė D. Š. ir UAB „Kardinolas" gamybos vadovė. Patalpos buvo užrakintos, o atsakovas buvo informuotas, kad atlaisvint patalpas galės 2013-01-07 dieną, dalyvaujant antstolei. 2013-01-07 buvo pasirašytas patalpų grąžinimo aktas, dalyvaujant antstolei V. Š. konstatuotos faktinės aplinkybės. Iki sutarties nutraukimo dienos atsakovas privalėjo sumokėti nuomos mokestį už 2012 metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius, viso 35123,03 Lt. 14520 Lt nuomos mokestį atsakovas sumokėjo, taip pat sumokėjo užstato dalį, t.y. 14 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nuomos sutarties 5.13 p. , iš minimo užstato ieškovas gali užsidengti nuomos mokestį, šiai dienai likusi neapmokėta skolos suma yra 6609,03 Lt.

5Vadovaujantis sutarties nuostatomis, atsakovas taip pat privalo mokėti nekilnojamo turto mokestį, kuris už nuomos laikotarpį sudaro 2143,00 Lt. Iš viso atsakovo skola sudaro 8752,03Lt sumą. Ieškovo atstovas pažymėjo, kad atsakovas atsiliepimu nesutinka su nekilnojamojo turto mokesčiu, kadangi, pasak atsakovo, ieškovas nepateikė įrodymų, kaip jis apskaičiavo turto mokestį, kad būtent tokio dydžio mokestį tektų mokėti, kuris mokamas valstybei. Ieškovas yra pateikęs išrašyta sąskaitą, buhalterinę pažymą, pagal ką buhalterė paskaičiavo nekilnojamojo turto mokestį, todėl atsakovo argumentus prašo atmesti.

6Vadovaujantis nuomos sutarties 6.1 ir 6.5 punktais, atsakovas privalo atlyginti visus ieškovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Remiantis 2013-01-07 patalpų perdavimo aktu, ieškovo tiesioginiai nuostoliai sudaro 8117,95 Lt, t.y. trūksta šių daiktų: kilimėliai (vertė 1080,00 Lt), reklaminė lenta iš kamštinės plokštės 1500 x 1400 x 345, matinis grūdintas stiklas 800 x 1500, kitoje pusėje lentynos (bendra vertė 6000 Lt), prožektorius E - 27 juodas (vertė 68,00 Lt), stroboskopas 1500W DMX SW TITAN (vertė 669,95 Lt), šviestuvas (vertė 300 Lt). Atsakovas taip pat privalo sumokėti nuomos sutartyje numatytas netesybas už netinkamą sutarties vykdymą – trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, kas sudaro 36000 Lt sumą. Prašoma priteisti netesybų suma yra sutarta šalių, kaip minimalūs ieškovo nuostoliai. Ieškovas išnuomotose patalpose veiklos nevykdė, tačiau jos buvo laikomos švarios, prižiūrėtos, patalpose viskas veikė, atėjus į patalpas be jokių papildomų investicijų buvo galimybė pradėti vykdyti pramoginę veiklą, veikė ir sumontuota garso aparatūra ir visi kiti įrenginiai. 2012 metų vasaros pabaigoje, atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl patalpų nuomos, sutartis buvo paruošta ir perduota atsakovui susipažinti, į ką atsakovas pareiškė, kad vienintelė sąlyga, kuri jam netiko yra užstato dydis. Pasirašant sutartį buvo apibrėžtas sutarties terminas - 5 metai. Tik dėl ilgo nuomos sutarties termino ieškovas sutiko išnuomoti į patalpas ir tikėdamasis, kad nuomos santykiai bus ilgalaikiai, leido atsakovui sutartyje numatytą užstatą sumokėti dalimis. Pasirašęs sutartį, atsakovas pradėjo vykdyti remonto, rekonstrukcijos darbus patalpose, be ieškovo leidimo. Nuo pat nuomos sutarties pasirašymo atsakovas vėlavo atsiskaityti su ieškovu, tik po ieškovo pareikalavimo atsakovas buvo sumokėjęs vieną kartą 14000 Lt sutarto užstato ir vieną nuomos mokestį, t.y. 14 520 Lt. Atsakovas nesumokėjo komunalinių mokesčių, dėl ko patalpose buvo atjungtos dujos. Atjungus dujas 2012 12 28, Lietuvoje buvo 20 laipsnių šalčio, todėl ieškovas privalėjo skubiai išleisti šildymo sistemą, kad nekiltų papildomų nuostolių, t.y. nesprogtų radiatoriai ir nebūtų kitaip pakenkta patalpoms ir jose esantiems daiktams. Šiai dienai patalpos paliktos netvarkingos, nėra pilnai atlaisvintos, juose neveikia garso aparatūra, nes atsakovas ją demontavo, tad patalpos nėra tinkamos naudoti. Patalpas reikia sutvarkyti ir išvalyti, užpildyti šildymo sistemą ir ją pajungti, sunešti atgal į savo vietas baldus, sujungti visą garso aparatūrą, tačiau šiems darbams atlikti yra reikalingos išlaidos, kurių ieškovas neturi. Dėl šių priežasčių šiuo metu nėra galimybės skubiai išnuomoti patalpas kitiems nuomininkams, dėl ko ieškovas kasdien patiria nuostolius. Ieškovo atstovas prašo ieškinį patenkinti pilnumoje ir priteisti bylinėjimosi išlaidos pagal byloje pateiktus įrodymus.

