Byla eB2-1669-657/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Amerita“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Amerita“,

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas MB „Amerita“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad MB „Amerita“ įmokų į Fondo biudžetą nemoka nuo 2013 m. Atsakovės skola fondo biudžetui 2017 m. sausio 1 d. sudarė 8 402,95 Eur sumą. Įmonei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės, tačiau pinigines lėšas iš draudėjo sąskaitos paskutinį kartą bankas pervedė 2013 m. liepos 25 d. Į ieškovo raginimus atsiskaityti atsakovė nereagavo. Atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra, nekilnojamasis turtas areštuotas. Paskutinis samdomas darbuotojas iš įmonės atleistas 2014 m. vasario mėn.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę nepateikė. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

10Nustatyti įmonės finansinę būklę pagal balansus šiuo atveju nėra galimybės, mažoji bendrija jų VĮ Registrų centras neteikė.

11Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai patvirtina, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

12Nustatyta, kad be 8 402,95 Eur skolos ieškovui, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viešai pateikiamais duomenimis MB „Amerita“ turi 363,16 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams.

13Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010).

14Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, teismui nepavyko atsakovei įteikti procesinių dokumentų, siųstų įmonės buveinės (tikėtina ir jos veiklos) adresu, atsakovė neturi valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų. Šios aplinkybės duoda pagrindą išvadai, jog tikėtina, kad MB „Amerita“ veiklos nevykdo. MB „Amerita“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, jos įsiskolinimas ieškovui tęsiasi nuo 2013 m. Pažymėtina, kad ilgalaikė skola laikytina vienu iš nemokumą rodančių požymių. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, MB „Amerita“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

15MB „Amerita“ administratoriumi skirtina UAB „Reniva“, kurio kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

17Iškelti mažajai bendrijai „Amerita“ (juridinio asmens kodas 303073775, buveinės adresas S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.) bankroto bylą.

18Paskirti mažosios bendrijos „Amerita“ bankroto administratoriumi UAB „Reniva“ (juridinio asmens kodas 300060648, sąrašo Nr. B-JA213).

19Areštuoti mažosios bendrijos „Amerita“ (juridinio asmens kodas 303073775, buveinės adresas S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

21Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Amerita“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 8. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 9. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo... 10. Nustatyti įmonės finansinę būklę pagal balansus šiuo atveju nėra... 11. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai... 12. Nustatyta, kad be 8 402,95 Eur skolos ieškovui, Valstybinės mokesčių... 13. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 14. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad byloje... 15. MB „Amerita“ administratoriumi skirtina UAB „Reniva“, kurio... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 17. Iškelti mažajai bendrijai „Amerita“ (juridinio asmens kodas 303073775,... 18. Paskirti mažosios bendrijos „Amerita“ bankroto administratoriumi UAB... 19. Areštuoti mažosios bendrijos „Amerita“ (juridinio asmens kodas 303073775,... 20. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Amerita“ valdymo organai nė vėliau... 22. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...