Byla eI-3836-821/2017
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Giedrei Gudžiūnaitei, atsakovo atstovei Indrei Rulevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Ramunei Lūžaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos N. V. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ dėl turtinės žalos priteisimo,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5teisme priimti nagrinėti pareiškėjos skundo reikalavimai priteisti pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos: 1) 891,03 EUR neturtinei žalai atlyginti; 2) procesines 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos.

6Pareiškėja skunde nurodė, kad ji kartu su G. K. ir A. K. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė kelionės sutartį Nr. PT004424 dėl kelionės į Egiptą, Šarme el Šeichą. Sutartyje kelionės išvykimo data buvo numatyta 2014-11-16. Kelionė buvo pirkta per „Grupinis“ (UAB „ Cherry Media Lt“) apsipirkimo portalą. Už kelionę buvo sumokėta 2997 Lt suma, už Egipto vizas buvo sumokėta 240 Lt. Iš viso buvo sumokėta 3237 Lt (937,50 EUR). Kelionė neįvyko UAB „Freshtravel“ tapus nemokiai. 2014-11-26 pareiškėja pateikė prašymą Turizmo departamentui dėl pinigų grąžinimo už neįvykusią kelionę. 2015-09-09 pagal Turizmo departamento nurodymą minėtiems turistams buvo grąžinta 46,47 EUR suma. N. V., G. K. ir A. K. negrąžinta suma yra 891,03 EUR.

7Pareiškėja teigia, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir Turizmo įstatymas) 8 straipsnio 7 dalyje numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės nebuvo pakankamos ir neužtikrino 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB 7 (toliau – ir Direktyva) straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto teisių apsaugos. Tai rodo, jog valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, kas sudaro pagrindą teigti, jog buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė.

8Lietuvos valstybę atstovaujanti Ūkio ministerija atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti ar valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo). Teismas negali kvestionuoti Valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad Valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjos atžvilgiu.

9Atsakovės atstove mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti pareiškėjai turtinę žalą, kuri atsirado dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad Komisija ar Teisingumo Teismas būtų konstatavę, jog valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė Direktyvos nuostatas. Byloje nesant tokių įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai taip pat nėra pagrindo pareiškėjai priteisti žalos atlyginimą.

10Pažymėjo, kad pagal Turizmo įstatymas 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą, ar garantiją, kurie esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę.

11Atsakovės atstovės įsitikinimu, vizų mokesčiai, kaip turtinės žalos atlyginimas, pareiškėjai negali būti priteisiami iš valstybės. Pareiškėjos pateikta turizmo paslaugų teikimo sutartis ir mokėjimo nurodymas, nepatvirtina skundo reikalavimo priteisti turtinę žalą. Paslaugų sutartis nėra pasirašyta nei vienos iš šioje sutartyje nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad paslaugų sutartis tarp pareiškėjos ir UAB „Freshtravel“ buvo sudaryta. Mokėjimas atliktas į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą, kuri nėra sutarties šalis. Mokėjimas buvo atliktas 2014 m. lapkričio 7 d., t. y. anksčiau nei paslaugų sutartyje nurodyta sutarties sudarymo data (2014 m. lapkričio 10 d.). Ūkio ministerijos nuomone, 2014 m. lapkričio 7 d. mokėjimo nurodymas Nr. 444 negali būti laikomas tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, kad pareiškėja pervedė 867,99 Eur (2 997 Lt) UAB „Freshtravel“ naudai. Ūkio ministerijos įsitikinimu, pareiškėja turtinės žalos atlyginimo turėtų reikalauti iš UAB „Freshtravel“ bankroto byloje, o ne iš valstybės.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Departamentas nurodė, kad pareiškėjos skundas turi trūkumų, nes jame nėra įvardintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, kurios pareiškėjos nuomone įrodo netinkamą Direktyvos nuostatų įgyvendinimą, pareiškėja vadovaujasi ginčui neaktualiomis materialinės teisės normomis, skunde neįvardinti konkretūs valstybės veiksmai ar neveikimas, dėl kurių galimai pareiškėja patyrė neturtinę žalą. Pažymėjo, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik minimalus tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams.

13Dėl prašomos priteisti žalos Departamentas pažymėjo, kad pareiškėja patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų siekti reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, kuri iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015. Tuo atveju, jeigu teismas nuspręs apskaičiuoti pareiškėjai priteistinos žalos dydį, iš sumokėtų už kelionę pinigų turėtų būti išskaičiuojamas vizos ir išmokėta draudimo išmoka, todėl turtinė žala sudarytų ne daugiau kaip 821,52 Eur.

14Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Trečiojo suinteresuoto asmens Departamento atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ atstovė UAB „Valdsita“ teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo informuota tinkamai.

18Teismas

konstatuoja:

19Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, pareiškėjos teigimu, atsiradusios dėl Lietuvos valstybės netinkamo Tarybos 1990 m. birželio 13 d. direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygomis, perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, atlyginimo.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja 2014 m. lapkričio 10 d. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004424 dėl kelionės į Egiptą, Šarm El Šeichas (b. l. 5-8). Pagal minėtą sutartį pareiškėjos įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 16 d. iki 2014 m. lapkričio 22 d. Pareiškėja 2014 m. lapkričio 7 d. į UAB „Cherry Media Lt“ sąskaitą mokėjimo nurodymu Nr.444 už kelionę pervedė 2997,00 Lt (867,99 Eur) (mokėjimo paskirtis Grupinis.lt order #(525835067). 2014 m. lapkričio 10 d. mokėjimo nurodymu Nr.445 tiesiogiai UAB „Freshtravel“ pareiškėja sumokėjo 240 Lt (69,50 Eur) už vizas (mokėjimo paskirtis už vizas pagal sąskaitą NK2014-11-10).

21Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ (b. l. 26) sustabdė pažymėjimo Nr. 13769 (b. l. 23), patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą.

22Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (b. l. 28-29) kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai vykdomos UAB „Freshtravel“ veiklos.

232014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 (b. l. 27) Departamentas panaikino pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą nuo 2014 m. lapkričio 29 d.

24Pareiškėja nurodo, kad 2014 m. lapkričio 26 d. Departamentui pateikė prašymą dėl pinigų už neįvykusią kelionę grąžinimo.

25ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjai sumokėjo 46,47 Eur dydžio draudimo išmoką dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų (b. l. 11). Pareiškėja nurodo, jog jai liko negrąžinta 891,03 Eur suma (įskaičiuojant pareiškėjos už vizas sumokėtą 240 Lt sumą), kurią pateiktu skundu pareiškėja ir prašo teismo priteisti jos naudai iš atsakovės.

26Teismui, sprendžiant pareiškėjos skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjų nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjai.

27Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą žalą.

28Pareiškėja skundą grindžia tuo, jog atsakovė Lietuvos valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB 7 straipsnio nuostatas ir neužtikrino, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, pateiktų pakankamas garantijas, jog įmokėti pinigai bus grąžinti, dėl ko pareiškėja patyrė turtinę žalą. Pareiškėja skunde reiškiamą reikalavimą, be kitų teisinių argumentų, grindžia teismų jau suformuota praktika tokio pobūdžio bylose.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjo iš esmės analogišką ginčą ir 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje padarė išvadą, jog „nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos <...>“. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija minėtoje byloje konstatavo, „<...> kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį. <...>“. Iš esmės analogiškos praktikos tęstinumas išlaikomas ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, pavyzdžiui 2017 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017, 2017 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017. Šios apeliacinės instancijos teismo administracinės jurisprudencijos nuostatos iš esmės atkartojamos ir pirmosios instancijos teismo praktikoje (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, 2017 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3612-473/2017 ir kt.), teismui nagrinėjant kitas šiuo požiūriu vienarūšes individualias administracines bylas. Taigi, netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (į Turizmo įstatymo 8 straipsnį) jau yra konstatuotas nacionalinių teismų. Teismai labai panašias arba analogiškas bylas privalo spręsti panašiai, todėl šia aplinkybe pareiškėja pagrįstai grindžia skunde reiškiamus reikalavimus, atsakovės Lietuvos valstybės neteisėtus veiksmus ir kitas atsakovės civilinei atsakomybei nagrinėjamoje byloje kilti būtinas sąlygas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio prasme. Taigi nors de iure tokio pobūdžio bylos ir neatitinka modelinių bylų sampratos ABTĮ 127 straipsnio prasme, tačiau de facto tokiomis gali būti traktuojamos ir valstybės civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos kiekvienoje tokio pobūdžio byloje naujai nebenustatinėtinos ir nebeįrodinėtinos.

30Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti ar nulemti objektyvią būtinybę nesilaikyti aukščiau nurodytuose teismų sprendimuose suformuoto teisės aiškinimo ir nukrypti nuo analogiškose bylose priimtų sprendimų esminio turinio, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamos bylos kontekste atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjai jos patirtą žalą.

31Dėl pareiškėjai priteistinos turtinės žalos

32Lietuvos valstybę atstovaujančio Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjos į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti jai prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės įsitikinimu, be kita ko, esant šalių (UAB „Freshtravel“ ir pareiškėjos) nepasirašytai Paslaugų sutarčiai bei šios sutarties dalies kainos sumokėjimo ne į UAB „Freshtravel“, o į UAB „Cherry Media LT“ banko sąskaitą faktui, neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjos skundui patenkinti.

33Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Atsiliepime teigiama, jog 2014 m. lapkričio 10 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartis Nr.PT004424 nėra pasirašyta nei vienos iš šioje sutartyje nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad ji apskritai buvo sudaryta. Ūkio ministerija savo nuomonei pagrįsti remiasi Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punkte įtvirtinta turizmo paslaugų teikimo sutarties definicija, pagal kurią minėta sutartis yra „rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas“. Teismo vertinimu, įstatymo ir nusistovėjusios teismų praktikos prasme, toks turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžimas savaime nereiškia, jog rašytinės formos nesilaikymas tokio pobūdžio sutartį daro negaliojančią.

34Iš surinktų įrodymų visumos galima daryti išvadą, jog pareiškėja tiek mokėjimą pagal sutartį, tiek ir Paslaugų sutarties sudarymo veiksmus atliko elektroninėje erdvėje, iš šios sutarties teksto matyti, jog sandorio šalys gali būti aiškiai identifikuojamos, kas neleidžia teigti, jog sutartis nebuvo sudaryta (CK 1.73 straipsnio 2 dalis, 1.76 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad CK 6.192 straipsnyje įtvirtinta, jog sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. CK 1.73 straipsnyje išvardyti atvejai, kada sandoriai turi būti sudaryti paprasta rašytine forma. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog šis sąrašas nėra baigtinis, nes kitos CK normos ir įstatymai gali nustatyti privalomą rašytinę formą ir kitiems sandoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vienu iš tokių atvejų yra laikytina turizmo paslaugų teikimo sutartis, kurios formą reglamentuoja jau minėtas Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas. Tačiau, įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). Turizmo įstatyme tokio imperatyvaus nurodymo nėra, kas reiškia, jog nesant tokio imperatyvaus nurodymo, sandorio formos nesilaikymas reikštų tik tai, jog sudarytas sandoris lieka galioti, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjimu atveju, pastaroji įstatymo norma nėra aktuali ginčui, todėl teismas daro išvadą, jog sandorio sudarymo faktą pareiškėja įrodė leistinais rašytiniais įrodymais, kurie patvirtina, jog pareiškėjai fiziškai pasirašyti Turizmo paslaugų sutarties objektyviai nebuvo reikalinga. Dėl to teismas pripažįsta nepagrįstu Ūkio ministerijos argumentą, kad ginčo Paslaugų sutarties šalys turėjo ginčo sutartį pasirašyti, o nesant rašytinės sutarties, ji vertintina kaip nesudaryta, kas reikštų, jog tarp šalių nesusiklostė paslaugų teisiniai santykiai.

35Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjos atlikti mokėjimai į UAB „Cherry Media LT“ banko sąskaitą nepatvirtina mokėjimų pagal Turizmo paslaugų sutartį ir nelaikomi tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais, jog Turizmo paslaugų sutarties kaina buvo sumokėta UAB „Freshtravel“ naudai, kadangi UAB „Cherry Media LT“ nėra šios sutarties šalis. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2014 m. lapkričio 7 d. į UAB „Cherry Media LT“ sąskaitą už kelionę pervedė 867,99 Eur (2997 Lt) (mokėjimo paskirtis Grupinis.lt order #(525835067), 2014 m. lapkričio 10 d. mokėjimo nurodymu Nr.445 UAB „Freshtravel“ pareiškėja sumokėjo 69,50 Eur (240 Lt) už vizas (mokėjimo paskirtis už vizas pagal sąskaitą NK2014-11-10). Šios pareiškėjos pervestos sumos sutampa su Turizmo paslaugų sutarties kaina – 937,50 Eur (3237 Lt) (b.l. 5).

36Iš viešai prieinamų Valstybės įmonės Registrų centras teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog dabartinis UAB „Cherry Media LT“ pavadinimas - UAB „Beta Media“ (http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=cherry+media&ist=on&p=1&=++++Ie%C5%A1koti). UAB „Beta Media“ yra internetinio portalo www.grupinis.lt valdytoja (https://grupinis.lt/kontaktai). Per šį internetinį portalą buvo įsigytas kuponas poilsinei kelionei į Egiptą, kuriam suteiktas individualus registracijos numeris, kuris ir buvo nurodytas pareiškėjos 2014 m. lapkričio 7 d. mokėjimo nurodyme Nr. 444 (mokėjimo paskirtis Grupinis.lt order #(525835067). Dėl pasirinkto kelionės įsigijimo būdo (įsigyjant kuponą internetiniame portale) mokėjimas už kelionę buvo atliktas anksčiau, nei sudaryta paslaugų sutartis su kelionių organizatoriumi.

37Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, Turizmo paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjos turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui, kuris, nebūdamas sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog pareiškėja 2014 m. lapkričio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 444 pervedė 867,99 Eur (2997 Lt) sumą į UAB „Chery Media LT“ banko sąskaitą kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ naudai už internetiniame portale www.grupinis.lt užsakytą kelionę į Šarm El Šeichą.

39Pažymėtina, kad tai, jog pareiškėja patyrė 867,99 Eur (2997 Lt) dydžio turtinę žalą, patvirtina ir kitos byloje nustatytos aplinkybės. Turizmo paslaugų sutarties sudarymo tinkamą formą bei pagal sutartį atlikto mokėjimo tinkamumą pagrindžia tai, jog pareiškėja, sutarties neįvykdymo iš UAB „Freshtravel“ pusės pagrindu, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.B2-2316-653/2016, kaip trečios eilės kreditorė buvo įtraukta į UAB „Freshtravel“ kreditorių sąrašą (eilės Nr.813, suma - 937,50 Eur) (b.l. 76-102). Be to, ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas pareiškėjai išmokėjo 46,47 Eur dydžio draudimo išmoką, mokėjimo paskirtyje nurodant - „Draudimo išmoka dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų“ (b.l. 11).

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos reikalavimo priteisti jos naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės žalos atlyginimą teisinis ir faktinis pagrįstumas laikytinas teismo nustatytu. Vertindamas, kokio dydžio materialinės žalos atlyginimas turėtų būti priteistas pareiškėjos naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės, teismas konstatuoja, jog ERGO Insurance SE Lietuvos filialui pareiškėjai sumokėjus 46,47 Eur dydžio draudimo išmoką, laikytina, jog pareiškėjai liko negrąžinta 821,52 Eur suma.

41Pareiškėja taip pat prašė priteisti 69,50 Eur (240 Lt) sumokėtos sumos už vizas. Atsakovės atstovė ir Departamentas nurodė, jog ši suma nepatenka į turizmo paslaugų teikimo sutarties apimtį, kadangi vizos išdavimas ir šventinė vakarienė nėra kelionės organizatoriaus sutartinės prievolės dalys. Teismas sutinka su atsakovės atstovės bei Departamento pozicija, jog išlaidos vizoms turi būti atimtos iš kelionės kainos, nes pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnį kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga neapima prievolės kompensuoti neįvykusios kelionės vizų mokesčių.

42Dėl pareiškėjos prašomų priteisti procesinių palūkanų.

43Pareiškėja prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjos naudai priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017).

44Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2. straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjai iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju, skundas priimtas 2017 m. gegužės 31 d., todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132–134 straipsniais, teismas

Nutarė

46Pareiškėj os N. V. skundą tenkinti iš dalies.

47Priteisti N. V. (asmens kodas ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 821,52 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt vieną eurą ir 52 euro centus) turtinei žalai atlyginti.

48Priteisti N. V. (asmens kodas ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

49Kitą pareiškėjos N. V. skundo dalį atmesti.

50Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė,... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Giedrei Gudžiūnaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. teisme priimti nagrinėti pareiškėjos skundo reikalavimai priteisti... 6. Pareiškėja skunde nurodė, kad ji kartu su G. K. ir A. K. 2014-11-10 su... 7. Pareiškėja teigia, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir... 8. Lietuvos valstybę atstovaujanti Ūkio ministerija atsiliepimu su skundu... 9. Atsakovės atstove mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti... 10. Pažymėjo, kad pagal Turizmo įstatymas 8 straipsnio nuostatas, kelionių... 11. Atsakovės atstovės įsitikinimu, vizų mokesčiai, kaip turtinės žalos... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio... 13. Dėl prašomos priteisti žalos Departamentas pažymėjo, kad pareiškėja... 14. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus... 15. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Lietuvos Respublikos ūkio... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens Departamento atstovė teismo posėdžio metu... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ atstovė UAB... 18. Teismas... 19. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, pareiškėjos... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja 2014 m. lapkričio 10 d.... 21. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių... 22. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (b. l. 28-29)... 23. 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 (b. l. 27) Departamentas panaikino... 24. Pareiškėja nurodo, kad 2014 m. lapkričio 26 d. Departamentui pateikė... 25. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjai... 26. Teismui, sprendžiant pareiškėjos skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga... 27. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą... 28. Pareiškėja skundą grindžia tuo, jog atsakovė Lietuvos valstybė į... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr.... 30. Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato materialinio... 31. Dėl pareiškėjai priteistinos turtinės žalos ... 32. Lietuvos valstybę atstovaujančio Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjos į... 33. Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Atsiliepime... 34. Iš surinktų įrodymų visumos galima daryti išvadą, jog pareiškėja tiek... 35. Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjos atlikti mokėjimai į UAB... 36. Iš viešai prieinamų Valstybės įmonės Registrų centras teikiamų... 37. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog... 39. Pažymėtina, kad tai, jog pareiškėja patyrė 867,99 Eur (2997 Lt) dydžio... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog... 41. Pareiškėja taip pat prašė priteisti 69,50 Eur (240 Lt) sumokėtos sumos už... 42. Dėl pareiškėjos prašomų priteisti procesinių palūkanų.... 43. Pareiškėja prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 44. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, bylose dėl... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Pareiškėj os N. V. skundą tenkinti iš dalies.... 47. Priteisti N. V. (asmens kodas ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 48. Priteisti N. V. (asmens kodas ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 49. Kitą pareiškėjos N. V. skundo dalį atmesti.... 50. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...