7Atsakovo UAB „Kardinolas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas pasirašytinai teismo pranešime, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovas atsiliepime (b.l. 122-126) nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies: atsakovas vykdė pasirašytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas (patalpas naudojo pagal paskirtį, mokėjo visus numatytus mokesčius, remontavo patalpas ir pan.), tačiau nemokėjo laiku, kaip numatyta sutartyje 6609,03 Lt patalpų nuomos mokesčio pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras Nr. 0000481 ir Nr. 0000482, todėl ieškovas 2012-12-20 patalpų nuomos sutartį, vadovaudamasi sutarties 8.4 punktu nutraukė. Atsakovas pasiruošęs šias sąskaitas apmokėti po galutinio ginčo išsprendimo. Atsakovas sutinka, kad atliekant patalpų rekonstrukcijos darbus negavo raštiško ieškovo sutikimo, kaip numatyta sutartyje, tačiau apie atliekamus darbus bei dideles investicijas UAB „ Berneda " direktorė D. Š. žinojo. Žodžiu su ja pastoviai buvo derinami visi rekonstrukcijos darbai. Buvo pažeista tik forma, nebuvo gautas rašytinis sutikimas. Ieškovo patiektose pretenzijose pateikiamos reiškiami tik finansiniai reikalavimai, neužsimenama dėl patalpų rekonstrukcijos ar kitokių patalpų eksploatacijos pažeidimų, kas patvirtina, kad atsakovas nepažeidė nuomos sutarties reikalavimų dėl patalpų rekonstrukcijos ir eksploatavimo. Atsakovas nesutinka su ieškovo prašoma priteisti 2143,00 Lt nekilnojamo turto mokesčio suma, nes prie ieškinio nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo turto mokesčio dydį, nėra jokio rašytinio dokumento, kuriame būtų nurodyta mokesčio suma, bei laikotarpis, už kurį reikia mokėti. Su ieškovo reikalavimu priteisti 8117,95 Lt nuostolių, kuriuos sudaro trūkstamų daiktų kaina pagal 2013-01-07 pasirašytą patalpų perdavimo priėmimo aktą, atsakovas sutinka iš dalies: sutinka, kad trūksta keturių juodų guminių kilimėlių bendros 1080,00 Lt vertės, kurie neaiškiomis aplinkybėmis dingo bei dviejų, iš kamštinės plokštės reklaminių lentų, bendros 6000 Lt vertės. Tačiau nesutinka su šių daiktų kainomis: ieškovas turėtų pateikti rašytinius duomenis apie tai, kada ir už kokią kainą daiktai buvo įsigyti, jų nusidėvėjimo laipsnis ir likutinė vertė. Su kitais trūkumais (prožektorius E-2A juodas, stroboskopas 1500w DMX SWTITAN, šviestuvas Nr. 12) atsakovas nesutinka, jie yra patalpose. Ieškovo reikalavimas dėl 36000 Lt netesybų neteisėtas, neturintis pagrindo todėl vertintinas kritiškai ir atmestinas. Atsakovas yra nepamokėjęs tik 6609,03 Lt, o ieškoma netesybų 36000 Lt. Tokių didelių netesybų priteisimas iš esmės sužlugdytų atsakovo verslą, jos yra neprotingai didelės ir aiškiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, todėl mažintinos. Dalį prievolės atsakovas yra įvykdęs, tai pripažįsta ir pats ieškovas. Atsakovo turtinė padėtis yra bloga, atsakovo pajamos yra menkos, verslas merdi, todėl visiškas netesybų atlyginimas sukurs nepriimtinas ir sunkias pasekmes, o būtent - UAB „Kardinolas" bus privestas prie bankroto. Atsakovas mano, kad pasirašant sutartį su ieškovu ir nustatant neprotingai didelę baudą, nepagrįstai buvo suteiktas pranašumas atsakovo atžvilgiu. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant iš atsakovo 6 609,03 Lt neapmokėto nuomos mokesčio, netesybas sumažinti iki protingo ir teisingo netesybų dydžio sumos, kitoje dalyje ieškinį atmesti.

