Byla 2A-1841-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,

3sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15-374/2011 pagal ieškovės G. B. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Intransauto“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir išmokų, susijusių su darbo santykiais bei neturtinės žalos atlyginimu priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė G. B. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu teismo prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Intransauto“ 2010-03-10 įsakymą Nr. 2010/3 dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo pagal DK 136 str. 3 d.; pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepageidauja būti grąžinta į darbą, priteisti 728 Lt 2 vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją ir 2 672 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką iki 2010-12-21; priteisti 849 Lt darbo užmokestį už 2010 m. sausio – kovo mėnesius bei 728 Lt piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas 2009 – 2010 metais; priteisti 2 672 Lt vidutinį darbo užmokestį už visą pradelstą atsiskaityti laiką nuo 2010-12-21 iki visiško atsiskaitymo dienos; priteisti 4 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 82-83).

6Ieškovė nurodė, kad nuo 2008-01-18 dirbo atsakovės įmonėje pagal neterminuotą darbo sutartį direktoriaus pavaduotoja. Atsakovės direktorius E. B. yra jos sutuoktinis. 2010 m. vasario mėn. pradžioje pateikusi teismui ieškinį dėl santuokos su E. B. nutraukimo sužinojo, kad nuo 2010-03-10 yra atleista iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Apie atleidimą ieškovei nepranešta, su ja neatsiskaityta, mano, kad iš darbo buvo atleista iš keršto dėl to, kad padavė ieškinį dėl santuokos nutraukimo. Ieškovė nurodė, kad dėl neteisėto atleidimo ir susidorojimo su ja patyrė didelį pažeminimą ir moralinę traumą.

7Atsakovė UAB „Intransauto“ prašė ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti, ieškovė sąmoningai ar ne nuo 2010-01-04 neatvyko į darbą, nors buvo ne vieną kartą raginama atvykti.

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu tenkino ieškinio dalį, iš atsakovės UAB „Intransauto“ ieškovei G. B. priteisė 1 456 Lt darbo užmokestį ir 183,60 Lt delspinigius, valstybės naudai priteisė 150 Lt advokato atstovavimo išlaidas, 49,18 Lt žyminį mokestį ir 12 Lt teismo pašto išlaidas; iš ieškovės G. B. atsakovės UAB „Intransauto“ naudai priteisė 500 Lt už advokato paslaugas ir 12 Lt teismo pašto išlaidas; likusią ieškinio dalį atmetė; sprendimo dalį dėl 364 Lt vieno vidutinio mėnesio dydžio išieškojimo nukreipė vykdyti skubiai.

9Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovės įmonėje 2008-01-18 pradėjo eiti direktoriaus pavaduotojos pareigas. Atsakovės įmonės direktoriaus 2010-03-10 įsakymu Nr. 2010/3 ieškovė iš darbo atleista pagal DK 136 str. 3 d. Apie atleidimą iš darbo ieškovė sužinojo tik 2010-03-30, gavusi iš SODROS Marijampolės skyriaus pažymą apie gautas pajamas iš darbinės veiklos. Atsakovė nepateikė ieškovės užimamų pareigų instrukcijos, kurioje būtų numatytos konkrečios darbo funkcijos, darbo vietą ir kitas aplinkybes apibūdinančios sąlygos, todėl neįmanoma nustatyti, kokias konkrečiai funkcijas atliko ieškovė, kokiomis sąlygomis ji turėjo jas vykdyti. Tikėtina, kad ieškovė turėjo galimybę dirbti namuose, nepriklausomai nuo to, kur gyveno, kadangi atsakovė neginčijo ieškovės nurodytų aplinkybių dėl darbinių funkcijų vykdymo namų sąlygomis. Atsakovė neneigė aplinkybės, kad su ieškove atleidžiant iš darbo nebuvo atsiskaityta, tačiau tai įvyko dėl ieškovės kaltės, nes ji įmonėje nesilankė, į raginimus nereagavo, todėl atsakovė neturėjo duomenų, kur pervesti ieškovei priklausantį darbo užmokestį. Atsakovė nuo 2010 m. sausio mėnesio darbinių funkcijų neatliko, įmonėje nesilankė, nesidomėjo įmonės veikla, todėl ieškovei buvo pradėtos žymėti pravaikštos. Kadangi į siunčiamus pranešimus ieškovė nereagavo, todėl atsakovė atleido ieškovę iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. už darbo drausmės pažeidimus.

10Teismas nurodė, kad nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė įrodė esant visas drausminės atsakomybės sąlygas: atsakovė pateikė teismui raginimus, kurie buvo siunčiami ieškovei dėl atvykimo į darbą ir aplinkybių pasiaiškinimo, ieškovės darbo funkcijų neatlikimą patvirtino 2010 m. sausio – kovo mėn. laiko apskaitos žiniaraščiai, atsakovė įsitikinusi, kad ieškovė, pasinaudodama suklastotais įmonės dokumentais, padarė įmonei žalą, pati ieškovė nesidomėjo, kodėl jai nemokamas darbo užmokestis nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir dėl šio fakto nesiėmė jokių veiksmų. Šios aplinkybės patvirtintos ir LR valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės skyriaus patikrinimo pažyma. Teismo nuomone, aplinkybė, kad iš ieškovės nebuvo raštu pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimų, už kuriuos paskirta drausminė nuobauda, yra formalus drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimas, kuris savaime nėra pakankamas pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą, nes priešingu atveju teisė gintų nesąžiningą asmenį. Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir ieškovės atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu yra nepagrįstas ir neįrodytas.

11Teismas nustatė, kad ieškovė darė pravaikštas, įmonėje nesilankė daugiau kaip du mėnesius, o atsakovė neturėjo galimybės išsiaiškinti su ieškove dėl atsiskaitymo formos ir galimybių. Iš dalies šias aplinkybes patvirtino ir pati ieškovė, nurodydama, kad tik 2010-05-10 nurodė darbdaviui savo asmeninę sąskaitą, į kurią turėtų būti pervesti pinigai. Pranešimas darbdaviui įteiktas jau vykstant teisminiams ginčams šioje byloje. Teismas sprendė, kad atsakovė išnaudojo galimybę informuoti ieškovę apie darbo santykių nutraukimą, tačiau ieškovė ignoravo darbdavio raginimus atvykti ir tuo trukdė darbdaviui vykdyti pareigą tinkamai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju, todėl ieškovės reikalavimas dėl darbo užmokesčio priteisimo už visą uždelstą atsiskaityti laikotarpį yra nepagrįstas ir atmestinas.

12Teismas nustatė, kad ieškovė nurodė, jog darbo užmokesčio negauna nuo 2009 m. rugsėjo mėn., atsakovė iš esmės šios aplinkybės neneigė, nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie paneigtų ieškovės nurodytą aplinkybę. Teismas sprendė, kad yra pagrindas išeiti už ieškinio reikalavimų ribų ir priteisti ieškovei darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką, t.y. nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2010-01-01, t. y. už 4 mėn. po 364 Lt, viso 1 456 Lt. Kadangi darbo užmokestis išmokamas pavėluotai dėl atsakovės kaltės, todėl nuo priteistos darbo užmokesčio sumos turi būti skaičiuojami po 0,07 proc. nuo priteistinos sumos už dieną, bet ne daugiau kaip už 180 d., delspinigiai – 1,02 Lt x 180 = 183,6 Lt (DK 207 str.).

