Byla e2-1750-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP travel“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DELTA“ turizmo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4219-340/2017 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „DELTA“ turizmo centro ir uždarosios akcinės bendrovės „Vestekspress“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP travel“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „DELTA“ turizmo centras ir UAB „Vestekspress“ kreipėsi į teismą, prašydamos pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sprendimus neatmesti trečiojo asmens UAB „ZIP travel“ pasiūlymo, sudaryti pasiūlymų eilę bei pirkimą Nr. 178792 laimėjusiu pripažinti UAB „ZIP travel“ pasiūlymą, apie kuriuos ieškovė buvo informuota 2017 m. kovo 29 d. raštu Nr. (10.3.9)3-1799; priteisti iš atsakovės visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu ieškovių UAB „DELTA“ turizmo centras ir UAB „Vestekspress“ ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės UAB „DELTA“ turizmo centro trečiajam asmeniui UAB „ZIP travel“ 4 356 Eur ir atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 1 894 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB „ZIP travel“ patyrė 4 356 Eur, o atsakovė – 1 894 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 93, 98 str.).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliantė UAB „DELTA“ turizmo centras pateikė atskirąjį skundą (CPK 100 str.), prašydama pakeisti skundžiamo sprendimo dalį, kuria trečiojo asmens UAB „ZIP travel“ naudai priteista 4356 Eur bylinėjimosi išlaidų, sumažinant trečiajam asmeniui priteistų bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą dydį iki 1 530 Eur. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

54.1. Remiantis 2015 m. kovo 19 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų rekomendacijų dėl maksimalaus užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 punktu, maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris sudarė 817,60 Eur.

64.2. Remiantis Rekomendacijų 8.2 punktu už atsiliepimą į ieškinį maksimalus priteistinas atlyginimas advokato paslaugoms apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą, sudaro 2 044 Eur (817,60 Eur x 2,5).

74.3. Byla, ieškovui ir trečiajam asmeniui dažnai dalyvaujantiems kelionių organizavimo viešųjų pirkimų ginčuose, nėra itin sudėtinga (vertintina kaip vidutinio sudėtingumo). Atsiliepimo į ieškinį parengimas šios konkrečios bylos atveju nebuvo sudėtingesnis nei ieškinio parengimas, kuriam ieškovas patyrė 1 530 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

84.4. Skundžiamoje sprendimo dalyje nėra pateikti motyvai, duomenys ar įrodymai, kuriais remiantis pirmosios instancijos teismas galėjo spręsti dėl trečiajam asmeniu priteistinos maksimalios (arba netgi daugiau nei dvigubai didesnės nei maksimali) bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 270 str. 4 d. 329 str. 2 d. 4 p.).

94.5. Pagal trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus, teismas bylinėjimosi išlaidas priteisė ir už su nagrinėta civiline byla nesusijusią advokato pagalbą – t. y. byloje nebuvo teikti atskirieji skundai, todėl nebuvo pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, kuris sudaro kažkokią nenurodyto dydžio trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų dalį.

 1. Trečiasis asmuo UAB „ZIP travel“ atsiliepime į skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš apeliantės visas trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

105.1. Pagrindiniai procesiniai dokumentai, kuriais trečiasis asmuo gynėsi nuo apeliantės ieškinio yra: atsiliepimas į ieškinį, atsiliepimas į ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašymai dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės ir dėl įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas priėmimo.

115.2. Sąskaitoje faktūroje už teisines paslaugas yra padarytas rašymo apsirikimas, nes trečiojo asmens byloje pateiktas atsiliepimas į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pavadintas klaidingu kitokio procesinio dokumento pavadinimu – atsiliepimu į atskirąjį skundą.

125.3. Apeliantė klaidingai nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto sudarė 817,60 Eur. Laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d., t. y. tuo metu, kada trečiasis asmuo rengė ir teikė teismui savo procesinius dokumentus, šis dydis sudarė 822,80 Eur.

135.4. Remiantis Rekomendacijos 8.2 ir 8.16 punktais, atsiliepimo į ieškinį parengimas vertinamas 2 057 Eur suma (2,5 x 822,80), atsiliepimas į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – 329,12 Eur suma (0,4 x 822,80), iš viso 2 386,12 Eur. Trečiasis asmuo papildomai advokato pagalbai, ruošdamasis bylos nagrinėjimui, patyrė dar 2 044 Eur.