8Ieškinys tenkintinas

9Iš bylos medžiagos bei ieškovo atstovo paaiškinimų nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovas penkerių metų laikotarpiui išnuomojo atsakovui negyvenamas patalpas, esančias ( - ). Atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis patalpomis, reguliariai jas valyti, prižiūrėti, laikyti tvarkingomis, mokėti laiku mėnesinį 12000 Lt + PVM nuomos mokestį, komunalinius mokesčius bei nekilnojamojo turto mokestį, sutarties 5.14 punkte nustatytais terminais sumokėti 40000 Lt dydžio užstatą (b.l. 42-52). Patalpos atsakovui perduotos sutarties sudarymo dieną – 2012-09-25, pasirašant baldų, įrangos ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktą (b.l. 53-64). Už 2012 m. spalio, lapkričio bei gruodžio patalpų nuomą atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, viso 35123,03 Lt sumai. Atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 14520 Lt nuomos mokestį bei 14000 Lt užstato dalį. Atsižvelgiant į sutarties nuomos 5.13 p. numatantį, jog iš užstato nuomotojas gali padengti nuomos bei kitus nesumokėtus mokesčius, ieškovas 14000 Lt užstato sumą padengė nuomos mokesčio įmokai, todėl neapmokėta liko 6609,03 Lt _nuomos mokesčio suma, pagal sąskaitas faktūras Nr. 0000481 ir Nr. 0000482 (b.l. 93, 94). Ieškovas 2012-11-19 įspėjimu apie sutarties nutraukimą (b.l. 68), 2012-12-17 pretenzija

10(b.l. 69-70) bei 2012-12-20 pakartotiniu pranešimu apie sutarties nutraukimą (b.l. 71) ragino atsakovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus bei 2012-12-20 pakartotiniu pranešimu apie sutarties nutraukimą vienašališkai nutraukė sutartį dėl atsakovo kaltės. 2013-01-07 šalių atstovai, dalyvaujant antstolei V. Š., pasirašė patalpų perdavimo ieškovui aktą (b.l. 64). Patalpų perdavimo akte bei 2013-01-25 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (b.l. 73-92) nustatyta, jog grąžinat ieškovui patalpas, trūksta kilimėlių (vertė 1080,00 Lt), reklaminės lentos iš kamštinės plokštės 1500 x 1400 x 345, matinio grūdinto stiklo 800 x 1500, kitoje pusėje lentynos (bendra vertė 6000 Lt), prožektoriaus E - 27 (vertė 68,00 Lt), stroboskopo 1500W DMX SW TITAN (vertė 669,95 Lt), šviestuvo (vertė 300 Lt). Atsakovui gera valia nevykdant finansinių įsipareigojimų, ieškovas 2012-12-28 kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (b.l. 1-2), kurio pagrindu 2012-12-31 išduotas teismo įsakymas (b.l. 13). 2013-01-09 atsakovui pareiškus prieštaravimus, 2013-01-31 ieškovas pareiškė ieškinį.

11Kaip matyti, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl jas siejusių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos teisinių santykių – tų santykių pasibaigimo teisinių pasekmių ir pareigos mokėti nuomos bei turto mokestį. CK 6.193 straipsnis suponuoja teismo, kaip šalių ginčą spendžiančios institucijos pareigą, aiškinti šalių sutartį siekiant tinkamai išspręsti ginčą Pastatų nuomos teisiniams santykiams taikytinos pastatų, statinių ar įrenginių nuomą reglamentuojančios ir bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos.

12Šalys iš esmės sutinka, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovas penkerių metų laikotarpiui išnuomojo atsakovui negyvenamas patalpas, esančias ( - ). Tarp šalių nėra ginčo ir dėl to, kad sutartis 2012-12-20 buvo nutraukta ieškovo iniciatyva, dėl atsakovo kaltės, jam nevykdant finansinių įsipareigojimų.

13Atsakovas ieškovo reikalavimą dėl 6609,03 Lt skolos už nesumokėtą nuomos mokestį, priteisimo pripažįsta, ką patvirtina pateiktas atsakovo atsiliepimas (b.l. 122-126), todėl sprendime dėl priteisiamo nuomos mokesčio skolos dydžio surašytini sutrumpinti motyvai (LR CPK 268 str. 5 d.).

14LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.487 str. 1 d. numato, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka buvo numatyta tarp šalių sudarytoje negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje (Sutarties 5.2. p.). Atsižvelgiant į tai, atsakovui kilo pareiga nustatytais terminais apmokėti už išsinuomotas patalpas, todėl iš atsakovo priteistina 6609,03 Lt ieškovo naudai.

15Atsakovas nesutinka su reikalaujama priteisti 2143,00 Lt nekilnojamo turto mokesčio suma, kadangi prie ieškinio nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo turto mokesčio dydį, nėra jokio rašytinio dokumento, kuriame būtų nurodyta mokesčio suma bei laikotarpis, už kurį reikia mokėti. Šie atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, kadangi ieškovas yra pateikęs sąskaitą (b.l. 95) bei buhalterinę pažymą apie priskaičiuotą nekilnojamojo turto mokestį už periodą nuo 2012-09-25iki 2012-12-20 (b.l. 95). Šalys sutarties 5.8 punktu susitarė, kad nekilnojamojo turto mokestį už išnuomotas patalpas mokės nuomininkas, todėl iš atsakovo priteistina 2143,00 Lt skola už nesumokėtą nekilnojamo turto mokestį.

16Šalys 2012-09-25 baldų, įrangos ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktu (b.l. 53-64) pažymėjo, kokie baldai, įranga bei įrengimai atsakovui yra perduodami kartu su išnuomojamomis patalpomis. 2013-01-07 grąžinant ieškovui patalpas, 2012-09-25 baldų, įrangos ir įrengimų priėmimo-perdavimo akte šalys pažymėjo bei savo parašais ir antspaudais patvirtino, jog patalpų ieškovui perdavimo metu trūksta kilimėlių (vertė 1080,00 Lt), reklaminės lentos iš kamštinės plokštės 1500 x 1400 x 345, matinio grūdinto stiklo 800 x 1500, kitoje pusėje lentynos (bendra vertė 6000 Lt), prožektoriaus E - 27 (vertė 68,00 Lt), stroboskopo 1500W DMX SW TITAN (vertė 669,95 Lt), šviestuvo (vertė 300 Lt) (b.l. 64). Nurodytų daiktų trūkumai yra konstatuoti ir 2013-01-25 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (b.l. 73-92). Šalių sudarytoje sutartyje (3.2 p.) numatyta, kad nuomininkui sugadinus bet kuriuos iš perdavimo-priėmimo akto nurodytus daiktus, nuomininkas privalo nuomotojo patirtą žalą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neperdavė ieškovui nurodyto turto, iš atsakovo priteistina šiuo prarasto turto vertės nuostoliai, kas sudaro 8117,95 Lt sumą.

17Pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl turto kainų atmestini kaip nepagrįsti, kadangi 2012-09-25 baldų, įrangos ir įrengimų priėmimo-perdavimo akte šalys sutartinai įkainojo turtą, atsakovo atstovas savo parašu patvirtino, kad gavo turtą už perdavimo akte nurodytą kainą.

18Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti nuomos sutartyje numatytas netesybas už netinkamą sutarties vykdymą – trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, kas sudaro

1936 000 Lt sumą. Atsakovas su reikalavimus sutinka iš dalies, t.y. pripažįsta, kad turi pareigą mokėti netesybas, tačiau prašo mažinti baudos sumą.

20Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 3 d.). Šalių teisė susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ir netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK6.73str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos" (CK6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos" (CK 6.258 str. 3 d.) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

21Teismas laiko nepateisinamą atsakovo vengimą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus: nepaisant trijų ieškovo raginimų, atsakovas nesiėmė priemonių sumokėti susidariusią skolą, nebendradarbiavo su ieškovu, esant sunkiai finansinei padėčiai nebandė derybų būdu spręsti skolos mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo klausimų, neatsakingai vilkindamas įsipareigojimų vykdymą, dėl ko ieškovo nuostoliai didėjo, t.y. jis negavo nuomos mokesčio iš nuomininko ir neturėjo galimybės išnuomoti patalpų kitiems potencialiems nuomininkams. Pažymėtina, kad netesybų sumą šalys aptarė prieš sudarant sutartį, atsakovas yra privatus verslo subjektais, turintis patirties verslo bei derybų srityje, galintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantis sutarties sąlygas, todėl prisiėmus sutartimi įsipareigojimą mokėti atitinkamo dydžio baudą, negali vėliau reikalauti mažinti šią sumą motyvuojant sunkia savo finansine padėtimi ar skolos ir baudos santykiu. Kaip minėta, atsakovas kelis kartus buvo įspėtas apie sutarties nutraukimą nesumokėjus nuomos mokesčio įsiskolinimo bei žinojo, kokios pasekmės laukia nutraukus sutartį, tačiau jokių veiksmų nesiėmė.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, jog mažinti netesybų dydį teismas neturi pagrindo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 36000 Lt netesybos už sutarties nevykdymą.

23Dėl kitų šalių pasisakymų bei argumentų teismas nepasisako, kadangi jie nagrinėjamam ginčui neturi tiesinės reikšmės.

24Teismui ieškinį patenkinus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apylinkės teismo 2013-01-03 ir 2013-02-12 nutartimis ieškovo UAB „Berneda" ieškinio reikalavimų užtikrinimui lieka galioti iki teismo sprendimo įvykdymo( b.l.15-16, 40 , CPK 150 str. 3 d.).

25Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos tarp šalių pagal patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo sumokėtas 1000,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 12, 39) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1, 85 str. 1 d. 1 p.).

26Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistina 586Lt žyminio mokesčio ir 32,24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas" įmonės kodas 302856512, buveinės adresas Ežero g. 65-80 Šiauliai, ieškovo UAB „Berneda", įmonės kodas 14563511, buveinės adresas Vilniaus g. 47, Šiauliai, naudai 8752,03 Lt (aštuonis tūkstančius septynis tūkstančius penkiasdešimt du litus, 03 ct) skolos pagal 2012 m. rugsėjo 25 d. sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1, 8117,95 Lt (aštuonis tūkstančius vieną šimtą septyniolika litų, 95 ct) nuostolių, 36000 Lt (trisdešimt šešis tūkstančius litų) netesybų, 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas" įmonės kodas 302856512, buveinės adresas Ežero g. 65-80 Šiauliai, 586Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ir

3132,24 Lt (trisdešimt du litus, 24 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas UAB „Berneda “ 2013-01-31 pateiktu ieškiniu prašė iš atsakovo... 4. Ieškovas ieškinyje (b.l. 24-30) nurodė bei teismo posėdžio metu ieškovo... 5. Vadovaujantis sutarties nuostatomis, atsakovas taip pat privalo mokėti... 6. Vadovaujantis nuomos sutarties 6.1 ir 6.5 punktais, atsakovas privalo atlyginti... 7. Atsakovo UAB „Kardinolas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 8. Ieškinys tenkintinas... 9. Iš bylos medžiagos bei ieškovo atstovo paaiškinimų nustatyta, kad 2012 m.... 10. (b.l. 69-70) bei 2012-12-20 pakartotiniu pranešimu apie sutarties nutraukimą... 11. Kaip matyti, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl jas siejusių negyvenamųjų... 12. Šalys iš esmės sutinka, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. ieškovas ir atsakovas... 13. Atsakovas ieškovo reikalavimą dėl 6609,03 Lt skolos už nesumokėtą nuomos... 14. LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 15. Atsakovas nesutinka su reikalaujama priteisti 2143,00 Lt nekilnojamo turto... 16. Šalys 2012-09-25 baldų, įrangos ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktu (b.l.... 17. Pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl turto kainų atmestini kaip... 18. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti nuomos sutartyje numatytas netesybas... 19. 36 000 Lt sumą. Atsakovas su reikalavimus sutinka iš dalies, t.y.... 20. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 21. Teismas laiko nepateisinamą atsakovo vengimą vykdyti savo finansinius... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, jog mažinti... 23. Dėl kitų šalių pasisakymų bei argumentų teismas nepasisako, kadangi jie... 24. Teismui ieškinį patenkinus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos... 25. Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos tarp šalių pagal... 26. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistina 586Lt... 27. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 268- 270 str.,... 28. Ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas" įmonės kodas 302856512, buveinės... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas" įmonės kodas 302856512, buveinės... 31. 32,24 Lt (trisdešimt du litus, 24 ct) procesinių dokumentų įteikimo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...