13Apeliaciniu skundu ieškovė G. B. prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-05-26 sprendimą ir jos ieškinį tenkinti visa apimtimi. Apeliantė nurodė tokius motyvus:

141) kadangi ieškovė nebuvo pasirašytinai supažindinta su jos darbines funkcijas apibrėžiančiais dokumentais, jos pareigos buvo nurodytos žodžiu ir šias pareigas ji turėjo galimybę vykdyti ir nebūdama įmonės buveinėje. Tokiomis sąlygomis ieškovė dirbo nuo darbo sutarties sudarymo 2008-01-18 ir jokių pretenzijų dėl darbo drausmės pažeidimo atsakovė nekėlė, kol tarp atsakovės atstovo bei ieškovės neiškilo asmeniniai nesutarimai, kurie sąlygojo jų santuokos nutrūkimo procesą. Atsakovė netinkamai organizavo darbo procesą, ir tuo pati pasinaudojo surasdama pretekstą, t. y. ieškovės tariamą neatvykimą į darbą, kuriuo remdamasi atleido ieškovę iš darbo;

152) teismas nustatė, kad ieškovė nuo 2009 m. rugsėjo mėn. išvyko iš namų ir gyveno skyrium nuo atsakovės vadovo E. B., todėl savo darbines funkcijas atliko kitoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovės atstovas pasinaudojo susiklosčiusia situacija. Atsakovė verčiasi naudotų automobilių gabenimu iš Vakarų Europos bei jų realizavimu iš Rytų Europos bei Azijos atvykstantiems pirkėjams. Dėl metų pabaigoje bei kitų metų pradžioje prasidedančių švenčių – Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Trijų karalių, slaviškų švenčių metų pradžioje, sausio –vasario mėn. į Lietuvą neatvyksta arba atvyksta mažai pirkėjų naudotoms transporto priemonėms, todėl įmonės veikla ženkliai sumažėja arba visai sustoja. Ieškovės darbinės funkcijos iš esmės yra tiesiogiai susijusios su automobilių prekyba, jų paieška Vakarų Europoje, parduotų automobilių išmuitinimu, pirkimo-pardavimo sutarčių surašymu ir kitomis su tuo susijusiomis procedūromis. Kadangi nurodytu metu, t. y. sausio – vasario mėn. pirkėjų praktiškai nebūna, sutartys nėra sudaromos arba jų sudaroma labai mažai, todėl darbo apimtis sumažėja iki minimumo. Dėl šių priežasčių ieškovė nevykdė veiklos, kuri siejasi su atitinkamų dokumentų tvarkymu, tačiau ji dirbo kitą jai pavestą darbą, t.y. interneto pagalba ieškojo tinkamų įsigyti transporto priemonių, potencialių pardavėjų. Šie duomenys buvo perduodami atsakovės direktoriui. Tačiau ši veikla realiai įmonės dokumentuose neatsispindėjo. Atsakovė, pasinaudojo susidariusia situacija, nes žinojo, kad tuo laikotarpiu ieškovė negalės nurodyti jos atliekamų darbų kiekio, apimties bei paties darbo fakto. Teismas, nežinodamas tokių aplinkybių, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė nebuvo darbo vietoje ir darbinių funkcijų neatliko dėl piktybinių priežasčių. Be to, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Marijampolės skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl atsakovės vedamos aplaidžios ar apgaulingos buhalterijos, tai patvirtina faktą, jog tyrimui nebuvo pateikti visi įmonės dokumentai, tarp kurių galbūt galėjo patekti ir ieškovės 2010 m. sausio – vasario mėn. surašyti dokumentai;