145.5. Reikalaudama sumažinti trečiajam asmeniui priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį iki 1 530 Eur, apeliantė elgiasi neadekvačiai, nes, laimėjus bylą, prašė priteisti iš atsakovo beveik dvigubai didesnę sumą už savo advokato paslaugas – 2 925 Eur.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Kai apeliaciniu skundu skundžiama tik teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, toks apeliacinis skundas nagrinėjamas mutatis mutandis (su pakeitimais) taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles (CPK 100, 321 str. 3 d.).
 1. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuriuo teismas, atmetęs ieškovių ieškinį, tenkino atsakovės ir trečiojo asmens prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Apeliantė neskundžia procesinio sprendimo atmesti ieškinį. Apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo dalies, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 1. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo dydžio teismas turi remtis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-212/2009; 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016).
 2. Nesutikimą su skundžiama sprendimo dalimi apeliantė grindžia tuo, kad bylinėjimosi išlaidų suma trečiojo asmens naudai priteista nepagrįstai didelė, nes atsiliepimo į ieškinį parengimas šios konkrečios bylos atveju nebuvo sudėtingas.
 3. Trečiasis asmuo su prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė teismui PVM sąskaitą faktūrą, serija ARD Nr. 769, kurioje nurodoma, kad advokato pagalba suteikta rengiant atsiliepimą į ieškinį ir atsiliepimą į atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme trečiasis asmuo patyrė išlaidas rengiant šiuos procesinius dokumentus: prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo (b. l. 25-26), atsiliepimą į ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 35-40), atsiliepimą į ieškinį (b .l. 49-58) ir prašymą dėl įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas priėmimo (b. l. 101). Trečiojo asmens atstovas taip pat dalyvavo 2017 m. rugpjūčio 2 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuris prasidėjo 13 val. 12 min. ir pasibaigė 15 val. 55 min. (b. l. 140-148), t. y. posėdis tęsėsi beveik 3-is valandas. Įvertinus tai, apeliacinės instancijos teismas prieina išvados, kad PVM sąskaitoje faktūroje vietoje atsiliepimo į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra klaidingai nurodytas atsiliepimas į atskirąjį skundą.
 4. 2015 m. kovo 19 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punktas įtvirtinta nuostata, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, pakartotinį dalyvavimą byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes.
 5. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraeito ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio dydžio (Rekomendacijų 4 p.).
 6. Civilinė byla teisme buvo gauta 2017 m. gegužės 4 d., todėl vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, trečiajam asmeniui teikiant teismui prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo, atsiliepimą į ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiliepimą į ieškinį, skaičiuojant patirtų išlaidų dydį, turėjo būti taikomas vidutinis mėnesinis bruto už 2016 metų IV ketvirtį – 822,80 Eur, nes visi šie procesiniai dokumentai buvo pateikti 2017 metų II ketvirtyje. Įvykiai – prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas padavimas, 2017 m. rugpjūčio 2 d. teismo posėdis, kuriame dalyvavo trečiojo asmens atstovas, buvo 2017 metų III ketvirtyje, todėl šiuo metu patirtoms išlaidoms skaičiuoti teismas turėjo taikyti 2017 metų I ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto – 817,60 EUR.
 7. Taigi įvertinus bylos duomenis, prieinama išvados, kad visos bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos: prašymas dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo – 82,28 Eur (822,80 x 0,1), atsiliepimas į ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – 82,28 Eur (822,80 x 0,1), atsiliepimas į ieškinį – 2 057 Eur (822,80 x 2,5), prašymas dėl įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas – 327,04 Eur (817,60 x 0,4), advokato dalyvavimas 2017 m. rugpjūčio 2 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje – 245,28 Eur (817,60 x 0,1 x 3 val.). Iš viso trečiojo asmens UAB „ZIP travel“ patirtos išlaidos sudaro 2 793,88 Eur.
 8. Sprendžiamu atveju, įvertinus byloje keliamus reikalavimus, procesinių dokumentų apimtis, vertinamas aplinkybes, naudojamą nusistovėjusią teismų praktiką procesiniuose dokumentuose, bylos išnagrinėjimą per vieną teismo posėdį, tai, kad nebuvo specialių žinių poreikio (byloje nebuvo skiriamos ekspertizės ar kviečiami kiti specialistai), galima daryti išvadą, kad byla nėra itin sudėtinga. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad vis tik byla pareikalavo papildomų advokato laiko sąnaudų, ruošiantis bylos nagrinėjimui, susipažįstant su byloje esančią medžiaga, gilinantis į teismų praktiką. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą lemiančias sąlygas, trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidoms apmokėti priteistina dar 300 Eur. Iš viso priteistina 3 093,88 Eur.
 1. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, 2013 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2013). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą byloje dėl bylinėjimosi išlaidų, turėjo detalizuoti kokias išlaidas advokato pagalbai apmokėti patyrė trečiasis asmuo UAB „ZIP travel“, prašyti detalizuotos 4 356 Eur išlaidų apskaičiavimo pažymos. Remiantis aptartomis aplinkybėmis, trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų suma, patirta pirmosios instancijos teisme yra mažintina, atsižvelgiant į Rekomendacijose nustatytus užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius.
 1. Trečiasis asmuo UAB „ZIP travel“ pateikė prašymą dėl 242 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, priteisimo, pateikė išlaidas įrodančią PVM sąskaitą faktūrą serija ARD Nr. 790. Iš dalies tenkinus apeliantės skundą, trečiojo asmens prašymas priteisti išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, yra sumažinamas proporcingai sumažintų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, daliai. Kadangi trečiajam asmeniui priteistina 3 093,88 Eur (2 793,88 Eur + 300 Eur) suma sudaro 71 procentą nuo pirmosios instancijos teismo priteistos 4 356 Eur sumos, tai trečiojo asmens UAB „ZIP travel“ prašoma priteisti 242 Eur suma apeliacinės instancijos teisme mažintina proporcingai 29 procentais, ir tai sudaro 171,82 Eur.
 1. Į esminius skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 1. Iš to, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų, keistinas iš dalies.

16Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 321 straipsnio 3 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo dalį dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų pakeisti, priteistas trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP travel“ iš uždarosios akcinės bendrovės „DELTA“ turizmo centro bylinėjimosi išlaidas sumažinti: priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DELTA“ turizmo centro (j. a. k. 125318887) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP travel“ (j.a.k. 135474614) 3 093,88 Eur (tris tūkstančius devyniasdešimt tris eurus ir aštuoniasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

18Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DELTA“ turizmo centro (j. a. k. 125318887) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP travel“ (j. a. k. 135474614) 171,82 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt vieną eurą ir aštuoniasdešimt du euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai