Byla 2A-985/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant atsakovo atstovui R. G. , trečiojo asmens atstovui advokatui Arūnui Justeikiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-421-544/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Šiltas namas“, uždaroji akcinė bendrovė „Koncepcija“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ir tretieji asmenys dalyvavo atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės skelbtame supaprastintame atvirame konkurse, organizuotame Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti. Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės, kurioje numatyti minimalūs tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, 2 punktas reikalavo, kad tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo dienos būtų sėkmingai įvykdęs bent vieną ypatingo statinio, statinių grupė - visuomeninės paskirties, statinių projektavimo ir statinio vykdymo priežiūros sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 678 000 Lt, o šiam kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti turėjo pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, nurodydamas objektą, sutarties vertę ir įvykdymo datą, užsakovo pavadinimą, adresą. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010 m. spalio 8 d. posėdyje įvertino tikėjų pasiūlymus ir sudarė preliminarią pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, kurioje pirmą vietą skyrė mažiausią kainą pasiūliusiam UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Koncepcija“ pasiūlymui bei pripažino jį laimėjusiu Konkursą.

5Reaguodamas į ieškovo 2010 m. spalio 15 d. pretenziją, kad laimėjęs Konkursą tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, atsakovas 2010 m. spalio 19 d. raštu paprašė UAB „Šiltas namas“ pateikti papildomus dokumentus, įrodančius, kad jis įvykdė nors vieną sutartį, kurios vertė yra didesnė kaip 678 000 Lt (t. 1, b. 1. 60). UAB „Šiltas namas“ 2010 m. spalio 20 d. pateikė 2010 m. balandžio 19 d. projektinės dokumentacijos parengimo sutartį, sudarytą su Elektrėnų savivaldybės administracija, projektavimo darbų grafiką ir projekto bendrosios ekspertizės aktą dėl ledo rūmų plėtros Draugystės g. 24, Elektrėnuose techninio projekto, kuriame nurodyta, kad projektas atitinka įstatymų reikalavimus ir galima jį tvirtinti. 2010 m. spalio 20 d. atsakovas atmetė ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą.

6Ieškovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, įpareigoti atsakovą atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus.

7Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“ atsiliepimais į ieškinį prašė jį atmesti. Tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“ nurodė, kad projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros darbai yra dvi atskiros paslaugų kategorijos, kurių atlikimui taikomi skirtingi statybos techniniai reglamentai, kurių pobūdis skiriasi ir kurias gali vykdyti du atskiri subjektai. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos, remiantis Aplinkos ministerijos 2003 m. sausio 13 d. informacinio pranešimo rekomendacijomis, projektavimo ir inžinerinių paslaugų skaičiuojamojoje sąmatoje, turi sudaryti 7 % skaičiuojamosios projekto parengimo darbų kainos, kas vykdant ginčytiną projektavimo darbų sutartį ir pagal ją teikiant projekto vykdymo paslaugas sudarytų 47 600 Lt (678 000Lt x 7 %). Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 2 punkto kvalifikacinis reikalavimas negali būti aiškinamas tokiu būdu, jog būtų reikalaujama įrodyto tiek projektavimo darbų sutarties įvykdymą už 678 000 Lt, tiek projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties įvykdymą už 678 000 Lt, nes toks reikalavimas būtų neproporcingas perkamų paslaugų kiekiui, prieštarautų Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 19.1 punkte nurodyto rekomenduojamo rodiklio reikalavimams, nepagrįstai ribotų konkurenciją, tokio reikalavimo neatitiktų nei vienas konkurso dalyvis, įskaitant ieškovą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. sprendimu (t. 2, b. l. 93-98) ieškinį tenkino iš dalies: 1) panaikino atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. spalio 8 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė pasiūlytų kainų didėjimo tvarka atvirame konkurse „Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimas bei statinio projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo Nr. 93269) ir laimėtoju pripažintas konsorciumo UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Koncepcija“ pasiūlymas; 2) pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Koncepcija“ 2010 m. lapkričio 8 d. sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. DS-309; 3) įpareigojo atsakovą vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimais įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įskaitant - numatytas VPĮ 7 straipsnyje, 16 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnyje; likusioje dalyje ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad tiekėjo UAB „Šiltas namas“ kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 2 punkto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo ir pagal perkančiosios organizacijos prašymą šis tiekėjas nepatikslino kvalifikacinių duomenų, todėl sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo atmesti šios tiekėjo pasiūlymą pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Konkurso sąlygų 58.1 punktą. Teismas konstatavo, kad atsakovas, pripažindamas trečiųjų asmenų kvalifikaciją atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pripažindamas jų pasiūlymą Konkurso laimėtoju, neužtikrino VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principų įgyvendinimo, todėl sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo pripažinimo Konkurso laimėtoju panaikino.

11Konstatavęs imperatyvių įstatymo normų pažeidimą, teismas ex officio pripažino niekine ir negaliojančia neteisėtų viešojo pirkimo procedūrų ir priimtų sprendimų pagrindu 2010 m. lapkričio 8 d. sudarytą paslaugų sutartį. Teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, kad sutarties negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių, kad ekonominiai interesai turėtų viršenybę. Papildomų išlaidų dėl galimos naujos pirkimų procedūros vykdymo, dėl sutarties negaliojimo teisinių pareigų teismas nelaikė išimtinėmis aplinkybėmis ar neproporcingais padariniais, kurie turėtų viršenybę prieš bendrą viešąjį interesą ir galėtų būti pagrindu sutarties nepripažinti negaliojančia.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (t. 2, b. l. 103-109). Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad:

141. Pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo pareigą primetė atsakovui, nors įrodyti ieškinio dalyką sudarančias aplinkybes privalo ieškovas.

152. Tretieji asmenys pateikė Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 2 punkte numatytus dokumentus, todėl atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir jų pasiūlymas turėjo būti vertinamas, o ne atmestas. Šis kvalifikacinis reikalavimas neskaidė sutarčių vertės į statinių projektavimo sutarties vertę, ne mažesnę kaip 678 000 Lt, ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties vertę, ne mažesnę kaip 678 000 Lt, iš viso – 1 356 000 Lt (2 x 678 000 Lt).

163. Pirmosios instancijos teismas sprendimu viršenybę suteikė ieškovo, kaip privataus ūkio subjekto, ekonominei gerovei ir naudai, o ne viešajam interesui ir gyventojų teisei gauti tinkamas poilsio ir laisvalaikio leidimo paslaugas, nes neatsižvelgė į tai, kad pripažinta niekine sutartis 67 % (189 840 Lt ÷ 284 200 Lt) įvykdyta ir 189 840 Lt atsakovas jau sumokėjo tretiesiems asmenims. Sudaryti pirkimo sutartį dėl sporto komplekso projektavimo su kitu tiekėju atsakovas nebeturi finansinių pajėgumų.

17Tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“ apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 114-118) prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimo dalį dėl 2010 m. lapkričio 8 d. pirkimo sutarties pripažinimo niekine. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad:

181. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva spręsdamas klausimą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo turėjo vadovautis 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo, 2 d straipsnį, pagal kurį peržiūros institucija gali nepripažinti sutarties negaliojančia, jei pripažįstama, kad ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti laikomi viršenybę turinčia priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą pripažinti sutartį negaliojančia, neanalizavo atsakovo perkamų paslaugų esmės, neįvertino 2010 m. lapkričio 8 d. sudarytos sutarties vykdymo specifikos ir jos pripažinimo negaliojančia ekonominių padarinių. Priimant skundžiamą sprendimą, tiekėjas buvo parengęs ir perdavęs atsakovui beveik visą techninį projektą (tiekėjas neparengė lauko tinklų dalies ir nenustatė bendrųjų statinio rodiklių, nes atsakovas vėlavo pateikti detalųjį planą) ir buvo gavęs net 189 840 Lt iš 284 200 Lt už paslaugas. Projektavimo darbai yra intelektinė veikla; jos rezultatas negali būti panaudotas kitur. Techninis projektas parengtas pagal individualią projektavimo užduotį ir išduotomis prisijungimo sąlygomis bei specialiaisiais reikalavimais, kuriuose numatyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai bei kiti rodikliai ir reikalavimai, priimtini konkrečiam statiniui. Pritaikius restituciją, viešojo pirkimo procedūros būtų pradedamos iš naujo, o atsakovas turėtų pasirašyti naują sutartį, kai pagal tą pačią projektavimo užduotį techninis projektas yra beveik parengtas ir pagal kurią apeliantas jau gavo beveik 70 % visos viešojo pirkimo sutarties kainos.

192. Pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje nenurodė visų su bylos nagrinėjimu susijusių klausimų, konkrečiai imant – dėl restitucijos (ne)taikymo, jei restitucija taikytina – dėl jos būdo ir kitų pirkimo sutarties pripažinimo niekine teisinių padarinių.

203. Pirmosios instancijos teismas pripažino 2010 m. lapkričio 8 d. pirkimo sutartį niekine, kas turi tiesioginės įtakos tiekėjo UAB „Šiltas namas“ teisėms ir pareigoms, nors jo procesinė padėtis byloje yra trečiasis asmuo, o ne atsakovas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliaciniai skundai netenkintini.

23Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

24Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2010 m. rugpjūčio 18 d. „Valstybės žinių“ Nr. 61 priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo Nr. 93269) (toliau - Konkursas). Ieškovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu tretieji asmenys UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Koncepcija“ bei dar aštuoni tiekėjai pateikė pasiūlymus. Ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygas. 2010 m. spalio 8 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija įvertino tiekėjų pasiūlymus, nustatė preliminarią pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, kurioje pirmą vietą suteikė trečiųjų asmenų pasiūlymui, jį pripažino laimėtoju (t. 1, b. l. 28, 56-57, 58). Ieškovo pasiūlymui preliminarioje eilėje buvo skirta antra vieta. 2010 m. spalio 15 d. ieškovas pateikė pretenziją dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo įvertinimo, motyvuodamas šio tiekėjo neatitikimu minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (t. 1, b. l. 29, 59). 2010 m. spalio 19 d. atsakovas paprašė trečiojo asmens UAB „Šiltas namas“ patikslinti pateiktus duomenis apie savo kvalifikaciją ir pateikti papildomus dokumentus, įrodančius Konkurso sąlygų 2 lentelės 2 punkto reikalavimų atitiktį (t. 1, b. l. 60). Trečiasis asmuo pateikė su Elektrėnų savivaldybės administracija sudarytą sutartį ir ekspertizės aktą, kuriuos įvertinusi, atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010 m. spalio 20 d. pranešė ieškovui apie pretenzijos atmetimą (t. 1, b. l. 30, 61-69, 70). 2010 m. spalio 26 d. ieškovas kreipėsi į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (t. 1, b. l. 8). 2010 m. lapkričio 5 d. teismas informavo perkančiąją organizaciją apie priimtą ieškinį, kuriuo nebuvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones (t. 1, b. l. 33-34, 36). 2010 m. lapkričio 8 d. atsakovas ir tretieji asmenys sudarė Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. DS-309 (t. 2, b. l. 58-66).

25Dėl konkurso laimėtojo atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams

26Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tretieji asmenys, konkurse dalyvaujantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, neatitiko Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 2 punkte numatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo ir pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei pagal Konkurso sąlygų 58.1 punktą jų pasiūlymas turėjo būti atmestas. Teismas sprendė, kad vertindama minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą ir pripažindama jį laimėtoju, perkančioji organizacija pažeidė imperatyvius VPĮ 3 straipsnio reikalavimus, nes neužtikrino lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principų įgyvendinimo, ir laikė šį pažeidimą esminiu. Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis kolegija sutinka.

27Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.).VPĮ įpareigoja perkančią organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Šių principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o Konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008, 3K-3-155/2011 ir kt.).

28Ieškovo reikalavimas siejamas su tuo, kad tretieji asmenys nėra pajėgūs tinkamai įvykdyti statinio techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, nes UAB „Šiltas namas“ neatitinka Konkurso sąlygų 2 lentelės 2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelėje perkančioji organizacija išdėstė reikalavimus, keliamus tiekėjų ekonominei ir finansinei būklei, techniniam ir profesiniam pajėgumui. Šios lentelės 2 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo reikšmė apibūdinta taip: „Teikėjo per paskutiniuosius tris metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo dienos yra sėkmingai įvykdyta bent viena ypatingo statinio, statinių grupė – visuomeninės paskirties statinių projektavimo ir statinių projekto vykdymo priežiūros sutartis, kurios vertė ne mažesnė kaip 678 000 Lt“. Atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodantys dokumentai: „Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant objektą, sutarties vertę ir įvykdymo datą, užsakovo pavadinimą, adresą“. Konkurso dalyvis ūkio subjektų UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Koncepcija“ grupė su pasiūlymu pateikė 2007-2009 metais įvykdytų sutarčių sąrašą (t. 1, b. l. 46-50, 94-99; t. 2, b. l. 15-20), taip pat perkančiajai organizacijai svarstant ieškovo pretenziją paprašius patikslinti šiuos duomenis, pateikė duomenis apie įvykdytas pagal LR archyvų departamento prie LR Vyriausybės užsakymą archyvų komplekso Vilniuje Mindaugo g. 8 bei pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos užsakymą ledo rūmų Elektrėnuose plėtros projektavimo darbų sutartis (t. 1, b. l. 61-69). Iš šio sąrašo bei su Elektrėnų savivaldybės administracija sudarytos projektinės dokumentacijos parengimo sutarties ir projekto bendrosios ekspertizės akto matyti, kad tiekėjas UAB „Šiltas namas“ buvo įvykdęs didesnės nei Konkurso sąlygose reikalaujamos sumos ypatingų visuomeninės paskirties statinių projektavimo sutartis, tačiau pagal šias sutartis jis nėra vykdęs ir įvykdęs statinių projektų vykdymo priežiūros. Įvertinęs šiuos duomenis pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šio tiekėjo pasiūlymas neatitinka vieno iš konkurso sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų. Tai savo išvadoje konstatavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba (t. 2, b. l. 35-36). Teismo išvados, kad konkurso sąlygose reikalauto pobūdžio darbų – statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros, sutarties UAB „Šiltas namas“ nėra įvykdęs, neginčija ir pats tiekėjas. Pripažintina, kad ginčijamo pirkimo procedūrų vykdymo metu konkursą laimėjęs tiekėjas nepateikė duomenų apie įvykdytą abiejų paslaugų sutartį, todėl neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelės 2 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo dėl techninio ir profesinio pajėgumo teikti perkamas paslaugas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija Rokiškio rajono savivaldybės administracija neturėjo pagrindo minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymui skirti pirmą vietą preliminarioje eilėje ir pripažinti jį laimėtoju.

29Teisėjų kolegija nemato pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nustatė, jog aptariamą kvalifikacinį reikalavimą atitinkantis tiekėjas turi būti įvykdęs ne tik reikiamos vertės projektavimo sutartį, bet ir tokios pat vertės projekto vykdymo priežiūros sutartį. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo tokia išvada neišplaukia. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju laimėtoju pripažintas tiekėjas yra įvykdęs reikiamos vertės specialaus statinio projektavimo darbų sutartis, tačiau pagal jas neatliko projekto vykdymo priežiūros, kai tuo tarpu konkurso sąlygos reikalauja bent vienos tam tikros vertės projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutarties įvykdymo.

30Atsakovas apeliaciniu skundu kelia netinkamo įrodinėjimo naštos paskirstymo nagrinėjamoje byloje klausimą. Šią apelianto poziciją kolegija laiko nepagrįsta. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Viešųjų pirkimų ginčuose tiekėjas nedisponuoja kitų konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų dokumentais, todėl ne visada ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimus dėl kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimo gali pagrįsti savo reikalavimų argumentus konkurso dokumentais. Pagal CPK 178 straipsnį perkančioji organizacija turi įrodyti atsikirtimo į ieškinį argumentus ir pagrįsti savo sprendimo dėl tiekėjo ir jo pasiūlymo įvertinimo teisėtumą ir pagrįstumą, nes jos žinioje yra šio tiekėjo pasiūlymo medžiaga. Nagrinėjamoje byloje ieškovui nebuvo suteikta galimybė susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu (t. 1, b. l. 30), todėl jis neturėjo galimybės pateikti teismui ieškinyje nurodytus argumentus dėl šio tiekėjo pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams pagrindžiančius įrodymus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso dokumentus, pagrįstai sprendė, kad jais atsakovas neįrodė tiekėjo (trečiųjų asmenų) atitikties minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui, taigi neįrodė ir savo sprendimo pripažinti šį tiekėją laimėtoju teisėtumo ir pagrįstumo.

31Dėl sutarties negaliojimo

32Byloje nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 8 d. atsakovas su konkurso laimėtoju sudarė Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. DS-309 (t. 2, b. l. 58-66). Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs esminį VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų bei šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje perkančiajai organizacijai numatytos pareigos išsiaiškinti tiekėjo kompetenciją įvykdyti pirkimo sąlygas pažeidimą, ex officio šią sutartį pripažino negaliojančia pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį. Pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia dėl imperatyvių VPĮ nuostatų pažeidimo numato ir šio įstatymo 951 straipsnio 2 dalis.

33ES direktyvos nėra tiesioginio taikymo teisės aktai, nes ES institucijų priimtą direktyvą valstybės narės turi įgyvendinti pačios pasirinkdamos jos įgyvendinimo formą ir būdus (pvz., priimti įstatymą ar kitokį teisės aktą). Direktyvos priėmimas suponuoja valstybės teisėkūros subjektų pareigą ją įgyvendinti priimant naujas teisės normas ar keičiant senąsias, bet nesuteikia teismui teisės remtis ja tiesiogiai ir taikyti ginčo santykiams. Tuo tarpu apeliantai neaptarinėjo tiesioginio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB veikimo sąlygų ir nepagrindė, kodėl būtent nagrinėjamu atveju Direktyva turėtų būti taikoma. Nagrinėjamas konkursas buvo vykdomas jau galiojant 2010 m. vasario 11 d. įstatymo Nr. XI-678 redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymui, į kurį inkorporuota Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB. Todėl kolegija laiko nepagrįstu apeliacinių skundų argumentą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo tiesiogiai taikyti Direktyvos 2007/66/EB 2d straipsnį, reglamentuojantį pirkimo sutarties nepripažinimo negaliojančia galimybę. Šios direktyvos nuostatos yra perkeltos į VPĮ 952 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes; tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Nors pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sutarties negaliojimo, ir nenurodė šios teisės normos, tačiau išdėstė argumentus, susijusius su aplinkybių, lemiančių sutarties išsaugojimą, vertinimu.

34Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, kad sutarties negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių, kad ekonominiai interesai sprendžiant sutarties galiojimo klausimą šiuo atveju gali būti laikomi viršenybę turinčia priežastimi. Su tokiais teismo argumentais apeliantai nesutinka, motyvuodami tuo, kad teismas neanalizavo pirkimo pobūdžio, pirkimo sutarties įvykdymo masto, sutarties pripažinimo negaliojančia padarinių, todėl padarė nepagrįstas išvadas. Pagal konkurso ir ginčo pirkimo sutarties sąlygas buvo perkamos vienos savivaldybės regiono gyventojų sveikatingumo, poilsio, sporto poreikiams tenkinti skirto komplekso techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Techninis projektas su nepriklausomos ir kompetentingos firmos atlikta ekspertize, gautais suderinimais ir gautu statybos leidimu užsakovui (atsakovui) turėjo būti pateiktas iki 2010 m. gruodžio 15 d., kita pirkta paslauga – statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti teikiama visą statinio statybos laikotarpį iki jo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos; planuojama statybos darbų trukmė šešeri metai (Konkurso sąlygų II dalies 10, 11 p., sutarties 2.1., 2.2 p., projektavimo techninės užduoties 8 p.) (t. 1, b. l. 11-12; t. 2, b. l. 58-66, 67-72). 2010 m. gruodžio 15 d. atliktų darbų aktas liudija, kad nustatytu terminu projektuotojas (tretieji asmenys) sutartį įvykdė iš dalies – parengė techninį projektą bendrosios ekspertizės atlikimui, šiuos darbus įvertino 189 840 Lt su PVM, užsakovas atliktą darbą priėmė ir už jį sumokėjo (t. 2, b. l. 73-76). Nuo techninio projekto dalies perdavimo užsakovui iki šiol jokių darbų pagal sutartį projektuotojas nėra atlikęs. Nors pirmosios instancijos teismas nuodugniai ir neanalizavo šių faktinių aplinkybių, tačiau pakankamai argumentavo savo išvadas dėl pagrindų, kuriems esant galimas pirkimo sutarties išsaugojimas, nagrinėjamu atveju nebuvimo. Teisėjų kolegija su šiomis išvadomis sutinka. Atsakovas ir trečiasis asmuo pripažįsta, kad pagal pirkimo sutartį ir konkurso sąlygas visas techninis projektas su reikalingais dokumentais nustatytu terminu nėra perduotas užsakovui, nes užsakovui (atsakovui) neįvykdžius pareigos pateikti detalųjį planą projektuotojas nustatytu terminu neatliko dalies projektavimo darbų - neparengė techninio projekto lauko tinklų dalies ir nenustatė bendrųjų statinio rodiklių. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nebuvo pateikta objektyvių duomenų apie techninio projekto ekspertizės atlikimą, gautus suderinimus ir gautą statybos leidimą. Apeliantų atstovai patvirtino, kad šie veiksmai neatlikti, nes techninis projektas nėra visiškai užbaigtas dėl nuo užsakovo priklausančių priežasčių. Iš perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. spalio 5 d. posėdžio protokolo duomenų spręstina, kad ginčo pirkimui biudžete skirta 893 000 Lt (t. 1, b. l. 51-52); už dalį atliktų projektavimo darbų projektuotojui sumokėti 189 840 Lt iš respublikinio privatizavimo fondo tikslinių lėšų (t. 2, b. l. 75). Objektyvių duomenų apie tai, kad statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimui skirtų lėšų atsakovas neteko, byloje nėra pateikta. Sprendžiant, ar ginčo pirkimo sutartimi yra užtikrinamas viešasis interesas, pažymėtina tai, jog gausioje teismų praktikoje šiuo klausimu yra susiklosčiusi nuostata, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tai yra bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Kartu yra nustatyta, jog ši sąvoka yra vertinamojo pobūdžio ir jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą viešųjų pirkimų ginčų sprendimo praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Seven entertainment“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-350/2010; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-505/2009; kt.). Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinant jo, perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros. Negaliojančio sandorio išsaugojimas yra ne savitikslis, o išskirtinis instrumentas, kuris yra ir tiekėjų pažeistų teisių gynybos sistemos dalis.

35Teisėjų kolegija, įvertinus faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad viešasis interesas ateityje įgyvendinti priemones, užtikrinančias tam tikros visuomenės dalies poilsio ir laisvalaikio praleidimo sąlygas, nenusveria ir nėra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija. Ieškovas siekė sudaryti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statinių techninio projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros sutartį, kuri neteisėtai, pažeidžiant sąžiningą tiekėjų konkurenciją, buvo sudaryta su trečiaisiais asmenimis. Pagal ginčo sutartį tik už projekto parengimą, įskaitant neidentifikuotą ekspertizės kainą (nors Konkurso sąlygos reikalavo nurodyti ekspertizės kainą), tretieji asmenys iš atsakovo turėtų gauti didžiausią dalį (271 200 Lt) bendros 284 200 Lt sutarties kainos. Tačiau iki šiol nėra atlikti visi pagal sutartį reikalingi atlikti su techninio projekto parengimu susiję veiksmai, todėl projekto dalis, už kurią atsakovas sumokėjo trečiajam asmeniui 189 840 Lt, nepradėta įgyvendinti ir atsakovas nesinaudoja trečiųjų asmenų atlikto darbo rezultatu. Nepaneigti bylos duomenys apie ginčo pirkimui skirtas ženkliai didesnes, nei ieškovo pasiūlymo kaina, lėšas. Tai, kad trečiųjų asmenų pasiūlymo kaina buvo mažesnė už ieškovo, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga. Trečiasis asmuo nėra pabaigęs projekto parengimo darbų ir negali atlikti būsimų statybų projekto vykdymo priežiūros, nes pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Išdėstytų aplinkybių visuma patvirtina teismo išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra sąlygų, lemiančių neteisėtai sudarytos sutarties išsaugojimą. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atnaujinus pirkimą ir su kitu projektuotoju sudarius sutartį, atsižvelgiant į statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros teisinį reglamentavimą, atsakovo perkamos paslaugos ženkliai pabrangtų. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal VPĮ nuostatas, reglamentuojančias teismo galimybę išsaugoti sutartį ar ją pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, perkančiajai organizacijai turi būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios alternatyvios sankcijos (VPĮ 952 str.). Taigi bet kokiu atveju atsakovas negalėtų išvengti finansinių netekčių. Išdėstytais argumentais kolegija paneigia apeliantų argumentus dėl pripažintos negaliojančia sutarties ekonominių padarinių viršenybės prieš imperatyvų reikalavimą užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Todėl nagrinėjamoje byloje viršenybę turinčiu pripažintas viešasis interesas ir ieškovo pažeistos teisės bus tinkamai apgintos tik konstatavus sandorio negaliojimą ir atnaujinus pirkimo procedūras. Kolegijos vertinimu yra reikalingas pirmosios instancijos teismo sprendimo šioje dalyje patikslinimas.

36Pripažinus sandorį niekiniu, kiekvienu atveju būtina spręsti dėl tokio sandorio teisinių padarinių (CK 1.78 str. 5 d.). Kai sandoris negalioja dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo taikoma restitucija, kuri reiškia šalių grąžinimą į ankstesnę padėtį (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str. 1 d.). Bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu dėl restitucijos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų (CK 6.145, 6.146 str.). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais, kad teismas konkrečiai nepasisakė restitucijos klausimu. Tačiau iš sprendimo turinio spręstina, kad teismas restitucijos netaikė, o motyvuojamojoje sprendimo dalyje išdėstė argumentus dėl galimybės išsaugoti sutartį nebuvimo. Nustatyta, kad ginčo konkurso metu buvo perkamos statinio techninio projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos, pastarosios turės būti teikiamos ateityje; sutarties sudarymo metu šalys žinojo apie ieškovo inicijuotą teisminį ginčą; sutartyje numatytu terminu dėl perkančiosios organizacijos neveikimo buvo įvykdyta tik dalis projektavimo darbų, jie iki šiol nepabaigti dėl nuo atsakovo priklausančių priežasčių. Byloje nėra duomenų, liudijančių sandorio šalių bendradarbiavimą, siekiant pabaigti techninį projektą, jį suderinti, atlikti jo ekspertizę. Aplinkybės, susijusios su parengtos projekto dalies panaudojimo galimybėmis, tokiu atveju nėra teisiškai reikšmingos, įvertinus tai, kad atsakovas pagal sutartį neturėjo pareigos priimti nebaigtą projektą, visi su projekto parengimu susiję veiksmai neatlikti dėl atsakovo neveikimo, todėl jis ir turi prisiimti iš to kylančias pasekmes. Atsakovo būsimos išlaidos, susijusios su pirkimo procedūrų atnaujinimu, yra teismo nepripažintos sukeliančiomis neproporcingų padarinių, turinčių viršenybę prieš viešąjį interesą sąžininga tiekėjų konkurencija. Įvertinus sutarties pobūdį, jos sudarymo ir vykdymo aplinkybes, spręstina, kad nagrinėjamu atveju yra galimas restitucijos netaikymas ir tai atitinka bendruosius CK 1.5 straipsnyje nustatytus principus, neprieštarauja viešajam interesui ir yra teisinga sandorio šalių atžvilgiu. Tokiu atveju patikslintina teismo sprendimo rezoliucinė dalis dėl restitucijos netaikymo.

37Trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentus dėl pripažinto negaliojančiu sandorio šalies netinkamos procesinės padėties bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme kolegija laiko nepagrįstais. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą ir nereiškė reikalavimo pripažinti viešąją sutartį negaliojančia. Todėl konkurso laimėtojai, dėl kurių kvalifikacijos vertinimo kilo teisminis ginčas, pagrįstai byloje dalyvavo trečiaisiais asmenimis, pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį turinčiais šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus tam tikras išimtis, kurios nagrinėjamu atveju nėra reikšmingos. Pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia teismo ex officio, restitucija netaikyta. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, kad vienos iš teismo ex officio pripažinto niekiniu sandorio šalies dalyvavimas byloje trečiojo asmens teisėmis pažeidžia šios šalies procesines teises ir teismo sprendimą daro negaliojantį.

38Atsakovas skundė teismo sprendimą, kuriuo be neturtinio ieškinio reikalavimo patenkinimo yra pripažintas ir 284 200 Lt vertės sandoris negaliojančiu, tačiau žyminio mokesčio už apeliacinį skundą nemokėjo. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme šis klausimas buvo analizuojamas, atsakovo atstovas išreiškė poziciją, kad viešųjų pirkimų bylose biudžetinės organizacijos turi būti atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra ir trečiojo asmens apeliacinis skundas, teisėjų kolegija, įvertinusi įstatymo reikalavimą operatyviai nagrinėti viešųjų pirkimų bylas, nutarė atsakovo už apeliacinį skundą žyminio mokesčio mokėjimo klausimą išspręsti galutiniu procesiniu dokumentu (t. 2, b. l. 132). CPK 83 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą, nenumato valstybės ir savivaldybės institucijos atleidimo nuo žyminio mokesčio viešųjų pirkimų bylose. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių CPK 83 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes, kurioms esant, šalies prašymu teismas gali atleisti nuo žyminio mokesčio. Tokiu būdu, nesant atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindų, iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusio atsakovo priteistinas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalį paskaičiuotas 6 684 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą valstybei (CPK 96 str.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

41Sprendimo dalį, kuria pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m. lapkričio 8 d. Rokiškio rajono savivaldybės ir jungtinės veiklos sutarties partnerių uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Koncepcija“ sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis Nr. DS-309, papildyti – netaikant restitucijos.

42Sprendimo dalį, kuria atsakovui skirti įpareigojimai, patikslinti ir ją išdėstyti taip: įpareigoti atsakovą Rokiškio rajono savivaldybės administraciją atnaujinti viešojo Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros pirkimo procedūras: iš naujo svarstyti tiekėjų kvalifikaciją, jų pasiūlymus, sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, išrinkti konkurso laimėtoją ir su juo pasirašyti viešojo pirkimo sutartį.

43Priteisti iš atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 6 684 Lt (šešis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ir tretieji asmenys dalyvavo atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės... 5. Reaguodamas į ieškovo 2010 m. spalio 15 d. pretenziją, kad laimėjęs... 6. Ieškovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškiniu prašė panaikinti... 7. Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir tretysis asmuo UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. sprendimu (t. 2, b. l.... 10. Teismas nustatė, kad tiekėjo UAB „Šiltas namas“ kvalifikacija neatitiko... 11. Konstatavęs imperatyvių įstatymo normų pažeidimą, teismas ex... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo pareigą primetė atsakovui,... 15. 2. Tretieji asmenys pateikė Konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 2 punkte... 16. 3. Pirmosios instancijos teismas sprendimu viršenybę suteikė ieškovo, kaip... 17. Tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“ apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 114-118)... 18. 1. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva... 19. 2. Pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje nenurodė visų su bylos... 20. 3. Pirmosios instancijos teismas pripažino 2010 m. lapkričio 8 d. pirkimo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 23. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 24. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija Rokiškio rajono savivaldybės... 25. Dėl konkurso laimėtojo atitikties minimaliems kvalifikaciniams... 26. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tretieji asmenys, konkurse... 27. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 28. Ieškovo reikalavimas siejamas su tuo, kad tretieji asmenys nėra pajėgūs... 29. Teisėjų kolegija nemato pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo... 30. Atsakovas apeliaciniu skundu kelia netinkamo įrodinėjimo naštos paskirstymo... 31. Dėl sutarties negaliojimo... 32. Byloje nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 8 d. atsakovas su konkurso laimėtoju... 33. ES direktyvos nėra tiesioginio taikymo teisės aktai, nes ES institucijų... 34. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė išimtinių... 35. Teisėjų kolegija, įvertinus faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad... 36. Pripažinus sandorį niekiniu, kiekvienu atveju būtina spręsti dėl tokio... 37. Trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentus dėl pripažinto negaliojančiu... 38. Atsakovas skundė teismo sprendimą, kuriuo be neturtinio ieškinio reikalavimo... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 40. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimą iš esmės... 41. Sprendimo dalį, kuria pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m.... 42. Sprendimo dalį, kuria atsakovui skirti įpareigojimai, patikslinti ir ją... 43. Priteisti iš atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 6 684 Lt...