163) teismui pateikti atsakovės ieškovei adresuoti raginimai, kuriais informuojama apie pravaikštas ir kuriais rėmėsi teismas, nėra registruoti atsakovės siunčiamų raštų žurnaluose, nėra pridėti registruotų pašto siuntų kvitai, tuo remiantis galima būtų neginčytinai teigti, kad tokie dokumentai buvo siunčiami. Todėl teismo padaryta išvada, jog atsakovė įrodė esant visas drausminės atsakomybės sąlygas nėra pagrįsta ir pakankamai motyvuota. Paminėtos aplinkybės, bei tai, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo asmuo, tiesiogiai pavaldus atsakovės vadovui, kuris vykdo jo tiesioginius nurodymus, leidžia pagrįstai teigti apie abejotinos kilmės įrodymus. Atsakovės įsitikinimas, kad ieškovės veiksmai, t. y. dokumentų klastojimas sąlygojo žalos atsakovei kilimą nėra pagrįstas, nes nėra įrodytas klastojimo faktas, nenustatyta jokia padaryta žala.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Intransauto“ prašė apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovė atsiliepimą grindė teismo sprendime nurodytais motyvais, papildomai nurodė, kad apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovės įmonėje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl aplaidžios buhalterinės ar apgaulingos buhalterinės apskaitos vedimo, tačiau apeliantė neužsimena, kad dėl 2008-01-17 Darbo sutarties Nr. 08-01-01, 2008-02-22 įgaliojimo ir 2008-02-29 įsakymo suklastojimo, suklastojant E. B. parašą, Marijampolės apskr. VPK yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 64-1-00614-1 ieškovės atžvilgiu. Marijampolės apskr. VPK yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl pažymų – sąskaitų suklastojimo bei įmonės piniginių lėšų pasisavinimo baudžiamojoje byloje Nr. 36-1-00143-10.

18Apeliacinio skundo dalis tenkintina.

19Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo trimis atvejais: pirma, kai apeliacinės instancijos teismo nustatomi CPK 329 straipsnio 2, 3 dalyse nurodyti absoliutūs sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindai; antra, jeigu yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje esančius įrodymus apeliacinės instancijos teismas negali išnagrinėti bylos iš esmės; trečia, jei pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, grąžinama nagrinėti pirmąja instancija bylos dalis dėl neišspręstų reikalavimų, o kita bylos dalis išnagrinėjama apeliacine tvarka. CPK 329 straipsnio 1 dalyje nurodytas dar vienas pagrindas – kai pažeistos ar netinkamai pritaikytos proceso teisės normos, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir šio pažeidimo negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

20Ieškovė nurodė, kad nuo 2008-01-18 dirbo atsakovės įmonėje pagal neterminuotą darbo sutartį direktoriaus pavaduotoja. Byloje yra pateikta 2008-01-17 darbo sutartis sudaryta tarp atsakovės UAB ,,Intrausauto“ ir ieškovės G. B., kurią atsakovės direktorius E. B. pateikė Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai teigdamas, kad darbo sutartis yra suklastota, kadangi direktorius jos nepasirašė (1 t., b. l. 125-129). Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neaiškino, kitų įrodymų patvirtinančių darbo sutarties sudarymo faktą nereikalavo (įsakymo dėl ieškovės priėmimo į darbą, darbo sutarčių, įsakymų registracijos dokumentų), taigi ši svarbi bylos nagrinėjimui aplinkybė, patvirtinanti darbo santykių tarp ginčo šalių įforminimo klausimą liko nepatikrinta.

21Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, kad dirbo darbą, kuris buvo susijęs su dokumentų tvarkymu ir krovinių pervežimu, o ieškovės darbo vieta buvo jos gyvenamojoje vietoje prie kompiuterio. Kaip nustatyta byloje, ieškovė buvo atleista iš darbo dėl to, jog neatvyko į darbą, padarė pravaikštas (1 t., b. l. 53). Tačiau byloje liko nepatikrinta kokiu adresu ieškovei buvo siunčiami raginimai dėl atvykimo į darbą ir koks adresas nuo 2010 m. sausio mėnesio buvo laikomas ieškovės darbo vieta (1 t., b. l. 54-56).

22Taip pat liko nepatikrinta aplinkybė dėl ieškovės darbo funkcijų apimties, jos įgalinimo ribų, atlikto darbo rezultato įvertinimo, todėl neaišku, kokio darbo rezultato iš ieškovės reikalavo darbdavys ir kokia tvarka šis darbo rezultatas turėjo būti pateiktas (įformintas) darbdaviui. Šiuo atveju liko neaišku, kokių darbo funkcijų ieškovė neatliko.

23Pateikti byloje atsakovės atstovo susirašinėjimai patvirtina, jog ieškovė neturėjo įgaliojimų tam tikroms darbo funkcijoms atlikti, jas viršijo, šios atsakovės direktoriaus aplinkybės (1 t. 130-131, 133) taip pat liko nepatikrintos, nors teismas pripažino, jog ieškovei priteistina dalis darbo užmokesčio už atliktą darbą. Aplinkybių, susijusių su ieškovės tinkamu darbo funkcijų atlikimu ir šių funkcijų apimtimi, darbo sąlygų sudarymu darbo funkcijoms atlikti, patikrinimui būtina surinkti papildomus įrodymus (atsakovės įmonės įstatus, bendrovės susirinkimų protokolus, įmonės savininkų, tarp jų darbuotojų paaiškinimus, kt. įmonės dokumentus).

24Bylos duomenimis ieškovė dirbo atsakovės įmonėje nepilną darbo dieną, o atsakovės įmonės darbuotojų darbas buvo susijęs su transporto priemonių perleidimo sandorių forminimu, bendravimu su klientais tiesioginiu būdu ir telekomunikacijų ryšio pagalba, įmonės veikla buvo vykdoma ne tik Lietuvos Respublikoje bet ir už respublikos ribų. Iš atsakovės darbo apskaitos dokumentų negalima nustatyti, pagal kokį grafiką dirbo ieškovė (ieškovės darbo dienos pradžia, pabaiga), ar ieškovės darbo laikas buvo nustatytas nuolat tomis pačiomis valandomis, ar ieškovė dirbo tik pagal laisvą darbo grafiką ir tvarkė savo darbo laiką visiškai ar iš dalies savo nuožiūra. Todėl būtina surinkti įrodymus šiai aplinkybei nustatyti, tarp jų ir įrodymus, jog ieškovė buvo supažindinta su darbo grafiku (darbo tvarkos taisyklėmis, atsakovės lokaliniais aktais, kurie reglamentavo ieškovės darbo laiką atsakovės įmonėje).

25Pažymėtina ir tai, kad byloje ginčo santykiams išaiškinti nėra reikšmingas tas faktas, jog ieškovė atsakovės atstovo teigimu padarė žalą įmonei, klastojo įmonės vadovo parašus, nesidomėjo kodėl jai nemokamas atlyginimas, kadangi ieškovė atleista iš darbo už pravaikštas, taigi būtent šio darbo drausmės pažeidimo buvimo faktą turi įrodyti atsakovė (CPK 180 str., DK 246 str.).

26Ieškovė apeliaciniame skunde pagrįstai nurodė, kad dalis teismo sprendimo išvadų yra nepagrįsta objektyviais įrodymais. Teismo sprendime yra teigiama, kad byloje neįmanoma nustatyti, kokias konkrečiai darbo funkcijas atliko ieškovė, kad darbdavys neužtikrino ieškovei tinkamų darbo sąlygų, kokiomis sąlygomis ieškovė turėjo vykdyti pavestas darbo funkcijas. Toliau skundžiamame teismo sprendime nurodyta, jog ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimą, nes neatvyko į darbą, neatliko darbo, nors tame pačiame sprendime teismas sutiko su atsakovės atstovo motyvais, jog ieškovė galėjo atlikti darbo funkcijas namuose, nepriklausomai nuo to, kur ieškovė gyveno. Bylos duomenis ieškovės ir atsakovės vadovo įmonė registruota Marijampolėje, Vasario 16-osios g. 6, bute Nr. 8 , (1 t., b. l. 39-41), kuriame jie gyveno su nepilnamečiais vaikais. Iš pateiktos LR VTAK tyrimo medžiagos matyti, kad ieškovė nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio nebuvo įleista į butą Nr. 8, Marijampolėje, Vasario 16-osios g. 6, (1 t., b. l. 114-120). Todėl byloje būtina išaiškinti ar ginčo laikotarpiu ieškovė galėjo vykdyti darbo funkcijas savo darbo vietoje.

27Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009;2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; kt.).Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.).

28Akivaizdu, kad pagal byloje pateiktus įrodymus, negalima bylos išnagrinėti iš esmės, tai yra nustatyti, ar ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį taikytas atleidimas iš darbo (DK 136 str. 3 d.), teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl neatskleistos bylos esmės bei objektyvių įrodymų nepakankamumo, negalima bylos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl ši civilinė byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Būtinumą perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindžia ir CPK įtvirtinta teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinė sistema (CPK 301 str.). Būtent ši instancinė sistema užtikrina kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens teisę, jog jo argumentai bei įrodymai būtų išnagrinėti iš pradžių pirmosios instancijos teisme, o vėliau pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų teisėtumas ir pagrįstumas būtų patikrinti apeliacine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinumo perduoti civilinę bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo nepaneigia ir CPK 7 straipsnyje įtvirtinti proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principai, kurie ypač aktualūs yra nagrinėjant ginčus, kilusius iš darbo teisinių santykių (DK 136 str.). CPK 7 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad proceso koncentracija gali būti vykdoma tik tuomet, jei tai nekenkia tinkamam bylos išnagrinėjimui. Taigi proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principai turi būti taikomi nepažeidžiant kitų proceso principų – teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 str.) bei visų asmenų lygybės teismui (CPK 6 str.). Būtent siekdama įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę į teisminę gynybą (įskaitant ir galimybę vienodai pasinaudoti teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancine sistema), teisėjų kolegija perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p.).

29Esant tokioms aplinkybėms, teismo sprendimas panaikinamas visa apimtimi teisėjų kolegijai konstatavus, jog neatskleista bylos esmė, tenkintina apeliacinio skundo dalis (CPK 329 str.1 d.,327 str. 2 p., 326 str. 1 d. 4 p.).

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,

Nutarė

31Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,... 3. sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G.... 5. Ieškovė G. B. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu teismo prašė: pripažinti... 6. Ieškovė nurodė, kad nuo 2008-01-18 dirbo atsakovės įmonėje pagal... 7. Atsakovė UAB „Intransauto“ prašė ieškinį ir patikslintą ieškinį... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovės įmonėje 2008-01-18 pradėjo eiti... 10. Teismas nurodė, kad nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad... 11. Teismas nustatė, kad ieškovė darė pravaikštas, įmonėje nesilankė... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė nurodė, jog darbo užmokesčio negauna nuo... 13. Apeliaciniu skundu ieškovė G. B. prašė panaikinti Marijampolės rajono... 14. 1) kadangi ieškovė nebuvo pasirašytinai supažindinta su jos darbines... 15. 2) teismas nustatė, kad ieškovė nuo 2009 m. rugsėjo mėn. išvyko iš namų... 16. 3) teismui pateikti atsakovės ieškovei adresuoti raginimai, kuriais... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Intransauto“ prašė... 18. Apeliacinio skundo dalis tenkintina.... 19. Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo trimis... 20. Ieškovė nurodė, kad nuo 2008-01-18 dirbo atsakovės įmonėje pagal... 21. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, kad dirbo darbą, kuris buvo susijęs... 22. Taip pat liko nepatikrinta aplinkybė dėl ieškovės darbo funkcijų apimties,... 23. Pateikti byloje atsakovės atstovo susirašinėjimai patvirtina, jog ieškovė... 24. Bylos duomenimis ieškovė dirbo atsakovės įmonėje nepilną darbo dieną, o... 25. Pažymėtina ir tai, kad byloje ginčo santykiams išaiškinti nėra... 26. Ieškovė apeliaciniame skunde pagrįstai nurodė, kad dalis teismo sprendimo... 27. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 28. Akivaizdu, kad pagal byloje pateiktus įrodymus, negalima bylos išnagrinėti... 29. Esant tokioms aplinkybėms, teismo sprendimas panaikinamas visa apimtimi... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,... 31. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą...