Byla T-516-213/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nuosprendžio vykdymo tvarkos išdėstymo baudžiamojoje byloje Nr. 1-796-213/2019

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Sandrai Karpičienei, dalyvaujant prokurorei Žanai Sokolovskai, nuteistajai R. R., jos atstovui advokato padėjėjui P. N., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo R. R. prašymą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nuosprendžio vykdymo tvarkos išdėstymo baudžiamojoje byloje Nr. 1-796-213/2019,

Nustatė

2Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-08-01 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-796-213/2019, R. R., pripažinta kalta padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje ir nuspręsta atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant ją laiduotojos R. J., gim. 1957-01-20, atsakomybėn BK 40 straipsnio pagrindais ir tvarka 1 metams be užstato ir baudžiamoji byla nutraukta.

3Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, tenkintas dalinai ir priteista iš kaltinamosios R. R. 3062 Eur nusikaltimu padarytai žalai atlyginti MAXIMA LT, UAB.

4Teismo posėdžio metu nuteistoji R. R. prašė išdėstyti 2019-08-01 Vilniaus regiono apylinkės teismo nuosprendžio vykdymo tvarką dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo ir leisti R. R. atlyginti civiliniam ieškovui UAB „Maxima“ 3062 Eur turtinę žalą mokant kas mėnesį po 350 Eur iki 2020-06-31. Nurodė, kad viso civilinio ieškinio iškarto atlyginti negali, nes jos darbo užmokestis nedidelis, ji augina du nepilnamečius vaikus: M. R., gim. ( - )ir K. R., gim. ( - ). Civilinį ieškinį jau dalinai yra atlyginusi, nes kas mėnesį moka po 150 Eur, liko nesumokėta 2762 Eur, o nuo spalio mėnesio mokėtų po 350 Eur. Jos darbo užmokestis apie 500 Eur per mėnesį.

5Prokurorė teismo posėdžio metu R. R. prašymui neprieštaravo.

6Civilinio ieškovo atstovas rašytiniu prašymu prašė šį klausimą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, prašymui neprieštaravo.

7Prašymas tenkintinas.

8BPK 113 straipsnyje numatyta, kad, kai kyla su civiliniu ieškiniu susijusių klausimų, kurių sprendimo BPK normos nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Baudžiamojoje byloje priimto nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio atlyginimo vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK), todėl prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos išdėstymo nagrinėjamas, vadovaujantis šio kodekso normomis. CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti. Pagal CPK 284 straipsnį ir formuojamą teismų praktiką teismo sprendimo vykdymą galima atidėti ar išdėstyti tuomet, kai nustatoma sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių atsakovui labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas taip pat turi nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas realus jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006). Teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). BPK nėra jokių imperatyvių reikalavimų, kad priteistas civilinis ieškinys būtų sumokėtas visas iš karto, taip pat nenumatytas konkretus terminas, per kurį jis privalo būti sumokėtas savanoriškai.

9Teismas, išnagrinėjęs prašymo argumentus, išklausęs nuteistosios, jos atstovo advokato padėjėjo P. N., atsižvelgęs į civilinio ieškovo 2019-10-10 pranešimą, sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas išdėstyti civiliniu ieškiniu priteistos sumos mokėjimą. Pateiktame prašyme bei teismo posėdžio metu nuteistosios išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad R. R. galimybės iš karto atlyginti civiliniu ieškiniu priteistą piniginę sumą MAXIMA LT, UAB apsunkintos. Matyti, jog R. R. darbo užmokestis yra apie 500 Eur kas mėnesį, ji augina du nepilnamečius vaikus: M. R., gim. ( - )ir K. R., gim. ( - ). Teismas vertina, jog R. R. nėra finansiškai pajėgi nedelsiant sumokėti civiliniu ieškiniu priteistą sumą, kuri yra išties nemaža, jai tai būtų išties didelė ar nepakeliama finansinė našta. Teismo įsitikinimu, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, teisėti išieškotojo MAXIMA LT, UAB interesai nebus pažeisti, R. R. geranoriškai sutinka mokėti priteistą sumą, kas mėnesį moka po 150 Eur, liko nesumokėta 2762 Eur, civilinis ieškovas neprieštarauja, kad civilinis ieškinys būtų išdėstytas. Manytina, jog iki 2020-06-31 R. R. turės realią galimybę atlyginti priteistą žalą.

10Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas iš R. R. civiliniam ieškovui MAXIMA LT, UAB civiliniu ieškiniu priteistos sumos, t.y. 3062 Eur (likusios nesumokėtos sumos 2762 Eur), mokėjimą išdėsto iki 2020-03-31.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 113, 362, 364 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-08-01 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-796-213/2019, likusios nesumokėtos sumos, t.y. 2762 Eur mokėjimą išdėstyti dalimis iki 2020-06-31.

14Įpareigoti R. R. nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki 2020-06-31 civiliniam ieškovui MAXIMA LT, UAB kas mėnesį mokėti po 350 Eur, paskutinį mėnesį sumokant 312 Eur.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai